Thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ về bảo vệ chủ quyền quốc gia trên không gian mạng

Các đồng chí: Đại tướng, GS.TS Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an; PGS.TS Huỳnh Thành Đạt, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ đến dự và chỉ đạo buổi Lễ.

Cùng dự có các đồng chí Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN): TS Lê Xuân Định và TS Nguyễn Hoàng Giang; đại diện lãnh đạo các đơn vị chức năng thuộc hai Bộ…

Xuất phát từ yêu cầu cấp bách đặt ra cho nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền quốc gia trên không gian mạng nhằm góp phần thực hiện thắng lợi sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới, Bộ Công an đã đăng ký và đề nghị Bộ KH&CN cho triển khai nghiên cứu Đề tài độc lập cấp quốc gia “Yêu cầu và nghĩa vụ bảo vệ chủ quyền quốc gia trên không gian mạng”. Sau quá trình xét chọn nghiêm túc, khoa học của các hội đồng tư vấn và các trình tự theo quy định của pháp luật, ngày 26/6/2023, Bộ trưởng Bộ KH&CN đã ban hành Quyết định số 39/QĐ-BKHCN phê duyệt nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp quốc gia “Yêu cầu và nghĩa vụ bảo vệ chủ quyền quốc gia trên không gian mạng” thuộc Chương trình khoa học công nghệ trọng điểm quốc gia, giao Ban Chủ nhiệm đề tài thuộc Bộ Công an nghiên cứu.

Tại buổi Lễ, các đại biểu đã nghe lãnh đạo Vụ Công nghệ cao, Bộ KH&CN công bố Quyết định phê duyệt Đề tài do Đại tướng, GS.TS Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an làm Chủ nhiệm; Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao là đơn vị tổ chức chủ trì thực hiện.

Phát biểu tại buổi Lễ, Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh, yêu cầu bảo vệ chủ quyền quốc gia trong bất cứ thời đại nào, thời điểm nào được coi là yếu tố sống còn của quốc gia, dân tộc. Hiến pháp năm 2013 của nước ta đã khẳng định, nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là một nước độc lập, có chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ, bao gồm đất liền, hải đảo, vùng biển, vùng trời. Thời đại cách mạng KH&CN hiện nay đã tạo ra một không gian mới, có chủ quyền đó là không gian mạng. Do đó, bảo vệ chủ quyền quốc gia trên không gian mạng là cuộc đấu tranh toàn diện trên tất các các lĩnh vực, trong đó có bảo vệ chủ quyền biên giới mạng, bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội trên không gian mạng, việc chấp hành pháp luật, lựa chọn và duy trì thể chế chính trị, văn hóa, quyền tự quyết, tự do, độc lập, thống nhất, toàn vẹn của quốc gia trên không gian mạng…

Dưới góc độ bảo đảm chủ quyền không gian mạng nước ta, có thể xác định, chủ quyền không gian mạng là quyền làm chủ một cách độc lập, toàn vẹn và đầy đủ về lập pháp, hành pháp và tư pháp của một quốc gia trong phạm vi lãnh thổ mạng của quốc gia đó, phù hợp với luật pháp quốc tế và bản chất của không gian mạng. Để góp phần giải quyết yêu cầu thực tiễn nêu trên, Bộ Công an đã thành lập Ban Chủ nhiệm, với sự tham gia đông đảo, có chất lượng từ các chuyên gia trong và ngoài Ngành nhằm thực hiện nhiệm vụ khoa học cấp quốc gia “Yêu cầu và nghĩa vụ bảo vệ chủ quyền quốc gia trên không gian mạng”. Đây là nhiệm vụ khoa học nhưng cũng là nhiệm vụ chính trị xuất phát từ yêu cầu thực tiễn, mang tính tổng thể, toàn diện, lâu dài, nền tảng cho công tác bảo vệ chủ quyền quốc gia trên không gian mạng hiện nay.

Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Huỳnh Thành Đạt nhấn mạnh, Đề tài “Yêu cầu và nghĩa vụ bảo vệ chủ quyền quốc gia trên không gian mạng” là nhiệm vụ KH&CN đặc biệt quan trọng, không chỉ có ý nghĩa về học thuật mà còn có ý nghĩa lớn đối với nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền quốc gia trên không gian mạng.

Trên tinh thần đó, trong quá trình triển khai, Bộ KH&CN rất mong nhận được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của đồng chí Bộ trưởng Tô Lâm; sự tham gia tích cực, với tinh thần trách nhiệm cao của các thành viên của Đề tài nhằm đảm bảo sự thành công tốt đẹp của nhiệm vụ KH&CN đặc biệt quan trọng này, để đầu ra của nhiệm vụ là sản phẩm khoa học có chất lượng cao góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền quốc gia trên không gian mạng và đảm bảo an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội và cuộc sống an lành của người dân…

Nguồn: Bao Cong an

Next Post

Bảo vật 2.500 năm có 'rồng chầu hổ phục' khiến công nghệ hiện đại không thể làm giả

T7 Th7 8 , 2023
Tình cờ tìm thấy bảo vật nhưng lại khiến các chuyên gia, nhà khảo cổ vô cùng ngạc nhiên. Câu chuyện dưới đây là minh chứng. Vào tháng 9/1980, trong quá trình xây dựng tại công trường số 1 Khổng Tập ở huyện Thư Thành, thành phố Lục An, tỉnh […]
Bảo vật 2.500 năm có ‘rồng chầu hổ phục’ khiến công nghệ hiện đại không thể làm giả

You May Like