Nhiều quyết sách khoa học và công nghệ được ban hành trong quý I-2023

(HNMO) – Chiều 5-4, tại Hà Nội, Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức họp báo thường kỳ quý I-2023. Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Bùi Thế Duy chủ trì buổi họp báo.

Tại cuộc họp báo, lãnh đạo Bộ Khoa học và Công nghệ cho biết, về công tác xây dựng cơ chế, chính sách, pháp luật, Bộ Khoa học và Công nghệ đã hoàn thiện, trình Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 30-1-2023 về phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học phục vụ phát triển bền vững đất nước trong tình hình mới; hoàn thiện, trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ 4 văn bản, đề án, trong đó có Đề án Thu hút và phát huy hiệu quả các nhà khoa học, công nghệ và chuyên gia giỏi người Việt Nam ở nước ngoài; Chỉ thị về phát triển thị trường khoa học và công nghệ đồng bộ, hiện đại và hội nhập.

Bộ đã ban hành và triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 6-1-2023 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội; phê duyệt phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo đến năm 2025 của ngành khoa học và công nghệ; hoàn thiện, báo cáo Thủ tướng Chính phủ về kết quả xây dựng và thử nghiệm Bộ chỉ số đổi mới sáng tạo cấp địa phương năm 2022 tại 18 địa phương; triển khai các Chương trình khoa học và công nghệ cấp quốc gia giai đoạn đến năm 2030…

Cũng trong quý I, Bộ Khoa học và Công nghệ đã tổ chức và phối hợp tổ chức nhiều sự kiện quan trọng như: Hội nghị Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương (khóa X) về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; Hội nghị Sở hữu trí tuệ toàn quốc năm 2023…

Dự kiến trong quý II-2023, bên cạnh việc hoàn thiện các cơ chế, chính sách, pháp luật về khoa học và công nghệ, Bộ Khoa học và Công nghệ sẽ tổ chức các sự kiện lớn như: Lễ hưởng ứng Ngày sở hữu trí tuệ thế giới 26-4; Lễ kỷ niệm Ngày khoa học và công nghệ Việt Nam 18-5; Lễ trao Giải thưởng báo chí khoa học và công nghệ và Kỷ niệm 10 năm tổ chức xét tặng Giải thưởng báo chí về khoa học và công nghệ; Lễ trao giải cuộc thi Sáng kiến khoa học 2023; Ngày hội STEM 2023; tham gia Techfest quốc tế tại Lào, Hàn Quốc, Australia…

Tại buổi họp báo, trả lời câu hỏi của phóng viên báo Hànộimới xung quanh Đề án chuyển giao Khu công nghệ cao Hòa Lạc về thành phố Hà Nội, Phó trưởng Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Hòa Lạc Trần Đắc Trung cho biết, hiện nay, Bộ Khoa học và Công nghệ đã hoàn thiện dự thảo Đề án chuyển giao và trình Chính phủ theo đúng kế hoạch. Trong quá trình chờ đợi ý kiến đánh giá, Bộ Khoa học và Công nghệ tiếp tục nhận ý kiến đóng góp của các bộ, ngành để tiếp tục bổ sung, hoàn thiện báo cáo trình Chính phủ có quyết định về việc chuyển giao này trong quý II-2023.

“Về lộ trình chuyển giao như thế nào là phù hợp, trong Đề án, chúng tôi đã phân tích, đánh giá những tác động, trong đó có những tác động liên quan đến cơ chế, chính sách, liên quan đến các nguồn lực đầu tư, tổ chức bộ máy, con người… để đề xuất Chính phủ xem xét, quyết định”, ông Trần Đắc Trung thông tin thêm.

Nguồn: Hà Nội Mới

Next Post

Sẵn sàng hướng tới kỷ niệm ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam

T4 Th4 5 , 2023
Ngày 05/4/2023, tại Hà Nội, Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) tổ chức Họp báo thường kỳ Quý I/2023 do Thứ trưởng Bộ KH&CN Bùi Thế Duy chủ trì. Tham dự buổi họp báo có đại diện Lãnh đạo một số đơn vị trực thuộc Bộ cùng đại diện […]
Sẵn sàng hướng tới kỷ niệm ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam

You May Like