Top 6 nhận thức lịch sử là gì hot nhất

Duới đây là các thông tin và kiến thức về nhận thức lịch sử là gì hay nhất và đầy đủ nhất

Duới đây là các thông tin và kiến thức về nhận thức lịch sử là gì hot nhất hiện nay được bình chọn bởi người dùng

Xem thêm lời giải bài tập Lịch Sử lớp 10 Kết nối tri thức với cuộc sống hay, chi tiết khác:

Câu hỏi 1 trang 9 Lịch sử 10: Em hiểu câu nói của Ét- uốt Ha-lét Ca trong Tư liệu (tr.7) như thế nào

Câu hỏi 2 trang 9 Lịch sử 10: Dựa vào Tư liệu (tr.7), hãy cho biết hình ảnh nào thể hiện thực lịch sử, hình ảnh nào thể hiện nhận thức lịch sử?

Câu hỏi 3 trang 9 Lịch sử 10: Khai thác Tư liệu (tr.8), em hãy chỉ ra điểm giống và khác nhau trong nội dung hai tấm bia. Theo em, vì sao có sự khác nhau đó?

Câu hỏi 1 trang 10 Lịch sử 10: Nêu khái niệm Sử học

Câu hỏi 2 trang 10 Lịch sử 10: Trình bày về đối tượng nghiên cứu, chức năng, nhiệm vụ của Sử học. Nêu ví dụ cụ thể.

Câu hỏi 1 trang 11 Lịch sử 10: Câu chuyện Thôi Trữ giết vua được lưu truyền để tôn vinh đức tính nào của nhà sử học

Câu hỏi 2 trang 11 Lịch sử 10: Khai thác Tư liệu (4.1, 4.2) giúp em biết được điều gì trong khi nghiên cứu lịch sử?

Câu hỏi 3 trang 11 Lịch sử 10: Phân tích ý nghĩa của một số nguyên tắc cơ bản của Sử học

Câu hỏi trang 12 Lịch sử 10: Hãy nêu một số phương pháp cơ bản của Sử học.

Câu hỏi 1 trang 14 Lịch sử 10: Kể tên một số loại hình sử liệu. Lấy một ví dụ cho mỗi loại hình sử liệu đó.

Câu hỏi 2 trang 14 Lịch sử 10: Đóng vai một nhà sử học, em hãy khai thác và phân tích những thông tin sử liệu trong các hình 10-12 (tr.13) thông qua việc vận dụng một số phương pháp cơ bản của Sử học

Luyện tập 1 trang 14 Lịch sử 10: Lịch sử là gì? Phân biệt hiện thực lịch sử và nhận thức lịch sử thông qua ví dụ cụ thể.

Luyện tập 2 trang 14 Lịch sử 10: Làm thế nào để tái hiện được một sự kiện lịch sử?

Vận dụng 1 trang 14 Lịch sử 10: Sưu tầm một số tư liệu liên quan đến quá khứ của gia đình/quê hương em và viết một đoạn văn ngắn giới thiệu với những tư liệu đó. Thông qua những tư liệu đó, em biết được điều gì về gia đình/quê hương em trong quá khứ? Cho biết cảm nhận/ cảm xúc của em khi biết được những điều này.

Vận dụng 2 trang 14 Lịch sử 10: Em hoặc một nhóm bạn hãy tìm đọc một cuốn truyện/ một cuốn sách lịch sử, sau đó giới thiệu với các bạn cùng lớp (tên sách, tác giả, năm ra đời, nội dung chủ yếu,…). Điều gì ở cuốn sách/cuốn truyện đó khiến em thích nhất.

Xem thêm các lời giải bài tập Lịch Sử lớp 10 Kết nối tri thức với cuộc sống hay, chi tiết khác:

Bài 2: Tri thức lịch sử và cuộc sống

Bài 3: Sử học với các lĩnh vực khoa học

Bài 4: Sử học với một số lĩnh vực, ngành nghề hiện đại

Bài 5: Khái niệm Văn minh. Một số nền văn minh phương Đông thời kì cổ – trung đại

Bài 6: Một số nền văn minh phương Tây thời kì cổ – trung đại

Top 6 nhận thức lịch sử là gì tổng hợp bởi Faravirusi.com

Hiện thực lịch sử là gì? Nhận thức lịch sử là gì? Hiện thực lịch sử và nhận thức lịch sử giống và khác nhau như thế nào?

