Top 4 pit là gì hay nhất

Dưới đây là danh sách pit là gì hay nhất và đầy đủ nhất

Duới đây là các thông tin và kiến thức về pit là gì hay nhất được tổng hợp bởi faravirusi.com

pit là gì

Thuế PIT chính là viết tắt của “Personal Income Tax” tức là Thuế thu nhập cá nhân. Loại thuế này ảnh hưởng đến chi phí của doanh nghiệp và tác động mạnh lên thu nhập của người lao động. Bài viết dưới đây chúng tôi sẽ cung cấp đến bạn đọc một số thông tin liên quan đến pit là gì, hãy cùng tìm hiểu nhé!

Thuế pit là gì?

Thuế thu nhập cá nhân được gọi là thuế trực thu, đánh trên tiền lương hoặc từ các nguồn thu nhập khác mà cá nhân phải trích nộp vào ngân sách nhà nước sau khi đã tính các khoản giảm trừ.

Thuế PIT xây dựng trên 2 nguyên tắc chính là công bằng và khả năng nộp thuế. Cho nên các cá nhân thu nhập thấp vừa đủ chi phí cần thiết cho bản thân và gia đình thì không phải là đối tượng của loại thuế này. Nó góp phần tối thiểu làm giảm sự chênh lệch giữa các tầng lớp dân cư. Mặt khác, thuế PIT là một nguồn thu đáng kể cho ngân sách nhà nước để đảm bảo các phúc lợi xã hội cho người dân.

Đối tượng nộp thuế pit là gì?

Đối tượng nộp thuế thu nhập cá nhân là cá nhân cư trú có thu nhập chịu thuế trong và ngoài lãnh thổ Việt Nam và cá nhân không cư trú có thu nhập chịu thuế trong lãnh thổ Việt Nam.

Các thu nhập chịu thuế pit là gì?

Thu nhập chịu thuế PIT gồm các loại thu nhập sau đây, trừ thu nhập được miễn thuế quy định tại Điều 4 của Luật thuế TNCN:

Thu nhập từ kinh doanh,

Thu nhập từ tiền lương, tiền công

Thu nhập từ đầu tư vốn

Thu nhập từ chuyển nhượng vốn

Thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản

Thu nhập từ trúng thưởng

Thu nhập từ bản quyền

Thu nhập từ nhượng quyền thương mại.

Thu nhập từ nhận thừa kế là chứng khoán, phần vốn trong các tổ chức kinh tế, cơ sở kinh doanh, bất động sản và tài sản khác phải đăng ký sở hữu hoặc đăng ký sử dụng.

Thu nhập từ nhận quà tặng là chứng khoán, phần vốn trong các tổ chức kinh tế, cơ sở kinh doanh, bất động sản và tài sản khác phải đăng ký sở hữu hoặc đăng ký sử dụng.

Cách tính thuế pit là gì?

Tùy vào từng trường hợp cụ thể sẽ có cách tính thuế PIT khác nhau. Hiện có 3 cách tính thuế PIT cho 3 đối tượng nộp thuế khác nhau. Việc tính thuế PIT sẽ được bộ phận kế toán thực hiện dựa vào hợp đồng lạo động của nhân viên khi ký kết với doanh nghiệp. Cùng tìm hiểu ngay với Kế Toán Thuế Luật Trần và Liên Danh các bạn nhé:

+ Thuế PIT cho cá nhân cư trú (Thuế pit cho cá nhân thường là người Việt Nam)

Hợp đồng lao động thời hạn 3 tháng trở lên thì tính Thuế Pit Lũy Tiến từng phần (Từng phần thu nhập có những mức thuế khác nhau, thu nhập càng cao mức thuế càng lớn).

Hợp đồng lao động thời hạn dưới 3 tháng hoặc không ký hợp đồng thì tính 10% thuế suất trên tổng thu nhập.

+ Thuế PIT cho cá nhân không cư trú (Thuế Pit Cho Người Nước Ngoài): Tùy thuộc vào thu nhập từ kinh doanh hoặc thu nhập từ tiền lương, tiền công mà có cách tính thuế Pit cho người nước ngoài khác nhau.

