Danh sách 4 phủ định là gì hay nhất

Dưới đây là danh sách phủ định là gì hay nhất và đầy đủ nhất

Duới đây là các thông tin và kiến thức về phủ định là gì hot nhất hiện nay được bình chọn bởi người dùng

Trong bài viết lần này, hãy cùng Luật Trần và Liên Danh đi vào tìm hiểu phủ định là gì? Phủ định biện chứng và siêu hình trong triết học, cùng những ví dụ về phủ định là gì nhé.

Phủ định là gì?

Theo Từ điển Bách khoa Việt Nam thì phủ định là “khái niệm chỉ sự xóa bỏ hoặc thay thế một sự vật, hiện tượng này bằng một sự vật, hiện tượng khác” trong quá trình vận động và phát triển. Chẳng hạn như trong trong quá trình phát triển của các phương tiện giao thông, xe máy là sự phủ định đối với xe đạp, còn xe ô tô là sự phủ định đối với xe máy.

Ngoài ra, phủ định còn có thể được hiểu là một thao tác logic và nhờ đó một mệnh đề mới được sinh ra từ một mệnh đề đã cho. Tức là, nếu mệnh đề đã cho là đúng thì sự phủ định nó là sai, và ngược lại, mệnh đề đã cho là sai thì sự phủ định nó sẽ thành đúng.

Phủ định biện chứng là gì?

Phủ định biện chứng trước hết là sự phủ định, nhưng không phải là tất cả những sự phủ định mà chúng ta vẫn bắt gặp thường ngày. Theo đó, phủ định biện chứng với tư cách là một phạm trù triết học, là khái niệm dùng để chỉ sự phủ định làm tiền đề, tạo điều kiện cho sự phát triển. Phủ định biện chứng làm cho sự vật, hiện tượng mới ra đời thay thế cho sự vật, hiện tượng cũ, và là yếu tố liên hệ giữa sự vật, hiện tượng cũ với sự vật, hiện tượng mới. Hay nói cách khác, phủ định biện chứng là tự phủ định, tự phát triển của sự vật, hiện tượng; là “mắt xích” trong “sợi dây chuyền” dẫn đến sự ra đời của sự vật, hiện tượng mới, tiến bộ hơn so với sự vật, hiện tượng cũ.

Từ đây có thể hiểu rằng, phủ định, trong phép biện chứng, không phải chỉ có ý nghĩa đơn giản là nói: không, hoặc giả là tuyên bố rằng một sự vật không tồn tại, hay phá hủy sự vật ấy theo một cách nào đó (luận điểm của Ph.Ăngghen), mà còn là loại phủ định căn cứ vào quá trình phát triển hiện thực của sự vật, hiện tượng. Cho nên, đối với mỗi sự vật cũng như đối với mỗi quan niệm, khái niệm, chúng đều có phương thức phủ định riêng biệt. Suy ra, phương thức phủ định sẽ gồm có hai bước, đó là phủ định (bước thứ nhất) và phủ định của phủ định (bước thứ hai).

Về đặc trưng của phủ định biện chứng, có thể thấy phủ định biện chứng mang hai đặc trưng cơ bản là tính khách quan (sự vật, hiện tượng tự phủ định mình do mâu thuẫn bên trong nó gây ra) và tính kế thừa (loại bỏ các yếu tố không phù hợp và cải tạo các yếu tố của sự vật, hiện tượng cũ còn phù hợp để đưa vào sự vật, hiện tượng mới). Theo đó:

Tính khách quan của phủ định biện chứng thể hiện ở chỗ: Nguyên nhân của sự phủ định nằm trong chính bản thân sự vật, hiện tượng. Đó là kết quả chuyển hoá của các mặt đối lập nhằm giải quyết những mâu thuẫn bên trong bản thân sự vật, hiện tượng và của quá trình tích lũy về lượng dẫn đến nhảy vọt về chất. Quá trình đó hoàn toàn không phụ thuộc vào ý thức của con người.

Tính kế thừa của phủ định biện chứng thể hiện ở chỗ: Phủ định biện chứng không phải là sự phủ định sạch trơn, phủ định siêu hình. Tức là ngược lại, với phủ định biện chứng, cái mới ra đời trên cơ sở cái cũ, chỉ loại bỏ những yếu tố đã lỗi thời, lạc hậu, cản trở sự phát triển của cái mới ở cái cũ, đồng thời giữ lại và cải biến những yếu tố tích cực cho phù hợp với cái mới từ cái cũ.

