Top 7 số hữu tỉ là gì tốt nhất

Mời các bạn xem danh sách tổng hợp số hữu tỉ là gì hay nhất được tổng hợp bởi mvatoi.com.vn

Trong bài viết này chúng tôi sẽ giúp các bạn tìm hiểu thông tin và kiến thức về số hữu tỉ là gì hay nhất được tổng hợp bởi chúng tôi

Số hữu tỉ là gì?

Trong toán học, cụ thể là đại số, số hữu tỉ là các số x có thể biểu diễn dưới dạng phân số a/b, trong đó a và b là các số nguyên với b khác 0. Tập hợp các số hữu tỉ, hay còn gọi là trường số hữu tỉ, có ký hiệu là Q.

Số hữu tỉ là số có thể viết dưới dạng a/b với a, b ∈ Z,b ≠ 0 và được kí hiệu là Q

Ví dụ: Các số 3; -1/2; 2/3;… là các số hữu tỉ

Định nghĩa của số hữu tỉ. (Ảnh: Sưu tầm Internet)

Tập hợp số hữu tỉ gồm:

 • Số thập phân hữu hạn: 0.5 (½), 0.2 (⅕),…

 • Số thập phân vô hạn tuần hoàn: 0.16666… (⅙), 0.3333… (⅓),…

 • Tập hợp số nguyên (Z): -2, -1, 0, 1, 2,…

 • Tập hợp số tự nhiên (N): 1, 2, 3, 4, 5, 6,…

Tính chất của số hữu tỉ:

 • Tập hợp số hữu tỉ là tập hợp đếm được.

 • Phép nhân số hữu tỉ có dạng

 • Phép chia số hữu tỉ có dạng:

 • Nếu số hữu tỉ là số hữu tỉ dương thì số đối của nó là số hữu tỉ âm và ngược lại. Tức tống số hữu tỉ và số đối của nó bằng 0.

Xem thêm: Nguyên hàm từng phần là gì? Công thức tính nguyên hàm từng phần cơ bản và nâng cao đầy đủ nhất

Số vô tỉ là gì?

Trong toán học, các số vô tỉ là tất cả các số thực không phải là số hữu tỉ, mà là các số được xây dựng từ các tỷ số (hoặc phân số) của các số nguyên.

Số vô tỉ kí hiệu là gì? Số vô tỉ là các số viết được dưới dạng số thập phân vô hạn không tuần hoàn. Và kí hiệu của số vô tỉ là I.

Các bạn cần ghi nhớ các số thực không phải là số hữu tỉ có nghĩa là các bạn không thể biểu diễn được dưới dạng tỉ số như a/ b (trong đó a, b là các số nguyên).

Tính chất của số vô tỉ: Tập hợp số vô tỉ là tập hợp không đếm được.

Ví dụ:

 • Số vô tỉ: 0,1010010001000010000010000001… (đây là số thập phân vô hạn không tuần hoàn)

 • Số căn bậc 2: √2 (căn 2)

 • Số pi (π): 3,14159 26535 89793 23846 26433 83279 50 288…..

Sự khác nhau giữa số hữu tỉ và số vô tỉ

 • Số hữu tỉ bao gồm số thập phân vô hạn tuần hoàn, còn số vô tỉ là các số thập phân vô hạn không tuần hoàn.

 • Số hữu tỉ chỉ là phân số, còn số vô tỉ có rất nhiều loại số khác nhau

 • Số hữu tỉ là số đếm được, còn số vô tỉ là số không đếm được

Các loại số hữu tỉ phổ biến

Số hữu tỉ gồm những số nào? Thì trong toán học sẽ có 2 loại số hữu tỉ, bao gồm số hữu tỉ âm và số hữu tỉ dương. Cụ thể:

 • Số hữu tỉ âm: Bao gồm những số hữu tỉ nhỏ hơn 0
 • Số hữu tỉ dương: Bao gồm những sổ hữu tỉ lớn hơn 0
 • Lưu ý: số 0 không phải là số hữu tỉ âm và cũng không phải là số hữu tỉ dương.

Số hữu tỉ âm và số hữu tỉ dương. (Ảnh: Sưu tầm Internet)

Các phép toán cơ bản với số hữu tỉ

Trong chương trình toán học lớp 7 trở lên, các em sẽ được làm quen với các phép toán cơ bản với số hữu tỉ như sau:

1. Phép tính cộng trừ

Sau đây là các bước mà bạn có thể áp dụng để tính các phép toán cộng trừ với các số hữu tỉ.

