Top 5 who là gì hay nhất

Mời các bạn xem danh sách tổng hợp who là gì hay nhất được tổng hợp bởi faravirusi.com

Trong bài viết này chúng tôi sẽ giúp các bạn tìm hiểu thông tin và kiến thức về who là gì hay nhất được tổng hợp bởi chúng tôi

Tầm nhìn và sứ mệnh của WHO

Tầm nhìn của WHO khi thành lập là một thế giới trong đó mọi người đều đạt được trạng thái khỏe mạnh về thể chất và tinh thần tốt nhất có thể. Sứ mệnh của WHO là tăng cường sức khoẻ, và sự an toàn của con người và đặc biệt quan tâm đến những người dễ bị tổn thương. WHO hoạt động với cam kết về quyền con người, tính phổ cập và công bằng, dựa trên các nguyên tắc được thông qua trong Hiến pháp của mình.Các chức năng chính của WHO bao gồm: đóng vai trò lãnh đạo về các vấn đề quan trọng đối với sức khoẻ và tham gia hợp tác khi cần có hành động chung; xây dựng các chương trình nghiên cứu và khuyến khích sự kiến tạo, truyền tải và phổ biến những kiến thức có giá trị; thiết lập các quy chuẩn và tiêu chuẩn cũng như thúc đẩy và theo dõi việc thực hiện; đề xuất các lựa chọn chính sách dựa trên bằng chứng và đạo đức; cung cấp hỗ trợ kỹ thuật để khuyến khích sự thay đổi; xây dựng năng lực thể chế bền vững; và theo dõi tình hình y tế và đánh giá các xu hướng y tế.Sứ mệnh của WHO tại Việt Nam là hỗ trợ Chính phủ đạt được bao phủ chăm sóc sức khỏe toàn dân để tất cả mọi người có thể tiếp cận với dịch vụ y tế chất lượng cao, trong bối cảnh nhu cầu và thách thức của quốc gia đang chuyển đổi sang mức thu nhập trung bình.Để hỗ trợ có hiệu quả, văn phòng đại diện của WHO sử dụng sức mạnh của ba cấp của Tổ chức nhằm tập trung hỗ trợ vào lĩnh vực có thể tạo ra sự thay đổi; phân công đúng người vào đúng vị trí; thu hút các đối tác một cách hiệu quả; tăng cường công tác truyền thông; và nâng cao khả năng thu thập và phân tích thông tin một cách có hệ thống của tổ chức.

Những ưu tiên của WHO

Chương trình hoạt động chung của WHO đặt ra các ưu tiên và chiến lược trung hạn của Tổ chức. Kỳ họp Đại Hội đồng Y tế Thế giới vào tháng 5 năm 2018 dự kiến sẽ thông qua chương trình hoạt động chung thứ 13 cho giai đoạn 2019-2023. Chương trình bao gồm ba ưu tiên chiến lược liên quan với nhau, những thay đổi chiến lược và thay đổi tổ chức cũng như 10 kết quả để đảm bảo cuộc sống lành mạnh và tăng cường sức khỏe cho tất cả mọi lứa tuổi. Ba ưu tiên chiến lược là:

 • Bao phủ chăm sóc sức khỏe toàn dân: thêm 1 tỷ người hưởng lợi từ bao phủ chăm sóc sức khỏe toàn dân.
 • Ứng phó y tế khẩn cấp: thêm 1 tỷ người được bảo vệ tốt hơn trước các tình huống y tế khẩn cấp.
 • Người dân có sức khoẻ tốt hơn: thêm 1 tỷ người có sức khoẻ thể chất và tinh thần tốt hơn.