Cách tính thuế trường hợp ký HĐLĐ từ 3 tháng trở lên

Công thức tính thuế

Thuế PIT phải nộp = Thu nhập tính thuế PIT x Thuế suất

Trong đó:

– Thu nhập tính thuế PIT = Thu nhập chịu thuế PIT – Các khoản giảm trừ

+ Thu nhập chịu thuế PIT = Tổng thu nhập – Các khoản thu nhập được miễn thuế PIT

– Thuế xuất:

Bậc thuế

Phần thu nhập tính thuế/năm

Phần thu nhập tính thuế/tháng

Thuế suất (%)

(triệu đồng)

(triệu đồng)

1

Đến 60

Đến 5

5

2

Trên 60 đến 120

Trên 5 đến 10

10

3

Trên 120 đến 216

Trên 10 đến 18

15

4

Trên 216 đến 384

Trên 18 đến 32

20

5

Trên 384 đến 624

Trên 32 đến 52

25

6

Trên 624 đến 960

Trên 52 đến 80

30

7

Trên 960

Trên 80

35

Trường hợp không ký HĐLĐ hoặc ký HĐLĐ dưới 3 tháng

Thuế PIT trong trường hợp này sẽ được tính như sau:

Thuế PIT = Thu nhập tính thuế TNCN x Thuế suất 10%

Hướng dẫn kê khai thuế pit qua mạng

Dưới đây chúng tôi xin hướng dẫn cách kê khai thuế TNCN trên phần mềm HTKK.

Bước 1: Lựa chọn tờ khai

Sau khi đăng nhập vào phần mềm, từ Menu chức năng “Kê khai/ thuế thu nhập cá nhân” chọn “05/KK-TNCN Tờ khai khấu trừ thuế TNCN”.

Bước 2: Chọn kỳ tính thuế

Trên màn hình lúc này sẽ hiện Form “Chọn kỳ tính thuế”, tùy vào kỳ kê khai thuế của doanh nghiệp bạn chọn tờ khai tháng hoặc tờ khai quý. Bạn có thể nhập kỳ tính thuế mà bạn muốn kê khai nhưng không được chọn kỳ tính thuế lớn hơn tháng/ quý hiện tại.

pit là gì
pit là gì

Tiếp tục chọn chọn trạng thái tờ khai: Tờ khai lần đầu/ tờ khai bổ sung.

Sau đó nhấn nút lệnh “Đồng ý” để hiển thị ra tờ khai

Bước 3:

Sau khi hoàn tất bước 2 bạn sẽ vào được giao diện của tờ khai và thực hiện khai báo các nội dung.

Bước 4: Nộp hồ sơ

Khi điền đầy đủ thông tin bạn nhấn nút “Ghi”, kết xuất File XML để nộp qua mạng.

Lưu ý: Trước khi kê khai thuế TNCN thì phải lập bảng tính thuế TNCN theo kỳ kê khai để tính ra được số thuế TNCN phải nộp.

Đối tượng phải phải quyết toán thuế pit

Đối với cá nhân trực tiếp quyết toán với cơ quan Thuế

– Cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công trực tiếp khai quyết toán thuế TNCN với cơ quan thuế nếu có số thuế phải nộp thêm hoặc có số thuế nộp thừa đề nghị hoàn hoặc bù trừ vào kỳ khai thuế tiếp theo.

– Cá nhân có mặt tại Việt Nam tính trong năm dương lịch đầu tiên dưới 183 ngày, nhưng tính trong 12 tháng liên tục kể từ ngày đầu tiên có mặt tại Việt Nam là từ 183 ngày trở lên thì năm quyết toán đầu tiên là 12 tháng liên tục kể từ ngày đầu tiên có mặt tại Việt Nam.

– Cá nhân là người nước ngoài kết thúc hợp đồng làm việc tại Việt Nam khai quyết toán thuế với cơ quan thuế trước khi xuất cảnh. Trường hợp cá nhân chưa làm thủ tục quyết toán thuế với cơ quan thuế thì thực hiện ủy quyền cho tổ chức trả thu nhập hoặc tổ chức, cá nhân khác quyết toán thuế theo quy định về quyết toán thuế đối với cá nhân. Trường hợp tổ chức trả thu nhập hoặc tổ chức, cá nhân khác nhận ủy quyền quyết toán thì phải chịu trách nhiệm về số thuế TNCN phải nộp thêm hoặc được hoàn trả số thuế nộp thừa của cá nhân.

– Cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công đồng thời thuộc diện xét giảm thuế do thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn, bệnh hiểm nghèo ảnh hưởng đến khả năng nộp thuế thì không ủy quyền cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập quyết toán thuế thay mà phải trực tiếp khai quyết toán với cơ quan thuế theo quy định.

Đối với tổ chức trả thu nhập từ tiền lương, tiền công

– Tổ chức, cá nhân trả thu nhập từ tiền lương, tiền công có trách nhiệm khai quyết toán thuế TNCN không phân biệt có phát sinh khấu trừ thuế hay không phát sinh khấu trừ thuế và quyết toán thuế TNCN thay cho cá nhân có ủy quyền.

– Trường hợp cá nhân có ủy quyền quyết toán thuế TNCN cho tổ chức và có số thuế phải nộp thêm sau quyết toán từ 50.000 đồng trở xuống thuộc diện được miễn thuế thì tổ chức trả thu nhập vẫn kê khai thông tin cá nhân được trả thu nhập đó tại hồ sơ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân của tổ chức và không tổng hợp số thuế phải nộp thêm của các cá nhân có số thuế phải nộp thêm sau quyết toán từ 50.000 đồng trở xuống. Trường hợp tổ chức trả thu nhập đã quyết toán thuế TNCN trước thời điểm có hiệu lực của Nghị định số 126/2020/NĐ-CP thì không xử lý hồi tố.

– Trường hợp cá nhân là người lao động được điều chuyển từ tổ chức cũ đến tổ chức mới do tổ chức cũ thực hiện sáp nhập, hợp nhất, chia, tách, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp hoặc tổ chức cũ và tổ chức mới trong cùng một hệ thống thì tổ chức mới có trách nhiệm quyết toán thuế TNCN theo ủy quyền của cá nhân đối với cả phần thu nhập do tổ chức cũ chi trả và tổ chức trả thu nhập mới thu lại chứng từ khấu trừ thuế TNCN do tổ chức trả thu nhập cũ đã cấp cho người lao động (nếu có).

Đối tượng không phải quyết toán thuế pit

Đối với cá nhân trực tiếp quyết toán với cơ quan Thuế

Cá nhân có thu nhập từ tiền lương tiền công trong các trường hợp sau đây không phải quyết toán thuế thu nhập cá nhân:

– Cá nhân có số thuế thu nhập cá nhân phải nộp thêm sau quyết toán của từng năm từ 50.000 đồng trở xuống.

– Cá nhân có số thuế thu nhập cá nhân phải nộp nhỏ hơn số thuế đã tạm nộp mà không có yêu cầu hoàn thuế hoặc bù trừ vào kỳ khai thuế tiếp theo;

– Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công ký hợp đồng lao động từ 03 tháng trở lên tại một đơn vị, đồng thời có thu nhập vãng lai ở các nơi khác bình quân tháng trong năm không quá 10 triệu đồng và đã được khấu trừ thuế TNCN theo tỷ lệ 10% nếu không có yêu cầu thì không phải quyết toán thuế đối với phần thu nhập này;

– Cá nhân được người sử dụng lao động mua bảo hiểm nhân thọ (trừ bảo hiểm hưu trí tự nguyện), bảo hiểm không bắt buộc khác có tích lũy về phí bảo hiểm mà người sử dụng lao động hoặc doanh nghiệp bảo hiểm đã khấu trừ thuế TNCN theo tỷ lệ 10% trên khoản tiền phí bảo hiểm tương ứng với phần người sử dụng lao động mua hoặc đóng góp cho người lao động thì người lao động không phải quyết toán thuế TNCN đối với phần thu nhập này.

Đối với tổ chức trả thu nhập từ tiền lương, tiền công

Trường hợp tổ chức không phát sinh trả thu nhập thì không phải khai quyết toán thuế TNCN.

Mức giảm trừ gia cảnh

– Mức giảm trừ đối với đối tượng nộp thuế là 11 triệu đồng/tháng (132 triệu đồng/năm);

– Mức giảm trừ đối với mỗi người phụ thuộc là 4,4 triệu đồng/tháng.

