Top 8 vi sinh vật là gì hay nhất

Mời các bạn xem danh sách tổng hợp vi sinh vật là gì hay nhất và đầy đủ nhất

Dưới đây là danh sách vi sinh vật là gì hay nhất được tổng hợp bởi faravirusi.com

vi sinh vật là gì

Khái niệm vi sinh vật là gì?

Vi sinh vật học bao gồm 2 khái niệm: Vi sinh vật (Microoganisms) và Vi sinh học (Microbiology)

Vi sinh vật là gì? Đó là những sinh vật đơn bào hoặc đa bào nhân sơ hoặc nhân thực có kích thước rất nhỏ, không quan sát được bằng mắt thường mà phải sử dụng kính hiển vi. Thuật ngữ vi sinh vật không tương đương với bất kỳ đơn vị phân loại nào trong phân loại khoa học. Nó bao gồm cả virus, vi khuẩn(bao gồm cả cổ khuẩn), nấm, tảo, nguyên sinh động vật.

Đặc điểm chung của vi sinh vật là gì?

 • Kích thước nhỏ bé
 • Hấp thụ nhiều, chuyển hóa nhanh
 • Sinh trưởng nhanh, phát triển mạnh
 • Năng lực thích ứng mạnh và dễ phát sinh biến dị
 • Phân bố rộng, chủng loại nhiều

Các loại vi sinh vật

Vi sinh vật có khoảng trên 100 nghìn loài bao gồm 30 nghìn loài động vật nguyên sinh, 69 nghìn loài nấm, 1,2 nghìn loài vi tảo, 2,5 nghìn loài vi khuẩn lam, 1,5 nghìn loài vi khuẩn, 1,2 nghìn loài virut và ricketxi…

Những loại vi sinh vật chính có thể được gom vào những nhóm sau

 • Virus
 • Archaea
 • Vi khuẩn
 • Xạ khuẩn
 • Vi nấm
 • Vi tảo

các loại vi sinh vật, vi sinh vật có lợi, vi sinh vật có hại, vi sinh vật có lợi trong thực phẩm, vi sinh vật có lợi trong đường ruột, vi sinh vật có lợi cho cây trồng

Dựa vào lợi ích của từng nhóm vi sinh vật, có thể phân loại thành các nhóm sau:

 • Vi sinh vật có lợi: vi sinh vật có lợi trong thực phẩm, vi sinh vật có lợi trong đường ruột, vi sinh vật có lợi cho cây trồng…
 • Vi sinh vật có hại: vi sinh vật gây bệnh…

Môi trường sống của vi sinh vật là gì?

Môi trường là nơi sinh sống của sinh vật, bao sồm tất cả những gì bao quanh chúng. Có bốn loại môi trường chủ yếu, đó là môi trường nước, môi trường trong đất, môi trường trên mặt đất – không khí (môi trường trên cạn) và môi trường sinh vật.

Cơ thế sinh vật cũng được coi là môi trường sống khi chúng là nơi ở, nơi lấy thức ăn, nước uống của các sinh vật khác. Ví dụ : cây xanh là môi trường sống của vi sinh vật và nấm kí sinh ; ruột người là môi trường sống của các loài giun, sán,…

Sự phân bố của vi sinh vật trong môi trường đất

Đất là môi trường thích hợp nhất đối với vi sinh vật, bởi vậy nó là nơi cư trú rộng rãi nhất của vi sinh vật, cả về thành phần cũng như số lượng so với các môi trường khác. Sở dĩ như vậy vì trong đất nói chung và trong đất trồng trọt nói riêng có một khối lượng lớn chất hữu cơ.

Đó là nguồn thức ăn cho các nhóm vi sinh vật dị dưỡng, ví dụ như nhóm vi sinh vật các hợp chất các bon hữu cơ, nhóm vi sinh vật phân huỷ các hợp chất Nitơ hữu cơ … Các chất vô cơ có trong đất cũng là nguồn dinh dưỡng cho các nhóm vi sinh vật tự dưỡng. Đó là các nhóm phân huỷ các chất vô cơ, chuyển hoá các chất hợp chất S, P, Fe …

Các nhóm vi sinh vật chính cư trú trong đất bao gồm: Vi khuẩn, Vi nấm, Xạ khuẩn, Virus, Tảo, Nguyên sinh động vật. Trong đó vi khuẩn là nhóm chiếm nhiều nhất về số lượng. Chúng bao gồm vi khuẩn háo khí, vi khuẩn kị khí, vi khuẩn tự dưỡng, vi khuẩn dị dưỡng …

Nếu chia theo các nguồn dinh dưỡng thì lại có nhóm tự dưỡng cacbon, tự dưỡng amin, dị dưỡng amin, vi khuẩn cố định nitơ v.v…

Số lượng và thành phần vi sinh vật trong đất thay đổi khá nhiều. Trước hết số lượng và thành phần vi sinh vật trên bề mặt đất rất ít do ngay trên bề mặt đất độ ẩm không phải là thích hợp cho vi sinh vật phát triển, hai nữa bề mặt đất bị mặt trời chiếu rọi nên vi sinh vật bị tiêu diệt.

