Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao chưa đồng bộ

Đẩy mạnh phát triển công nghệ cao trong nông nghiệp.
Đẩy mạnh phát triển công nghệ cao trong nông nghiệp.

Theo ông Nguyễn Văn Thuần – Phó Chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt và bảo vệ thực vật Hà Nội, ứng dụng công nghệ cao diễn ra ở mọi lĩnh vực trong nông nghiệp, như: ứng dụng công nghệ kết nối vạn vật IoT, công nghệ canh tác không sử dụng đất, công nghệ Blockchain truy xuất nguồn gốc, công nghệ biofloc… Tuy nhiên, tại Hà Nội, việc ứng dụng các quy trình canh tác tiên tiến như sản xuất và quản lý chất lượng nông sản theo tiêu chuẩn VietGap, quy trình quản lý dịch bệnh trên cây trồng, công nghệ thông tin, tự động hóa, công nghệ sinh học… chưa toàn diện.

Công nghệ cao chủ yếu mới thực hiện ở một vài khâu như tưới tiết kiệm theo công nghệ tưới nhỏ giọt, tưới phun sương, canh tác cây trồng trong nhà màng, nhà lưới,… Còn khâu thu hoạch, bảo quản, chế biến vẫn áp dụng công nghệ thủ công, công nghệ lạc hậu nên năng suất, chất lượng nông sản còn thấp.

Còn theo ông Nguyễn Ngọc Sơn – Phó Chủ tịch Hội Chăn nuôi Việt Nam, thị trường tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp công nghệ cao còn hạn hẹp, không ổn định, khả năng cạnh tranh thấp, chưa tương xứng với mức độ đầu tư. Trong khi đó, đầu tư công nghệ cao đòi hỏi nguồn lực, vốn quá lớn nhưng thu hồi lại quá chậm. Đơn cử có 4 cơ sở giết mổ công nghiệp đầu tư lớn nhưng hoạt động không hiệu quả phải đóng cửa.

Để phát triển nông nghiệp công nghệ cao trên địa bàn Hà Nội, các chuyên gia cho rằng cần rà soát phương án quy hoạch nông nghiệp tích hợp vào quy hoạch thành phố. Trong đó, cần định hướng cụ thể về phát triển nông nghiệp công nghệ cao Hà Nội trên cơ sở quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế – xã hội và quy hoạch sử dụng đất nhằm tạo ra một cấu trúc cân bằng, hợp lý giữa các yếu tố trong hệ sinh thái nông nghiệp và góp phần bảo vệ môi trường Thủ đô.

Đồng thời, xây dựng cơ chế chính sách phù hợp trong việc khuyến khích người dân, doanh nghiệp đầu tư vốn để ứng dụng công nghệ cao, nhất là các chính sách về đất đai, quy hoạch phát triển…

Bên cạnh đó, đẩy mạnh việc tổ chức thực hiện cơ chế, chính sách thu hút đầu tư vào nông nghiệp công nghệ cao đã được ban hành. Trong đó chú trọng thu hút doanh nghiệp vào sản xuất nông nghiệp công nghệ cao gắn với bảo vệ môi trường.

Đặc biệt, cần coi trọng phát triển nguồn nhân lực, đây phải được coi là mục tiêu then chốt, quyết định để Hà Nội trở thành một trong những đầu tàu phát triển kinh tế, trung tâm nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao khoa học và công nghệ của cả nước. Do đó, tăng cường công tác đào tạo, tập huấn nâng cao chất lượng nguồn nhân lực phát triển nông nghiệp công nghệ cao là yếu tố quan trọng để tạo động lực thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp.

Nguồn: Báo Đại Đoàn Kết

Next Post

Tiềm năng của công nghệ dữ liệu nhanh

T3 Th6 27 , 2023
Trong quá trình chuyển đổi công nghiệp 4.0, các công ty đang đầu tư nhiều hơn vào việc thu thập và tạo dữ liệu từ các mạng lưới vạn vật kết nối Internet (IoT). Sự phát triển của công nghệ kết nối mạng 5G, trí tuệ nhân tạo (AI) và […]
Tiềm năng của công nghệ dữ liệu nhanh

You May Like