Danh sách 8 một trong những phương hướng cơ bản của chính sách dân tốt nhất

Trong bài viết này chúng tôi sẽ giúp các bạn tìm hiểu thông tin và kiến thức về một trong những phương hướng cơ bản của chính sách dân hot nhất hiện nay được bình chọn bởi người dùng

Qua bài viết này faravirusi.com xin chia sẻ với các bạn thông tin và kiến thức về một trong những phương hướng cơ bản của chính sách dân hay nhất và đầy đủ nhất

Trắc nghiệm GDCD 11 Bài 11 (có đáp án): Chính sách dân số và giải quyết việc làm

Câu 1: Một trong những mục tiêu của chính sách dân số nước ta là

A. Sớm ổn định quy mô, cơ cấu dân số

B. Sớm ổn định quy mô, tốc độ dân số

C. Ổn định tốc độ dân số và cơ cấu dân số

D. Ổn định mức sinh tự nhiên

Câu 2: Nội dung nào dưới đây là một trong những mục tiêu của chính sách dân số nước ta ?

A. Tuyên truyền, giáo dục biện pháp kế hoạch hóa gia đình

B. Tổ chức tốt bộ máy làm công tác dân số

C. Nâng cao chất lượng dân số

D. Phát triển nguồn nhân lực

Câu 3: Nội dung nào dưới đây là một trong những phương hướng cơ bản của chính sách dân số ở nước ta?

A. Tăng cường bộ máy Nhà nước đối với công tác dân số

B. Tăng cường công tác lãnh đạo và quản lí đối với công tác dân số

C. Tiếp tục giảm tốc độ gia tằn dân số

D. Phân bố dân số hợp lí

Câu 4: Phân bố dân cư hợp lí là một trong những mục tiêu của

A. Chính sách dân số

B. Chính sách giải quyết việc làm

C. Chính sách tài nguyên và bảo vệ môi trường

D. Chính sách quốc phòng an ninh

Câu 5: Một trong những phương án để nâng cao chất lượng dân số ở nước ta là

A. Nâng cao đời sống của nhân dân

B. Nâng cao hiểu biết của người dân về sức khỏe sinh sản

C. Nâng cao vai trò của gia điình

D. Nâng cao hiểu quả của công tác dân số

Câu 6: Đảng, Nhà nước ta coi chính sách dân số là một yếu tố cơ bản để

A. Nâng cao chất lượng cuộc sống toàn xã hội

B. ổn định quy mô dân số

C. phát huy nhân tố con người

D. giảm tốc độ tăng dân số

Câu 7 : Đảng , Nhà nước ta coi đầu tư cho công tác dân số là

A. đúng đắn nhất để phát triển đất nước

B. đầu tư cho phát triển bền vững

C. Cơ sở cho phát triển kinh tế – xã hội

D. Yếu tố quan trọng thúc đẩy sự phát triển của đất nước

Câu 8: Hành vi, việc làm nào dưới đây vi phạm chính sách dân số của Đảng và Nhà nước

A. tuyên truyền, phổ biến biện pháp kế hoạch hóa gia đình

B. cũng cấp các phương tiện tránh thai

C. lựa chọn giới tính thai nhi dưới mọi hình thức

D. cung cấp các dịch vụ dân số

Câu 9: Chất lượng dân số được đánh giá bằng yếu tố nào dưới đây?

A. Tinh thần, niêm tin, mức sống

B. Tinh thần, trí tuệ, di truyền

C. Thể chất, tinh thần, nghề nghiệp

D. Thể chất, trí tuệ, tinh thần

Câu 10: Ở nước ta, thực hiện có hiệu quả chính sách dân số là nhằm mục đích nào dưới đây?

A. ổn định mọi mặt đời sống xã hội, phát triển kinh tế

B. Đảm bảo trạt tự, an toàn xã hôi

C. Thực hiện xóa đói, giảm nghèo

D. Thúc đẩy sản xuất phát triển

Xem thêm câu hỏi trắc nghiệm GDCD 11 có đáp án, hay khác:

 • Trắc nghiệm GDCD 11 Bài 11: Chính sách dân số và giải quyết việc làm (phần 4)
 • Trắc nghiệm GDCD 11 Bài 11 (mức độ Vận dụng thấp)
 • Trắc nghiệm GDCD 11 Bài 11 (mức độ Vận dụng cao)
 • Trắc nghiệm GDCD 11 Bài 12: Chính sách tài nguyên và bảo vệ môi trường (phần 1)
 • Trắc nghiệm GDCD 11 Bài 12: Chính sách tài nguyên và bảo vệ môi trường (phần 2)