Ngoài hai đặc trưng cơ bản kể trên, phủ định biện chứng còn có tính phổ biến (diễn ra trong mọi lĩnh vực tự nhiên, xã hội và tư duy) và tính đa dạng, phong phú (thể hiện ở nội dung, hình thức của phủ định biện chứng). Tuy nhiên, đặc trưng cơ bản nhất của phủ định biện chứng lại chính là tính kế thừa. Tính kế thừa là đặc trưng quan trọng nhất để phân biệt phủ định biện chứng với phủ định sạch trơn, phủ định siêu hình. Phủ định biện chứng là sự thống nhất của yếu tố bị loại bỏ với yếu tố được kế thừa và phát triển. Mỗi lần phủ định biện chứng được thực hiện xong sẽ mang lại những yếu tố tích cực mới. Do đó, sự phát triển thông qua những lần phủ định biện chứng sẽ tạo ra xu hướng phát triển không ngừng của sự vật, hiện tượng. Như vậy, có thể khẳng định phủ định biện chứng là vòng khâu tất yếu của sự liên hệ và phát triển.

Phủ định siêu hình là gì?

Phủ định siêu hình là một trong các loại phủ định, là sự phủ định đối lập hoàn toàn với phủ định biện chứng. Theo đó, phủ định siêu hình là sự bác bỏ “sạch trơn”, không bao hàm một tiền đề nào để khẳng định cả. Chẳng hạn như việc giết chết một con sâu, nghiền nát một hạt thóc làm cho chúng không có khả năng để phát triển.

Có thể thấy, phủ định siêu hình là loại phủ định không căn cứ vào quá trình phát triển hiện thực của sự vật, hiện tượng mà chỉ là “một ý kiến từ ngoài áp đặt vào” quá trình đó. Hay nói cách khác, đây là sự phủ định không có khả năng dẫn đến bất kỳ một sự phát triển nào, là “sự phủ định trong đó không có sự phát triển”. Từ đây, một trong những khác biệt căn bản nhất của phủ định trong phép biện chứng với phủ định trong phép siêu hình là “phủ định trong phép biện chứng là sự phủ định có khẳng định chứ không phải là sự phủ định sạch trơn và không hàm chứa bất kỳ một sự khẳng định nào như sự phủ định trong phép siêu hình”.

Trong lịch sử, C.Mác, Ph.Ăngghen và V.I.Lênin cũng đã nhiều lần phê phán và kiên quyết đấu tranh chống lại những sự phủ định siêu hình. Chẳng hạn, trong Chống Đuyrinh, Ph.Ăngghen đã phê phán sự phủ định siêu hình của “chủ nghĩa xã hội cũ” đối với phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa. Sự phủ định đó chỉ biết phê phán mà không thể giải thích được sự tồn tại của phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa cũng như những hậu quả mà phương thức sản xuất đó gây ra. Đó là sự phủ định không có sự khẳng định. Cho nên, “chủ nghĩa xã hội cũ” “chỉ có thể tuyên bố một cách giản đơn là phương thức sản xuất đó xấu”.

Và từ những tư tưởng của của C.Mác, Ph.Ăngghen và V.I.Lênin về phủ định biện chứng, “sự phủ định chân chính” và phủ định siêu hình, cũng như về mối quan hệ giữa phủ định biện chứng và phủ định của phủ định, có thể khẳng định rằng, “chủ nghĩa duy vật hiện đại” đã có những đóng góp rất đáng kể vào quá trình nhân loại nhận thức về phủ định. Đặc biệt là, chủ nghĩa duy vật hiện đại đã vận dụng phép biện chứng của sự phủ định để giải thích được một cách duy vật sự vận động và phát triển trong xã hội.

Ví dụ về phủ định

Như đã đề cập ở phần đầu tiên, có thể thấy một trong những ví dụ về phủ định chính là quá trình phát triển của các phương tiện giao thông, xe máy là sự phủ định đối với xe đạp, còn xe ô tô là sự phủ định đối với xe máy. Ngoài ra, còn một số ví dụ khác về phủ định có thể kể đến như:

Trong sự phát triển của gia đình, con giỏi hơn cha tức là con đã phủ định cha. Ông cha ta thường hay nói câu “con hơn cha là nhà có phúc” là mang hàm ý như vậy.

