Xây dựng sàn giao dịch công nghệ: Sớm khởi công và vận hành

(HNM) – Sàn giao dịch công nghệ Hà Nội có ý nghĩa quan trọng trong chiến lược phát triển thị trường khoa học và công nghệ Thủ đô. Do đó, Hà Nội đang quyết tâm đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các thủ tục để sớm khởi công và đưa sàn vào vận hành nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế – xã hội.

Vướng mắc về nguồn vốn

Phát triển thị trường khoa học và công nghệ được thành phố Hà Nội xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm. Chương trình số 07-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội về “Đẩy mạnh phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2025” và Chương trình phát triển thị trường khoa học và công nghệ của thành phố Hà Nội đến năm 2030 đều xác định nhiệm vụ: Xây dựng Sàn giao dịch công nghệ Hà Nội (Sàn), tiến tới là Sàn giao dịch công nghệ quốc gia kết nối liên thông với các trung tâm công nghệ lớn của thế giới.

Để thực hiện mục tiêu này, UBND thành phố Hà Nội đã ban hành Quyết định số 1442/QĐ-UBND ngày 28-4-2022 phê duyệt Đề án “Xây dựng và vận hành Sàn giao dịch công nghệ thành phố Hà Nội”. Theo đó, sàn sẽ là nơi tập trung thông tin, xúc tiến chuyển giao, thương mại hóa kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ; kết nối với các tổ chức trung gian trong nước và quốc tế, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, doanh nghiệp tìm hiểu, trao đổi, thực hiện ứng dụng, chuyển giao công nghệ. Dự án sau khi hoàn thành và đưa vào sử dụng sẽ góp phần phát triển thị trường khoa học và công nghệ trong sự gắn kết đồng bộ với hệ thống thị trường nhằm phát triển kinh tế – xã hội Thủ đô theo hướng hiệu quả, bền vững.

Phó Trưởng phòng Quản lý công nghệ (Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội) Đỗ Hoàng Tú cho biết, ngay sau khi Quyết định số 1442/QĐ-UBND được ban hành, Sở Khoa học và Công nghệ đã tổ chức họp với các sở, ngành liên quan để triển khai nội dung của đề án; trong đó có nội dung trọng tâm là đề nghị Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư thống nhất nguồn vốn của đề án.

Đến tháng 9-2022, UBND thành phố ra thông báo giao Sở Khoa học và Công nghệ thực hiện việc đầu tư giai đoạn 1 bằng vốn sự nghiệp; giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Tài chính và các đơn vị liên quan rà soát cụ thể nguồn vốn đầu tư Sàn giao dịch giai đoạn 2. Tuy nhiên, sau gần 1 năm kể từ khi Đề án được thông qua, các cơ quan liên quan vẫn chưa xác định được nguồn vốn đầu tư thực hiện Đề án giai đoạn 2.

Quyết tâm sớm khởi công dự án

Trước thực tế trên, ngày 27-2-2023, UBND thành phố đã có Quyết định số 1235/QĐ-UBND về việc điều chỉnh một số nội dung Đề án “Xây dựng và vận hành Sàn giao dịch công nghệ thành phố Hà Nội”. Ngày 14-4-2023, UBND thành phố tiếp tục có Quyết định số 2115/QĐ-UBND về việc giao Sở Khoa học và Công nghệ lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án thực hiện giai đoạn 2 tại Đề án “Xây dựng và vận hành Sàn giao dịch công nghệ thành phố Hà Nội”.

Theo Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội Nguyễn Hồng Sơn, sàn giao dịch công nghệ có ý nghĩa lớn đối với sự phát triển của khoa học và công nghệ Thủ đô. Tuy nhiên, đây là dự án có tính chất đặc thù, thời gian triển khai gấp nên Sở rất khẩn trương và thận trọng phối hợp với các đơn vị liên quan, một số chuyên gia xây dựng báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư Dự án xây dựng Sàn giao dịch công nghệ Hà Nội (giai đoạn 2). Đến nay, báo cáo này đã hoàn thành, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã thẩm định, đang gửi HĐND và UBND thành phố xem xét. Về cơ cấu nguồn vốn đầu tư sàn giao dịch, báo cáo đề xuất sử dụng nguồn vốn ngân sách thành phố Hà Nội (nguồn vốn chi đầu tư phát triển – nguồn vốn đầu tư công) để đầu tư xây dựng. Việc đầu tư thành lập sàn hoàn toàn bằng vốn ngân sách nhà nước là hết sức cần thiết nhằm bảo đảm và nâng cao vai trò quản lý của Nhà nước trong việc phát triển thị trường khoa học công nghệ theo đúng định hướng quốc gia và địa phương…

Tại hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023 của Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội vừa diễn ra, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Lê Hồng Sơn đã yêu cầu phải ưu tiên tập trung cho việc xây dựng Sàn giao dịch công nghệ thành phố Hà Nội. “Sàn giao dịch công nghệ Hà Nội là công việc ưu tiên số 1 của năm nay. Dự kiến tháng 7 tới HĐND thành phố Hà Nội sẽ họp; do đó, Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội cần hoàn thành các báo cáo: Lập, trình thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư; lập, trình thẩm định, phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án làm cơ sở ghi vốn thực hiện dự án, để đưa vào nội dung kỳ họp, sao cho sẽ xong hết các thủ tục trong năm nay, năm sau dự kiến sẽ khởi công và hoàn thành, đưa sàn vào vận hành”, đồng chí Lê Hồng Sơn nhấn mạnh.

Nguồn: Hà Nội Mới

Next Post

Triển khai thành lập KCN hỗ trợ ứng dụng công nghệ cao tại TP.HCM

T3 Th6 20 , 2023
Theo dõi MTĐT trên Ảnh minh hoạ UBND TP.HCM vừa có báo cáo kết quả thực hiện giữa nhiệm kỳ “Chương trình hỗ trợ phát triển doanh nghiệp và sản phẩm ngành cơ khí – tự động hóa giai đoạn 2020 – 2030”. Theo đó, các nhóm nhiệm vụ, giải […]
Triển khai thành lập KCN hỗ trợ ứng dụng công nghệ cao tại TP.HCM

You May Like