Nâng cấp phần mềm DAT, kiểm tra, xác minh, xử lý vi phạm

Nâng cấp phần mềm DAT, kiểm tra, xác minh, xử lý vi phạm

Theo Cục Đường bộ Việt Nam, thời gian qua, Bộ GTVT đã thành lập 3 đoàn kiểm tra công tác quản lý đào tạo, sát hạch cấp GPLX tại 63 Sở GTVT tỉnh, thành phố. Qua kiểm tra đã phát hiện việc khai thác dữ liệu DAT tại cơ sở đào tạo và dữ liệu quản lý DAT tại cơ quan quản lý còn hạn chế, trong đó có một số nguyên nhân dẫn đến các hạn chế này.

Cụ thể, việc ứng dụng thiết bị DAT để giám sát thời gian và quãng đường học thực hành lái xe là một nội dung mới đối với các cơ sở đào tạo lái xe cũng như cơ quan quản lý; thiết bị, phần mềm tiếp nhận, quản lý, phân tích và sử dụng dữ liệu lần đầu mới được nghiên cứu, áp dụng.

Trong khi đó, trình độ công nghệ thông tin của cán bộ tại các cơ sở đào tạo lái xe còn không đồng đều, thời gian đầu các cơ sở đào tạo khá lúng túng trong việc thực hiện các quy định về truyền dữ liệu DAT cũng như hướng dẫn các giáo viên vận hành thiết bị DAT; thiết bị DAT còn xảy ra hiện tượng hoạt động chưa ổn định, việc truyền dữ liệu DAT từ thiết bị lắp trên xe tập lái về máy chủ quản lý của cơ sở đào tạo, có lúc bị gián đoạn.

Số lượng và trình độ công nghệ thông tin của cán bộ công chức làm nhiệm vụ quản lý công tác đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe ở các Sở GTVT còn hạn chế.

Ngoài ra, phần mềm tiếp nhận, phân tích dữ liệu quản lý DAT mới đưa vào hoạt động, chưa có tính năng thông minh tự động phân tích các dữ liệu để phát hiện các phiên học bị trùng xe tập lái, trùng học viên, trùng hành trình tại một thời điểm.

Do vậy, Cục Đường bộ Việt Nam cho biết, trong thời gian tới sẽ phối hợp với các cơ quan đơn vị liên quan nâng cấp phần mềm tiếp nhận, phân tích dữ liệu quản lý DAT để có thể tự động phát hiện các phiên học có dấu hiệu bất thường, cảnh báo trên hệ thống để các Sở GTVT kiểm tra, xác minh, xử lý vi phạm (nếu có).

Trường hợp phát hiện có hiện tượng, dấu hiệu tác động vào dữ liệu, thiết bị DAT để gian lận trong dạy thực hành lái xe ô tô, chủ động chuyển thông tin cho cơ quan Công an xem xét, xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Ứng dụng công nghệ phần mềm quản lý, gắn chíp để đảm bảo chất lượng sản phẩm chăn nuôi Kiến nghị phân cấp, phân quyền để đẩy nhanh tiến độ đầu tư công ChatGPT chuẩn bị được nâng cấp với tính năng mới

Nguồn: Pháp Luật và Xã hội

Next Post

Top 5 account executive là gì tốt nhất, đừng bỏ qua

T3 Th4 18 , 2023
Duới đây là các thông tin và kiến thức về account executive là gì hay nhất và đầy đủ nhất
Top 5 account executive là gì tốt nhất, đừng bỏ qua

You May Like