Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Hà Nội: ”Gỡ” điểm nghẽn để khơi thông nguồn lực

(HNM) – Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ thành phố Hà Nội ra đời với kỳ vọng cải thiện thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ, cấp kinh phí cũng như thu hút nguồn lực xã hội đầu tư, hỗ trợ cho hoạt động khoa học, công nghệ. Tuy nhiên, do nhiều nguyên nhân nên hơn 5 năm qua, quỹ này đóng băng, đòi hỏi phải tháo gỡ các điểm nghẽn để khơi thông nguồn lực.

Còn quá nhiều vướng mắc

Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ thành phố Hà Nội (Quỹ) được thành lập năm 2014 theo Quyết định số 4308/QĐ-UBND của UBND thành phố Hà Nội. Quỹ là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội, hoạt động không vì mục đích lợi nhuận, có nhiệm vụ tổ chức việc xét chọn và thẩm định kinh phí nhiệm vụ khoa học và công nghệ, các hoạt động nâng cao năng lực khoa học và công nghệ thành phố để quỹ tài trợ, cho vay và hỗ trợ; kiểm tra, đánh giá về nội dung chuyên môn và tài chính của các nhiệm vụ khoa học và công nghệ…

Theo Quyết định số 714/QĐ-UBND ngày 7-2-2018 của UBND thành phố Hà Nội, Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ thành phố được sáp nhập vào Quỹ Đầu tư phát triển thành phố. Quỹ Đầu tư phát triển thành phố được ủy thác quản lý nguồn vốn và hoạt động của Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ thành phố theo các quy định của pháp luật liên quan.

Theo Quyết định số 24/2021/QĐ-UBND ngày 18-11-2021 của UBND thành phố Hà Nội, Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội có nhiệm vụ: “Tài trợ các nhiệm vụ khoa học và công nghệ; hỗ trợ các hoạt động nâng cao năng lực khoa học công nghệ thành phố”. Như vậy, các nhiệm vụ của Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ hiện do hai đầu mối thực hiện gồm Quỹ Đầu tư phát triển thành phố và Sở Khoa học và Công nghệ.

Tổng Giám đốc Quỹ Đầu tư phát triển thành phố Chu Nguyên Thành cho biết, Quỹ Đầu tư phát triển chưa thực hiện được hoạt động tài trợ, cho vay, bảo lãnh vốn vay; hỗ trợ các hoạt động nâng cao năng lực khoa học và công nghệ của thành phố do các văn bản pháp lý vẫn chưa đầy đủ.

Về hình thức hoạt động, việc ủy thác quản lý toàn bộ nguồn vốn và hoạt động của Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ cho Quỹ Đầu tư phát triển (bao gồm đánh giá, xét chọn nhiệm vụ theo tiêu chí khoa học và công nghệ) là chưa phù hợp với quy định tại Thông tư số 03/2015/TT-BKHCN ngày 9-3-2015 của Bộ Khoa học và Công nghệ.

Mặc khác, về mô hình hoạt động, theo quy định tại Nghị định số 95/2014/NĐ-CP của Chính phủ và Thông tư số 03/2015/TT-BKHCN thì Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ là đơn vị sự nghiệp do Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thành lập; thực hiện chế độ tài chính, kế toán, quản lý và sử dụng tài sản theo quy định của pháp luật về ngân sách và kế toán. Tuy nhiên, Quỹ Đầu tư phát triển thành phố là quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách, thực hiện chế độ tài chính, kế toán theo quy định tại Nghị định số 147/2020/NĐ-CP của Chính phủ và hướng dẫn của Bộ Tài chính theo chế độ kế toán doanh nghiệp.

Quy định về Giám đốc quỹ, theo Thông tư số 03/2015/TT-BKHCN: “Giám đốc quỹ là lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ của tỉnh kiêm nhiệm”. Cơ cấu tổ chức hiện nay của Quỹ Đầu tư phát triển không đáp ứng quy định này…

Tập trung tháo gỡ

Trước thực tế đó, UBND thành phố Hà Nội đã giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các sở, ngành và các đơn vị liên quan nghiên cứu báo cáo đề xuất giải quyết. Giám đốc Sở Nội vụ Trần Đình Cảnh đề xuất hai phương án: Hoặc là chấm dứt hoạt động Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ hiện đang được ủy thác cho Quỹ Đầu tư phát triển thành phố quản lý nguồn vốn và hoạt động theo Quyết định số 714/QĐ-UBND và Quyết định số 7214/QĐ-UBND; hoặc là chuyển nhiệm vụ Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ do Quỹ Đầu tư phát triển thành phố đang thực hiện về Sở Khoa học và Công nghệ.

Tại cuộc họp ngày 18-5-2023, Phó Chủ tịch UBND thành phố, Chủ tịch Hội đồng Quản lý quỹ Hà Minh Hải kết luận, trước mắt, chuyển nhiệm vụ Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ hiện được giao cho Quỹ Đầu tư phát triển thành phố về Sở Khoa học và Công nghệ thực hiện theo đúng chức năng, nhiệm vụ quản lý theo ngành, lĩnh vực; giao Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì báo cáo UBND thành phố phương án tiếp nhận quỹ, đồng thời tổng hợp kiến nghị với Bộ Khoa học và Công nghệ các khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện để tiếp tục đề xuất với UBND thành phố phương án phù hợp quy định.

Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Nguyễn Hồng Sơn cho rằng, để giải quyết những vướng mắc nêu trên cần phải sửa đổi quy định pháp lý. Vì vậy, việc chuyển Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ về Sở Khoa học và Công nghệ sẽ không giúp hoạt động cho vay và bảo lãnh vốn vay các nhiệm vụ khoa học công nghệ được thực hiện hiệu quả hơn, ngược lại, sẽ ảnh hưởng đến phương án sắp xếp lại các đơn vị sự nghiệp công lập của Sở Khoa học và Công nghệ để triển khai Đề án Sàn giao dịch công nghệ Hà Nội.

Nguồn: Hà Nội Mới

Next Post

Chỉ 5 năm từ nhân viên trở thành Phó TGĐ TCT thuộc Tập đoàn công nghệ lớn nhất Việt Nam, 'cận 9x' tiết lộ thay đổi

T3 Th6 13 , 2023
Ra trường, Lê Quang Hiếu (sinh năm 1989) thi tuyển vào Viện Nghiên cứu phát triển Viettel và có 4 năm làm việc tại đây. Sau đó, anh chuyển sang một công ty Nhật Bản trong 2 năm, đồng thời tham gia sáng lập Cộng đồng Cloud mã nguồn mở […]
Chỉ 5 năm từ nhân viên trở thành Phó TGĐ TCT thuộc Tập đoàn công nghệ lớn nhất Việt Nam, ‘cận 9x’ tiết lộ thay đổi

You May Like