Top 6 vốn lưu động là gì tốt nhất

Qua bài viết này faravirusi.com xin chia sẻ với các bạn thông tin và kiến thức về vốn lưu động là gì hot nhất hiện nay được bình chọn bởi người dùng

Trong bài viết này chúng tôi sẽ giúp các bạn tìm hiểu thông tin và kiến thức về vốn lưu động là gì hay nhất được tổng hợp bởi faravirusi.com

1. Vốn lưu động là gì?

Vốn lưu động (Working capital) là một nguồn vốn thể hiện tiềm lực tài chính sẵn có của doanh nghiệp, phục vụ cho các hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng ngày của doanh nghiệp. Ví dụ: tiền mua sắm trang thiết bị, nguyên liệu sản xuất; tiền trả lương cho nhân viên, tiền thanh toán các khoản nợ…

Vốn lưu động có vai trò quan trọng đối với doanh nghiệp, nó là sự đảm bảo cho sự hoạt động bình thường, ổn định của doanh nghiệp. Nếu một doanh nghiệp có lợi nhuận cao nhưng không duy trì được mức vốn lưu động phù hợp với quy mô thì hoạt động kinh doanh có thể bị gián đoạn hoặc tồn tệ hơn là phá sản.

2. Cách tính vốn lưu động

Công thức tính vốn lưu động như sau:

Vốn lưu động

=

Tài sản ngắn hạn

Nợ ngắn hạn phải trả

Tài sản ngắn hạn và nợ phải trả ngắn hạn được thể hiện trên báo cáo tài chính (bảng cân đối kế toán) của doanh nghiệp. Trong đó:

Tài sản ngắn hạn: là tài sản mà doanh nghiệp có thể chuyển đổi thành tiền mặt trong ngắn hạn (dưới 1 năm). Tài sản ngắn hạn bao gồm:

– Tiền mặt và đương tương tiền mặt như ngoại tệ, vàng, kim loại có giá…

– Khoản đầu tư tài chính ngắn hạn: tiền gửi ngân hàng, giấy tờ có giá như cổ phiếu, trái phiếu

– Hàng tồn kho: nguyên liệu, thành phẩm, hàng hóa phục vụ cho hoạt động sản xuất, kinh doanh

– Tài sản ngắn hạn khác.

Nợ ngắn hạn phải trả: là nghĩa vụ tài chính mà doanh nghiệp phải thanh toán cho các chủ nợ trong ngắn hạn (dưới 1 năm). Nợ ngắn hạn bao gồm:

– Các khoản nợ phải trả tổ chức tín dụng trong ngắn hạn (dưới 1 năm);

– Các khoản nợ phải trả do mua chịu nguyên vật liệu từ nhà cung cấp (dưới 1 năm)

– Nợ ngắn hạn khác.

3. Ý nghĩa của vốn lưu động

Dựa vào công thức tính vốn lưu động, có thể chia vốn lưu động ra thành 02 trường hợp: (i) Vốn lưu động dương và (ii) Vốn lưu động âm

– Trường hợp vốn lưu dương: điều này chứng tỏ tài sản ngắn hạn của doanh nghiệp đang lớn hơn các khoản nợ ngắn hạn phải trả. Doanh nghiệp có thể dễ dàng chuyển đổi các tài sản ngắn hạn thành tiền để thực hiện thanh toán các khoản nợ khi đến hạn, đảm bảo hoạt động của doanh nghiệp diễn ra bình thường.

– Trường hợp vốn lưu động âm: điều này chứng tỏ tài sản ngắn hạn của doanh nghiệp đang nhỏ hơn các khoản nợ ngắn hạn phải trả. Mặc dù doanh nghiệp có chuyển đổi hết các tài sản ngắn hạn thành tiền thì cũng không đủ để thực hiện thanh toán các khoản nợ khi tới hạn, đây là một điều cực kỳ nguy hiểm. Bởi, khi không có khả năng thanh toán các khoản nợ thì doanh nghiệp có thể phải chịu những thiệt hại như tiền bồi thường thiệt hại, tiền phạt vi phạm trong hợp đồng, không có đủ tiền để nhập nguyên liệu đầu vào, trả lương cho nhân viên…Doanh nghiệp hoàn toàn có thể đứng trước nguy cơ bị phá sản. Vì vậy, doanh nghiệp cần cân đối kế toán để luôn đảm bao cho vốn lưu động không bị âm.

4. Quy định của pháp luật về vốn lưu động

Hiện nay, theo quy định tại Luật doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành chỉ có quy định vê vốn điều lệ mà không có quy định về vốn lưu động. Theo đó, vốn lưu động là một khái niệm về nghiệp vụ kế toán và quản trị doanh nghiệp. Như vậy, doanh nghiệp cần nắm rõ về công thức tính, bản chất, vai trò của vốn lưu động để điều chỉnh cho vốn lưu động luôn ở mức dương, đảm bảo cho hoạt động bình thường của doanh nghiệp.

Top 6 vốn lưu động là gì tổng hợp bởi Faravirusi.com

VỐN LƯU ĐỘNG LÀ GÌ? VAI TRÒ VÀ CÁCH TÍNH NHƯ THẾ NÀO?

