Top 7 sau used to là gì hay nhất hiện nay

Qua bài viết này faravirusi.com xin chia sẻ với các bạn thông tin và kiến thức về sau used to là gì hay nhất và đầy đủ nhất

Dưới đây là danh sách sau used to là gì hay nhất và đầy đủ nhất

Bạn có phân biệt được sự khác biệt giữa She used to get up early in the morning She is used to getting up early in the morning? Giữa used to V be/get used to V-ing?

Đây là những cấu trúc câu xuất hiện rất nhiều trong các câu giao tiếp thông dụng trong tiếng Anh. Tuy nhiên, chúng dễ gây nhầm lẫn cho người học vì chúng nhìn có vẻ tương tự nhau nhưng lại mang ý nghĩa hoàn toàn khác khác biệt. Hôm nay hãy cùng Step Up ôn lại công thức và cách dùng của mỗi cấu trúc used to nhé!

1. Cấu trúc Used to trong tiếng Anh

Công thức

Khẳng định (+) S used to V Phủ định (-) S did not use to V Nghi vấn (?) Did S use to V?

Cách dùng

Cấu trúc used to hay cấu trúc used to V được sử dụng để nói về một thói quen, hành động, sự kiện hoặc trạng thái đã từng xảy ra trong quá khứ và không còn xảy ra trong hiện tại nữa. Đôi khi nó được dùng để nhấn mạnh về sự khác biệt giữa hiện thực và quá khứ.

Ví dụ:

Khẳng định (+):

He used to be a long distance runner when he was young_ Anh ấy đã từng là vận động viên chạy bền hồi còn trẻ.

There used to be a cinema here_ Ở đây từng có một rạp chiếu phim

Phủ định (-):

I didn’t use to go swimming_ Trước kia tôi không thường đi bơi

She didn’t use to drink that much coffee_Trước kia cô ấy không uống nhiều cafe như vậy

Nghi vấn (?):

Did he use to smoke?_ Trước kia anh ta có hút thuốc không?

Did you use to eat meat before becoming a vegetarian?_ Trước khi trở thành người ăn chay thì bạn có ăn thịt không?

Lưu ý:

1. Phủ định của cấu trúc used to V có thể được viết dưới dạng used not to V. Ví dụ:

 • I used not to go swimming.
 • She used not to drink that much coffee.

2. Không có thì hiện tại với cấu trúc used to V trong tiếng Anh. Để nói về thói quen trong hiện tại, ta dùng các trạng từ tần suất (usually, always, often, never,…)

3. Used hay use?

Khi trong câu không có “did”, ta dùng “used to” (có d)

Khi trong câu có “did”, ta dùng “use to” (không có d)

2. Cấu trúc Be used to V-ing trong tiếng Anh

Cấu trúc be used to V-ing trong tiếng Anh

Cấu trúc be used to V-ing trong tiếng Anh

Công thức

Khẳng định (+) S be (is, are,…) used to V-ing/danh từ. Phủ định (-) S be (is, are,…) not used to V-ing/danh từ. Nghi vấn (?) Be (is, are,…) S used to V-ing/danh từ?

Cách dùng

Cấu trúc be used to V-ing được sử dụng để diễn tả ai đó đã từng làm 1 việc gì đó nhiều lần và đã có kinh nghiệm, không còn lạ lẫm với việc đó nữa.

Ví dụ

Khẳng định (+):

I am used to being lied to_Tôi đã quen với việc bị nói dối rồi

He is used to working late_ Anh ấy đã quen với việc làm việc muộn

Phủ định (-):

He wasn’t used to the heat and he caught sunstroke_Anh ấy không quen với cái nóng và bị bỏng nắng

We aren’t used to taking the bus_Chúng tôi không quen với việc đi xe bus

Nghi vấn (?):

Is she used to cooking?_Cô ấy có quen với việc nấu ăn không?

Are you used to fast food?_Bạn có quen ăn đồ ăn nhanh không?

3. Cấu trúc Get used to V-ing

Cấu trúc get used to V-ing trong tiếng Anh

Công thức

Khẳng định (+) S get used to V-ing/danh từ. Phủ định (-) S do not get used to V-ing/danh từ. Nghi vấn (?) Do S get used to V-ing/danh từ?

Cách dùng

Cấu trúc get used to V-ing được sử dụng để diễn tả ai đó đang dần quen 1 vấn đề hoặc sự việc nào đó.