Trong ngành sản xuất điện thoại thông minh, iPhone 14 là sự phủ định đối với iPhone 13.

Khi gieo trồng, cây lúa là sự phủ định biện chứng đối với hạt thóc.

Khi chúng ta đã là một học sinh cấp ba, có sự khác biệt lớn đối với học sinh cấp hai, thì chính chúng ta đã phủ định lại cấp hai.

Trong chăn nuôi, con gà con đạp vỏ trứng ra đời là sự phủ định biện chứng đối với quả trứng.

Trong quá trình hạt giống nảy mầm, ở trường hợp này thì cái mầm ra đời từ cái hạt, sự ra đời của nó là sự phủ định biện chứng đối với cái hạt, nhờ đó giống loài này tiếp tục quá trình sinh tồn và phát triển.

Ví dụ về phủ định biện chứng

Có thể lấy một ví dụ như sau: Hạt lạc là loại hạt rất quan thuộc với người dân Việt Nam. Có hàng trăm nghìn hạt lạc giống nha được luộc chín và đem đi làm đồ ăn, tiêu dùng đi. Nhưng nếu một hạt lạc như thế gặp những điều kiện bình thường đối với nó, nếu nó rơi vào một miếng đất thích hợp, thì nhờ ảnh hưởng của sức nóng và độ ẩm, đối với nó sẽ diễn ra một sự biến hóa riêng, nó nảy mầm. Từ đó hạt lạc biến đi, không còn là hạt lạc nữa, nó bị phủ định, bị thay thế bởi cái cây do nó sinh ra, đấy là sự phủ định hạt lạc.

Nhưng quá trình sinh sống và phát triển của cây này sẽ như thế nào ? Nó lớn lên, ra hoa, thụ phấn và cuối cùng sinh ra những hạt lạc mới, và khi hạt lạc đó chín thì thân cây chết đi, bản thân cây lạc lại bị phủ định. Kết quả của sự phủ định này là chúng ta lại có hạt lạc như ban đầu, nhưng không phải chỉ là một hạt mà nhiều gấp nhiều lần. Chu kỳ phát triển của sự vật này chỉ có hai lần phủ định.

phủ định là gì

Vòng đời của sự vật trải qua nhiều lần phủ định. Ví dụ như: Vòng đời con bướm là Trứng – Ấu trùng – Nhuộng – Trưởng thành – Trứng ở đây vòng đời của tằm trải qua bốn lần phủ định.

Nội dung của quy định phủ định biện chứng

Sự vật ra đời và tồn tại thì đã khẳng định chính nó. Trong quá trình vận động của sự vật ấy, những nhân tố mới xuất hiện sẽ thay thế những nhân tố cũ, sự phủ định biện chứng diễn ra thì sự vật đố không còn nữa mà bị thay thế bởi sự vật , trong đó có những nhân tố tích cực được giữ lại. Và sự vật mới này sẽ tiếp tục lại bị phủ định bởi sự vật mới khác.

Sự vật mới khác ấy dường như là sự vật đã tồn tại, song không phải là sự trùng lặp hoàn toàn, mà nó được bổ sung những nhân tố mới và chỉ bảo tồn những nhẫn tố tích cực phù hợp với sự phát triển của nó. Sau khi sự phủ định hai lần phủ định của phủ định được thực hiện, sự vật mới hoàn thành một chu kỳ phát triển.

Từ những ví dụ được đưa ra từ sự khẳng định ban đầu ( hạt lạc ban đầu), trải qua sự phù họp lần thứ nhất ( cây lạc phủ định hạt lạc ) và sự phủ định lần thứ hai ( những hạt lạc mới phủ định cây lúa), sự vật dường như quay trở lại sự khẳng định ban đầu( hạt lạc ) nhưng trên cơ sở cao hơn ( số lượng hạt lạc nhiều hơn, chất lượng hạt lạc cũng sẽ thay đổi)

Sự phát triển biện chứng thông qua những lần phủ định như trên là sự thống nhất hữu cơ giữa lọc bỏ, bảo tồn và bổ sung thêm những nhân tố tích cực mới. Như vậy, thông qua những lần phủ định biện chứng sự vật sẽ ngày càng phát triển. Phủ định của phủ định làm xuất hiện sự vật mới kết quả của sự tổng hợp tất cả nhân tố tích cực đã có và đã phát triển trong cái khẳng định ban đầu và trong những lần phủ định tiếp theo.

