Sử dụng hiệu quả phần mềm Sổ tay đảng viên điện tử

Sổ tay đảng viên điện tử Đồng Nai

Từ tháng 7 này, Đồng Nai sẽ thực hiện thí điểm phần mềm Sổ tay đảng viên điện tử tại 4 Đảng bộ trực thuộc tỉnh gồm: Khối các cơ quan tỉnh, Khối doanh nghiệp tỉnh, TP.Long Khánh và H.Cẩm Mỹ. Việc thực hiện thí điểm kéo dài đến hết tháng 12-2023 để từ quý I-2024 trở đi, triển khai thực hiện diện rộng tại các Đảng bộ huyện, thành phố, Đảng bộ khối trực thuộc tỉnh còn lại (trừ Đảng bộ Quân sự tỉnh và Đảng bộ Công an tỉnh).

Phần mềm Sổ tay đảng viên điện tử ra đời nhằm góp phần đổi mới, nâng cao chất lượng công tác thông tin, tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, sinh hoạt Đảng và hướng dẫn nghiệp vụ công tác Đảng, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của tổ chức cơ sở Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ tỉnh. Việc sử dụng phần mềm Sổ tay đảng viên điện tử góp phần đẩy mạnh chuyển đổi số trong hoạt động của các cơ quan Đảng phù hợp với chương trình chuyển đổi số quốc gia và của tỉnh.

Phần mềm Sổ tay đảng viên điện tử có 3 nội dung chính gồm: phần dùng chung cho đảng viên và người không phải là đảng viên; phần dành cho đảng viên; chức năng phục vụ hoạt động của chi bộ. Trong đó, phần dành cho đảng viên sẽ có các nội dung như: học tập nghị quyết, bản tin nội bộ; văn kiện – tư liệu; trao đổi hỏi – đáp… Tất cả sẽ được tích hợp để đảng viên dễ dàng truy cập và nghiên cứu các tài liệu, văn bản có liên quan, giảm tối đa tài liệu giấy.

Tại hội nghị triển khai Đề án số 04-ĐA/TU và Kế hoạch số 266-KH/TU ngày 6-6-2023 của Ban TVTU về việc thực hiện phần mềm Sổ tay đảng viên điện tử Đảng bộ tỉnh Đồng Nai và tập huấn, hướng dẫn cài đặt, sử dụng phần mềm này mới đây, Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Hồ Thanh Sơn cho biết, thực hiện phần mềm Sổ tay đảng viên điện tử là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban TVTU và cấp ủy, tổ chức Đảng các cấp. Kết quả triển khai phần mềm là cơ sở đánh giá chất lượng đối với cấp ủy, tổ chức Đảng và cá nhân người đứng đầu tổ chức, đơn vị, cấp ủy viên cấp trên phụ trách địa bàn. Do đó, việc thực hiện phải tiến hành khẩn trương, nghiêm túc để đạt được hiệu quả, chất lượng đề ra; đề cao vai trò của người đứng đầu cấp ủy, tổ chức cơ sở Đảng trong quá trình triển khai thực hiện.

Nguyên tắc khi triển khai phần mềm là những đảng viên biết sẽ hướng dẫn cho đảng viên chưa biết nhằm đảm bảo tất cả đảng viên đều sử dụng thành thạo phần mềm phục vụ đắc lực cho sinh hoạt Đảng.

Minh Ngọc

Nguồn: Báo Đồng Nai

Next Post

Cuộc chiến công nghệ Mỹ-Trung: Sau hạn chế xuất khẩu kim loại chip, Trung Quốc sẽ đi tiếp nước cờ nào?

T4 Th7 5 , 2023
Cuộc chiến thương mại giữa Mỹ và Trung quốc liên quan tới tương lai ngành bán dẫn đang tiếp tục leo thang khi Bắc Kinh ngày 3/7 tuyên bố áp đặt hạn chế xuất khẩu đối với loại vật liệu thô – gallium and germanium – có vai trò quan […]
Cuộc chiến công nghệ Mỹ-Trung: Sau hạn chế xuất khẩu kim loại chip, Trung Quốc sẽ đi tiếp nước cờ nào?

You May Like