Khuyến khích tư nhân đầu tư nghiên cứu và ứng dụng khoa học công nghệ

Theo cử tri Lê Vũ Tiến, trong các nội dung chất vấn, anh tâm đắc nội dung liên quan đến cơ chế, chính sách khuyến khích tư nhân đầu tư nghiên cứu và ứng dụng khoa học và công nghệ.

Trong thời gian qua, nhiều văn bản của Nhà nước đã được ban hành nhằm huy động, khuyến khích nguồn vốn xã hội, các nguồn vốn nước ngoài đầu tư cho phát triển khoa học và công nghệ như: Luật Khoa học và công nghệ, Luật Chuyển giao công nghệ, Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành. Bên cạnh việc xây dựng và hoàn thiện hệ thống văn bản pháp luật trong lĩnh vực khoa học và công nghệ, để hỗ trợ các doanh nghiệp nâng cao trình độ và năng lực sản xuất, Nhà nước đã tăng cường nguồn lực cho đầu tư nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ trong doanh nghiệp.

Cử tri Lê Vũ Tiến cho rằng, những quy định mới đã tạo điều kiện cho doanh nghiệp được chủ động quyết định nội dung, kinh phí cho các nhiệm vụ khoa học, công nghệ, từ đó thúc đẩy xã hội hóa các nguồn lực đầu tư cho khoa học và công nghệ. “Đây là cơ sở để doanh nghiệp khởi nghiệp đầu tư cho đổi mới công nghệ, ươm tạo công nghệ, khởi nghiệp sáng tạo và đẩy mạnh thương mại hóa kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ của mình”, cử tri Lê Vũ Tiến chia sẻ.

Về hỗ trợ hoạt động ứng dụng và phát triển công nghệ trong các doanh nghiệp, anh Lê Vũ Tiến đánh giá, Bộ Khoa học và Công nghệ đã thực hiện các hoạt động cụ thể hỗ trợ doanh nghiệp như: xây dựng cơ sở dữ liệu mạng lưới các chuyên gia tư vấn về các công nghệ để hỗ trợ doanh nghiệp ứng dụng và đổi mới công nghệ; tổ chức các sự kiện trình diễn, giới thiệu công nghệ… nhằm thúc đẩy ứng dụng, chuyển giao công nghệ giữa các tổ chức nghiên cứu với các doanh nghiệp.

Tuy nhiên, anh Lê Vũ Tiến cho rằng: hiện nay, Việt Nam vẫn còn thiếu cơ chế, chính sách hữu hiệu để huy động nguồn lực xã hội cho khoa học và công nghệ, trong đó có nguồn lực từ doanh nghiệp. Bên cạnh đó, chưa giải quyết được các vướng mắc, tồn tại trong việc xử lý tài sản hình thành thông qua việc triển khai thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước; cơ chế, chính sách đầu tư công, tài chính công chưa “cởi trói” cho hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Thực tế, khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo vẫn mang nặng tính hình thức và “hô hào” khẩu hiệu. Chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư cho khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo chưa đi vào cuộc sống do có những yêu cầu về thủ tục rườm rà và không thuận lợi với doanh nghiệp.

Nguồn: baotintuc.vn

Next Post

Tháo gỡ những “điểm nghẽn” cho phát triển khoa học công nghệ

T5 Th6 8 , 2023
(HNMO) – Trao đổi bên hành lang Quốc hội trong phiên chất vấn Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Huỳnh Thành Đạt ngày 7-6, các đại biểu Quốc hội cho rằng, Bộ Khoa học và Công nghệ cần thẳng thắn nhìn nhận vấn đề, đánh giá khách quan […]
Tháo gỡ những “điểm nghẽn” cho phát triển khoa học công nghệ

You May Like