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 11 tại khoahoc.vietjack.com

 • Hơn 75.000 câu trắc nghiệm Toán 11 có đáp án
 • Hơn 50.000 câu trắc nghiệm Hóa 11 có đáp án chi tiết
 • Gần 40.000 câu trắc nghiệm Vật lý 11 có đáp án
 • Kho trắc nghiệm các môn khác

Top 8 một trong những phương hướng cơ bản của chính sách dân tổng hợp bởi Faravirusi.com

Một trong những phương hướng cơ bản của chính sách dân số và giải quyết việc làm ở nước ta là gì?

 • Tác giả: share.shub.edu.vn
 • Ngày đăng: 12/07/2022
 • Đánh giá: 4.82 (933 vote)
 • Tóm tắt: Một trong những phương hướng cơ bản của chính sách dân số và giải quyết việc làm ở nước ta là gì? Tập trung giải quyết việc làm Phát triển …

Một trong những phương hướng cơ bản của chính sách dân số nước ta là gì?

 • Tác giả: vietjack.me
 • Ngày đăng: 07/12/2022
 • Đánh giá: 4.72 (566 vote)
 • Tóm tắt: Giải thích: Nâng cao hiểu biết của người dân về vai trò của gia đình, bình đẳng giới, sức khỏe sinh sản nhằm góp phần nâng cao chất lượng dân số (SGK GDCD 11/ …

Một trong những phương hướng cơ bản của chính sách dân số nước ta là gì?

 • Tác giả: accgroup.vn
 • Ngày đăng: 09/05/2022
 • Đánh giá: 4.44 (335 vote)
 • Tóm tắt: Câu hỏi: Một trong những phương hướng cơ bản của chính sách dân số nước ta là gì?

Một trong những phương hướng cơ bản của chính sách dân số nước ta là gì?

 • Tác giả: hoc247.net
 • Ngày đăng: 10/23/2022
 • Đánh giá: 4.37 (471 vote)
 • Tóm tắt: Một trong những phương hướng cơ bản của chính sách dân số nước ta là gì? A. Nâng cao hiểu biết của người dân. B. Nâng cao …

Một trong những phương hướng cơ bản của chính sách dân số nước ta là

 • Tác giả: vietjack.online
 • Ngày đăng: 11/18/2022
 • Đánh giá: 4.07 (477 vote)
 • Tóm tắt: Đáp án: D. Lời giải: Một trong những phương hướng cơ bản của chính sách dân số nước ta là nâng cao hiểu biết của người dân về vai trò của gia đình.

Một trong những phương hướng cơ bản của chính sách giáo dục và đào tạo ở nước ta

 • Tác giả: doctailieu.com
 • Ngày đăng: 01/19/2023
 • Đánh giá: 3.86 (540 vote)
 • Tóm tắt: Một trong những phương hướng cơ bản của chính sách giáo dục và đào tạo ở nước ta · các câu hỏi khác · đề trắc nghiệm gdcd 11 mới nhất …

Một trong những phương hướng cơ bản của chính sách dân số nước ta là gì?

 • Tác giả: hoctapsgk.com
 • Ngày đăng: 01/11/2023
 • Đánh giá: 3.7 (227 vote)
 • Tóm tắt: Trang chủ Đề thi & kiểm tra Lớp 11 GDCD Đề thi HK2 môn GDCD 11 năm 2021 Một trong những phương hướng cơ bản của chính sách… Một trong những phương hướng cơ …

Một trong những phương hướng cơ bản của chính sách dân số nước ta là gì

 • Tác giả: thidaihoc.vn
 • Ngày đăng: 06/29/2022
 • Đánh giá: 3.55 (401 vote)
 • Tóm tắt: Một trong những phương hướng cơ bản của chính sách dân số nước ta là gì. thidaihoc. 11 months ago.

Next Post

Top 7 khởi nghiệp là gì tốt nhất

T6 Th4 21 , 2023
Duới đây là các thông tin và kiến thức về khởi nghiệp là gì hay nhất được tổng hợp bởi faravirusi.com
Top 7 khởi nghiệp là gì tốt nhất

You May Like