Số lượng và thành phần vi sinh vật trong đất còn thay đổi tuỳ chất đất, ở nơi đất nhiều chất hữu cơ, giàu chất mùn có độ ẩm thích hợp vi sinh vật phát triển mạnh, thí dụ ở đầm lầy, đồng nước trũng, ao hồ, khúc sông chết, cống rãnh, …

Còn ở những nơi đất có đá, đất có cát số lượng và thành phần vi sinh vật ít hơn. Lợi dụng sự có mặt của vi sinh vật trong đất mà người ta phân lập, tuyển chọn, đồng thời duy trì những chuyển hoá có lợi phục vụ cho cuộc sống.

môi trường sống của vi sinh vật, sự phân bố của vi sinh vật trong đất, phân bố của vi sinh vật trong môi trường nước

Sự phân bố của vi sinh vật trong các môi trường nước

Tất cả những nơi có chứa nước trên bề mặt hay dưới lòng đất đều được coi là môi trường nước. Ví dụ như ao, hồ, sông, biển, nước ngầm … Những địa điểm chứa nước đó còn gọi là các thuỷ vực. Trong các thuỷ vực khác nhau, tính chất hoá học và vật lý rất khác nhau. Bởi vậy môi trường sống ở từng thuỷ vực đều có đặc trưng riêng biệt và sự phân bố của vi sinh vật phụ thuộc vào những đặc trưng riêng biệt đó.

Vi sinh vật có mặt ở khắp nơi trong các nguồn nước. Sự phân bố của chúng hoàn toàn không đồng nhất mà rất khác nhau tuỳ thuộc vào đặc trưng của từng loại môi trường. Các yếu tố môi trường quan trọng quyết định sự phân bố của vi sinh vật là hàm lượng muối, chất hữu cơ, pH, nhiệt độ và ánh sáng.

Nguồn nhiễm vi sinh vật cũng rất quan trọng vì ngoài những nhóm chuyên sống ở nước ta còn có những nhóm nhiễm tù các môi trường khác vào. Ví dụ như từ đất, từ chất thải của người và động vật.

Nước nguyên chất không phải là nguồn môi trường thuận lợi cho vi sinh vật phát triển, vì nước nguyên chất không phải là môi trường giàu dinh dưỡng. Trong nước có hoà tan nhiều chất hữu cơ và muối khoáng khác nhau. Những chất hoà tan này rất thuận lợi cho vi sinh vật sinh trưởng và phát triển.

Vi sinh vật trong nước được đưa từ nhiều nguồn khác nhau:

 • Có thể từ đất do bụi bay lên, nguồn nước này chủ yếu bị nhiễm vi sinh vật trên bề mặt.
 • Có thể do nước mưa sau khi chảy qua những vùng đất khác nhau cuôns theo nhiều vi sinh vật nơi nước chảy qua.
 • Do nước ngầm hoặc nguồn nước khác qua những nơi nhiễm bẩn nghiêm trọng.
 • Số lượng và thành phần vi sinh vật thấy trong nước mang đặc trưng vùng đất bị nhiễm mà nước chảy qua.

Ở môi trường nước ngọt, đặc biệt là những nơi luôn có sự nhiễm khuẩn từ đất, hầu hết các nhóm vi sinh vật có trong đất đều có mặt trong nước, tuy nhiên với tỷ lệ khác biệt.

Nước ngầm và nước suối thường nghèo vi sinh vật nhất do ở những nơi này nghèo chất dinh dưỡng. Trong các suối có hàm lượng sắt cao thường chứa các vi khuẩn sắt như Leptothrix ochracea.

Ở các suối chứa lưu huỳnh thường có mặt nhóm vi khuẩn lưu huỳnh màu lục hoặc màu tía. Những nhóm này đều thuộc loại từ dưỡng hoá năng và quang năng.

Ở những suối nước nóng thường chỉ tồn tại các nhóm vi khuẩn ưa nhiệt như Leptothrix thermalis.