 • Tác giả: pgddttramtau.edu.vn
 • Ngày đăng: 08/12/2022
 • Đánh giá: 4.68 (271 vote)
 • Tóm tắt: + Hiện thực lịch sử là duy nhất, không thể thay đổi:
  + Hiện thực lịch sử có trước:
  + Thực tiễn lịch sử luôn khách quan:
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Lịch sử là những gì đã xảy ra trong quá khứ. Lịch sử loài người là tổng thể các hoạt động của con người từ thuở sơ khai cho đến ngày nay, bao gồm lịch sử tương tác của con người với tự nhiên và quá trình con người tương tác với nhau. Khái niệm lịch …

Khoa Khoa học xã hội & Nhân văn

 • Tác giả: lichsu.tnus.edu.vn
 • Ngày đăng: 02/05/2023
 • Đánh giá: 4.47 (346 vote)
 • Tóm tắt: Nhận thức lịch sử có thể là nhận thức khách quan hay không luôn là câu hỏi lớn đặt ra cho mọi thời đại sử học. Những lí giải khác nhau thậm chí là mâu thuẫn …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Lịch sử là những gì đã xảy ra trong quá khứ. Lịch sử loài người là tổng thể các hoạt động của con người từ thuở sơ khai cho đến ngày nay, bao gồm lịch sử tương tác của con người với tự nhiên và quá trình con người tương tác với nhau. Khái niệm lịch …

Lịch sử là gì? Phân biệt hiện thực lịch sử và nhận thức lịch sử thông qua ví dụ

 • Tác giả: thcslequydoncaugiay.edu.vn
 • Ngày đăng: 06/18/2022
 • Đánh giá: 4.2 (426 vote)
 • Tóm tắt: Nhận thức lịch sử là những hiểu biết của con người về hiện thực lịch sử, được trình bày, tái hiện theo những cách khác nhau. Ví dụ: Trận chiến giữa Tây Sơn và …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Với giải Luyện tập 1 trang 14 Lịch sử lớp 10 Kết nối tri thức với cuộc sống chi tiết trong Bài 1: Lịch sử hiện thực và nhận thức lịch sử giúp học sinh dễ dàng xem và so sánh lời giải từ đó biết cách làm bài tập Lịch sử 10. Mời các em theo dõi bài …

Bài 1. Hiện thực lịch sử và nhận thức lịch sử SGK Lịch sử 10 Cánh Diều

 • Tác giả: loigiaihay.com
 • Ngày đăng: 03/02/2023
 • Đánh giá: 4.11 (545 vote)
 • Tóm tắt: + Thứ ba, lịch sử là một khoa học (còn gọi là Sử học) nghiên cứu về quá khứ của con người. Khoa học lịch sử nghiên cứu các sự kiện, hiện tượng đã diễn ra trong …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Với giải Luyện tập 1 trang 14 Lịch sử lớp 10 Kết nối tri thức với cuộc sống chi tiết trong Bài 1: Lịch sử hiện thực và nhận thức lịch sử giúp học sinh dễ dàng xem và so sánh lời giải từ đó biết cách làm bài tập Lịch sử 10. Mời các em theo dõi bài …

Nhận thức lịch sử là gì?

 • Tác giả: khoahoc.vietjack.com
 • Ngày đăng: 05/24/2022
 • Đánh giá: 3.86 (435 vote)
 • Tóm tắt: Nhận thức lịch sử là gì? A. Là những mô tả của con người về quá khứ đã qua. B. Là những hiểu biết của con người về quá khứ, được tái hiện …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Với giải Luyện tập 1 trang 14 Lịch sử lớp 10 Kết nối tri thức với cuộc sống chi tiết trong Bài 1: Lịch sử hiện thực và nhận thức lịch sử giúp học sinh dễ dàng xem và so sánh lời giải từ đó biết cách làm bài tập Lịch sử 10. Mời các em theo dõi bài …

Lịch sử là gì? Phân biệt hiện thực lịch sử và nhận … – Tailieumoi.vn

 • Tác giả: tailieumoi.vn
 • Ngày đăng: 12/09/2022
 • Đánh giá: 3.73 (352 vote)
 • Tóm tắt: Hiện thực lịch sử là tất cả những gì diễn ra trong quá khứ, tồn tại hoàn toàn khách quan, không phụ thuộc vào ý chí chủ quan của con người.
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Vận dụng 2 trang 14 Lịch sử 10: Em hoặc một nhóm bạn hãy tìm đọc một cuốn truyện/ một cuốn sách lịch sử, sau đó giới thiệu với các bạn cùng lớp (tên sách, tác giả, năm ra đời, nội dung chủ yếu,…). Điều gì ở cuốn sách/cuốn truyện đó khiến em thích …

Next Post

Top 4 ambivert là gì tốt nhất, đừng bỏ lỡ

T6 Th4 21 , 2023
Duới đây là các thông tin và kiến thức về ambivert là gì hay nhất và đầy đủ nhất
Top 4 ambivert là gì tốt nhất, đừng bỏ lỡ

You May Like