Top 7 uat là gì hay nhất hiện nay

Trong bài viết này chúng tôi sẽ giúp các bạn tìm hiểu thông tin và kiến thức về uat là gì hot nhất hiện nay được bình chọn bởi người dùng

Duới đây là các thông tin và kiến thức về uat là gì hay nhất được tổng hợp bởi chúng tôi

User Acceptance Testing- UAT được dịch sang tiếng Việt là kiểm thử chấp nhận người dùng. Hoạt động này thường được diễn ra vào giai đoạn cuối cùng trước đưa phần mềm chính thức vào thị trường. Kiểm thử chấp nhận người dùng có ý nghĩa quan trọng để quyết định đến sự thành công của sản phẩm, nhằm xác định chính xác xem hệ thống có thỏa mãn sự mong đợi của người dùng hay không. Trên cơ sở nắm bắt được cơ bản kiến thức về User Acceptance Testing, trong bài viết dưới đây, tác giả sẽ cung cấp cho người đọc một số các nội dung về User Acceptance Testing.

1. Kiểm thử chấp nhận người dùng – User Acceptance Testing là gì?

User Acceptance Testing (UAT) – Kiểm thử thử chấp nhận người dùng là giai đoạn cuối cùng của quy trình kiểm thử phần mềm nhằm xác minh xem một sản phẩm hoặc phần mềm có phù hợp với mục đích mà nó được xây dựng ngay từ đầu hay không. Trong quá trình UAT, người dùng phần mềm thực tế kiểm tra phần mềm để đảm bảo phần mềm có thể xử lý các tác vụ cần thiết trong các tình huống thực tế, theo các thông số kỹ thuật. UAT là một trong những thủ tục cuối cùng và quan trọng của dự án phần mềm phải thực hiện trước khi tung ra thị trường một phần mềm mới. UAT còn được gọi là thử nghiệm beta, thử nghiệm ứng dụng hoặc thử nghiệm người dùng cuối và đây là thử nghiệm cuối cùng được thực hiện sau khi giai đoạn thử nghiệm chức năng, hệ thống và hồi quy kết thúc.

2. Tổng quan nội dung về Kiểm thử chấp nhận người dùng (UAT):

Tại sao phải thực hiện kiểm thử chấp nhận người dùng?

Một thay đổi, một bản cập nhật hoặc một tính năng mới được yêu cầu và phát triển. Các bài kiểm tra đơn vị và tích hợp được chạy. Tất cả dường như có thứ tự. Nhưng sau đó, sau khi nó được ra mắt công chúng, những vấn đề nghiêm trọng lại xuất hiện. Khi điều đó xảy ra, việc làm lại và kiểm tra lại không phải là hậu quả tốn kém nhất, đồng thời còn gây mất uy tín.

Phần mềm có thể hoàn toàn hoạt động theo quan điểm kỹ thuật và vẫn không thành công do các yêu cầu không được xác định rõ ràng hoặc không được truyền đạt hiệu quả cho các nhà phát triển (một vấn đề đặc biệt phổ biến với các dự án đang phát triển). Trong các trường hợp khác, mã mới có vẻ hiệu quả trong mọi mô hình triển khai ảo có thể đã được kiểm tra không đầy đủ cho môi trường thế giới thực động.

Kiểm tra sự chấp nhận của người dùng (UAT) là biện pháp bảo vệ chống lại các sản phẩm phần mềm chưa hoàn thiện, không hiệu quả hoặc bị lỗi khi được tung ra thị trường. Nó đạt được mục tiêu đó bằng cách trả lời câu hỏi, “Chúng tôi đã sản xuất những gì khách hàng muốn chưa?”

Các bài kiểm tra UAT chất lượng cao, được thiết kế kỹ lưỡng và phản ánh chính xác các yêu cầu của người dùng, xác định các vấn đề sẽ không được chú ý trong các bài kiểm tra tích hợp hoặc đơn vị. Cuối cùng, các bài kiểm tra UAT cung cấp một cái nhìn tổng quan ở cấp độ vĩ mô về mức độ hoàn thiện của hệ thống.