Ở ao, hồ và sông do hàm lượng chất dinh dưỡng cao hơn nước ngầm và suối nên số lượng và thành phần vi sinh vật phong phú hơn nhiều. Ngoài những vi sinh vật tự dưỡng còn có rất nhiều các nhóm vi sinh vật dị dưỡng có khả năng phân huỷ các chất hữu cơ. Hầu hết các nhóm vi sinh vật trong đất đều có mặt ở đây.

Ở những nơi bị nhiễm bẩn bởi nước thải sinh hoạt còn có mặt các vi khuẩn đường ruột và các vi sinh vật gây bệnh khác. Tuy những vi khuẩn này chỉ sống trong nước một thời gian nhất định nhưng nguồn nước thải lại được đổ vào thường xuyên nên lúc nào chúng cũng có mặt. Đây chính là nguồn ô nhiễm vi sinh nguy hiểm đối với sức khoẻ con người.

Ở những thuỷ vực có nguồn nước thải công nghiệp đổ vào thì thành phần vi sinh vật cũng bị ảnh hưởng theo các hướng khác nhau tuỳ thuộc vào tính chất của nước thải. Những nguồn nước thải có chứa nhiều axit thường làm tiêu diệt các nhóm vi sinh vật ưa trung tính có trong thuỷ vực.

Ở môi trường nước mặn bao gồm hồ nước mặn và biển, sự phân bố của vi sinh vật khác hẳn so với môi trường nước ngọt do nồng độ muối ở những nơi này cao. Tuỳ thuộc vào thành phần và nồng độ muối, thành phần và số lượng vi sinh vật cũng khác nhau rất nhiều.

Tuy nhiên tất cả đều thuộc nhóm ưa mặn ít có mặt ở môi trường nước ngọt. Có những nhóm phát triển được ở những môi trường có nồng độ muối cao gọi là nhóm ưa mặn cực đoan.

Nhóm này có mặt ở cả các ruộng muối và các thực phẩm ướp muối. Đại diện của nhóm này là Halobacterium có thể sống được ở dung dịnh muối bão hoà. Có những nhóm ưa mặn vừa phải sống ở nồng độ muối từ 5 đến 20%, nhóm ưa mặn yếu sống được ở nồng độ dưới 5%.

Ngoài ra có những nhóm chịu mặn sống được ở môi trường có nồng độ muối thấp, đồng thời cũng có thể sống ở môi trường nước ngọt.

Các vi sinh vật sống trong môi trường nước mặn nói chung có khả năng sử dụng chất dinh dưỡng có nồng độ rất thấp. Chúng phát triển chậm hơn nhiều so với vi sinh vật đất. Chúng thường bám vào các hạt phù sa để sống.

Vi sinh vật ở biển thường thuộc nhóm ưa lạnh, có thể sống được ở nhiệt độ từ 0 đến 40C. Chúng thường có khả năng chịu được áp lực lớn nhất là ở những vùng biển sâu.

Sự phân bố của vi sinh vật trong không khí

Không khí không phải là môi trường sống của vi sinh vật. Tuy nhiên trong không khí có rất nhiều vi sinh vật tồn tại.

Nguồn gốc của những vi sinh vật này là từ đất, từ nước, từ con người, động vật, thực vật, theo gió, theo bụi phát tán đi khắp nơi trong không khí.

Một hạt bụi có thể mang theo rất nhiều vi sinh vật, đặc biệt là những vi sinh vật có bào tử có khả năng tồn tại lâu trong không khí. Nếu đó là những vi sinh vật gây bệnh thì đó chính là nguồn gây bệnh có trong không khí.

Ví dụ như các vi khuẩn gây bệnh đường hô hấp có thể tồn tại lâu trong không khí. Khi người khoẻ hít phải không khí có nhiễm khuẩn đó sẽ có khả năng nhiễm bệnh.

Những vi khuẩn gây bệnh thực vật như nấm rỉ sắt có thể theo gió bay đi và lây bệnh cho các cánh đồng ở rất xa nguồn bệnh.

