Top 7 mol là gì hay nhất, đừng bỏ lỡ

Trong bài viết này chúng tôi sẽ giúp các bạn tìm hiểu thông tin và kiến thức về mol là gì hot nhất hiện nay được bình chọn bởi người dùng

Mời các bạn xem danh sách tổng hợp mol là gì hay nhất và đầy đủ nhất

Mol là gì? Khối lượng Mol là gì? Cách tính khối lượng Mol và thể tích Mol

Mol là gì? Khối lượng Mol là gì? Cách tính khối lượng Mol và thể tích Mol học sinh đã được tìm hiểu trong chương trình Hóa học 8. Nhằm giúp các bạn hệ thống lại tất cả các kiến thức cần ghi nhớ về mảng kiến thức Hóa học rất quan trọng này, THPT Lê Hồng Phong đã chia sẻ bài viết sau đây. Các bạn theo dõi nhé !

I. MOL LÀ GÌ ?

1. Khái niệm:

Bạn đang xem: Mol là gì? Khối lượng Mol là gì? Cách tính khối lượng Mol và thể tích Mol

Mol là lượng chất có chứa 6.1023 nguyên tử hoặc phân tử của chất đó.

Con số 6.1023 được gọi là số Avogaddro và kí hiệu số Avogadrolà N.

Mol được sử dụng chủ yếu trong lĩnh vực hóa học như một cách để thể hiện dễ dàng các phản ứng và các sản phẩm hình thành từ các phản ứng hóa học.

Ngoài ra, mol cũng được thể hiện cho số ion, nguyên tử hoặc các thực thể khác trong mẫu nhất định của một chất. Nồng độ dung dịch vũng được biểu thị bằng số mol của nó, ký hiệu là mol/lít, Nhìn vào ký hiệu có thể thấy, nồng độ dung dịch chính là lượng chất hòa tan trên một đơn vị thể tích.

2. Lịch sử phát triển của Mol

Lịch sử đơn vị mol liên quan chặt chẽ với các khái niệm phân tử khối, đơn vị khối lượng nguyên tử, hằng số Avogadro và các khái niệm có liên quan khác.

Tên gọi “mol” bắt nguồn từ tiếng Đức, do nhà hóa học Wilhelm Ostwald đặt ra vào năm 1894 dựa theo từ molekül của tiếng Đức (nghĩa là “phân tử”).

3. Phân loại Mol

Nguyên tử, phân tử là những hạt có kích thước vi mô. Chúng có kích thước nhỏ hơn hạt cát hàng nghìn, hàng vạn lần mà mắt ta không nhìn thấy được. Vì vậy mà các đơn vị đo lường dành cho các hạt vĩ mô không thể áp dụng lên chúng được. Các nhà khoa học đã đề xuất ra một đơn vị đo lường mới dành cho các hạt vi mô này, đó là mol. Vậy mol có 2 loại:

 • Mol nguyên tử
 • Mol phân tử

1

II. KHỐI LƯỢNG MOL LÀ GÌ ?

Khối lượng mol ( kí hiệu là M) của một chất là khối lượng tính bằng gam của N nguyên tử hoặc phân tử chất đó.

Đơn vị: g/mol

Khối lượng mol có cùng số trị với nguyên tử khối hay phân tử khối của chất đó.

Lưu ý, khối lượng mol của phân tử không giống khối lượng mol của nguyên tử. Ví dụ, khối lượng mol phân tử (hydro) là 2g trong khi khối lượng mol của nguyên tử H (hydro) chỉ là 1g.

III. CÁCH TÍNH KHỐI LƯỢNG MOL

1. Cách tính khối lượng Mol của một nguyên tử

Để tính khối lượng mol của một nguyên tố, ta lấy khối lượng nguyên tử của chất đó nhân với hệ số chuyển đổi gam trên mol (g/mol)

Công thức tính khối lượng mol nguyên tử:

Trong đó:

 • M là khối lượng mol, đơn vị (g/mol)
 • m là khối lượng của chất đó, đơn vị (g)
 • n là số mol chất, đơn vị (mol)

2. Cách tính khối lượng mol của hợp chất, phân tử

Khối lượng mol của một phân tử, hợp chất bao gồm nguyên tử của nhiều nguyên tố khác nhau bằng tổng khối lượng mol số nguyên tử có trong phân tử chất đó.

