Phát huy vai trò của sàn giao dịch công nghệ

(HNM) – Phát triển mạnh mẽ thị trường khoa học và công nghệ là một trong những giải pháp chủ yếu thúc đẩy đổi mới sáng tạo, tạo bứt phá về năng suất, chất lượng, hiệu quả, tăng sức cạnh tranh trong cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Để thực hiện thành công nhiệm vụ này, vai trò của các sàn giao dịch công nghệ là rất quan trọng.

Chưa đáp ứng được kỳ vọng

Những năm gần đây, thị trường khoa học và công nghệ của nước ta đã có những bước tiến mới. Các doanh nghiệp bắt đầu đẩy mạnh đầu tư cho mục tiêu đổi mới công nghệ, nghiên cứu phát triển, hợp lý hóa sản xuất và đổi mới sáng tạo. Các sàn giao dịch có nhiều đóng góp tích cực trong đẩy mạnh hoạt động kết nối cung – cầu công nghệ, hỗ trợ giới thiệu công nghệ, kết quả nghiên cứu, xúc tiến thương mại, ứng dụng và chuyển giao công nghệ vào sản xuất, kinh doanh trong các lĩnh vực quan trọng như công nghiệp, nông nghiệp, y tế, giáo dục…

Ông Phạm Đức Nghiệm, Phó Cục trưởng Cục Phát triển thị trường và doanh nghiệp khoa học và công nghệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) cho biết, cả nước hiện có hơn 800 tổ chức trung gian của thị trường khoa học và công nghệ. Trong đó, số lượng sàn giao dịch công nghệ phát triển mạnh mẽ. Nếu như trước năm 2015 chỉ có 8 sàn giao dịch công nghệ thì giai đoạn 2015-2020 đã hình thành 20 sàn giao dịch công nghệ địa phương; sàn giao dịch vùng Duyên hải Bắc bộ và sàn giao dịch vùng Đồng bằng sông Cửu Long đang trong giai đoạn thành lập.

Sau hơn một năm đi vào hoạt động, Sàn giao dịch thông tin, công nghệ và thiết bị do Cục Thông tin khoa học và công nghệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) vận hành đã thu thập và chia sẻ đến các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp trong cả nước hơn 10.000 công nghệ, thiết bị chào bán và tìm mua; cơ sở dữ liệu về kết nối cung cầu công nghệ, thiết bị; cơ sở dữ liệu về chuyên gia khoa học và công nghệ; bản tin thị trường khoa học và công nghệ phục vụ doanh nghiệp và chuyên đề về thị trường khoa học và công nghệ.

Cục trưởng Cục Thông tin khoa học và công nghệ Trần Đắc Hiến cho biết, Sàn giao dịch thông tin, công nghệ và thiết bị đã chủ động phối hợp, kết nối và chia sẻ thông tin với các sàn giao dịch công nghệ ở các tỉnh, thành phố trong cả nước. Sàn đã bố trí không gian trưng bày hỗ trợ các doanh nghiệp giới thiệu và trình diễn các công nghệ, thiết bị và sản phẩm hàng hóa khoa học và công nghệ; tổ chức các hoạt động xúc tiến, kết nối giao dịch thông tin, công nghệ và thiết bị tạo không gian kết nối cung – cầu.

Tuy nhiên, theo đánh giá của Bộ Khoa học và Công nghệ, phần lớn các tổ chức trung gian của thị trường khoa học và công nghệ còn yếu về năng lực, còn thiếu vắng các tổ chức trung gian có uy tín, đáp ứng nhu cầu thúc đẩy giao dịch công nghệ trong và ngoài nước, dẫn đến hoạt động kết nối cung – cầu về khoa học và công nghệ chưa đáp ứng được kỳ vọng của doanh nghiệp.

Sẽ vận hành sàn giao dịch công nghệ quốc gia

Hình thành và phát triển đồng bộ thị trường khoa học và công nghệ là một chủ trương lớn, xuyên suốt của Đảng và Nhà nước. Chương trình phát triển thị trường khoa học và công nghệ quốc gia đến năm 2030 đề ra nhiệm vụ tập trung thúc đẩy nguồn cầu của thị trường khoa học và công nghệ thông qua việc điều tra, thống kê, đánh giá nhu cầu công nghệ, năng lực giải mã, hấp thụ, làm chủ công nghệ của doanh nghiệp; xây dựng cơ sở dữ liệu về nguồn cầu công nghệ và xuất bản báo cáo phân tích nhu cầu công nghệ của một số ngành hàng xuất khẩu chủ lực.

Tại cuộc họp xác định nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2023 của Ban Chỉ đạo Chương trình số 07-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội về “Đẩy mạnh phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2025”, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong, Trưởng ban Chỉ đạo Chương trình số 07-CTr/TU đã yêu cầu Ban Cán sự đảng UBND thành phố, thành viên Ban Chỉ đạo tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các sở, ban, ngành chức năng “sớm thành lập và đưa vào vận hành Sàn giao dịch công nghệ thành phố Hà Nội”.

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Huỳnh Thành Đạt cho biết, thời gian tới, Bộ Khoa học và Công nghệ sẽ triển khai xây dựng dự án nâng cấp Sàn giao dịch thông tin, công nghệ và thiết bị thành Sàn giao dịch công nghệ quốc gia tại Hà Nội.

Sàn giao dịch quốc gia sẽ được xây dựng theo hướng hoàn thiện các chức năng, như: Xây dựng cơ sở dữ liệu tích hợp, dữ liệu về cung – cầu công nghệ; hiển thị các kết quả nghiên cứu chuyển giao tài sản trí tuệ, các tổ chức trung gian và chuyên gia tư vấn về thị trường khoa học và công nghệ; hỗ trợ các tổ chức trung gian thực hiện dịch vụ tư vấn, môi giới. Ngoài liên kết với các sàn giao dịch ở các địa phương, sàn cũng sẽ thực hiện chức năng liên thông với các thị trường quốc tế; hỗ trợ cung cấp thông tin về các yêu cầu, đề xuất dự án cụ thể của các đối tác trong nước; kết nối các cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp trong việc chuyển giao công nghệ; thương mại hóa sản phẩm, kết quả nghiên cứu.

Nguồn: Hà Nội Mới

Next Post

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành nội bộ

T3 Th4 11 , 2023
Nhiều cách làm hay, mô hình sáng tạo được các phường áp dụng linh hoạt, hiệu quả, góp phần giúp quận Hoàn Kiếm đứng đầu khối quận, huyện của Hà Nội về Chỉ số cải cách hành chính năm 2022 và hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát […]
Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành nội bộ

You May Like