Top 7 lũy kế là gì hay nhất, đừng bỏ qua

Mời các bạn xem danh sách tổng hợp lũy kế là gì hay nhất được tổng hợp bởi faravirusi.com

Dưới đây là danh sách lũy kế là gì hay nhất và đầy đủ nhất

Báo cáo tài chính là một trong những biên bản quan trọng nhất của doanh nghiệp. Chúng bao gồm hệ thống các bảng biểu, những mô tả về tình hình tài chính và hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Trong bài viết này ACC sẽ giới thiệu đến bạn đọc lỗ lũy kế trên báo cáo tài chính là gì?

Lỗ Lũy Kế Trên Báo Cáo Tài Chính Là Gì [chi Tiết 2023]

Lỗ lũy kế trên báo cáo tài chính là gì? [Chi tiết 2023]

1. Lỗ lũy kế là gì?

Lỗ lũy kế được hiểu là sự suy giảm về giá trị tài sản. Khi một tài sản bị suy giảm giá trị, tức là khi đó giá trị được ghi trên sổ sách nhiều hơn giá trị thu hồi của tài sản đó. Giá trị ghi trên sổ là số tiền thể hiện trên sổ sách kế toán. Trong khi đó, giá trị thu hồi là giá trị thực của tài sản.

Khi xảy ra trường hợp giá trị tài sản được ghi nhận trên sổ kế toán lớn hơn giá trị thực của tài sản thì khi đó có sự suy giảm giá trị tài sản xảy ra. Lúc này đòi hỏi kế toán khai nhận một khoản lỗ lũy kế. Thay vì gọi lỗ lũy kế, người ta có thể gọi với cái tên khác đó là khấu hao tài sản của doanh nghiệp.

2. Công thức tính lỗ lũy kế là gì?

Lỗ lũy kế = Giá trị ghi trên sổ kế toán – Giá trị thu hồi của tài sản

Trong trường hợp bạn không tính được giá trị thu hồi riêng lẻ của từng tài sản thì hãy tính giá trị thu hồi của toàn doanh nghiệp. Kết quả cuối cùng sẽ cho bạn đáp án về số lỗ lũy kế của toàn bộ doanh nghiệp. Khi xác định được số lỗ lũy kế kế toán cần bổ sung ngay vào danh mục của từng tài sản.

3. Khi nào nên hạch toán các khoản lỗ lũy kế?

Khi đã xác định được các khoản lỗ lũy kế bạn nên tiến hành hạch toán ngay. Theo đó, số lỗ lũy kế được ghi nhận như sau:

 • Nợ: Chi phí lỗ lũy kế sẽ lỗ hoặc lãi dựa trên tài sản có. Nếu mô hình này được áp dụng hay đánh giá lại thì lỗ lũy kế được thừa nhận.
 • Nợ: Thặng dư đánh giá lại hay nguồn vốn dựa trên tài sản có.

Khi tính toán theo cách này bạn đừng quên điều chỉnh cả chi phí khấu hao lần tới nhé!

4. Đảo ngược khoản lỗ lũy kế được không?

Khi tính được số lỗ lũy kế chắc chắn bạn sẽ trả lời được câu hỏi “Đảo ngược khoản lỗ lũy kế được không?”

Câu trả lời là “có” các bạn nhé! Trong trường hợp chỉ một con số cũng khiến lỗ lũy kế giảm và việc hoàn nhập lũy kế được thừa nhận. Nợ chính là tài sản có trên hoàn nhập lỗ lũy kế. Bạn chú ý nên thực hiện điều chỉnh về chi phí khấu hao cho kỳ sau. Đồng thời, không được phép đảo ngược về khoản lỗ lũy kế trên lợi thế thương mại.

5. Báo cáo tài chính là gì?

Theo khoản 1 Điều 3 luật kế toán năm 2015, Báo cáo tài chính (BCTC) là hệ thống thông tin kinh tế, tài chính của đơn vị kế toán được trình bày theo biểu mẫu quy định tại chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán.

BCTC áp dụng cho tất cả loại hình doanh nghiệp được thành lập và hoạt động theo pháp luật Việt Nam. Doanh nghiệp có nghĩa vụ lập và nộp báo cáo tài chính trung thực, chính xác, đúng thời hạn theo quy định của pháp luật về kế toán, thống kê.