 • Tác giả: smartlykapital.vn
 • Ngày đăng: 04/02/2023
 • Đánh giá: 4.61 (239 vote)
 • Tóm tắt: Vốn lưu động ròng (VLĐR) là giá trị chênh lệch giữa nguồn vốn thường xuyên (NVTX) với giá trị tài sản cố định (TSCĐ) và tài sản đầu tư dài hạn (TSDH).
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Vốn lưu động là một trong những khái niệm không còn xa lạ với người làm tài chính. Tuy nhiên, nếu bạn là người mới trong ngành thì đây cũng chính là khái niệm cần phải tìm hiểu đầu tiên. Với bài viết ngay sau đây, bạn sẽ được giải đáp rõ ràng và …

Vốn lưu động là gì? đặc điểm và công thức tính vốn lưu động

 • Tác giả: topi.vn
 • Ngày đăng: 02/27/2023
 • Đánh giá: 4.46 (249 vote)
 • Tóm tắt: Vốn lưu động (Working capital) của doanh nghiệp là số vốn ứng ra để hình thành nên tài sản lưu động, đảm bảo cho quá trình kinh doanh được thực …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Khi mới thành lập, toàn bộ vốn kinh doanh được hình thành từ vốn điều lệ, sau một thời gian hoạt động, vốn kinh doanh sẽ được hình thành từ nhiều nguồn: vốn ban đầu, nợ và lợi nhuận để lại. Trong khi đó vốn điều lệ không thay đổi trừ khi có quyết …

Vốn lưu động là gì? Ý nghĩa và cách tính vốn lưu động

 • Tác giả: bacs.vn
 • Ngày đăng: 05/06/2022
 • Đánh giá: 4.39 (554 vote)
 • Tóm tắt: Vốn luân chuyển hay vốn lưu động (working capital) là một khái niệm trong kế toán dùng để chỉ tài sản lưu động ngắn hạn của doanh nghiệp. Vốn …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Ví dụ, một công ty có thể liệt kê tất cả các khoản thu vào tài sản ngắn hạn bao gồm cả những khoản tiền chưa thu được (tiền nợ, tiền cho vay, tiền bán hàng,…). Các khoản tiền này có thể mất nhiều hơn 1 năm để thu lại nhưng không hề có báo cáo chi …

Vốn lưu động là gì? Nằm ở đâu trong bảng cân đối kế toán

 • Tác giả: kaike.vn
 • Ngày đăng: 03/04/2023
 • Đánh giá: 4.18 (431 vote)
 • Tóm tắt: Vốn lưu động của doanh nghiệp là số vốn ứng ra để hình thành nên tài sản lưu động. Nguồn này đảm bảo cho quá trình kinh doanh của doanh nghiệp …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Giám đốc doanh nghiệp phải theo dõi các thành phần nhằm duy trì vốn lưu động ở mức phù hợp. Việc đánh giá khả năng sinh lời và rủi ro có thể phát sinh với quá ít hoặc quá nhiều vốn lưu động cũng là một việc cần thiết để điều chỉnh kế hoạch kinh …

Vốn lưu động là gì? Ý nghĩa của vốn lưu động đối với doanh nghiệp

 • Tác giả: luatvietnam.vn
 • Ngày đăng: 07/20/2022
 • Đánh giá: 3.87 (586 vote)
 • Tóm tắt: Vốn lưu động (Working capital), đây là một thước đo tài chính thể hiện nguồn lực sẵn có của doanh nghiệp, nhằm đáp ứng những hoạt động kinh …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Khái niệm vốn điều lệ và vốn lưu động thực chất hoàn toàn khác nhau. Vốn điều lệ là số vốn ban đầu được sở hữu bởi các thành viên ghi trên điều lệ công ty, nó có liên quan đến rất nhiều quyền lợi và nghĩa vụ của mỗi thành viên căn cứ trên tỷ lệ góp …

Vốn lưu động là gì? Hướng dẫn cách tính và áp dụng thực tế

 • Tác giả: govalue.vn
 • Ngày đăng: 05/14/2022
 • Đánh giá: 3.66 (516 vote)
 • Tóm tắt: Vốn lưu động (Working capital) là một thước đo tài chính thể hiện nguồn lực sẵn có, phục vụ cho các hoạt động diễn ra hằng ngày của doanh nghiệp …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Khái niệm vốn điều lệ và vốn lưu động thực chất hoàn toàn khác nhau. Vốn điều lệ là số vốn ban đầu được sở hữu bởi các thành viên ghi trên điều lệ công ty, nó có liên quan đến rất nhiều quyền lợi và nghĩa vụ của mỗi thành viên căn cứ trên tỷ lệ góp …

Next Post

Top 4 spread là gì hay nhất, đừng bỏ lỡ

T4 Th4 19 , 2023
Trong bài viết này chúng tôi sẽ giúp các bạn tìm hiểu thông tin và kiến thức về spread là gì hot nhất được tổng hợp bởi faravirusi.com
Top 4 spread là gì hay nhất, đừng bỏ lỡ

You May Like