Lưu ý:

– Để được tính giảm trừ cho người phụ thuộc thì người nộp thuế phải thực hiện đăng ký giảm trừ cho người phụ thuộc theo quy định. Trường hợp người nộp thuế chưa tính giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc trong năm tính thuế thì được tính giảm trừ cho người phụ thuộc kể từ tháng phát sinh nghĩa vụ nuôi dưỡng khi người nộp thuế thực hiện quyết toán thuế và có đăng ký giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc;

– Trường hợp người nộp thuế thuộc diện ủy quyền quyết toán chưa tính giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc trong năm tính thuế thì cũng được tính giảm trừ cho người phụ thuộc kể từ tháng phát sinh nghĩa vụ nuôi dưỡng khi người nộp thuế thực hiện quyết toán ủy quyền và có đăng ký giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc thông qua tổ chức trả thu nhập.

Thủ tục quyết toán thuế pit (thuế TNCN)

Khai quyết toán thuế

– Hồ sơ khai quyết toán thuế TNCN đối với cá nhân trực tiếp quyết toán

Tờ khai quyết toán thuế mẫu số 02/QTT-TNCN.

Phụ lục mẫu số 02-1/BK-QTT-TNCN nếu có đăng ký giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc.

Bản chụp các chứng từ chứng minh số thuế đã khấu trừ, đã tạm nộp trong năm, số thuế đã nộp ở nước ngoài (nếu có).

Cá nhân cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác của các thông tin trên bản chụp đó. Trường hợp tổ chức trả thu nhập không cấp chứng từ khấu trừ thuế cho cá nhân do tổ chức trả thu nhập đã chấm dứt hoạt động thì cơ quan thuế căn cứ cơ sở dữ liệu của ngành thuế để xem xét xử lý hồ sơ quyết toán thuế cho cá nhân mà không bắt buộc phải có chứng từ khấu trừ thuế.

Trường hợp, theo quy định của luật pháp nước ngoài, cơ quan thuế nước ngoài không cấp giấy xác nhận số thuế đã nộp, người nộp thuế có thể nộp bản chụp Giấy chứng nhận khấu trừ thuế (ghi rõ đã nộp thuế theo tờ khai thuế thu nhập nào) do cơ quan trả thu nhập cấp hoặc bản chụp chứng từ ngân hàng đối với số thuế đã nộp ở nước ngoài có xác nhận của người nộp thuế.

Bản chụp các hóa đơn chứng từ chứng minh khoản đóng góp vào quỹ từ thiện, quỹ nhân đạo, quỹ khuyến học (nếu có).

Trường hợp cá nhân nhận thu nhập từ các tổ chức Quốc tế, Đại sứ quán, Lãnh sự quán và nhận thu nhập từ nước ngoài phải có tài liệu chứng minh về số tiền đã trả của đơn vị, tổ chức trả thu nhập ở nước ngoài.

Ngoài ra cần cung cấp bản chụp CMND, Sổ hộ khẩu, hợp đồng lao động,… (trong một số trường hợp)

– Hồ sơ đối với cá nhân ủy quyền cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập quyết toán thuế thay

Cá nhân ủy quyền cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập quyết toán thay theo mẫu số 02/UQ-QTT-TNCN

Kèm theo bản chụp hóa đơn, chứng từ chứng minh đóng góp từ thiện, nhân đạo, khuyến học (nếu có).

– Khai bổ sung hồ sơ khai quyết toán thuế TNCN

Trường hợp tổ chức, cá nhân khai bổ sung không làm thay đổi nghĩa vụ thuế thì chỉ phải nộp Bản giải trình khai bổ sung và các tài liệu có liên quan, không phải nộp Tờ khai bổ sung.

Trường hợp tổ chức, cá nhân chưa nộp hồ sơ khai quyết toán thuế năm thì người nộp thuế khai bổ sung hồ sơ khai thuế của tháng, quý có sai, sót, đồng thời tổng hợp số liệu khai bổ sung vào hồ sơ khai quyết toán thuế năm.

Trường hợp tổ chức, cá nhân đã nộp hồ sơ khai quyết toán thuế năm thì:

+ Đối với cá nhân trực tiếp khai thuế, trực tiếp quyết toán thuế chỉ khai bổ sung hồ sơ khai quyết toán thuế năm.

+ Đối với tổ chức, cá nhân trả thu nhập từ tiền lương, tiền công thì đồng thời phải khai bổ sung hồ sơ khai quyết toán thuế năm và tờ khai tháng, quý có sai, sót tương ứng.

