Ứng dụng công nghệ cao vào nông nghiệp còn nhiều rào cản, tiềm ẩn rủi ro

(HNMO) – Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Huỳnh Thành Đạt nhận định, ứng dụng công nghệ cao vào nông nghiệp còn nhiều rào cản, tiềm ẩn nhiều rủi ro nhưng còn thiếu công cụ phòng ngừa.

Trả lời chất vấn của đại biểu Phan Thị Mỹ Dung (Đoàn Long An) sáng 7-6 về giải pháp ứng dụng công nghệ cao rộng rãi trong sản xuất nông nghiệp, Bộ trưởng Huỳnh Thành Đạt nêu rõ đây là chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước nên thời gian qua, Bộ đã phối hợp chặt chẽ với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đẩy mạnh triển khai để có giải pháp ứng dụng và có hiệu quả cho phát triển nông nghiệp. Ngoài ra, có 290 doanh nghiệp đang ứng dụng công nghệ, 690 vùng sản xuất với 70% đạt tiêu chí vùng ứng dụng công nghệ cao và gần 2.000 hợp tác xã đã chuyển đổi công nghệ. “Kim ngạch nông, lâm, thủy sản đạt 52 tỷ USD, đây là thành tựu chung của ngành nông nghiệp có phần đóng góp của khoa học công nghệ”, Bộ trưởng Đạt nói, cho rằng đây là con số “rất phấn khởi”.

Bộ trưởng Huỳnh Thành Đạt cũng chia sẻ, ứng dụng công nghệ cao vào nông nghiệp còn nhiều rào cản do cần nhiều nguồn vốn. Bởi đây là lĩnh vực tiềm ẩn nhiều rủi ro nhưng còn thiếu công cụ phòng ngừa như bảo hiểm nông nghiệp và quỹ đầu tư mạo hiểm. Do đó, thời gian tới, Bộ đề nghị tiếp tục hoàn thiện cơ chế chính sách, các địa phương cần có trách nhiệm bảo đảm phát triển đúng mục tiêu hỗ trợ khoa học, công nghệ; đồng thời, Bộ sẵn sàng triển khai nhiệm vụ chương trình cấp quốc gia phát triển công nghệ cao.

Về tiến độ, hiệu quả triển khai các khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao được đại biểu Trần Thị Thanh Hương (Đoàn An Giang) chất vấn, Bộ trưởng Huỳnh Thành Đạt cho biết, thời gian tới, để triển khai các khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao một cách hiệu quả, Bộ sẽ sửa Nghị định về khu công nghệ cao để mở rộng phạm vi điều chỉnh bao gồm cả khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, qua đó có những chính sách, cơ chế đặc thù cho lĩnh vực này. Các bộ, ngành liên quan cũng có sự phối hợp chặt chẽ trong xây dựng nghị định, Bộ trưởng hy vọng, nghị định sẽ đi vào cuộc sống, góp phần phát triển các khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.

Cùng tham gia trả lời chất vấn, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lê Minh Hoan cho rằng, hiện có nhầm lẫn giữa nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao với khu công nghiệp, dẫn đến quy hoạch các khu để kêu gọi đầu tư nhà máy, nhà lưới, tự động hóa.

“Cần hiểu đúng bản chất về khu nông nghiệp công nghệ cao là nơi nghiên cứu thực nghiệm và lan tỏa những thành tựu mới nhất về nông nghiệp. Đây không phải nơi chỉ sản xuất, sản xuất chỉ là phụ. Từ kết quả nghiên cứu thực nghiệm và đưa ra vùng nông nghiệp, chuyển giao cho bà con nông dân theo từng mức độ”, Bộ trưởng nói.

Bộ trưởng cho biết, đến nay có 1 khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao thành công nhất, đúng bản chất nhất là khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao thành phố Hồ Chí Minh nghiên cứu thực nghiệm lan tỏa và đào tạo tiếp nhận thành tựu. Lõi của khu nông nghiệp cao phải từ viện, trường và các doanh nghiệp sẵn sàng đón nhận kết quả và chuyển giao.

Bộ trưởng Lê Minh Hoan cho biết, giải pháp trong thời gian tới, đề nghị các viện, trường, trung tâm thông qua các bộ phận để chuyển giao kết quả nghiên cứu đến với người nông dân. Bộ sẵn sàng tạo kích hoạt, mở ra thị trường chuyển giao sản phẩm nghiên cứu. “Cần nhìn nông nghiệp công nghệ cao ở đặc thù nước ta để tìm ra hướng đi phù hợp, làm ở mức độ vừa phải phù hợp với tình hình”, Bộ trưởng nói.

Nguồn: Hà Nội Mới

Next Post

Giải 'bài toán' phủ tri thức, công nghệ trên cánh đồng của nông dân

T4 Th6 7 , 2023
Ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp còn chậm là nỗi băn khoăn của nhiều đại biểu Quốc hội được nêu ra tại phiên chất vấn Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghiệp cũng như Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ngày […]
Giải ‘bài toán’ phủ tri thức, công nghệ trên cánh đồng của nông dân

You May Like