Bước 1: Viết các số hữu tỉ dưới dạng phân số

Bước 2: Áp dụng quy tắc cộng, trừ và các tính chất để tính

Quy tắc cộng, trừ: Đưa các số hữu tỉ về cùng mẫu (quy đồng, rút gọn,…) rồi cộng, trừ tử số, giữ nguyên mẫu số.

Tính chất:

 • Tính chất giao hoán: x + y = y + x

 • Tính chất kết hợp: (x + y) + z = x + (y + z)

 • Tính chất cộng với 0: x + 0 = 0 + x = x

Bước 3: Rút gọn kết quả (nếu có thể)

2. Phép tính nhân chia

 • Nhân hai số hữu tỉ:

 • Chia hai số hữu tỉ:

3. Các phép tính và công thức toán khác với số hữu tỉ

Bên cạnh các phép tính cơ bản kể trên, thì các bạn còn cần phải lưu ý một số phép tính và công thức liên quan đến số hữu tỉ thường gặp sau.

Giá trị tuyệt đối của 1 số hữu tỉ

Giá trị tuyệt đối của một số hữu tỉ x được kí hiệu là |x|, là khoảng cách từ điểm x tới điểm O trên trục số.

 • Nếu x > 0 thì |x| = x.

 • Nếu x = 0 thì |x| = 0.

 • Nếu x < 0 thì |x| = -x.

Dựa vào định nghĩa trên, công thức xác định giá trị tuyệt đối của 1 số hữu tỉ như sau:

Công thức tính lũy thừa của 1 số hữu tỉ:

Các công thức tính lũy thừa của 1 số hữu tỉ mà bạn cần phải ghi nhớ:

Cách so sánh hai số hữu tỉ

Để so sánh hai số hữu tỉ x, y ta có thể làm như sau:

 • Viết x, y dưới dạng phân số cùng mẫu dương.

x = a /m; y = b/m ( m > 0)

 • So sánh các tử là số nguyên a và b

  • Nếu a > b thì x > y

  • Nếu a = b thì x = y

  • Nếu a < b thì x < y

GIÚP CON HỌC TOÁN KẾT HỢP VỚI TIẾNG ANH SIÊU TIẾT KIỆM CHỈ TRÊN MỘT APP MONKEY MATH. VỚI NỘI DUNG DẠY HỌC ĐA PHƯƠNG PHÁP GIÚP BÉ PHÁT TRIỂN TƯ DUY NÃO BỘ VÀ NGÔN NGỮ TOÀN DIỆN CHỈ VỚI KHOẢNG 2K/NGÀY.

Các dạng bài tập về số hữu tỉ thường gặp và phương pháp giải

Dưới đây là một số dạng bài tập về số hữu tỉ thường gặp và phương pháp giải để các em tham khảo và áp dụng:

Dạng 1: Thực hiện phép tính

Phương pháp giải: Đầu tiên cần viết 2 số hữu tỉ đã cho dưới dạng phân số, rồi tiến hành áp dụng quy tắc tính toán để tính và đưa ra đáp số chính xác, cũng như rút gọn kết quả nếu có thể.

Lưu ý: Chỉ được áp dụng tính chất:

 • a.b + a.c = a.(b+c)
 • a.c + b.c = (a+b).c)

Chứ không được áp dụng: a:b + a:c = a:(b+c)

Ví dụ:

Dạng 2: Biểu diễn số hữu tỉ trên trục số

Phương pháp giải:

 • Trường hợp a/b là số hữu tỉ dương: ta tiến hành chia khoảng có độ dài 1 đơn vị làm b phần bằng nhau. Sau đó tiến hành lấy về chiều dương trục Ox với a phần. Lúc này ta sẽ được vị trí của số a/b.
 • Trường hợp a/b là số hữu tỉ âm: ta tiến hành chia khoảng có độ dài 1 đơn vị làm b phần bằng nhau. Sau đó tiến hành lấy về chiều âm trục Ox với a phần. Lúc này ta sẽ được vị trí của số a/b.

Ví dụ: Biểu diễn số 5/4

Giải:

Ta thấy 5/4 là số hữu tỉ dương. Lúc này ta chia các khoảng tương ứng với độ dài 1 đơn vị làm thành 4 phần bằng nhau. Lấy 5 phần ta sẽ biểu diễn được phân số 5/4.

