Tổng hợp 7 tonight là thì gì hay nhất, bạn nên biết

Trong bài viết này chúng tôi sẽ giúp các bạn tìm hiểu thông tin và kiến thức về tonight là thì gì hay nhất được tổng hợp bởi chúng tôi

Duới đây là các thông tin và kiến thức về tonight là thì gì hot nhất được tổng hợp bởi faravirusi.com

Tonight là dấu hiệu của thì nào? đây là thắc mắc của khá nhiều bạn khi học tiếng Anh. Để trả lời cho câu hỏi này, Bhiu.edu.vn sẽ giúp bạn tổng hợp các kiến thức liên quan về thì tương lai tiếp diễn để các bạn có thể củng cố kiến thức của mình.

Khái niệm

Thì tương lai tiếp diễn (tiếng Anh: Future continuous tense) dùng diễn tả một hành động, sự việc sẽ đang diễn ra tại một thời điểm cụ thể nào đó trong tương lai.

Công thức

Khẳng định

Cấu trúc: S + will + be + V-ing

Trong đó:

 • S (subject): Chủ ngữ
 • Will: trợ động từ
 • V-ing: Động từ “-ing”

Ví dụ:

We will be having breakfast at 6 a.m tomorrow. (Chúng tôi sẽ đang ăn sáng vào 7 giờ sáng mai.)

They will be doing their homework when their grandparents come tonight. (Họ sẽ đang làm bài về nhà khi ông bà họ tới tối nay.)

Phủ định

Cấu trúc: S + will not + be + V-ing

Chú ý: will not = won’t

Ví dụ:

John won’t be staying at home at 8 pm tomorrow. (John sẽ đang không ở nhà vào 8 giờ tối ngày mai)

I won’t be sleeping when you come tomorrow morning. (Tôi sẽ đang không ngủ khi cậu tới vào sáng mai.)

Nghi vấn

Câu hỏi Yes/No question

Cấu trúc: Will + S + be + V-ing +…?

Trả lời: Yes, S + will. / No, S + won’t.

Ví dụ:

Will you be playing badminton at 7 o’clock tonight? (Bạn có sẽ đang chơi cầu lông vào 7 giờ tối nay không?)

-> Yes, I will./ No, I won’t.

Will John be working when we visit him tomorrow? (John có sẽ đang làm việc lúc chúng ta đến thăm cậu ấy ngày mai không?)

-> Yes, he will./ No, he won’t.

Câu hỏi WH- question

Cấu trúc: WH-word + will + S + be + V-ing +…?

Ví dụ:

What will he be doing at 8 p.m tomorrow? (Anh ấy sẽ đang làm gì vào 8h tối ngày mai?)

Where will you be staying when I visit you tonight (Bạn sẽ đang ở đâu khi tôi đến thăm bạn tối nay?)

Cách dùng

Dấu hiệu nhận biết tương lai tiếp diễn

At this/ that + time/ moment + khoảng thời gian trong tương lai (at this moment next month,…)

At + thời điểm xác định trong tương lai (at 6 a.m tomorrow)…when + mệnh đề chia thì hiện tại đơn (when I come,…)

Từ nhận biết: In the future, soon, next year, next week, next time, tonight.

Ngoài ra, trong câu có sử dụng các động từ chính như “expect” hay “guess” thì câu đó cũng thường được chia ở thì tương lai tiếp diễn. Đây cũng là dấu hiệu thì tương lai tiếp diễn hay xuất hiện trong các bài kiểm tra.

Ví dụ:

At 5 a.m tomorrow, we will be climbing mountains. (Vào 5 giờ sáng mai, chúng tôi sẽ đang leo núi.)

When he returns, she will be sleeping in his room. (Khi anh ấy quay về, cô ấy sẽ đang ngủ trong phòng.)

Xem thêm các bài viết liên quan:

 • Next week là thì gì? Chi tiết cấu trúc, cách dùng liên quan
 • Yesterday là thì gì? Công thức của thì đó?
 • Tomorrow là thì gì? Công thức của thì đó?

Những lưu ý

Những mệnh đề bắt đầu với while, before, when, after, by the time, as soon as, if, unless… thì không dùng thì tương lai tiếp diễn mà dùng hiện tại tiếp diễn.

Ví dụ: While we will be finishing our homework, he is going to make dinner. (không đúng)

=> While we are finishing my homework, he is going to make dinner.

Những từ sau không hoặc hiếm dùng ở dạng tiếp diễn nói chung và thì tương lai tiếp diễn nói riêng:

state: be, cost, fit, mean, suitpossession: belong, havesenses: feel, hear, see, smell, taste, touchfeelings: hate, hope, like, love, prefer, regret, want, wishbrain work: believe, know, think (nghĩ về), understand

Ví dụ: John will be being at my house when you arrive. (không đúng)

=> John will be at my house when you arrive.