Nơi nộp hồ sơ quyết toán thuế

Đối với tổ chức trả thu nhập

– Nộp hồ sơ khai quyết toán thuế TNCN cho cơ quan Thuế trực tiếp quản lý tổ chức trả thu nhập đó.

Đối với cá nhân trực tiếp quyết toán với cơ quan Thuế

– Cá nhân cư trú có thu nhập tiền lương, tiền công tại một nơi và thuộc diện tự khai thuế trong năm thì nộp hồ sơ khai quyết toán thuế tại cơ quan thuế nơi cá nhân trực tiếp khai thuế trong năm theo quy định tại điểm a Khoản 8 Điều 11 Nghị định số 126/2020/NĐ-CP.

+ Trường hợp cá nhân có thu nhập tiền lương, tiền công tại hai nơi trở lên bao gồm cả trường hợp vừa có thu nhập thuộc diện khai trực tiếp, vừa có thu nhập do tổ chức chi trả đã khấu trừ thì cá nhân nộp hồ sơ khai quyết toán thuế tại cơ quan thuế nơi có nguồn thu nhập lớn nhất trong năm.

+ Trường hợp không xác định được nguồn thu nhập lớn nhất trong năm thì cá nhân tự lựa chọn nơi nộp hồ sơ quyết toán tại cơ quan thuế quản lý trực tiếp tổ chức chi trả hoặc nơi cá nhân cư trú.

– Cá nhân cư trú có thu nhập tiền lương, tiền công thuộc diện tổ chức chi trả khấu trừ tại nguồn từ hai nơi trở lên thì nộp hồ sơ khai quyết toán thuế như sau:

+ Cá nhân đã tính giảm trừ gia cảnh cho bản thân tại tổ chức, cá nhân trả thu nhập nào thì nộp hồ sơ khai quyết toán thuế tại cơ quan thuế trực tiếp quản lý tổ chức, cá nhân trả thu nhập đó.

+ Trường hợp cá nhân có thay đổi nơi làm việc và tại tổ chức, cá nhân trả thu nhập cuối cùng có tính giảm trừ gia cảnh cho bản thân thì nộp hồ sơ khai quyết toán thuế tại cơ quan thuế quản lý tổ chức, cá nhân trả thu nhập cuối cùng.

+ Trường hợp cá nhân có thay đổi nơi làm việc và tại tổ chức, cá nhân trả thu nhập cuối cùng không tính giảm trừ gia cảnh cho bản thân thì nộp hồ sơ khai quyết toán thuế tại cơ quan thuế nơi cá nhân cư trú.

+ Trường hợp cá nhân chưa tính giảm trừ gia cảnh cho bản thân ở bất cứ tổ chức, cá nhân trả thu nhập nào thì nộp hồ sơ khai quyết toán thuế tại cơ quan thuế nơi cá nhân cư trú.

+ Trường hợp cá nhân cư trú không ký hợp đồng lao động, hoặc ký hợp đồng lao động dưới 03 tháng, hoặc ký hợp đồng cung cấp dịch vụ có thu nhập tại một nơi hoặc nhiều nơi đã khấu trừ 10% thì nộp hồ sơ khai quyết toán thuế tại cơ quan thuế nơi cá nhân cư trú.

+ Cá nhân cư trú trong năm có thu nhập từ tiền lương, tiền công tại một nơi hoặc nhiều nơi nhưng tại thời điểm quyết toán không làm việc tại tổ chức, cá nhân trả thu nhập nào thì nơi nộp hồ sơ khai quyết toán thuế là cơ quan thuế nơi cá nhân cư trú.

Thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế

– Đối với tổ chức trả thu nhập: Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế quyết toán thuế chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng thứ 03 kể từ ngày kết thúc năm dương lịch hoặc năm tài chính.

– Đối với cá nhân trực tiếp quyết toán thuế: Thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng thứ 04 kể từ ngày kết thúc năm dương lịch.

Lưu ý: Trường hợp thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế trùng với ngày nghỉ theo quy định thì thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế là ngày làm việc tiếp theo. Trường hợp cá nhân có phát sinh hoàn thuế TNCN nhưng chậm nộp tờ khai quyết toán thuế theo quy định thì không áp dụng phạt đối với vi phạm hành chính khai quyết toán thuế quá thời hạn.