Dạng 3: So sánh các số hữu tỉ

Phương pháp giải: Ta sẽ đưa các số hữu tỉ đã cho dưới dạng phân số có cùng mẫu số dương rồi so sánh tử số. Ngoài ra, các em cũng có thể so sánh với số 0, so sánh với số 1, -1 hay dựa vào phần bù của 1, cũng như so sánh với phân số trung gian để tìm đáp án chính xác.

Ví dụ: So sánh các số hữu tỉ sau:

Dạng 4: Tìm điều kiện để một số hữu tỉ là âm, dương hoặc là 0

Phương pháp giải: Các em dựa vào tính chất của số hữu tỉ để xác định được đó là số âm, dương hay là 0.

Ví dụ:

Dạng 5: tìm các số hữu tỉ nằm trong một khoảng

Phương pháp giải: Đưa các số hữu tỉ đó về cùng mẫu hoặc tử số.

Dạng 6: Tìm x để biểu thức nguyên

Phương pháp giải: Trường hợp tử số không chứa x ta dùng dấu chia hết, nếu tử số chứa x ta dùng dấu chia hết hoặc áp dụng cách tách tử số theo mẫu số. Đối với những bài toán tìm đồng thời cả x và y, ta sẽ nhóm x hoặc y rồi rút chúng đưa về dạng phân thức.

Dạng 7: Các bài toán tìm x với số hữu tỉ

Phương pháp giải: Đầu tiên ta phải quy đồng khử mẫu số, rồi chuyển những số hạng chứa x về một vế, các số hạng còn lại về một vế (chuyển vế đổi dấu) rồi tiến hành tìm x.

Ví dụ:

Dạng 8: Bài toán tìm x trong các bất phương trình

Phương pháp giải:

Ví dụ: Tìm x, biết:

Dạng 9: Các bài toán tính tổng số hữu tỉ theo quy tắc

* Quy tắc 1: Tính tổng dãy số với những số hạng cách nhau một số không đổi

Phương pháp giải:

* Quy tắc 2: Tính tổng dãy số với những số hạng có số đứng sau gấp n số đứng trước.

Phương pháp giải: Tiến hành phân tích từ số thành hiệu của 2 số (số cuối – số đầu) phía mẫu số.

Một số bài tập mẫu về số hữu tỉ tự luyện

(Nguồn: Tổng hợp)

Hy vọng, thông qua những chia sẻ trên của Monkey sẽ giúp bạn phần nào hiểu được hết khái niệm và các công thức tính toán về số hữu tỉ. Đồng thời, qua đó hỗ trợ bạn xây dựng và tiếp thu kiến thức nâng cao một cách tốt hơn trên lớp. Xin được đồng hành cùng bạn.

Top 7 số hữu tỉ là gì tổng hợp bởi Faravirusi.com

Số hữu tỉ là gì, số vô tỉ là gì, cho ví dụ sự khác nhau giữa số vô … – Olm

 • Tác giả: olm.vn
 • Ngày đăng: 09/01/2022
 • Đánh giá: 4.6 (555 vote)
 • Tóm tắt: Tung Duong. 21 tháng 2 2019 lúc 19:42 · Số hữu tỉ bao gồm số thập phân vô hạn tuần hoàn, còn số vô tỉ là các số thập phân vô hạn không tuần hoàn. · Số hữu tỉ chỉ …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Phương pháp giải: Trường hợp tử số không chứa x ta dùng dấu chia hết, nếu tử số chứa x ta dùng dấu chia hết hoặc áp dụng cách tách tử số theo mẫu số. Đối với những bài toán tìm đồng thời cả x và y, ta sẽ nhóm x hoặc y rồi rút chúng đưa về dạng phân …

Định nghĩa số hữu tỉ – Định nghĩa số hữu tỉ trong số học

 • Tác giả: dinhnghia.vn
 • Ngày đăng: 12/09/2022
 • Đánh giá: 4.58 (376 vote)
 • Tóm tắt: Định nghĩa số hữu tỉ là gì? … Số hữu tỉ là các số có thể biểu diễn dưới dạng phân số (thương) frac{a}{b}, trong đó a và b là các số nguyên với bneq a. Tập hợp …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Định nghĩa số hữu tỉ là gì? Ví dụ về số hữu tỉ? Lý thuyết và bài tập về số hữu tỉ? Số hữu tỉ có âm không?… Đây là một trong nhiều câu hỏi trên các diễn đàn toán học được các em học sinh rất quan tâm. Nhằm phục vụ cho các em có thêm nguồn thông tin …