Câu bị động của tương lai tiếp diễn

At 9:00 PM tonight, Mary will be washing the dishes. (chủ động)

=> At 9:00 PM tonight, the dishes will be being washed by Mary. (bị động)

Cách phân biệt thì tương lai đơn và tương lai tiếp diễn, tương lai gần

Bài tập

Bài 1. Chia động từ trong ngoặc:

They are staying at the hotel in New York. At this time next month, they (travel) to Paris.

My parents (visit) Vietnam at this time next month.

John (sit) on the bus at 12 am tomorrow.

At 8 o’clock this morning we (watch) a famous play at the theatre.

Huy (play) with his son at 10 o’clock tonight.

Tom (work) at this moment next month.

Our team (make) our presentation at this time tomorrow morning.

Đáp án

will

be travelling

will be visiting

will be sitting

will be watching

will be playing

will be working

will be making

Bài 2. Hoàn thành câu.

 • They/be/time/tomorrow/play/soccer/their classmates.
 • It/seem/she/be/study/abroad/her/that/time/she/graduate/next month.
 • The kids/be/New York/for/4 months/because/live/visit/their uncle’s house.
 • Linh/be/do/8 p.m/tomorrow evening/so/homework/I/not/ask/him/go out.
 • Harry and I/not/lunch/together/when/she/be/have/come/tomorrow.

Đáp án

 • They will be playing soccer at that time tomorrow with classmates.
 • It seems to her that she will be studying abroad by the time she graduates next month.
 • The kids will be living in New York for 4 months because of their visit to their uncle’s house.
 • Linh will be doing his homework at 8 p.m. tomorrow evening, so I don’t ask him to go out.
 • Harry and I will not/won’t be having lunch together when she comes tomorrow.

Bài 3: Hoàn thành các câu sau

1. Don’t phone between 8 and 9. We. …………….. (have) dinner then.

2. Tomorrow afternoon we’re going to play tennis from 2 o’clock until 4.30. So at 4 o’clock, ………………. (we/play) volleyball.

3. A: Can we meet tomorrow?

B: Yes, but not in the afternoon. …………….. (I/work).

4. If you need to contact me, …. (I/stay) at the Lion Hotel until Monday.

5. They are staying at the hotel inNew York. At this time tomorrow, they (travel) ………….. in Vietnam.

6. When they come tomorrow, we (swim) ………….. in the sea.

7. My parents (visit) ………….. Vietnam at this time next month

8. Linh (sit) ………….. on the plane at 9 am tomorrow.

9. He (play) ………….. with her son at 9 o’clock tonight

10. What ………. he (do)……….. at 9 p.m tomorrow?

Đáp án

 1. will be having
 2. will be playing
 3. will be working
 4. will be staying
 5. will be traveling
 6. will be swimming
 7. will be visiting
 8. will be sitting
 9. will be playing
 10. will he be doing

Trên đây là bài viết Bhiu đã tổng hợp những kiến thức về tonight là dấu hiệu của thì nào cùng các kiến thức liên quan của thì tương lai tiếp diễn. Chúc bạn nhanh chóng nâng cao trình độ tiếng Anh của bản thân. Bạn hãy ghé thăm Học ngữ pháp tiếng Anh để có thêm kiến thức mỗi ngày .

Top 7 tonight là thì gì tổng hợp bởi Faravirusi.com

Tonight là dấu hiệu của thì nào? Cách sử dụng và nhận biết 

 • Tác giả: khoaquocte.vn
 • Ngày đăng: 02/24/2023
 • Đánh giá: 4.64 (445 vote)
 • Tóm tắt: Bên cạnh những câu hỏi về every morning, everyday, thì một bộ phận lớn các bạn học tiếng Anh cũng có câu hỏi rằng tonight là gì và tonight …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Bên cạnh những câu hỏi về every morning, everyday, thì một bộ phận lớn các bạn học tiếng Anh cũng có câu hỏi rằng tonight là gì và tonight là dấu hiệu của thì nào. Để giải đáp câu hỏi cho các bạn, chúng mình đã có bài tổng hợp các kiến thức liên …

Tonight là thì gì? Giải đáp thắc mắc về tonight trong tiếng Anh

 • Tác giả: unia.vn
 • Ngày đăng: 07/12/2022
 • Đánh giá: 4.52 (239 vote)
 • Tóm tắt: Sử dụng để yêu cầu/ hỏi một cách lịch sự về một thông tin nào đó sẽ diễn ra trong tương lai:
  Cách dùng tương lai tiếp diễn:
  Diễn tả sự việc sẽ xảy ra trong tương lai và đã có trong lịch trình, thời gian biểu định trước:
  Kết hợp cùng với “still” để diễn tả những hành động đã xảy ra hiện tại và sẽ tiếp tục diễn ra trong tương lai:
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Bên cạnh những câu hỏi về every morning, everyday, thì một bộ phận lớn các bạn học tiếng Anh cũng có câu hỏi rằng tonight là gì và tonight là dấu hiệu của thì nào. Để giải đáp câu hỏi cho các bạn, chúng mình đã có bài tổng hợp các kiến thức liên …

