Việt Nam – Hàn Quốc: Tăng cường hợp tác phát triển khoa học và

Thứ trưởng Bộ KH&CN Lê Xuân Định tại sự kiện.

Phát biểu tại sự kiện, Thứ trưởng Bộ KH&CN Lê Xuân Định cho biết, trong những năm qua, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo đã và đang được Đảng và Chính phủ Việt Nam xác định là một trong những khâu đột phá chiến lược, là động lực thúc đẩy tăng trưởng bền vững, đưa Việt Nam sớm đạt mục tiêu trở thành nước có nền công nghiệp phát triển hiện đại vào năm 2030 và trở thành quốc gia có thu nhập cao vào năm 2045. Phát triển kinh tế – xã hội dựa vào tri thức, chuyển giao công nghệ, tiến bộ kỹ thuật từ nước ngoài vào Việt Nam là một trong những chủ trương định hướng của Đảng và Chính phủ. Trên cơ sở đó, ngày 27/12/2018, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Quyết định số 1851/QĐ-TTg về Đề án Thúc đẩy chuyển giao, làm chủ và phát triển công nghệ từ nước ngoài vào Việt Nam đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, trong đó tập trung đẩy mạnh hoạt động tìm kiếm, mua bán và chuyển giao công nghệ mới, công nghệ cao, công nghệ tiên tiến vào Việt Nam và tăng cường hợp tác quốc tế với các tổ chức, cá nhân ở nước ngoài trong hoạt động nghiên cứu và phát triển, chuyển giao công nghệ, đào tạo nguồn nhân lực, đổi mới sáng tạo. Thứ trưởng Lê Xuân Định nhấn mạnh, trong bối cảnh Việt Nam và Hàn Quốc đã nâng cấp lên quan hệ đối tác chiến lược toàn diện vào tháng 12/2022, việc hợp tác chiến lược trong công nghệ công nghiệp tiên tiến giữa Việt Nam và Hàn Quốc sẽ mang lại lợi ích tiềm năng to lớn không chỉ cho ngành KH&CN của cả hai bên, mà còn tạo ra các tác động kinh tế – xã hội – môi trường khi các kết quả nghiên cứu chung của Việt Nam – Hàn Quốc được ứng dụng, phổ biến rộng rãi.

Cục trưởng Cục Ứng dụng và Phát triển công nghệ Nguyễn Mai Dương cho biết, là sự kiện nằm trong khuôn khổ khung kinh tế Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương được tổ chức ngày hôm nay là một trong những giải pháp để thúc đẩy dòng lưu chuyển tri thức; thu hút hợp tác nghiên cứu; thúc đẩy hoạt động xúc tiến chuyển giao và đổi mới sáng tạo cho các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân trong và ngoài nước; góp phần nâng cao năng lực công nghệ của doanh nghiệp, nâng cao năng suất, chất lượng và sức cạnh tranh của sản phẩm, hàng hóa. Thông qua sự kiện ký kết này, Cục Ứng dụng và Phát triển công nghệ mong muốn mở ra cơ hội thúc đẩy hợp tác quốc tế về nghiên cứu và phát triển trong lĩnh vực công nghệ công nghiệp; hỗ trợ tư vấn, khảo sát, xác định, đánh giá và quản lý các chương trình, dự án, chính sách về công nghệ công nghiệp tiên tiến; trao đổi thông tin tài liệu, chuyên gia nhằm tăng cường kết nối, hợp tác giữa các bên. Cục trưởng hy vọng, lễ ký kết sẽ là tiền đề để tăng cường hợp tác quốc tế về KH&CN, tạo hành lang cùng triển khai các hoạt động thúc đẩy nghiên cứu, chuyển giao công nghệ và đổi mới sáng tạo giữa hai nước Việt Nam và Hàn Quốc, hướng tới nâng cấp quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa Việt Nam và Hàn Quốc.

Lễ ký kết Biên bản ghi nhớ giữa Cục Ứng dụng và Phát triển công nghệ và KIAT.

Lễ ký kết Biên bản ghi nhớ giữa Cục Ứng dụng và Phát triển công nghệ và KEIT.

Xuân Bình

Nguồn: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam

Next Post

Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao chưa đồng bộ

T3 Th6 27 , 2023
Đẩy mạnh phát triển công nghệ cao trong nông nghiệp. Theo ông Nguyễn Văn Thuần – Phó Chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt và bảo vệ thực vật Hà Nội, ứng dụng công nghệ cao diễn ra ở mọi lĩnh vực trong nông nghiệp, như: ứng dụng công nghệ […]
Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao chưa đồng bộ

You May Like