Ví dụ: giao diện đơn đặt hàng có thể được cải thiện để bao gồm một trường con mới cho khách hàng trực tuyến. Một bài kiểm tra đơn vị có thể xác nhận rằng thay đổi đã được thực thi và tích hợp một cách chính xác. Nhưng nó sẽ thực hiện một bài kiểm tra chấp nhận của người dùng để đảm bảo rằng đơn đặt hàng đã sửa đổi hoạt động bình thường trong suốt quá trình mua hàng phải trả, trên nhiều bộ phận, từ việc tạo và phê duyệt ban đầu, thông qua việc nhận và lập hóa đơn cho đến kế toán.

Khi nào nên thực hiện kiểm thử chấp nhận người dùng?

UAT là một trong những giai đoạn quan trọng nhất của phát triển phần mềm và thực hiện thay đổi. Nó phải được chạy sau khi kiểm thử đơn vị, để các nhóm phát triển của bạn hài lòng rằng mã của họ hoạt động như mong đợi và sau khi kiểm tra QA thành công, cho dù tự động, thủ công hay cả hai.

Sau đó, ngay trước khi chuyển sang sản xuất, bạn để một số người có khả năng thực sự sử dụng phần mềm thử nghiệm. Sự hiểu biết thực tế của họ về cách phần mềm phù hợp với các tình huống trong thế giới thực có thể tiết lộ các lỗ hổng tiềm ẩn và đảm bảo sản phẩm cuối cùng đáp ứng các yêu cầu kinh doanh của tổ chức bạn.

Chủ thể thực hiện kiểm thử chấp nhận người dùng?

Tất nhiên, các chuyên gia chức năng giám sát mặt kỹ thuật của phát triển phần mềm đóng một vai trò quan trọng trong việc định hình các chu trình UAT và giải thích kết quả. Tuy nhiên, người dùng doanh nghiệp thực sự là những ngôi sao của chương trình khi thử nghiệm UAT thành công. Rốt cuộc, họ là những người duy nhất biết chính xác việc thay đổi phần mềm hoặc ứng dụng đóng gói sẽ như thế nào trong thực tế hàng ngày.

Điều kiện tiên quyết trước khi thực hiện kiểm thử chấp nhận người dùng?

– Yêu cầu kinh doanh phải có sẵn.

– Cần phát triển đầy đủ mã ứng dụng.

– Đảm bảo bạn hoàn thành kiểm thử đơn vị, kiểm tra tích hợp & kiểm tra hệ thống.

– Không có nút chặn, hoặc khuyết tật cao hoặc trung bình trong giai đoạn kiểm tra tích hợp Hệ thống.

– Chỉ các lỗi thẩm mỹ được chấp nhận trước khi UAT.

– Hoàn thành Kiểm tra hồi quy mà không có khiếm khuyết lớn.

– Đảm bảo bạn sửa chữa và kiểm tra tất cả các báo cáo lỗi.

– Hoàn thành ma trận xác định nguồn gốc cho tất cả các thử nghiệm.

– Môi trường UAT phải sẵn sàng.

– Ký gửi thư hoặc thông báo từ Nhóm kiểm tra hệ thống rằng hệ thống đã sẵn sàng để thực thi UAT.

Các bước thực hiện kiểm thử chấp nhận người dùng?

Thông thường, UAT bao gồm bốn bước. Nhưng nó có thể khác nhau, dựa trên việc liệu ứng dụng có làm hài lòng một khách hàng hay không, hay liệu nó có phải là phần mềm bán sẵn, có sẵn để mua cho bất kỳ ai.

Đầu tiên, các tiêu chí để xem xét để phần mềm “hoạt động” cần phải được tập hợp. Chúng có thể được đối chiếu từ các yêu cầu hệ thống và câu chuyện của người dùng. Tiếp theo, một tập hợp các trường hợp thử nghiệm UAT phải được tạo. Centric định nghĩa một trường hợp thử nghiệm UAT là:

Một tập hợp các bước kiểm tra, điều kiện thực hiện và kết quả mong đợi được phát triển cho một mục tiêu cụ thể, chẳng hạn như để thực hiện một lộ trình chương trình cụ thể hoặc để xác minh sự tuân thủ với một yêu cầu cụ thể

Mỗi trường hợp bao gồm một tình huống sử dụng cụ thể của phần mềm. Nó thường là một tập hợp các hành động mà người dùng có thể thực hiện và có thể xác minh xem phần mềm có hoạt động hoàn toàn tốt hay không.

Với những điều này, các bài kiểm tra phải được chạy và kết quả được ghi lại. Các cuộc kiểm tra có thành công hay kết quả là sai sót? Bất kỳ lỗi nào sau đó cần được sửa chữa và kiểm tra lại.

