Top 4 quantity là gì hay nhất

Duới đây là các thông tin và kiến thức về quantity là gì hay nhất và đầy đủ nhất

Duới đây là các thông tin và kiến thức về quantity là gì hay nhất được tổng hợp bởi chúng tôi

Thông tin thuật ngữ

Tiếng Anh Quantity Tiếng Việt Lượng; Số Lượng; Định Lượng; Số Lượng Lớn; Số Nhiều Chủ đề Kinh tế

Định nghĩa – Khái niệm

Quantity là gì?

Số lượng là một thuộc tính có thể tồn tại dưới dạng vô số hay độ lớn, minh họa cho sự không liên tục và liên tục. Các đại lượng có thể được so sánh dưới dạng “nhiều hơn”, “ít hơn” hay “bằng nhau” hay bằng cách gán một giá trị số theo đơn vị đo lường. Khối lượng, thời gian, khoảng cách, nhiệt lượng và sự phân tách góc là một trong những ví dụ quen thuộc của các tính chất định lượng.

 • Quantity là Lượng; Số Lượng; Định Lượng; Số Lượng Lớn; Số Nhiều.
 • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kinh tế .

Ý nghĩa – Giải thích

Quantity

Số lượng là một trong những lớp cơ bản của sự vật cùng với chất, lượng, sự thay đổi và mối quan hệ. Một số đại lượng là như vậy bởi bản chất bên trong của chúng (như số), trong khi những đại lượng khác hoạt động như trạng thái (thuộc tính, kích thước, thuộc tính) của sự vật như nặng và nhẹ, dài và ngắn, rộng và hẹp, nhỏ và lớn hay nhiều và ít.

Dưới tên gọi của vô số, những gì không liên tục và rời rạc và cuối cùng có thể chia thành các khối không thể phân chia, chẳng hạn như: quân đội, hạm đội, bầy đàn, chính phủ, công ty, đảng phái, dân chúng, hỗn độn (quân đội), điệp khúc, đám đông và số lượng; tất cả đều là trường hợp của danh từ tập thể. Dưới tên gọi của độ lớn, những gì liên tục và thống nhất và chỉ chia thành các ước số nhỏ hơn, chẳng hạn như: vật chất, khối lượng, năng lượng, chất lỏng, vật chất — tất cả các trường hợp của danh từ không tập thể.

Cùng với việc phân tích bản chất và phân loại của nó, các vấn đề về đại lượng bao gồm các chủ đề liên quan chặt chẽ như chiều, đẳng thức, tỷ lệ, các phép đo của đại lượng, đơn vị đo, hệ thống số và đánh số, các loại số và mối quan hệ của chúng với nhau như tỷ lệ số.

Definition

Thuật ngữ tương tự – liên quan

Danh sách các thuật ngữ liên quan Quantity

 • Continuity
 • Time
 • Quality
 • Lượng; Số Lượng; Định Lượng; Số Lượng Lớn; Số Nhiều tiếng Anh

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kinh tế Quantity là gì? (hay Lượng; Số Lượng; Định Lượng; Số Lượng Lớn; Số Nhiều nghĩa là gì?) Định nghĩa Quantity là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Quantity / Lượng; Số Lượng; Định Lượng; Số Lượng Lớn; Số Nhiều. Truy cập sotaydoanhtri.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ kinh tế, IT được cập nhật liên tục

Top 4 quantity là gì tổng hợp bởi Faravirusi.com

Từ: quantity

 • Tác giả: toomva.com
 • Ngày đăng: 05/21/2022
 • Đánh giá: 4.84 (854 vote)
 • Tóm tắt: danh từ. lượng, số lượng, khối lượng · (số nhiều) số lớn, vô số, rất nhiều. quantities of people. rất nhiều người · (toán học); (vật lý) lượng. unknown quantity.

Phép dịch “quantity” thành Tiếng Việt

 • Tác giả: vi.glosbe.com
 • Ngày đăng: 09/26/2022
 • Đánh giá: 4.7 (340 vote)
 • Tóm tắt: số lượng, lượng, lượng số là các bản dịch hàng đầu của “quantity” thành Tiếng Việt. Câu dịch mẫu: I put quantity after quality. ↔ Tôi đặt số lượng sau chất …

Phân biệt ‘amount’, ‘quantity’ và ‘number’

 • Tác giả: vietnamnet.vn
 • Ngày đăng: 11/23/2022
 • Đánh giá: 4.34 (322 vote)
 • Tóm tắt: Cụm từ “quantity of” được sử dụng với cả danh từ số ít và danh từ số nhiều có thể đếm được. Nó thường được sử dụng với những vật vô tri vô giác.
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Số lượng là một trong những lớp cơ bản của sự vật cùng với chất, lượng, sự thay đổi và mối quan hệ. Một số đại lượng là như vậy bởi bản chất bên trong của chúng (như số), trong khi những đại lượng khác hoạt động như trạng thái (thuộc tính, kích …

Bản dịch của “quantity” trong Việt là gì?

 • Tác giả: babla.vn
 • Ngày đăng: 02/28/2023
 • Đánh giá: 4.07 (569 vote)
 • Tóm tắt: These fungi are considered edible when cooked, although some people may experience gastrointestinal upset, especially after eating a large quantity.
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Số lượng là một trong những lớp cơ bản của sự vật cùng với chất, lượng, sự thay đổi và mối quan hệ. Một số đại lượng là như vậy bởi bản chất bên trong của chúng (như số), trong khi những đại lượng khác hoạt động như trạng thái (thuộc tính, kích …

Next Post

Tổng hợp 5 mukbang là gì hay nhất, đừng bỏ qua

T5 Th4 20 , 2023
Trong bài viết này chúng tôi sẽ giúp các bạn tìm hiểu thông tin và kiến thức về mukbang là gì hay nhất được tổng hợp bởi chúng tôi
Tổng hợp 5 mukbang là gì hay nhất, đừng bỏ qua

You May Like