Trên đây là nội dung tư vấn của chúng tôi. Để được tư vấn một cách chi tiết và đầy đủ hơn về pit là gì quý khách hàng vui lòng liên hệ qua Tổng đài tư vấn của công ty luật uy tín Luật Trần và Liên Danh. Chúng tôi luôn sẵn sàng tư vấn, hỗ trợ Quý khách hàng những vấn đề pháp lý chất lượng hàng đầu trên toàn quốc.

Top 4 pit là gì tổng hợp bởi Faravirusi.com

Thuế PIT là gì?

 • Tác giả: hr1jobs.com
 • Ngày đăng: 05/24/2022
 • Đánh giá: 4.72 (423 vote)
 • Tóm tắt: Thuế PIT là gì? PIT (Personal Income Tax) hay thuế thu nhập cá nhân là khoản tiền mà cá nhân phải trích nộp vào ngân sách Nhà nước sau khi …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: PIT (Personal Income Tax) hay thuế thu nhập cá nhân là khoản tiền mà cá nhân phải trích nộp vào ngân sách Nhà nước sau khi đã được giảm trừ. Lưu ý rằng, phần thuế này không đánh vào những cá nhân có thu nhập thấp, vừa đủ chi tiêu cần thiết cho bản …

#1 Thuế Pit Là Gì? Cách Tính Thuế Pit Chuẩn Nhất Hiện Nay

 • Tác giả: accaonline.edu.vn
 • Ngày đăng: 06/30/2022
 • Đánh giá: 4.56 (224 vote)
 • Tóm tắt: Thuế PIT là gì? · Cách tính thuế PIT năm 2020… · 3 Cách tính thuế PIT cho 3 đối…
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Trong nền kinh tế hội nhập, ngày càng nhiều cá nhân, tổ chức nước ngoài tham gia các hoạt động sản xuất và kinh doanh tại Việt Nam. Cơ hội làm việc tăng lên đồng nghĩa với việc thu nhập cá nhân cũng được nâng cao. Chính vì vậy, việc nộp thuế thu …

THUẾ PIT LÀ GÌ? CÁCH TÍNH THUẾ PIT CẬP NHẬT MỚI NHẤT 2021

 • Tác giả: hoangnam.com.vn
 • Ngày đăng: 02/24/2023
 • Đánh giá: 4.24 (439 vote)
 • Tóm tắt: Thuế PIT Là Gì? PIT là viết tắt của cụm từ Personal Income Tax, nghĩa là thuế thu nhập cá nhân. Loại thuế này là chủ đề nóng trong mọi thời kì, nhất là …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Đối với cá nhân cư trú ký hợp đồng lao động từ 3 tháng trở lên nhưng nghỉ làm trước khi hết hạn hợp đồng lao động thì cá nhân hay tổ chức trả lương vẫn thực hiện khâu trừ theo biểu thuế lũy tiến từng phần (Theo điểm b, khoản 1 điều 25 của TT …

Thuế PIT nghĩa là gì? (Cập nhật 2023)

 • Tác giả: accgroup.vn
 • Ngày đăng: 08/10/2022
 • Đánh giá: 4.06 (570 vote)
 • Tóm tắt: ✅ Dịch vụ làm hộ chiếu:
  ✅ Dịch vụ kế toán:
  ✅ Dịch vụ kiểm toán:
  ✅ Đăng ký giấy phép kinh doanh:
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Trên đây là toàn bộ nội dung trả lời cho thắc mắc liên quan đến vấn đề thuế pit là gì mà chúng tôi cung cấp cho quý bạn đọc tham khảo. Nếu có bất cứ vấn đề vướng mắc pháp lý liên quan cần giải đáp cụ thể, hãy liên hệ với Công ty Luật ACC để được hỗ …

Next Post

Top 7 vàng 10k là gì tốt nhất, đừng bỏ qua

T4 Th4 19 , 2023
Trong bài viết này chúng tôi sẽ giúp các bạn tìm hiểu thông tin và kiến thức về vàng 10k là gì hot nhất được tổng hợp bởi faravirusi.com
Top 7 vàng 10k là gì tốt nhất, đừng bỏ qua

You May Like