Danh sách 5 tài chính là gì hay nhất

Mời các bạn xem danh sách tổng hợp tài chính là gì hot nhất hiện nay được bình chọn bởi người dùng

Dưới đây là danh sách tài chính là gì hay nhất được tổng hợp bởi faravirusi.com

Công ty tài chính là tổ chức tín dụng phi ngân hàng, được thực hiện một hoặc một số hoạt động ngân hàng theo quy định. Vậy công ty tài chính là gì?Đặc điểm?

1.Công ty tài chính là gì?

– Công ty tài chính là loại hình tổ chức tín dụng phi ngân hàng. Tổ chức này có chức năng là sử dụng vốn tự có, vốn huy động và các nguồn vốn khác để cho vay, đầu tư; cung ứng các dịch vụ tư vấn về tài chính, tiền tệ và thực hiện một số dịch vụ khác theo quy định của pháp luật.

Theo Luật tổ chức tín dụng sửa đổi, bổ sung năm 2017 quy định: Tổ chức tín dụng phi ngân hàng là loại hình tổ chức tín dụng được thực hiện một hoặc một số hoạt động ngân hàng theo quy định, trừ các hoạt động nhận tiền gửi của cá nhân và cung ứng các dịch vụ thanh toán qua tài khoản của khách hàng. Tổ chức tín dụng phi ngân hàng bao gồm công ty tài chính, công ty cho thuê tài chính và các tổ chức tín dụng phi ngân hàng khác.

2.Đặc điểm của công ty tài chính

2.1.Mức vốn pháp định

– So với ngân hàng, công ty tài chính có mức vốn pháp định thấp hơn.

– Theo quy định tại Nghị định 86/2019/NĐ-CP, mức vốn pháp định đối với công ty tài chính là 500 tỷ đồng.

2.2.Các loại hình công ty tài chính

– Công ty tài chính tổng hợp

Công ty tài chính tổng hợp là công ty tài chính được thực hiện các hoạt động theo quy định.

– Công ty tài chính chuyên ngành

+ Công ty tài chính bao thanh toán là công ty tài chính chuyên ngành, hoạt động chính trong lĩnh vực bao thanh toán.

+ Công ty tài chính tín dụng tiêu dùng là công ty tài chính chuyên ngành, hoạt động chính trong lĩnh vực tín dụng tiêu dùng.

+ Công ty cho thuê tài chính là công ty tài chính chuyên ngành, hoạt động chính là cho thuê tài chính.

2.3. Hoạt động của công ty tài chính

Theo quy định tại Nghị định 39/2014/NĐ-CP và Nghị định 16/2019/NĐ-CP, hoạt động của công ty tài chính bao gồm:

(1) Huy động vốn

Hoạt động huy động vốn của công ty tài chính gồm:

– Nhận tiền gửi của các tổ chức

– Phát hành chứng chỉ tiền gửi, kỳ phiếu, tín phiếu, trái phiếu để huy động vốn của tổ chức

– Vay vốn của tổ chức tín dụng, tổ chức tài chính trong nước và nước ngoài theo quy định của pháp luật; vay Ngân hàng Nhà nước dưới hình thức tái cấp vốn theo quy định của Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

(2) Hoạt động cho vay

– Cho vay, bao gồm cả cho vay trả góp, cho vay tiêu dùng;

– Chiết khấu, tái chiết khấu công cụ chuyển nhượng, các giấy tờ có giá khác

(3) Bảo lãnh ngân hàng

Công ty tài chính được bảo lãnh dựa trên uy tín và khả năng tài chính của mình đối với người nhận bảo lãnh.

(4)Phát hành thẻ tín dụng, bao thanh toán, cho thuê tài chính và các hình thức cấp tín dụng khác sau khi được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận.

>>>Xem thêm Công ty cho thuê tài chính là gì? Đặc điểm hoạt động?