Sự phân bố của vi sinh vật trong môi trường không khí phụ thuộc vào 3 yếu tố sau:

 1. Phụ thuộc khí hậu trong năm: Thường vào mùa đông, lượng vi sinh vật hầu như ít nhất so với các mùa khác trong năm. Ngược lại lượng vi sinh vật nhiều nhất vào mùa hè.
 2. Phụ thuộc vùng địa lý: Lượng vi sinh vật gần khu quốc lộ có nhiều xe qua lại bao giờ cũng nhiều vi sinh vật trong không khí hơn vùng nơi khác. Không khí vùng núi và vùng biển bao giờ cũng ít vi sinh vật hơn vùng khác. Đặc biệt trong không khí ngoài biển lượng vi sinh vật rất ít. Ngoài ra nó còn phụ thuộc chiều cao lớp không khí. Không khí càng cao so với mặt đất, lượng vi sinh vật càng ít.
 3. Phụ thuộc hoạt động sống của con người: Con người và động vật là một trong những nguyên nhân gây nạn ô nhiễm không khí. Thí dụ như trong giao thông, vận tải, trong chăn nuôi, trong sản xuất công nông nghiệp, do bệnh tật hoặc do các hoạt động khác của con người và động vật mà lượng vi sinh vật tăng hay giảm.

Vai trò của vi sinh vật là gì?

Đặc trưng bởi năng lực chuyển hoá mạnh mẽ và khả năng sinh sản nhanh chóng, các vi sinh vật đã cho thấy tầm quan trọng to lớn của chúng trong thiên nhiên cũng như trong các hoạt động cải thiện chất lượng sống của con người nhờ hiểu biết về các hoạt động sống của chúng.

Cùng với sự phát triển của khoa học và công nghệ hiện đại, vi sinh vật đã và đang được ứng dụng trong rất nhiều lĩnh vực khác nhau của cuộc sống:

 • Vi sinh vật ứng dụng trong nông nghiệp
 • Vi sinh vật ứng dụng trong chế biến thực phẩm
 • Vi sinh vật ứng dụng trong chăn nuôi thú y
 • Vi sinh vật ứng dụng trong nuôi trồng thủy sản
 • Vi sinh vật ứng dụng trong y học
 • Vi sinh vật ứng dụng trong xử lý nước thải, xử lý rác thải và xử lý chất thải

Ngoài ra, các vi sinh vật còn là đối tượng cho các nghiên cứu cơ bản của di truyền học. Từ đó dẫn tới sự hình thành các lĩnh vực di truyền học sinh-hoá và di truyền học vi sinh vật trong thập niên 1940, hai nền tảng chính cho sự ra đời của di truyền học phân tử và công nghệ DNA tái tổ hợp sau này.

Theo VOER, Wikipedia

www.chungvisinh.com

Top 8 vi sinh vật là gì tổng hợp bởi Faravirusi.com

Vi sinh vật là gì? Ứng dụng của vi sinh vật trong nông nghiệp như thế nào?

 • Tác giả: tschem.com.vn
 • Ngày đăng: 08/16/2022
 • Đánh giá: 4.79 (558 vote)
 • Tóm tắt: Vi sinh vật là gì? Ứng dụng của vi sinh vật trong nông nghiệp như thế nào? · Vi khuẩn Bacillus thuringiensis. Vi khuẩn Bacillus thuringiensis là vi khuẩn gram …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Vi sinh vật không phải là một nhóm phân loại trong sinh giới mà bao gồm tất cả những sinh vật đơn bào hoặc đa bào nhân sơ hoặc nhân thực có kích thước rất nhỏ, phải sử dụng kính hiển vi khi quan sát vì không thể thấy bằng mắt thường. Khi nghiên cứu …

Vi sinh vật là gì?

 • Tác giả: microbelift.vn
 • Ngày đăng: 12/07/2022
 • Đánh giá: 4.43 (563 vote)
 • Tóm tắt: Vi sinh vật (VSV) – là nhóm sinh vật đơn bào, không nhân bào hoặc đa bào, sinh sản qua nhân đôi hoặc tạo bào tử. Chúng là dạng sống tồn tại với số lượng lớn …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Chúng là dạng sống tồn tại với số lượng lớn nhất trên Trái đất. Được tìm thấy trong tất cả sự vật sống ( ký sinh) và trong tất cả các môi trường khác nhau ( nước, không khí, đất). Vi sinh vật bao gồm cả virus, vi khuẩn, nấm tảo, nguyên sinh động …

 • Tác giả: vinmec.com
 • Ngày đăng: 12/30/2022
 • Đánh giá: 4.34 (557 vote)
 • Tóm tắt: Vi sinh vật là các sinh vật đơn bào hoặc đa bào, nhân sơ hoặc nhân thực, có kích thước rất nhỏ và thường chỉ quan sát được qua kính hiển vi. Vi sinh vật bao gồm …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Vi sinh vật luôn tồn tại trong cơ thể người, trong đó bao gồm cả vi sinh vật có lợi và vi sinh vật có hại. Mỗi người cần duy trì chế độ sinh hoạt lành mạnh, khoa học để kích thích lợi khuẩn tăng trưởng và kiểm soát, chống lại sự xâm nhập, phát triển …