Translation of “tonight” into Vietnamese

 • Tác giả: glosbe.com
 • Ngày đăng: 04/29/2022
 • Đánh giá: 4.35 (566 vote)
 • Tóm tắt: Look through examples of tonight translation in sentences, … Những gì tôi muốn nói cho các bạn tối nay là thứ chúng ta có thể làm nếu chúng ta chưa từng …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Bên cạnh những câu hỏi về every morning, everyday, thì một bộ phận lớn các bạn học tiếng Anh cũng có câu hỏi rằng tonight là gì và tonight là dấu hiệu của thì nào. Để giải đáp câu hỏi cho các bạn, chúng mình đã có bài tổng hợp các kiến thức liên …

Tonight là thì gì? Phân biệt và cách dùng Tonight trong tiếng Anh

 • Tác giả: hoctienganhnhanh.vn
 • Ngày đăng: 06/29/2022
 • Đánh giá: 4.1 (252 vote)
 • Tóm tắt: Tonight là thì gì? Tonight đi kèm với giới từ nào? Cách sử dụng và phân biệt Tonight, night và evening trong tiếng Anh dễ hiểu nhất.
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Trong tiếng Anh, chắc hẳn các bạn đã nhiều lần học qua về danh từ “Tonight”, tuy nhiên Tonight đi kèm với những giới từ nào thì có thể các bạn sẽ không để ý quá nhiều, vì vậy ngày hôm nay hoctienganhnhanh.vn sẽ hệ thống lại mảng kiến thức này hỗ trợ …

Tonight là dấu hiệu của thì nào

 • Tác giả: letspro.edu.vn
 • Ngày đăng: 01/23/2023
 • Đánh giá: 3.94 (322 vote)
 • Tóm tắt: 2. Thì hiện tại tiếp diễn (Present Continuous) … Thì hiện tại tiếp diễn được dùng để diễn tả những sự việc xảy ra ngay lúc nói hay xung quanh …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Đôi khi việc lựa chọn một trung tâm dạy tiếng Anh là một cách cực kỳ hiệu quả đối với những ai không thể tự luyện tập tại nhà. Chưa kể đó, việc học chung với những người khác sẽ giúp bạn bớt nhàm chán hơn so với việc phải tự học một mình. Việc luyện …

Tonight là thì nào ? Giải đáp nhanh gọn cùng Tiếng Anh Tốt

 • Tác giả: tienganhtot.vn
 • Ngày đăng: 09/20/2022
 • Đánh giá: 3.7 (222 vote)
 • Tóm tắt: Tonight là thì gì ? Tonight là dấu hiệu dấu hiệu của thì nào ? Thì như chúng ta đã đề cập ở phần mở đầu thì tonight chính là dấu hiệu nhận biết …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Vậy là Tiếng Anh Tốt đã chia sẻ xong phần kiến thức liên quan đến thì tương lai tiếp diễn để trả lời cho câu hỏi tonight là thì nào, tonight là dấu hiệu nhận biết của thì gì. Hoàn toàn vô cùng đơn giản đúng không nào? Nếu các bạn thấy kiến thức …

Tonight là thì gì? Đó là dấu hiệu để bạn dùng thì gì?

 • Tác giả: hanoispiritofplace.com
 • Ngày đăng: 08/08/2022
 • Đánh giá: 3.47 (392 vote)
 • Tóm tắt: Thì tương lai tiếp diễn (Future continuous tense) được dùng để diễn tả một hành động, sự việc nào đó đang diễn ra tại một thời điểm đã xác định cụ thể trong …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Bạn có biết sự khác biệt giữa thì tương lai đơn, tương lai tiếp diễn và tương lai gần là gì hay không? Làm sao ta có thể biết được trong trường hợp nào thì ta dùng thì nào? Làm sao để ta biết được cấu trúc của những thì này như thế nào? Vì thế hãy …

Next Post

Tổng hợp 6 khí dung là gì hay nhất hiện nay

T3 Th4 18 , 2023
Trong bài viết này chúng tôi sẽ giúp các bạn tìm hiểu thông tin và kiến thức về khí dung là gì hot nhất được tổng hợp bởi faravirusi.com
Tổng hợp 6 khí dung là gì hay nhất hiện nay

You May Like