Top 7 prototype là gì hay nhất, đừng bỏ lỡ

Duới đây là các thông tin và kiến thức về prototype là gì hay nhất và đầy đủ nhất

Mời các bạn xem danh sách tổng hợp prototype là gì hot nhất được tổng hợp bởi faravirusi.com

Mở đầu

Prototype là khái niệm cốt lõi cơ bản trong JavaScript khá quan trọng để thực thi OOP trong JavaScript. Vì JavaScript là một prototype-based language, không có khái niệm class như các ngôn ngữ hướng đối tượng khác hướng đối tượng khác. Trong bài viết này, ta sẽ tìm hiểu cách làm việc của prototype có thể hiểu nôm na là kế thừa (inheritance) ở javascript.

Prototype là gì?

Prototype là cơ chế mà các object trong javascript kế thừa các tính năng từ một object khác. Tất cả các object trong javascript đều có một prototype, và các object này kế thừa các thuộc tính (properties) cũng như phương thức (methods) từ prototype của mình.

Bạn cần chú ý rằng bản thân prototype là một object trong JS, được gọi là prototype object (đối tượng prototype). Chúng ta cần biết điều này để tránh nhầm lẫn với thuộc tính prototype của function.

Vài điều cần lưu ý:

 1. Trong Javascript, một hàm (function) cũng được coi là 1 object. Và hàm có một thuộc tính gọi là thuộc tính prototype, bản thân thuộc tính prototype này mang giá trị là 1 object.
 2. Nếu ta dùng hàm để tạo ra 1 mẫu khởi tạo đối tượng, thì bạn có thể thêm được các thuộc tính hoặc phương thức vào thuộc tính prototype của hàm khởi tạo để thực hiện kế thừa. Tất cả các đối tượng con tạo ra bởi hàm khởi tạo đều mang các giá trị trong thuộc tính prototype của hàm này.
 3. Các object trong Javascript có một khái niệm gọi là prototype attribute, đặc tính này có giá trị trỏ tới prototype object mà nó kế thừa thuộc tính. Ta dùng thuộc tính __proto__ để truy cập tới prototype object.

Tạo ra Prototype như thế nào?

Ta khai báo một hàm khởi tạo:

//Tạo ra 1 mẫu khởi tạo, cũng là tạo ra 1 prototype object function Person(_age, _name){ this.age = _age; this.name = _name; } //Có thể thêm thuộc tính vào thuộc tính prototype của hàm khởi tạo Person.prototype.height = 0; //Tạo ra 1 instance của Person //Có cả 3 thuộc tính của mẫu khởi tạo Person var jack_person = new Person(10, “Jack”); for (var att in jack_person){ console.log(att); } //Xem đối tượng prototype của instance vừa tạo jack_person.__proto__;

prototype là gì

Đoạn ví dụ trên vừa tạo ra một function khởi tạo là hàm Person(_age, _name). Thuộc tính prototype của hàm này lại chứa thuộc tính height. Cho nên một object được tạo ra từ function khởi tạo này ta sẽ có 3 thuộc tính: age, name, và height.

Ta có thể truy cập prototype object của đối tượng vừa tạo (instance vừa tạo) để xem object này là một object chứa 1 hàm khởi tạo và 1 thuộc tính height.

Tại sao prototype lại quan trọng trong Javascript?

Sự kế thừa trong Javascript

Để thực hiện kế thừa trong Js, bạn chỉ cần tạo 1 hàm khởi tạo. Sau đó thêm các thuộc tính và phương thức vào thuộc tính prototype của hàm khởi tạo này.

Các instance tạo ra bởi hàm khởi tạo này sẽ chứa các thuộc tính và phương thức được định nghĩa ở trên. Do Javascript không có khái niệm class nên để thực hiện việc kế thừa để mở rộng ứng dụng như các ngôn ngữ OOP khác, chúng ta cần Prototype.

//Tạo ra 1 hàm khởi tạo cơ sở function Animal(_age){ this.age = _age; } //Có thể thêm thuộc tính vào thuộc tính prototype của hàm khởi tạo Animal.prototype.showAge = function(){ console.log( this.age ); }; //Tạo ra 1 hàm khởi tạo con (sẽ dùng để kế thừa hàm cơ sở) function Dog(_color){ this.color = _color; } //Thực hiện kế thừa, gán hàm khởi tạo của Animal cho prototype của Dog Dog.prototype = new Animal(); Dog.prototype.showColor = function(){ console.log( this.color ); }; //Kiểm tra sự kế thừa var chophuquoc = new Dog(‘yellow’); chophuquoc.age = 3; chophuquoc.showAge(); //3 chophuquoc.showColor(); //yellow

Đoạn code trên thì object chophuquoc sử dụng hàm showAge() thuộc Animal prototype vì ta đã gán hàm khởi tạo của Animal vào prototype của Dog. Như vậy bạn có thể thấy rõ sự kế thừa trong js. Object chophuquoc đã kế thừa những gì đã có trong Dog.prototype và kế thừa luôn những thuộc tính mà Animal.prototype có.

Truy cập vào các thuộc tính của đối tượng: Prototype chain

Prototype rất quan trọng trong việc giúp ta truy cập tới các thuộc tính và phương thức của đối tượng. Khi chúng ta truy cập vào một Property của một Object, JavaScript sẽ tìm Property đó bên trong chính Object. Nếu không có nó sẽ tiếp tục tìm lên trên Prototype của Object và cứ tiếp tục như thế cho đến khi gặp Object.prototype thì dừng và cho ra kết quả (undefined nếu không tìm thấy).

