Ngày 19-7, Viện Khoa học Kỹ thuật Nông lâm nghiệp Tây Nguyên và Công ty Enfarm Agritech đã tổ chức lễ ký hợp tác nghiên cứu công nghệ bón phân thông minh, trước mắt tập trung vào cây cà phê. Tiến sĩ Trần Vinh, quyền Viện trưởng Viện Khoa học […]