Xét trường hợp tổng quát với một hợp chất bất kì nào đó được cấu tạo bởi 3 nguyên tố hóa học có công thức hóa học là AaBbCc trong đó:

– A, B, C là nguyên tố hóa học tạo nên hợp chất.

– a, b, c là số nguyên tử tương ứng với mỗi nguyên tố.

Vậy khối lượng mol của hợp chất trên được tính bằng công thức sau

Mhc = MA x a + MB x b + MC x c

Ví dụ: Tính khối lượng mol của hợp chất sau đây

– Khối lượng mol của phân tử nước có công thức hóa học H2O là MH2O = MH2 + MO = (1 x 2 + 16) = 18 g/mol.

– Khối lượng mol của axit clohidric là MHCl = 1 + 35,5 = 36,5 g/mol

Lưu ý:

– Thường gặp nhiều khối lượng mol trong các bài tập tính toán

– Quy đổi khối lượng ra mol để tính toán cho tiện

IV. CÁCH TÍNH THỂ TÍCH MOL CỦA CHẤT KHÍ

1. Thể tích Mol của chất khí là gì?

Thể tích mol của chất khí là thể tích chiếm bởi N phân tử chất khí đó.

Trong đktc (0°C và 1 atm) thì thể tích 1 mol chất khí là 22,4 lít.

2. Cách tính thể tích Mol của chất khí

Trong điều kiện tiêu chuẩn, các tính mol sẽ tính theo công thức sau:

Trong đó:

 • n chính là số mol
 • V là thể tích khí ở điều kiện tiêu chuẩn
 • 22,4 là hằng số trong điều kiện tiêu chuẩn.

Lưu ý: Trong trường hợp chất khí ở trạng thái tự nhiên, không phải là điều kiện tiêu chuẩn thì công thức trên không thể áp dụng. Chúng ta sẽ cần tới những công thức và phép tính phức tạp hơn.

V. BÀI TẬP VỀ MOL

Câu 1: Số Avogadro và kí hiệu là

A. 6.1023, A

B. 6.10-23, A

C. 6.1023 , N

D. 6.10-24, N

Câu 2: Tính số nguyên tử của 1,8 mol Fe

A. 10,85.1023 nguyên tử

B. 10,8.1023 nguyên tử

C. 11.1023 nguyên tử

D. 1,8.1023 nguyên tử

Câu 3: Khối lượng mol chất là

A. Là khối lượng ban đầu của chất đó

B. Là khối lượng sau khi tham gia phản ứng hóa học

C. Bằng 6.1023

D. Là khối lượng tính bằng gam của N nguyên tử hoặc phân tử chất đó

Câu 4:Cho biết 1 mol chất khí ở điều kiện bình thường có thể tích là

A. 2,24 l B. 0,224 l C. 22,4 l D. 22,4 ml

Câu 5: Tính thể tích ở đktc của 2,25 mol O2

A. 22,4 l B. 24 l C. 5,04 l D. 50,4 l

Câu 6: Số mol của H2 ở đktc biết V= 5,6 l

A. 0,25 mol B. 0,3 mol C. 0,224 mol D. 0,52 l

Câu 7: Thể tích mol là

A. Là thể tích của chất lỏng

B. Thể tích của 1 nguyên tử nào đó

C. Thể tích chiếm bởi N phân tử của chất khí đó

D. Thể tích ở đktc là 22,4 l

Câu 8: Số mol của kali biết có 6.1023 nguyên tử kali

A. 1 mol B. 1,5 mol C. 0,5 mol D. 0,25 mol

Câu 9: Chọn đáp án sai:

A. Khối lượng của N phân tử CO2 là 18 g

B. mH2O = 18 g/mol

C. 1 mol O2 ở đktc là 24 l

D. Thể tích mol của chất khí phải cùng nhiệt độ và áp suất

Câu 10: 1 mol N2 có V = 22,4 l. Hỏi 8 mol N2 thì cố V = ?. Biết khí đo ở đktc

A. 179,2 l B. 17,92 C. 0,1792 l D. 1,792 l

Đáp án:

1.A 2.B 3.D 4.C 5.D 6.A 7.C 8.A 9.C 10.A

Câu 2: 1 mol có 6.1023 thì 1,8 mol có 6.1023.1,8=10,8.1023 nguyên tử

Câu 5: 1 mol đktc là 22,4 l ⇒ 2,25 mol là 2,25.22,4 = 50,4 (l)

Câu 6: Lấy = 0,25 mol

Câu 8: số mol =

⇔ số mol kali là = 1 mol

Câu 10: V = n.22,4 = 8.22,4 = 179,2 (l)

Với chuyên đề: Mol trên đây chúng ta có thể hiểu rõ về khái niệm, tính chất, khối lượng mol, cách tính thể tích mol.

Vậy là các bạn vừa được chia sẻ Mol là gì? Khối lượng Mol là gì? Cách tính khối lượng Mol và thể tích Mol của chất khí. Hi vọng, sau khi chia sẻ cùng bài viết, bạn nắm vững hơn mảng kiến thức Hóa học 8 rất quan trọng này. Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học cũng đã được chúng tôi giới thiệu rất cụ thể. Bạn xem thêm nhé !

Đăng bởi: THPT Lê Hồng Phong

Chuyên mục: Giáo dục

Top 7 mol là gì tổng hợp bởi Faravirusi.com

Cách tính số mol: Công thức tính và bài tập minh họa

 • Tác giả: labvietchem.com.vn
 • Ngày đăng: 08/21/2022
 • Đánh giá: 4.75 (260 vote)
 • Tóm tắt: Mol là gì? Trước khi tìm hiểu cách tính số mol, chúng ta cần phải biết được khái niệm mol là gì?
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: – Theo wikipedia, Mol hay mole (ký hiệu: mol), là đơn vị đo lường dùng trong hóa học nhằm diễn tả lượng chất có chứa 6,022.1023 số hạt đơn vị nguyên tử hoặc phân tử chất đó. Số 6,02214129(27)×1023 – được gọi là hằng số Avogadro (ký hiệu NA), như 1 …

Mol là gì? Khối lượng mol, nồng độ mol, thể tích mol của chất khí

 • Tác giả: yeuhoahoc.com
 • Ngày đăng: 01/30/2023
 • Đánh giá: 4.52 (221 vote)
 • Tóm tắt: I. Mol là gì? · 1 mol nguyên tử cacbon là một lượng cacbon có chứa N nguyên tử C. · 1 mol phân tử natri clorua là một lượng natri clorua có chứa N phân tử NaCl.
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Trong hóa học, chúng ta thường nghe nhắc đến khái niệm mol. Vậy mol là gì? Khối lượng mol và thể tích mol của chất khí là gì? Để làm rõ các vấn đề này, chúng ta sẽ tìm hiểu qua bài viết hôm nay. Hi vọng các bạn sẽ hiểu được cách tính số mol và áp …

MOL là gì? Các công thức tính Số (n) Mol, Khối lượng (m) Mol, Thể tích (V) của Mol

 • Tác giả: giasuthanhtai.com.vn
 • Ngày đăng: 09/25/2022
 • Đánh giá: 4.19 (217 vote)
 • Tóm tắt: Hôm nay thầy sẽ tiếp tục gửi đến em các vấn đề về việc Mol là gì, công thức tính số Mol, Khối lượng Mol, thể tích của Mol.
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Trong hóa học, chúng ta thường nghe nhắc đến khái niệm mol. Vậy mol là gì? Khối lượng mol và thể tích mol của chất khí là gì? Để làm rõ các vấn đề này, chúng ta sẽ tìm hiểu qua bài viết hôm nay. Hi vọng các bạn sẽ hiểu được cách tính số mol và áp …