Vi sinh vật là gì? Ứng dụng của vi sinh vật trong đời sống thực tiễn

 • Tác giả: vuihoc.vn
 • Ngày đăng: 08/01/2022
 • Đánh giá: 4.14 (213 vote)
 • Tóm tắt: Vi sinh vật là sinh vật nhân sơ có một tế bào (đơn bào), nhiều tế bào (đa bào) hoặc là sinh vật nhân thực. Chúng có kích thước rất nhỏ, …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Ngoài ra, việc tận dụng vi sinh vật để khử mùi hôi trong các trang trại chăn nuôi cũng đang được người nông dân tin dùng. Chuồng trại chăn nuôi và rác thải sẽ được xử lý mùi hôi và làm ức chế các loại vi khuẩn gây bệnh cực kỳ hiệu quả, giúp giảm ô …

Vi sinh vật là gì? Ứng dụng quan trọng trong nông nghiệp – VietChem

 • Tác giả: vietchem.com.vn
 • Ngày đăng: 09/09/2022
 • Đánh giá: 3.81 (548 vote)
 • Tóm tắt: Vi sinh vật là loài sinh vật xuất hiện đầu tiên trên trái đất và là một mảnh ghép quan trọng của môi trường sống.
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Vi sinh vật là loài sinh vật xuất hiện đầu tiên trên trái đất và là một mảnh ghép quan trọng của môi trường sống. Chúng phân bố khắp nơi trong tự nhiên, trên cả cơ thể của những sinh vật khác. Bài viết này VIETCHEM sẽ cùng bạn đi tìm về vi sinh vật …

Vi sinh vật là gì? Đặc điểm và Ứng dụng của vi sinh vật

 • Tác giả: biogency.com.vn
 • Ngày đăng: 10/30/2022
 • Đánh giá: 3.69 (587 vote)
 • Tóm tắt: Vi sinh vật là tập hợp những sinh vật đơn bào hoặc đa bào. Chúng phân bố khắp mọi nơi trên thế giới (trong không khí, trong đất, trên núi cao, dưới biển sâu …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Ứng dụng vi sinh đưa vào sản xuất thức ăn chăn nuôi để giảm thiểu tỷ lệ vật nuôi mắc bệnh, hạ giá thành sản xuất, thuốc chữa bệnh và mang lại nhiều lợi ích khác. Từ đó, vật nuôi sinh trưởng và phát triển nhanh, không cần sử dụng chất tăng trọng gây …

Vi sinh vật là gì? Cách xử lý vi sinh vật trong nước hiệu quả

 • Tác giả: dienmaysakura.vn
 • Ngày đăng: 06/07/2022
 • Đánh giá: 3.49 (263 vote)
 • Tóm tắt: Vi sinh vật là các sinh vật đơn bào hoặc đa bào, nhân sơ hoặc nhân thực, có kích thước rất nhỏ và chỉ có thể quan sát qua kính hiển vi. Vi sinh …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Vi sinh vật đường hô hấp tồn tại ở mũi, đường hô hấp trên, ở họng miệng và ở đường hô hấp dưới bao gồm phế quản, phế nang. Chính vì vậy, việc bảo vệ đường hô hấp khỏi vi khuẩn xâm nhập cũng giúp bạn hạn chế được nhiều bệnh ốm vặt, cảm cúm thông …

Vi sinh vật là gì? Phân loại và môi trường sống của vi sinh vật

 • Tác giả: karofivietnam.com.vn
 • Ngày đăng: 11/13/2022
 • Đánh giá: 3.3 (259 vote)
 • Tóm tắt: Vi sinh vật là tất cả những sinh vật đơn bào hoặc đa bào nhân sơ hay nhân thực với kích thước rất nhỏ và không thể quan sát được bằng mắt thường …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Môi trường nước là để chỉ tất cả những nơi có chứa nước, cả ở trên bề mặt hay ở dưới lòng đất. Ví dụ như nước ngầm, ao, hồ, sông, biển,… đều được gọi là môi trường nước. Mỗi một môi trường nước khác nhau sẽ có những tính chất hóa học và tính chất …

Next Post

Top 5 in terms of là gì hot nhất

T4 Th4 19 , 2023
Duới đây là các thông tin và kiến thức về in terms of là gì hot nhất được tổng hợp bởi faravirusi.com
Top 5 in terms of là gì hot nhất

You May Like