Ví dụ

Khẳng định (+):

You might find it strange at first but you will soon get used to it_Bạn có thể cảm thấy lạ lẫm lúc đầu nhưng rồi bạn sẽ quen với điều đó

After a while Jane didn’t mind the noise in the office; she got used to it_Sau một thời gian Jane đã không còn cảm thấy phiền bởi tiếng ồn nơi công sở. Cô ấy đã quen với nó

Phủ định (-):

He wasn’t used to working such long hours when I started his new job_Anh ấy từng không thể làm quen với việc làm việc trong thời gian dài khi mới bắt đầu công việc

We couldn’t get used to the noisy neighborhood, so we moved_Chúng tôi đã không thể quen với tiếng ồn của hàng xóm, vậy nên chúng tôi chuyển đi

Nghi vấn (?):

Has your sister gotten used to his new boss?_Em gái của bạn đã quen với sếp mới chưa?

Have Tom got used to driving on the left yet?_Tom đã quen với việc lái xe bên tay trái chưa?

Lưu ý

1. Cả hai cấu trúc ‘be used to’ và ‘get used to’ đều theo sau bởi danh từ hoặc danh động từ (động từ đuôi -ing)

2. ‘Be used to’ và ‘get used to’ có thể được dùng ở tất cả các thì, chia động từ phù hợp cho từng thì. Ví dụ:

 • You will soon get used to living alone.
 • When we lived in Bangkok, we were used to hot weather.
 • I have been getting used to snakes for a long time.

4. Bài tập Be used to, Used to V, Get used to trong tiếng Anh

Bài tập 1: Điền từ vào chỗ trống

1. I didn’t … to do much skiing.

2. We … to walk to school when we were children.

3. They … not to let women join this club.

4. There … to be a lake here years ago.

5. John didn’t … to like Mary when they were teenagers.

6. When … they to live here?

7. Why did you … to use this old photocopier?

8. We never … to have electricity in our house.

9. I hardly ever … to have time for going out.

10. Did they … to let you smoke in cinemas?

Đáp án

1. use 2. used 3. used 4. used 5. use 6. did … use 7. use 8. used 9. used 10. use

Bài tập 2: Chọn cấu trúc câu

1. When I started to work here I needed a lot of help, but now I (am used to doing/ ued to do/get used to doing) all the work on my own.

2. He (was used to reading/used to read/got used to reading) several books a month, but he doesn’t have time any more.

3. We were surprised to see her driving – she (got used to driving/was used to driving/didn’t use to drive) when we first met her.

4. Don’t worry, it’s a simple program to use. You (are used to/will get used to/used to use) it in no time, I’m sure.

5. When I had to commute to work every day I (used to get up/used to getting up) very early.

6. I’m afraid I’ll never (get used to living/used to live/got used to living) in this place. I simply don’t like it and never will.

7. Whenever we came to Coventry we always (used to stay/got used to staying) in the Central Hotel. We loved it.

8. When Pete Smith was the head of our office everything (got used to be/used to be/was used to being) well organized. Now it’s total chaos here.

9. Mr Lazy was shocked when he joined our busy company because he ( wasn’t used to/didn’t use to) doing much work everyday.

10. At first the employees didn’t like the new open-space office, but in the end they (got used to/get used to/are used to) it.

Đáp án

1. am used to doing

2. used to read

3. didn’t use to drive

4. will get used to

5. used to get up

6. get used to living

7. used to stay

8. used to be

9. wasn’t used to

10. got used to

Trên đây là phân loại và cách sử dụng các cấu trúc câu với used to. Đây là một phần ngữ pháp quan trọng mà bất cứ lộ trình học tiếng Anh từ A-Z nào đều phải có. Step Up hy vọng bài viết trên đã giúp bạn nắm được những nội dung cơ bản nhất của bài học. Chúc các bạn học tốt!

Xem thêm: Cấu trúc và các dạng câu so sánh trong tiếng Anh đầy đủ nhất

Comments

comments

Top 7 sau used to là gì tổng hợp bởi Faravirusi.com

Chào mừng bạn đến với HelloChao

 • Tác giả: hellochao.vn
 • Ngày đăng: 02/27/2023
 • Đánh giá: 4.63 (283 vote)
 • Tóm tắt: You are used to do something, nghĩa là bạn đã từng làm việc gì đó rất nhiều lần hoặc đã có kinh nghiệm với việc đó rồi, vì vậy nó không còn …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: You are used to something, nghĩa là bạn đang trở nên quen với việc đó. Đây là một quá trình của việc dần trở nên quen với việc gì đó.Ex:- I got used to getting up early in the morning.(Tôi đã quen dần với việc dậy sớm buổi sáng.)- After a while he …

