Mở rộng triển khai phần mềm tiếp nhận, xử lý phản ánh kiến nghị

UBND tỉnh Thanh Hóa vừa có công văn về việc tăng cường tuyên truyền, nâng cao chất lượng, mở rộng triển khai phần mềm tiếp nhận, xử lý phản ánh kiến nghị trên Hệ thống Phản hồi Thanh Hóa.

Truy cập Hệ thống Phản hồi Thanh Hóa tại địa chỉ: https://phanhoi.thanhhoa.gov.vn

Theo kết quả công bố, năm 2022 tỉnh Thanh Hóa xếp thứ 5/63 tỉnh, thành phố về Chỉ số hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS INDEX), trong đó mức độ hài lòng đối với việc cơ quan tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị đứng thứ 8/63 tỉnh, thành phố và xếp thứ 10/63 tỉnh, thành phố về Chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX).

Trong thời gian qua, Hệ thống Phản hồi Thanh Hóa đã tiếp nhận và xử lý kịp thời 1.704 phản ánh kiến nghị của tổ chức, cá nhân, tạo sự tin tưởng của người dân vào các cơ quan nhà nước trong tỉnh.

Để phát huy kết quả đạt được, nâng cao chất lượng tiếp nhận, xử lý phản ánh kiến nghị trên Hệ thống Phản hồi Thanh Hóa, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu giám đốc các sở, Trưởng các ban, ngành cấp tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh chỉ đạo tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng để các tổ chức, cá nhân tiếp cận với kênh Phản hồi Thanh Hóa thông qua địa chỉ https://phanhoi.thanhhoa.gov.vn để gửi phản ánh, kiến nghị về những khó khăn, vướng mắc liên quan đến sản xuất, kinh doanh và đời sống dân sinh; phản ánh các hành vi chậm trễ, gây phiền hà, sách nhiễu của cán bộ, công chức trong giải quyết thủ tục hành chính…

Nâng cao chất lượng tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân; trả lời đúng hạn, đúng nội dung và thực hiện theo đúng quy chế đã được ban hành; đáp ứng sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp.

Báo Thanh Hóa, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh đặt banner trên báo điện tử, trang thông tin điện tử, có đường dẫn liên kết đến hệ thống Phản hồi Thanh Hóa theo địa chỉ: https://phanhoi.thanhhoa.gov.vn; Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh xây dựng nội dung chạy chữ và clip tuyên truyền về Phản hồi Thanh Hoá trong các chương trình thời sự và hạ tầng số để phổ biến rộng rãi đến các tầng lớp Nhân dân.

Văn phòng UBND tỉnh chủ trì, phối hợp với đơn vị có liên quan bổ sung các lĩnh vực mà tổ chức, cá nhân quan tâm; triển khai mở rộng hệ thống đến các cơ quan, đơn vị có nhiều phản ánh, kiến nghị gửi đến như: Công an tỉnh, Cục Thuế tỉnh,… để tạo thuận lợi cho người dân được gửi phản ánh và giảm thời gian xử lý.

Đề nghị Công an tỉnh, Cục Thuế tỉnh cử cán bộ đầu mối phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh để triển khai thực hiện việc tiếp nhận, xử lý các phản ánh kiến nghị của đơn vị trên Hệ thống Phản hồi Thanh Hóa; văn bản gửi về UBND tỉnh trước ngày 20-6-2023 để tạo tài khoản cho cán bộ, công chức tham gia vào Hệ thống.

TS (Nguồn: UBND tỉnh)

Nguồn: Báo Thanh Hóa

Next Post

Ban Quản lý Khu công nghệ cao TP.HCM thông tin việc quản lý xe ra vào giờ cấm

T6 Th6 16 , 2023
Liên quan việc xe đi vào đi đi vào giờ cấm trong Khu công nghệ cao TP.HCM, Ban quản lý Khu công nghệ cao (CNC) vừa có thông tin về việc này. Đơn vị này giải thích, từ ngày 1-1-2018 đến nay, khu CNC không còn thực hiện việc kiểm […]
Ban Quản lý Khu công nghệ cao TP.HCM thông tin việc quản lý xe ra vào giờ cấm

You May Like