Quá trình lặp lại này được gọi là chuỗi prototype (prototype chain) trong Javascript. Chính điều này cộng thuộc tính prototype của function tạo nên cơ chế kế thừa prototype-based cho Javascript.

Có thể bạn muốn xem thêm:

 • TypeScript thoáng qua
 • Javascript prototype chuyên sâu
 • JavaScript Closures là gì?

Top 7 prototype là gì tổng hợp bởi Faravirusi.com

Inheritance and the prototype chain

 • Tác giả: developer.mozilla.org
 • Ngày đăng: 11/11/2022
 • Đánh giá: 4.76 (468 vote)
 • Tóm tắt: Each object has a private property which holds a link to another object called its prototype. That prototype object has a prototype of its …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: In JavaScript, as mentioned above, functions are able to have properties. All functions have a special property named prototype. Please note that the code below is free-standing (it is safe to assume there is no other JavaScript on the webpage other …

Prototype là gì? Lập trình hướng đối tượng (OOP) trong javascript

 • Tác giả: viblo.asia
 • Ngày đăng: 01/02/2023
 • Đánh giá: 4.59 (499 vote)
 • Tóm tắt: Ngoài ra nó cũng liên quan đến pattern như factory pattern, constructor pattern, prototype pattern. Mối quan hệ giữa các khái niệm này là gì?, mối quan hệ giữa …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Nhìn bề ngoài nếu như bạn chưa hiểu về prototype, dường như không có vấn đề gì, nhưng trên thực tế, có một nhược điểm lớn. Nghĩa là, đối với mỗi đối tượng thể hiện, các thuộc tính type và method eat() hoàn toàn giống nhau. Mỗi lần tạo một thể hiện, …

Prototype là gì? Hướng dẫn chi tiết cách thiết lập Prototype

 • Tác giả: aptech.fpt.edu.vn
 • Ngày đăng: 05/05/2022
 • Đánh giá: 4.24 (238 vote)
 • Tóm tắt: Prototype là gì? … Prototype là cơ chế để thực hiện mô hình OOP của ngôn ngữ lập trình JavaScript, trong đó, các đối tượng kế thừa tính năng từ …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Dòng cuối được đặt thuộc tính constructor của prototype cho hàm được dùng để tạo đối tượng Person. Đây là điều bắt buộc vì sau khi đặt Person.prototype=person Prototype. Thuộc tính này có thể trỏ về constructor cho personPrototype là Object chứ …

Prototype là gì? Tầm quan trọng của Prototype trong Javascript

 • Tác giả: teky.edu.vn
 • Ngày đăng: 07/10/2022
 • Đánh giá: 4.02 (282 vote)
 • Tóm tắt: Tìm hiểu Prototype là gì? · Cách thức hoạt động của… · Tại sao Prototype lại quan…
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Một nhiệm vụ quan trọng nữa của Prototype là giúp lập trình viên xác định các thuộc tính và phương thức trên một đối tượng. Định nghĩa Prototype object hay Property của Object là định nghĩa dùng để chỉ nơi chứa đựng những thuộc tính, phương thức …

Prototype là gì trong thiết kế UI/UX?

 • Tác giả: colorme.vn
 • Ngày đăng: 02/14/2023
 • Đánh giá: 3.9 (594 vote)
 • Tóm tắt: image – Prototype là gì trong thiết kế UI/UX? Trong sản xuất công nghiệp nói chung, prototype là các mẫu ban đầu được tạo ra trong quá trình …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Prototype sẽ được hiển thị trên một màn hình máy tính. Khi người dùng click vào màn hình, người điều phối sẽ yêu cầu người dùng quay đi khỏi màn hình trong chốc lát và lúc này “pháp sư” sẽ chuyển màn hình của người dùng sang trang khác tương ứng. …

Prototype là gì? Cách thiết lập Prototype – Vietnix

 • Tác giả: vietnix.vn
 • Ngày đăng: 04/27/2022
 • Đánh giá: 3.65 (241 vote)
 • Tóm tắt: Prototype là gì? · Prototype của object · Hướng dẫn sử dụng Prototype…
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Prototype sẽ được hiển thị trên một màn hình máy tính. Khi người dùng click vào màn hình, người điều phối sẽ yêu cầu người dùng quay đi khỏi màn hình trong chốc lát và lúc này “pháp sư” sẽ chuyển màn hình của người dùng sang trang khác tương ứng. …

Prototype là gì? Đặc điểm prototype trong phần mềm 

 • Tác giả: r2s.edu.vn
 • Ngày đăng: 11/23/2022
 • Đánh giá: 3.59 (425 vote)
 • Tóm tắt: Prototype là gì? Prototype được hiểu là “mẫu thử đầu tiên” của phần mềm. hoặc một chức năng của phần mềm. Prototype sẽ cho phép người dùng tương …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Cho nên chỉ khi hoàn thành các bước trên và cần được sử dụng khi hệ thống cần có nhiều tương tác với người dùng cuối. Bản prototype phải đáp ứng được yêu cầu là đảm bảo rằng người dùng cuối liên tục tương tác với hệ thống và cung cấp phản hồi cần …

Next Post

Danh sách 5 layer là gì tốt nhất, bạn nên biết

T2 Th4 17 , 2023
Qua bài viết này mvatoi.com.vn xin chia sẻ với các bạn thông tin và kiến thức về layer là gì hot nhất hiện nay được bình chọn bởi người dùng
Danh sách 5 layer là gì tốt nhất, bạn nên biết

You May Like