Cấu trúc Be used to, Used to V, Get used to trong tiếng Anh

 • Tác giả: tienganhnghenoi.vn
 • Ngày đăng: 02/11/2023
 • Đánh giá: 4.54 (559 vote)
 • Tóm tắt: Cấu trúc BE USED TO trong tiếng Anh (Đã quen với) … You are used to do something, nghĩa là bạn đã từng làm việc gì đó rất nhiều lần hoặc đã có …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: You are used to something, nghĩa là bạn đang trở nên quen với việc đó. Đây là một quá trình của việc dần trở nên quen với việc gì đó.Ex:- I got used to getting up early in the morning.(Tôi đã quen dần với việc dậy sớm buổi sáng.)- After a while he …

Cấu trúc used to và những điều cần biết

 • Tác giả: yola.vn
 • Ngày đăng: 07/23/2022
 • Đánh giá: 4.24 (545 vote)
 • Tóm tắt: “Used to” nếu được dùng riêng lẻ sẽ có nghĩa là từng, đã từng. Cấu trúc used to là cấu trúc ngữ pháp tiếng Anh được sử dụng để nói về một sự …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: You are used to something, nghĩa là bạn đang trở nên quen với việc đó. Đây là một quá trình của việc dần trở nên quen với việc gì đó.Ex:- I got used to getting up early in the morning.(Tôi đã quen dần với việc dậy sớm buổi sáng.)- After a while he …

Cách sử dụng used to, be used to và get used to

 • Tác giả: elight.edu.vn
 • Ngày đăng: 02/22/2023
 • Đánh giá: 4.1 (344 vote)
 • Tóm tắt: Be used to + Ving hoặc cụm danh từ (trong cấu trúc này, used là 1 tính từ và to là 1 giới từ). You are used to doing something (Nghĩa là bạn …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Trong Tiếng anh có nhiều cách để diễn tả một thói quen, như: used to, be used to và get used to và mỗi cách lại được sử dụng trong một trường hợp khác nhau, với nét nghĩa khác nhau. Vậy làm thế nào để phân biệt và sử dụng used to, be used to và get …

Tổng hợp kiến thức về cấu trúc used to bạn cần nắm

 • Tác giả: vn.elsaspeak.com
 • Ngày đăng: 06/17/2022
 • Đánh giá: 3.85 (254 vote)
 • Tóm tắt: Khái niệm cấu trúc used to · Cấu trúc Be used to V-ing
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Nếu được sử dụng riêng lẻ thì “used to” được hiểu là “từng, đã từng”, chỉ hành động đã xảy ra trong quá khứ, hoàn toàn không còn tiếp diễn hay liên quan ở hiện tại. Có thể hiểu rằng cấu trúc used to được dùng để nhấn mạnh sự khác biệt giữa quá khứ …

CẤU TRÚC BE USED TO, USED TO V, GET USED TO TRONG TIẾNG ANH

 • Tác giả: langmaster.edu.vn
 • Ngày đăng: 05/06/2022
 • Đánh giá: 3.75 (423 vote)
 • Tóm tắt: Cấu trúc used to V dùng để chỉ một thói quen, một hành động thường xuyên xảy ra trong quá khứ và bây giờ không còn nữa. Nó thường chỉ được sử dụng ở quá khứ đơn …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Phía trên là toàn bộ về cấu trúc be used to cùng bài tập để bạn thực hành. Hy vọng với bài học ở trên sẽ giúp bạn hiểu hơn về cấu trúc này. Ngoài ra, nếu bạn đang bị mất gốc tiếng Anh, gặp vấn đề về việc xây dựng lộ trình học cho mình thì hãy đăng …

Cấu trúc Used to và Cách Sử Dụng Thông Dụng

 • Tác giả: anhngumshoa.com
 • Ngày đăng: 09/24/2022
 • Đánh giá: 3.52 (473 vote)
 • Tóm tắt: 1. Use to là gì? · 2. Cấu trúc Used to · 1. Để chỉ thói quen trong quá khứ · 2. Tình trạng / trạng thái trong quá khứ · 3. Dạng câu hỏi của Used to: Did(n’t) + …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Hi vọng rằng những chia sẻ trên sẽ giúp các bạn thành thạo hơn trong việc sử dụng cấu trúc used to, get used to hay be used to. Đây là một trong số cấu trúc tiếng anh được sử dụng rộng rãi thường ngày cũng như trong các bài thi TOEIC, IELTS hiện …

Next Post

Top 7 portfolio là gì hot nhất, bạn nên biết

T5 Th4 20 , 2023
Mời các bạn xem danh sách tổng hợp portfolio là gì hay nhất được tổng hợp bởi chúng tôi
Top 7 portfolio là gì hot nhất, bạn nên biết

You May Like