Nồng độ mol là gì? Cách tính và một số bài tập vận dụng có lời giải

 • Tác giả: vietchem.com.vn
 • Ngày đăng: 06/25/2022
 • Đánh giá: 4.14 (528 vote)
 • Tóm tắt: Nồng độ mol là gì? … Ví dụ: Trong 4 lít dung dịch chứa 2 mol hạt tan tạo nên dung dịch 0,5 M hay còn gọi là 0,5 phân tử gam. Ngày nay mol được …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Trên đây, VietChem đã giới thiệu cho bạn đọc chi tiết về nồng độ mol là gì cũng như cách tính và một số bài tập vận dụng cơ bản. Mong rằng, qua bài viết đã giúp bạn hiểu rõ hơn các vấn đề này và có thể áp dụng trong học tập hay công việc. Truy cập …

Mol là gì? Khối lượng Mol là gì? Thể tích Mol của chất chất khí là gì?

 • Tác giả: manta.edu.vn
 • Ngày đăng: 01/28/2023
 • Đánh giá: 3.99 (497 vote)
 • Tóm tắt: Số 6.1023 được gọi là Avogadro và được ký hiệu là N”. Nốt ruồi là gì? Tìm hiểu chi tiết khối lượng mol, thể tích mol. Ví dụ Molly: Một mol …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: SGK Hóa học 8 định nghĩa “Thể tích mol của một chất khí là thể tích bị chiếm bởi N phân tử chất khí đó” . Thật vậy, một mol của bất kỳ chất khí nào ở cùng điều kiện nhiệt độ và áp suất đều chiếm những thể tích bằng nhau. Ở điều kiện tiêu chuẩn …

Mol và Khối lượng Mol là gì, Ký hiệu và cách tính thể tích và khối lượng Mol

 • Tác giả: studytienganh.vn
 • Ngày đăng: 12/08/2022
 • Đánh giá: 3.59 (248 vote)
 • Tóm tắt: Mol là gì? Mol hay còn được viết là Mole là một đơn vị đo lường được sử dụng trong lĩnh vực Hóa học sử dụng cho các hạt …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Chắc hẳn các bạn đã từng nghe đến khối lượng mol khi học môn hóa học rồi đúng không? Vậy trong bài viết này Studytienganh.vn sẽ cùng các bạn tìm hiểu “khối lượng mol” là gì? Và cung cấp cho các bạn một số bài tập vận dụng giúp các bạn hiểu rõ hơn về …

Mol là gì? Khối lượng Mol là gì? – Tìm hiểu chi tiết từ A-Z

 • Tác giả: monkey.edu.vn
 • Ngày đăng: 02/09/2023
 • Đánh giá: 3.57 (588 vote)
 • Tóm tắt: Mol là gì? · Một Mol nguyên tử nhôm là một lượng nhôm có chứa N nguyên tử Al. · Một Mol phân tử nước là một lượng nước có chứa N phân tử H2O. · Mol được chia thành …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Kích thước và khối lượng của nguyên tử, phân tử là rất nhỏ, chúng ta không thể đo đếm chúng được. Tuy nhiên, trong Hóa học đòi hỏi cần phải xác định rõ có bao nhiêu nguyên tử/ phân tử và khối lượng, thể tích của chúng tham gia và tạo thành trong một …

Next Post

Top 4 tương phùng là gì hot nhất, đừng bỏ lỡ

T3 Th4 18 , 2023
Duới đây là các thông tin và kiến thức về tương phùng là gì hay nhất được tổng hợp bởi mvatoi.com.vn
Top 4 tương phùng là gì hot nhất, đừng bỏ lỡ

You May Like