BCTC dùng để cung cấp thông tin về tình hình tài chính, tình hình kinh doanh và các luồng tiền của một doanh nghiệp, đáp ứng yêu cầu quản lý của chủ doanh nghiệp, cơ quan Nhà nước và nhu cầu hữu ích của những người sử dụng trong việc đưa ra các quyết định kinh tế. BCTC phải cung cấp những thông tin của một doanh nghiệp về:

– Tài sản;

– Nợ phải trả;

– Vốn chủ sở hữu;

– Doanh thu, thu nhập khác, chi phí sản xuất kinh doanh và chi phí khác;

– Lãi, lỗ và phân chia kết quả kinh doanh;

– Các luồng tiền.

Ngoài các thông tin trên, doanh nghiệp còn phải cung cấp các thông tin khác trong “Bản thuyết minh Báo cáo tài chính” nhằm giải trình thêm về các chỉ tiêu đã phản ánh trên các BCTC tổng hợp và các chính sách kế toán đã áp dụng để ghi nhận các nghiệp vụ kinh tế phát sinh, lập và trình bày BCTC.

6. Báo cáo tài chính phải nộp cho những cơ quan nào?

Hằng năm, các công ty, doanh nghiệp tuân theo hướng dẫn gửi báo cáo tài chính đã được kiểm toán và giải trình cho các cơ quan có thẩm quyền. Đây được xem không những là trách nhiệm mà còn là nghĩa vụ của công dân Việt Nam cũng như công dân nước ngoài đang hoạt động kinh doanh trên lãnh thổ Việt Nam. Cơ quan có thẩm quyền quản lý, tiếp nhận báo cáo tài chính bao gồm những cơ quan sau:

Ngoài ra, ACC cũng xin liệt kê cụ thể những cơ quan và các loại hình doanh nghiệp, công ty phải nộp báo cáo tài chính như sau:

Doanh nghiệp nhà nước.

 • Đối với doanh nghiệp thuộc nhà nước nằm trong địa bàn tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương, cần phải lập và nộp báo cáo tài chính cho Sở tài chính tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương.
 • Đối với doanh nghiệp nhà nước trung ương thì cần nộp thêm Báo cáo tài chính Cho Bộ Tài Chính.
 • Đối với các loại doanh nghiệp Nhà nước như: Ngân hàng thương mại, công ty xổ số kiến thiết, tổ chức tín dụng, doanh nghiệp bảo hiểm, công ty kinh doanh chứng khoán, phải nộp Báo cáo tài chính cho Bộ Tài chính.
 • Các công ty kinh doanh chứng khoán và công ty đại chúng phải nộp Báo cáo tài chính cho Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch chứng khoán.

Doanh nghiệp có đơn vị kế toán cấp trên.

 • Đảm bảo nộp Báo cáo tài chính cho đơn vị kế toán cấp trên theo quy định của đơn vị kế toán cấp trên.

Doanh nghiệp Nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ.

 • Ngoài một số cơ quan nơi mà các doanh nghiệp phải nộp báo cáo tài chính theo quy định như trên. Doanh nghiệp còn cần phải nộp báo cáo tài chính cho các cơ quan, tổ chức đã được phân công thực hiện quyền của chủ sở hữu theo Nghị định số 99/2012/NĐ-CP và các văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế.

Tất cả doanh nghiệp có trụ sở nằm trong khu chế xuất, khu công nghiệp, khu công nghệ cao.

 • Phải nộp Báo cáo tài chính năm cho Ban quản lý khu chế xuất, khu công nghiệp, khu công nghệ cao (nếu được yêu cầu).

Lưu ý: Các doanh nghiệp phải gửi Báo cáo tài chính cho cơ quan thuế trực tiếp quản lý thuế tại địa phương. Đối với các Tổng công ty Nhà nước còn phải nộp Báo cáo tài chính cho Bộ Tài chính.

7. Câu hỏi thường gặp

Lũy kế là gì?

Lũy kế trong tiếng Anh là Cummulative, là số liệu tổng hợp trước đó được đưa vào tính toán tiếp trong phần hạch toán tiếp theo. Hay hiểu đơn giản hơn thì lũy kế chính là lũy tiến được cộng dồn và nối tiếp nhau.

Lũy kế giá trị thanh toán là gì?

Lũy kế giá trị thanh toán bao gồm lũy kế thanh toán tạm ứng và lũy kế thanh toán khối lượng.

Khấu hao lũy kế là gì?