Cuối cùng, giả sử rằng mọi thứ đang hoạt động hoàn hảo, thì cần phải hoàn thành một lần đăng xuất có trật tự. Điều này được thực hiện với khách hàng của bạn hoặc nhóm mà họ đã tập hợp cho dự án, nơi họ sẽ nói rằng những gì họ nhận được đang hoạt động như mong đợi và đáp ứng các tiêu chí của họ.

Các bước liên quan đến UAT nội bộ:

Lập kế hoạch: Chiến lược UAT được vạch ra trong bước lập kế hoạch. Ví dụ, các yêu cầu đối với từng tính năng dự kiến ​​sẽ được thử nghiệm được ghi chú và xác định các tiêu chuẩn tối thiểu cần đáp ứng.

Thiết kế các trường hợp thử nghiệm: Các trường hợp kiểm thử được thiết kế để bao gồm tất cả các tình huống chức năng của phần mềm trong việc sử dụng trong thế giới thực. Mỗi thử nghiệm phải mô tả một trình tự các bước và kết quả mong đợi để đưa ra một kịch bản sử dụng lý tưởng của sản phẩm. Chúng được thiết kế theo ngôn ngữ và cách thức đơn giản để giúp người kiểm tra quá trình kiểm tra dễ dàng hơn.

Lựa chọn đội thử nghiệm: Nhóm kiểm tra bao gồm những người dùng cuối trong thế giới thực phải đáp ứng các tiêu chí nhất định được đưa vào (ví dụ: kiến ​​thức về doanh nghiệp, khả năng phát hiện và báo cáo sự cố, v.v.).

Thực thi các trường hợp kiểm thử và lập tài liệu: Nhóm kiểm thử thực hiện các trường hợp kiểm thử được chỉ định. Đôi khi nó cũng thực hiện một số thử nghiệm ngẫu nhiên có liên quan. Tất cả các lỗi được đăng nhập trong một tài liệu thử nghiệm với các nhận xét có liên quan.

Sửa lỗi: Đối phó với các lỗi mà nhóm kiểm thử tìm thấy, nhóm phát triển phần mềm thực hiện các điều chỉnh cuối cùng đối với mã để làm cho phần mềm không có lỗi. Sau khi các lỗi và lỗi được khắc phục, có thể chạy lại quá trình kiểm tra để đảm bảo rằng vấn đề đã được giải quyết đúng cách.

Đăng xuất: Khi tất cả các lỗi đã được sửa, nhóm kiểm thử chỉ ra rằng ứng dụng phần mềm đã được chấp nhận. Điều này cho thấy ứng dụng đáp ứng được yêu cầu của người dùng và sẵn sàng tung ra thị trường. UAT rất quan trọng vì nó giúp chứng minh rằng các chức năng kinh doanh bắt buộc đang hoạt động theo cách phù hợp với hoàn cảnh và cách sử dụng trong thế giới thực. UAT là một bước cần thiết phải được thực hiện trước khi phát hành ứng dụng để tránh các vấn đề như nhà phát triển không hiểu yêu cầu của người dùng cuối hoặc những thay đổi trong giai đoạn phát triển chưa được thông báo đầy đủ.

Top 7 uat là gì tổng hợp bởi Faravirusi.com

UAT là gì? Khi nào cần thực hiện UAT

 • Tác giả: bacs.vn
 • Ngày đăng: 09/30/2022
 • Đánh giá: 4.73 (573 vote)
 • Tóm tắt: UAT là từ viết tắt của “User Acceptance Testing” có nghĩa là “Kiểm thử chấp nhận người dùng”. Đây là giai đoạn kiểm thử được thực hiện bởi người …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Các lập trình viên sẽ phát triển phần mềm theo quy cách kỹ thuật “của riêng họ” về các yêu cầu và có thể không thực sự là những gì khách hàng cần từ phần mềm. Hoặc các yêu cầu thay đổi trong suốt quá trình của dự án có thể không được thông báo hiệu …

User Acceptance Testing (UAT) là gì- Tại sai UAT lại quan trọng?

