Sẵn sàng hướng tới kỷ niệm ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam

Ngày 05/4/2023, tại Hà Nội, Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) tổ chức Họp báo thường kỳ Quý I/2023 do Thứ trưởng Bộ KH&CN Bùi Thế Duy chủ trì. Tham dự buổi họp báo có đại diện Lãnh đạo một số đơn vị trực thuộc Bộ cùng đại diện gần 40 cơ quan thông tấn, báo chí.

Trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ 4 văn bản/đề án

Theo báo cáo của Bộ KH&CN, trong 3 tháng đầu năm 2023, Bộ đã hoàn thiện, trình Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 30/01/2023 về phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học phục vụ phát triển bền vững đất nước trong tình hình mới. Hoàn thiện, trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ 04 văn bản/đề án, bao gồm: Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ KH&CN; Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp, bảo vệ quyền sở hữu công nghiệp, quyền đối với giống cây trồng và quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ; Đề án Thu hút và phát huy hiệu quả các nhà khoa học, công nghệ và chuyên gia giỏi người Việt Nam ở nước ngoài; Chỉ thị về phát triển thị trường KH&CN đồng bộ, hiện đại và hội nhập. Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với UBND Thành phố Hà Nội và các bộ, ngành liên quan xây dựng, hoàn thiện Đề án chuyển giao Khu công nghệ cao Hòa Lạc về Thành phố Hà Nội.

Đã ban hành và triển khai Chương trình hành động của Bộ thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 06/01/2023 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội, Dự toán ngân sách nhà nước và cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh năm 2023. Phê duyệt phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ KH,CN&ĐMST đến năm 2025 của ngành KH&CN. Hoàn thiện, báo cáo Thủ tướng Chính phủ về kết quả xây dựng và thử nghiệm Bộ chỉ số đổi mới sáng tạo cấp địa phương năm 2022 tại 18 địa phương.

Triển khai các Chương trình KH&CN cấp quốc gia giai đoạn đến năm 2030 theo định hướng phát triển các hướng nghiên cứu cơ bản, các hướng công nghệ ưu tiên, các sản phẩm chủ lực của đất nước hoặc phục vụ chương trình mục tiêu quốc gia và gắn kết với lộ trình công nghệ của các ngành, lĩnh vực, phù hợp với nội dung Chiến lược phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo (KH,CN&ĐMST) đến năm 2030.

Bên cạnh việc xây dựng, hoàn thiện cơ chế, chính sách về KH,CN&ĐMST, Quý I/2023, Bộ KH&CN đã chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức nhiều sự kiện quan trọng, qua đó ngày càng khẳng định vị trí, vai trò và đóng góp của KH,CN&ĐMST trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước, cụ thể: Tổ chức “Hội nghị tổng kết 10 năm Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”; Phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương đồng chủ trì Hội nghị “Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương (khóa X) về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”; Tổ chức “Hội nghị Giám đốc Sở KH&CN toàn quốc năm 2023” và “Hội nghị sở hữu trí tuệ toàn quốc năm 2023”.

7 nhiệm vụ trọng tâm trong quý II/2023

Căn cứ chương trình công tác của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và chương trình/kế hoạch công tác của Bộ, trong Quý II/2023, Bộ tập trung hoàn thiện các cơ chế, chính sách pháp luật về KH&CN, cụ thể:

Hoàn thiện, trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ: Nghị định quy định về khu công nghệ cao; Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước; Quyết định về cấp Giấy chứng nhận chuyển giao công nghệ khuyến khích chuyển giao; (4) Quyết định phê duyệt Đề án chuyển giao Khu công nghệ cao Hòa Lạc về Thành phố Hà Nội.

Bên cạnh đó, nhân dịp kỷ niệm 60 năm (18/5/1963-18/5/2023) ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh phát biểu tại Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ nhất của Hội phổ biến khoa học và kỹ thuật Việt Nam và Chào mừng Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam 18/5 lần thứ 10, trong Quý II/2023, Bộ KH&CN sẽ chủ trì và phối hợp với các bộ, ngành, địa phương tổ chức chuỗi sự kiện lớn của ngành, cụ thể: Lễ hưởng ứng Ngày sở hữu trí tuệ thế giới 26/4; Lễ kỷ niệm Ngày KH&CN Việt Nam 18/5; Lễ trao Giải thưởng báo chí KH&CN và Kỷ niệm 10 năm tổ chức xét tặng Giải thưởng báo chí về KH&CN; Lễ trao giải cuộc thi Sáng kiến khoa học 2023; Ngày hội STEM 2023; tham gia Techfest quốc tế tại Lào, Hàn Quốc, Australia,…

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online và VTVGo!

Nguồn: VTV

Next Post

Điểm danh 5 công nghệ hiện đại nhất trên xe Mercedes-Benz tại Việt Nam

T4 Th4 5 , 2023
Nhắc đến Mercedes-Benz, người ta vẫn thường liên tưởng đến một thương hiệu xe hạng sang giàu tính di sản, sở hữu kỹ thuật chế tác xe đỉnh cao cùng khả năng tạo ra những cỗ máy có đặc tính vận hành thượng thừa. Trong nhiều thập kỷ qua, Mercedes-Benz […]
Điểm danh 5 công nghệ hiện đại nhất trên xe Mercedes-Benz tại Việt Nam

You May Like