Từ giữa năm 2022, Thái Nguyên thành lập các tổ công nghệ số cộng đồng (CNSCĐ) trên toàn tỉnh nhằm thúc đẩy chuyển đổi số. Sau 1 năm hoạt động, thành viên của các tổ CNSCĐ chính là lực lượng nòng cốt ở cơ sở đưa nền tảng số, công […]