Top 5 who là gì tổng hợp bởi Faravirusi.com

Tổ chức WHO là gì? Tổ chức Y tế Thế giới lịch sử, vai trò và nhiệm vụ

 • Tác giả: worldvision.org.vn
 • Ngày đăng: 05/05/2022
 • Đánh giá: 4.71 (274 vote)
 • Tóm tắt: WHO là một cơ quan thuộc Liên Hiệp Quốc với tên tiếng Anh đầy đủ là World Health Organization. WHO đóng vai trò điều phối các vấn đề liên quan …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Nhiệm vụ của Tổ chức Y tế thế giới là giúp mọi người trên toàn thế giới có được sức khoẻ tốt nhất. Từ năm 1977, WHO đề ra khẩu hiệu “Sức khoẻ cho tất cả mọi người” và coi đây là ưu tiên cao nhất của tổ chức này. Để đạt được điều ày, WHO đã đề ra 4 …

WHO là gì? Chức năng, nhiệm vụ và vai trò của Tổ chức y tế thế giới WHO

 • Tác giả: luatduonggia.vn
 • Ngày đăng: 07/24/2022
 • Đánh giá: 4.53 (595 vote)
 • Tóm tắt: 1. WHO là gì? · 2. Biểu tượng logo của tổ chức… · 4. Mục tiêu của WHO
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Tổ chức Y tế Thế giới viết tắt WHO là một cơ quan của Liên Hiệp Quốc, WHO đóng vai trò thẩm quyền điều phối các vấn đề sức khỏe và y tế cộng đồng trên bình diện quốc tế, WHO tham gia giúp đỡ các quốc gia thành viên, WHO cung cấp những thông tin …

WHO là gì? – SGV

 • Tác giả: sgv.edu.vn
 • Ngày đăng: 01/29/2023
 • Đánh giá: 4.33 (357 vote)
 • Tóm tắt: WHO là từ viết tắt World Health Organization, có nghĩa là Tổ chức Y tế Thế Giới. Đây là một cơ quan của Liên Hiệp Quốc, hoạt động chuyên về lĩnh vực y tế và …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Tổ chức Y tế Thế giới viết tắt WHO là một cơ quan của Liên Hiệp Quốc, WHO đóng vai trò thẩm quyền điều phối các vấn đề sức khỏe và y tế cộng đồng trên bình diện quốc tế, WHO tham gia giúp đỡ các quốc gia thành viên, WHO cung cấp những thông tin …

Bản dịch của “who” trong Việt là gì?

 • Tác giả: babla.vn
 • Ngày đăng: 10/16/2022
 • Đánh giá: 3.99 (490 vote)
 • Tóm tắt: In my opinion, …is a hard-working self-starter who invariably understands exactly what a project is all about. Tôi thấy rằng… là một nhân viên rất chăm chỉ và …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Tổ chức Y tế Thế giới viết tắt WHO là một cơ quan của Liên Hiệp Quốc, WHO đóng vai trò thẩm quyền điều phối các vấn đề sức khỏe và y tế cộng đồng trên bình diện quốc tế, WHO tham gia giúp đỡ các quốc gia thành viên, WHO cung cấp những thông tin …

WHO là gì? Chức năng và mục tiêu của WHO

 • Tác giả: hieuluat.vn
 • Ngày đăng: 11/19/2022
 • Đánh giá: 3.85 (401 vote)
 • Tóm tắt: 1. WHO là gì? … WHO là từ viết tắt của 3 từ tiếng Anh là: World Health Organization – có nghĩa đây là tổ chức y tế thế giới thuộc liên hợp quốc …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Trong bối cảnh nhu cầu và thách thức của Việt Nam, một nước đang chuyển đổi sang mức thu nhập trung bình thì sứ mệnh của WHO tại Việt Nam là hỗ trợ Chính phủ đạt được tỷ lệ bao phủ trong chăm sóc sức khỏe toàn dân để mọi người đều có thể tiếp cận …

Next Post

Danh sách 4 bội số là gì hay nhất, đừng bỏ lỡ

T5 Th4 20 , 2023
Qua bài viết này faravirusi.com xin chia sẻ với các bạn thông tin và kiến thức về bội số là gì hay nhất được tổng hợp bởi faravirusi.com
Danh sách 4 bội số là gì hay nhất, đừng bỏ lỡ

You May Like