Top 5 tài chính là gì tổng hợp bởi Faravirusi.com

Mục lục

 • Tác giả: dnse.com.vn
 • Ngày đăng: 08/09/2022
 • Đánh giá: 4.74 (225 vote)
 • Tóm tắt: Tổng quan về tài chính · Hệ thống tài chính gồm những… · Lý thuyết tài chính
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Tài chính quản lý nghiên cứu những kiến thức xung quanh việc quản lý hiệu quả nguồn tiền. Mục tiêu của tài chính quản lý gồm tối đa hóa lợi nhuận, ra quyết định tài chính và duy trì dòng tiền phù hợp. Tài chính quản lý quan tâm đến việc sáp nhập và …

Tài chính là gì? Các yếu tố liên quan đến tài chính

 • Tác giả: yuanta.com.vn
 • Ngày đăng: 08/02/2022
 • Đánh giá: 4.51 (238 vote)
 • Tóm tắt: Một khái niệm khác về tài chính được đưa ra là: Tài chính là tổng hợp các quan hệ kinh tế, được hình thành trong quá trình thành lập, phân phối …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Hệ thống tài chính được biết đến chính là mạng lưới bao gồm các trung gian tài chính (tổ chức tín dụng, tổ chức tiết kiệm và cho vay, bảo hiểm) và thị trường tài chính (thị trường cổ phiếu, trái phiếu) mà ở đó diễn ra các giao dịch, trao đổi nhiều …

Tạp chí tài chính

 • Tác giả: tapchitaichinh.org
 • Ngày đăng: 07/22/2022
 • Đánh giá: 4.36 (295 vote)
 • Tóm tắt: Tài chính là hiện tượng đặc trưng bằng sự vận động độc lập tương đối của tiền tệ với chức năng phương tiện thanh toán và phương tiện cất trữ trong quá trình tạo …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Tài chính là hiện tượng đặc trưng bằng sự vận động độc lập tương đối của tiền tệ với chức năng phương tiện thanh toán và phương tiện cất trữ trong quá trình tạo lập hay sử dụng các quỹ tiền tệ đại diện cho những sức mua nhất định ở các chủ thể kinh …

Cơ chế tài chính là gì? Đặc điểm và phân biệt với cơ chế quản lí tài chính

 • Tác giả: luatduonggia.vn
 • Ngày đăng: 10/28/2022
 • Đánh giá: 4.12 (483 vote)
 • Tóm tắt: Đây là một cái gì đó của một thuật ngữ catchall để chỉ nguồn tài chính mà một hiệp hội hoặc doanh nghiệp nhận được.
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Có nhiều bối cảnh khác nhau trong đó cụm từ “cơ chế tài chính” có thể được sử dụng, tuy nhiên chúng thường ám chỉ một ý tưởng cơ bản giống nhau. Đây là một cái gì đó của một thuật ngữ catchall để chỉ nguồn tài chính mà một hiệp hội hoặc doanh nghiệp …

Tài chính là gì? Kiến thức cơ bản về tài chính mà bạn nên biết

 • Tác giả: topi.vn
 • Ngày đăng: 07/28/2022
 • Đánh giá: 3.99 (478 vote)
 • Tóm tắt: Tài chính là thuật ngữ thuộc phạm trù kinh tế, phản ánh quan hệ phân phối của cải xã hội dưới hình thức giá trị được phát sinh trong quá trình …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Tài chính là công cụ quản lý điều tiết nền kinh tế ở tầm vĩ mô: Tài chính điều tiết vĩ mô nền kinh tế bằng cách: Tác động đến các quan hệ kinh tế vận động theo định hướng của Nhà nước, hướng dẫn doanh nghiệp sản xuất – kinh doanh phù hợp với chính …

Next Post

Danh sách 4 insulin là gì hay nhất

T3 Th4 18 , 2023
Duới đây là các thông tin và kiến thức về insulin là gì hot nhất được tổng hợp bởi faravirusi.com
Danh sách 4 insulin là gì hay nhất

You May Like