Khấu hao lũy kế là tổng số tiền chi phí một tài sản của nhà máy đã được phân bổ vào chi phí khấu hao tài sản kể từ khi được đưa vào phục vụ. Khấu hao lũy kế thường được kết hợp với tài sản xây dựng như nhà cửa, máy móc, thiết bị,…

Tại sao cần phải báo cáo tài chính?

Báo cáo tài chính có ý nghĩa hết sức quan trọng không chỉ riêng với các cơ quan, doanh nghiệp mà cả với các cơ quan quan nhà nước có thẩm quyền. Báo cáo tài chính phản ánh trung thực nhất tình hình kinh doanh của một doanh nghiệp, giúp các nhà quản trị doanh nghiệp đánh giá khách quan được sức mạnh tài chính doanh nghiệp, khả năng sinh lời và triển vọng phát triển của doanh nghiệp. Ngoài ra, báo cáo tài chính giúp cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền nắm được tình hình doanh nghiệp.

Trên đây là bài viết Lỗ lũy kế trên báo cáo tài chính là gì? [Chi tiết 2023] Công ty Luật ACC tự hào là đơn vị hàng đầu hỗ trợ mọi vấn đề liên quan đến pháp lý, tư vấn pháp luật, thủ tục giấy tờ cho khách hàng là cá nhân và doanh nghiệp trên Toàn quốc với hệ thống văn phòng tại các thành phố lớn và đội ngũ cộng tác viên trên khắp các tỉnh thành. Liên hệ với chúng tôi ngay hôm nay để được tư vấn và hỗ trợ kịp thời.

✅ Dịch vụ thành lập công ty ⭕ ACC cung cấp dịch vụ thành lập công ty/ thành lập doanh nghiệp trọn vẹn chuyên nghiệp đến quý khách hàng toàn quốc ✅ Đăng ký giấy phép kinh doanh ⭐ Thủ tục bắt buộc phải thực hiện để cá nhân, tổ chức được phép tiến hành hoạt động kinh doanh của mình ✅ Dịch vụ ly hôn ⭕ Với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn ly hôn, chúng tôi tin tưởng rằng có thể hỗ trợ và giúp đỡ bạn ✅ Dịch vụ kế toán ⭐ Với trình độ chuyên môn rất cao về kế toán và thuế sẽ đảm bảo thực hiện báo cáo đúng quy định pháp luật ✅ Dịch vụ kiểm toán ⭕ Đảm bảo cung cấp chất lượng dịch vụ tốt và đưa ra những giải pháp cho doanh nghiệp để tối ưu hoạt động sản xuất kinh doanh hay các hoạt động khác ✅ Dịch vụ làm hộ chiếu ⭕ Giúp bạn rút ngắn thời gian nhận hộ chiếu, hỗ trợ khách hàng các dịch vụ liên quan và cam kết bảo mật thông tin

Top 7 lũy kế là gì tổng hợp bởi Faravirusi.com

Lũy kế là gì? Công thức tính và cách tính lũy kế chính xác nhất?

 • Tác giả: luatduonggia.vn
 • Ngày đăng: 07/04/2022
 • Đánh giá: 4.61 (457 vote)
 • Tóm tắt: Lũy kế khối lượng đây chính là khoản tiền mà các công ty hoàn thành tính từ đầu kỳ cho đến cuối kỳ và nó được cộng cùng chiết khấu tiền tạm ứng.
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Chỉ số bên ngoài chính là sự suy giảm trong giá trị thị trường, hay những thay đổi bất lợi trong kỹ thuật, môi trường kinh tế, tăng lãi suất thị trường, môi trường pháp lý hoặc do tỷ suất lợi nhuận, số lượng tài sản của doanh nghiệp vượt quá số vốn …

Luỹ kế là gì? Công thức tính lũy kế và các vấn đề liên quan

 • Tác giả: duan600.vn
 • Ngày đăng: 01/06/2023
 • Đánh giá: 4.54 (443 vote)
 • Tóm tắt: Luỹ kế là gì? … Luỹ kế được hiểu là luỹ tiến được cộng dồn và nối tiếp nhau hay còn được hiểu là số liệu tổng hợp trước đó được đưa vào tính toán tiếp trong …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Trong lĩnh vực kinh doanh, người ta thường nhắc nhiều về thuật ngữ luỹ kế, tuy nhiên, không phải ai cũng hiểu được cụ thể về thuật ngữ này. Thuật ngữ này dù xuất hiện nhiều trong lĩnh vực kinh doanh nhưng dù không hoạt động trong lĩnh vực này thì …