Số hữu tỉ là gì? Số vô tỉ là gì? Phân biệt số hữu tỉ và vô tỉ

 • Tác giả: bambooschool.edu.vn
 • Ngày đăng: 08/22/2022
 • Đánh giá: 4.38 (253 vote)
 • Tóm tắt: Số hữu tỉ chính là tập hợp các số có thể được viết dưới dạng phân số (thương số). Tức là đối với một số hữu tỉ, nó có thể được biểu diễn bằng …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Số hữu tỉ chính là tập hợp các số có thể được viết dưới dạng phân số (thương số). Tức là đối với một số hữu tỉ, nó có thể được biểu diễn bằng một số thập phân vô hạn tuần hoàn. Số hữu tỉ sẽ được viết dưới dạng là a/b, trong đó a và b là các số …

Số hữu tỉ là gì? Số vô tỉ là gì?

 • Tác giả: luathoangphi.vn
 • Ngày đăng: 05/31/2022
 • Đánh giá: 4 (521 vote)
 • Tóm tắt: Số hữu tỉ là tập hợp các số có thể viết được dưới dạng phân số (thương số), tức là một số hữu tỉ có thể được biểu diễn bằng một số thập phân vô …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Số vô tỉ là tập hợp các số viết được dưới dạng số thập phân vô hạn không tuần hoàn, trong toán học thì các số thực không phải là số hữu tỉ mà được gọi là các số vô tỉ, nghĩa là không thể biểu diễn được dưới dạng tỉ số a/ b (a, b là các số nguyên). …

Số hữu tỉ và số vô tỉ. Sự khác nhau giữa số hữu tỉ và số vô tỉ

 • Tác giả: kgtec.edu.vn
 • Ngày đăng: 05/31/2022
 • Đánh giá: 3.86 (227 vote)
 • Tóm tắt: Nếu các bạn muốn tìm hiểu sâu hơn về phần kiến thức Toán 7 rất quan trọng này, hãy nhanh tay chia sẻ bài viết sau đây nhé ! I. SỐ HỮU TỈ LÀ GÌ?
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Hôm nay Trường Cao Đẳng Kiên Giang sẽ giới thiệu đến các bạn Chuyên đề về số hữu tỉ và số vô tỉ. Sự khác nhau giữa số hữu tỉ và số vô tỉ. Nếu các bạn muốn tìm hiểu sâu hơn về phần kiến thức Toán 7 rất quan trọng này, hãy nhanh tay chia sẻ bài viết …

Số hữu tỉ là gì? Sự khác biệt giữa số hữu tỉ và số vô tỉ

 • Tác giả: manta.edu.vn
 • Ngày đăng: 05/22/2022
 • Đánh giá: 3.79 (429 vote)
 • Tóm tắt: Trong toán học, cụ thể là đại số, số hữu tỉ là số x có thể biểu diễn dưới dạng phân số a/b, trong đó a và b là các số nguyên với b khác 0 . Tập …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Phương pháp giải: Ta sẽ cho các số hữu tỉ đã cho dưới dạng phân số có cùng mẫu số dương rồi so sánh các tử số. Ngoài ra, bạn cũng có thể so sánh với 0, so sánh với 1, -1 hay dựa vào phần bù 1 cũng như so sánh với các phân số trung gian để tìm ra đáp …

Số hữu tỉ là gì? Số vô tỉ là gì? Phân biệt giữa số hữu tỉ và vô tỉ?

 • Tác giả: luatduonggia.vn
 • Ngày đăng: 10/24/2022
 • Đánh giá: 3.57 (560 vote)
 • Tóm tắt: Số hữu tỉ là tập hợp các số có thể viết dưới dạng phân số, nghĩa là dưới dạng số hữu tỉ có thể biểu diễn bằng một số thập phân vô hạn tuần hoàn.
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Chứng tỏ q2 là số chẵn nên q cũng phải là số chẵn; Vì vậy, nó mâu thuẫn với giả thiết được đưa ra ngay từ đầu, và mâu thuẫn là q vừa là số lẻ vừa là số chẵn. Mâu thuẫn này khiến Pythagoras gặp rắc rối, nhưng nó cũng đưa sự hiểu biết của mọi người về …

Next Post

Top 4 năm 2023 là năm con gì và mệnh gì hay nhất

T2 Th4 17 , 2023
Mời các bạn xem danh sách tổng hợp năm 2023 là năm con gì và mệnh gì hay nhất được tổng hợp bởi chúng tôi
Top 4 năm 2023 là năm con gì và mệnh gì hay nhất

You May Like