 • Tác giả: t3h.com.vn
 • Ngày đăng: 10/19/2022
 • Đánh giá: 4.39 (348 vote)
 • Tóm tắt: Kiểm thử chấp nhận người dùng là giai đoạn kiểm thử cuối cùng trong quá trình phát triển phần mềm trước khi sản xuất. Nó được sử dụng để lấy …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Các lập trình viên sẽ phát triển phần mềm theo quy cách kỹ thuật “của riêng họ” về các yêu cầu và có thể không thực sự là những gì khách hàng cần từ phần mềm. Hoặc các yêu cầu thay đổi trong suốt quá trình của dự án có thể không được thông báo hiệu …

UAT là gì-Những thông tin về kiểm thử chấp nhận người dùng

 • Tác giả: itnavi.com.vn
 • Ngày đăng: 07/15/2022
 • Đánh giá: 4.24 (306 vote)
 • Tóm tắt: Giải nghĩa UAT là gì? · User – Người dùng trong UAT · Những tiêu chí của UAT là gì?
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Do vậy, họ là người có đủ điều kiện để kiểm tra hệ thống xem có thể mang đến những lợi ích cho tổ chức, doanh nghiệp được hay không.Các nhà phát triển hệ thống, mặc dù là những chuyên gia tạo ra phần mềm nhưng họ không thể làm điều đó bởi họ không …

Kiểm thử chấp nhận người dùng (UAT) là gì?

 • Tác giả: viblo.asia
 • Ngày đăng: 09/20/2022
 • Đánh giá: 4.18 (399 vote)
 • Tóm tắt: UAT là gì ? · 5.Điều kiện tiên quyết của…
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Kiểm thử chấp nhận của người dùng được định nghĩa là một loại kiểm thử thực hiện bới khách hàng để xác nhận hệ thống đã làm việc đúng như mong đợi và thỏa mãn yêu cầu của người dùng. Hoạt động này được thực hiện ở giai đoạn kiểm thử cuối cùng trước …

Kiểm thử chấp nhận người dùng (UAT – User Acceptance Testing) là gì?

 • Tác giả: tigosoftware.com
 • Ngày đăng: 09/15/2022
 • Đánh giá: 3.79 (266 vote)
 • Tóm tắt: 1. UAT là gì ? … Kiểm thử chấp nhận của người dùng được định nghĩa là một loại kiểm thử thực hiện bới khách hàng để xác nhận hệ thống đã làm việc đúng như mong …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Kiểm thử chấp nhận của người dùng được định nghĩa là một loại kiểm thử thực hiện bới khách hàng để xác nhận hệ thống đã làm việc đúng như mong đợi và thỏa mãn yêu cầu của người dùng. Hoạt động này được thực hiện ở giai đoạn kiểm thử cuối cùng trước …

UAT là gì? Tổng quan về kiểm thử chấp nhận người dùng – Vietnix

 • Tác giả: vietnix.vn
 • Ngày đăng: 04/26/2022
 • Đánh giá: 3.78 (508 vote)
 • Tóm tắt: Kiểm thử chấp nhận của người dùng (User Acceptance Testing – UAT) được định nghĩa là một loại thử nghiệm do chính khách hàng thực hiện để xác …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Kiểm thử chấp nhận của người dùng được định nghĩa là một loại kiểm thử thực hiện bới khách hàng để xác nhận hệ thống đã làm việc đúng như mong đợi và thỏa mãn yêu cầu của người dùng. Hoạt động này được thực hiện ở giai đoạn kiểm thử cuối cùng trước …

UAT testing là gì? Quy trình thực hiện UAT testing

 • Tác giả: vn.got-it.ai
 • Ngày đăng: 10/07/2022
 • Đánh giá: 3.43 (491 vote)
 • Tóm tắt: UAT là từ viết tắt của “User Acceptance Testing”, có nghĩa là kiểm thử chấp nhận người dùng. Đây là giai đoạn kiểm thử sản phẩm trước khi được …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Quy trình UAT chủ yếu được đánh giá bởi chính users (người dùng). Users sẽ sử dụng và kiểm tra xem có những lỗi tiềm ẩn nào không hoặc những vấn đề về trải nghiệm người dùng,… Sau đó, phản hồi với team (nhóm) phát triển để điều chỉnh phần mềm phù …

Next Post

Top 6 redis là gì tốt nhất hiện nay

T6 Th4 21 , 2023
Trong bài viết này chúng tôi sẽ giúp các bạn tìm hiểu thông tin và kiến thức về redis là gì hay nhất được tổng hợp bởi faravirusi.com
Top 6 redis là gì tốt nhất hiện nay

You May Like