Lũy kế và lũy kế giá trị thanh toán là gì? Công thức tính lũy kế và các vấn đề liên quan

 • Tác giả: fato.com.vn
 • Ngày đăng: 12/28/2022
 • Đánh giá: 4.39 (420 vote)
 • Tóm tắt: Công thức tính lũy kế · Lũy kế giá trị thanh toán là gì? · Khấu hao luỹ kế và lỗ lũy kế
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Khi doanh nghiệp mua thiết bị máy móc với hạn sử dụng là 10 năm. Tuy nhiên, doanh nghiệp chỉ sử dụng được 6 năm thì thiết bị không hoạt động được nữa. Như vậy, thiết bị này đã hết hạn sử dụng trước 4 năm so với thời gian dự tính => Một khoản lỗ …

Lũy kế là gì? Công thức tính lũy kế chuẩn nhất

 • Tác giả: timviec365.vn
 • Ngày đăng: 03/22/2023
 • Đánh giá: 4.16 (245 vote)
 • Tóm tắt: Lũy kế là số liệu được tính toán và cộng dồn lại theo từng kỳ, số liệu sau khi đã cộng dồn theo từng đợt được quy định cứ thế được cộng dồn nối tiếp nhau. Chúng …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Tháng 2, công ty bạn có khoản nợ là 5 triệu, sau đó tháng 3 công ty bạn lại nợ tiếp 3 triệu nữa. Nếu như khoản nợ của tháng 2 mà công ty bạn chưa trả thì sẽ được cộng dồn vào tháng 3 là nợ thành 8 triệu đồng. Chủ nợ sẽ chỉ được ghi lũy kế là khoản …

Lũy kế là gì? Cách tính lỗ lũy kế thế nào?

 • Tác giả: hieuluat.vn
 • Ngày đăng: 02/22/2023
 • Đánh giá: 3.82 (497 vote)
 • Tóm tắt: Kết luận: Lũy kế chính là việc tính toán, tổng hợp liên tiếp các chỉ số, số liệu của một đối tượng nhất định, trong đó, kết quả của lần trước là …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Tháng 2, công ty bạn có khoản nợ là 5 triệu, sau đó tháng 3 công ty bạn lại nợ tiếp 3 triệu nữa. Nếu như khoản nợ của tháng 2 mà công ty bạn chưa trả thì sẽ được cộng dồn vào tháng 3 là nợ thành 8 triệu đồng. Chủ nợ sẽ chỉ được ghi lũy kế là khoản …

Lũy kế là gì? Công thức tính lũy kế chuẩn xác nhất

 • Tác giả: muaban.net
 • Ngày đăng: 06/24/2022
 • Đánh giá: 3.63 (343 vote)
 • Tóm tắt: Khái niệm về lũy kế là gì và… · Khấu hao lũy kế là gì? · Lỗ lũy kế là gì?
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Lũy kế là khái niệm thường được đề cập trong lĩnh vực tài chính, kinh doanh của các doanh nghiệp nhưng có hoạt động kinh doanh lỗ với lợi nhuận bé hơn 0. Đây có thể là thuật ngữ không quá mới đối với người trong ngành. Tuy nhiên, đối với những ai …

Lũy kế là gì? Công thức tính và cách tính lũy kế chuẩn nhất

 • Tác giả: jobsgo.vn
 • Ngày đăng: 01/04/2023
 • Đánh giá: 3.41 (234 vote)
 • Tóm tắt: Lũy kế là gì? Lũy kế (Cummulative) là số liệu được tính toán và cộng dồn lại theo từng kỳ, số liệu sau khi đã cộng dồn theo từng đợt được …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Để hiểu rõ hơn bạn hãy xem ví dụ cụ thể sau đây: Nợ trong tháng 5 là 7 triệu, số nợ của tháng 6 là 8 triệu. Trong trường hợp số nợ của tháng 5 mà chưa trả thì sẽ được cộng lũy tiến vào trong tháng 6. Như vậy thì tổng số nợ đến tháng 6 sẽ là 15 …

Next Post

Top 7 aha là gì hay nhất, bạn nên biết

T3 Th4 18 , 2023
Qua bài viết này faravirusi.com xin chia sẻ với các bạn thông tin và kiến thức về aha là gì hot nhất hiện nay được bình chọn bởi người dùng
Top 7 aha là gì hay nhất, bạn nên biết

You May Like