Do vậy, sự vật mới với tư cách là kết quả của phủ định của phủ định có nội dung toàn diện hơn, phong phú hơn, có cái khẳng định ban đầu và kết quả của sự phủ định lần thứ nhất. Kết quả của sự phủ định của phủ định là điểm kết thúc của một chu kỳ phát triên và cũng là điểm khởi đầu của chu kỳ phát triển tiếp theo.

Trên đây là toàn văn bài viết của Luật Trần và Liên Danh về phủ định là gì? Phủ định biện chứng và siêu hình trong triết học, cùng những ví dụ về phủ định. Hi vọng chúng tôi đã mang đến những thông tin hữu cho các bạn. Luật Trần và Liên Danh trân trọng cảm ơn.

Top 4 phủ định là gì tổng hợp bởi Faravirusi.com

Phủ định biện chứng là gì? Các đặc điểm cơ bản của phủ định biện chứng?

 • Tác giả: luatduonggia.vn
 • Ngày đăng: 09/23/2022
 • Đánh giá: 4.7 (440 vote)
 • Tóm tắt: Khái niệm phủ định biện chứng là gì? Khái niệm phủ định dùng để chỉ sự thay thế sự vật này bằng sự vật khác, giai đoạn vận động, phát triển …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Sự ra đời và tồn tại của sự vật đã khẳng định chính nó. Trong quá trình vận động của sự vật, những nhân tố mới xuất hiện sẽ thay thế những nhân tố cũ, sự phủ định biện chứng diễn ra. Sự vật đó không còn nữa và bị thay thế bởi sự vật mới, trong đó có …

Phủ định là gì?

 • Tác giả: luathoangphi.vn
 • Ngày đăng: 06/09/2022
 • Đánh giá: 4.56 (513 vote)
 • Tóm tắt: Phủ định biện chứng là gì? · Vai trò của phủ định biện…
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Phủ định biện chứng là tiền đề cho sự phát triển của sự vật và tạo điều kiện cho sự vật phát triển và phù hợp với điều kiện thực tế. Bởi lẽ phủ định biện chứng là phủ định của chính bản thân sự vật đó – xuất phát từ nhu cầu tất yếu của sự phát …

Phủ định là gì?

 • Tác giả: vungoi.vn
 • Ngày đăng: 01/07/2023
 • Đánh giá: 4.25 (514 vote)
 • Tóm tắt: Phủ định là xóa bỏ sự tồn tại của một sự vật, hiện tượng nào đó. Đáp án cần chọn là: a.
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Phủ định biện chứng là tiền đề cho sự phát triển của sự vật và tạo điều kiện cho sự vật phát triển và phù hợp với điều kiện thực tế. Bởi lẽ phủ định biện chứng là phủ định của chính bản thân sự vật đó – xuất phát từ nhu cầu tất yếu của sự phát …

Phủ định là gì? Phủ định biện chứng là gì? Phủ định biện chứng giữ vai trò gì đối với sự phát triển? Tại sao? Thế nào là “phủ định của phủ định”? Cho ví dụ minh hoạ

 • Tác giả: loigiaihay.com
 • Ngày đăng: 12/03/2022
 • Đánh giá: 4.11 (201 vote)
 • Tóm tắt: Phủ định biện chứng là sự “tự thân phủ định”, tức là sự phủ định xuất phát từ nhu cầu tồn tại, phát triển của sự vật: sự vật chỉ có thể tồn tại, phát triển một …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Phủ định biện chứng là tiền đề cho sự phát triển của sự vật và tạo điều kiện cho sự vật phát triển và phù hợp với điều kiện thực tế. Bởi lẽ phủ định biện chứng là phủ định của chính bản thân sự vật đó – xuất phát từ nhu cầu tất yếu của sự phát …

Next Post

Top 7 ppe là gì hot nhất

T7 Th4 22 , 2023
Dưới đây là danh sách ppe là gì hay nhất được tổng hợp bởi chúng tôi
Top 7 ppe là gì hot nhất

You May Like