Top 5 hợp đồng là gì hay nhất, đừng bỏ qua

Qua bài viết này mvatoi.com.vn xin chia sẻ với các bạn thông tin và kiến thức về hợp đồng là gì hay nhất và đầy đủ nhất

Dưới đây là danh sách hợp đồng là gì hay nhất được tổng hợp bởi chúng tôi

Khái niệm hợp đồng là gì? Có những loại hợp đồng nào? Nội dung của hợp đồng được pháp luật quy định như thế nào?

Khái niệm hợp đồng

Theo Điều 385 Bộ luật dân sự 2015: Hợp đồng là sự thỏa thuận giữa các bên về việc xác lập, thay đổi hoặc chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự.

So với định nghĩa về hợp đồng trong Bộ luật dân sự 2005 có thể nhận thấy định nghĩa về hợp đồng trong Bộ luật dân sự năm 2015 có một sự tiến bộ đáng kể: Nếu Điều 394 Bộ luật dân sự 2005 sử dụng thuật ngữ “Khái niệm hợp đồng dân sự” thì Điều 385 Bộ luật dân sự 2015 đã bỏ đi cụm từ “dân sự” và chỉ để “Khái niệm hợp đồng”. Định nghĩa này thể hiện sự tiến bộ và hợp lý bởi lẽ khái niệm hợp đồng vừa thể hiện sự ngắn gọn, súc tích vừa mang tính khái quát cao được hiểu là bao gồm tất cả các loại hợp đồng theo nghĩa rộng (hợp đồng dân sự, hợp đồng lao động, hợp đồng kinh tế, hợp đồng chuyển giao công nghệ…) chứ không chỉ là các hợp đồng dân sự theo nghĩa hẹp đơn thuần.

Các loại hợp đồng

Các loại hợp đồng cơ bản chủ yếu sau:

– Hợp đồng song vụ là hợp đồng mà mỗi bên đều có nghĩa vụ đối với nhau.

– Hợp đồng đơn vụ là hợp đồng mà chỉ một bên có nghĩa vụ.

– Hợp đồng chính là hợp đồng mà hiệu lực không phụ thuộc vào hợp đồng phụ.

– Hợp đồng phụ là hợp đồng mà hiệu lực phụ thuộc vào hợp đồng chính.

– Hợp đồng vì lợi ích của người thứ ba là hợp đồng mà các bên giao kết hợp đồng đều phải thực hiện nghĩa vụ và người thứ ba được hưởng lợi ích từ việc thực hiện nghĩa vụ đó.

– Hợp đồng có điều kiện là hợp đồng mà việc thực hiện phụ thuộc vào việc phát sinh, thay đổi hoặc chấm dứt một sự kiện nhất định.

Hình thức của hợp đồng

Hình thức của hợp đồng là cách thức thể hiện sự thỏa thuận của các bên. Hình thức của hợp đồng có thể được thể hiện bằng lời nói, bằng văn bản hoặc bằng hành vi cụ thể.

Có một số hợp đồng bắt buộc phải công chứng như Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất… còn lại thì không yêu cầu bắt buộc công chứng.

Nội dung của hợp đồng

– Các bên trong hợp đồng có quyền thỏa thuận về nội dung trong hợp đồng.

– Hợp đồng có thể có các nội dung sau đây:

+ Đối tượng của hợp đồng;

+ Số lượng, chất lượng;

+ Giá, phương thức thanh toán;

+ Thời hạn, địa điểm, phương thức thực hiện hợp đồng;

+ Quyền, nghĩa vụ của các bên;

+ Trách nhiệm do vi phạm hợp đồng;

+ Phương thức giải quyết tranh chấp.

Hiệu lực của hợp đồng

Hợp đồng được giao kết hợp pháp có hiệu lực từ thời điểm giao kết, trừ trường hợp có thỏa thuận khác hoặc luật liên quan có quy định khác.

Từ thời điểm hợp đồng có hiệu lực, các bên phải thực hiện quyền và nghĩa vụ đối với nhau theo cam kết. Hợp đồng chỉ có thể bị sửa đổi hoặc hủy bỏ theo thỏa thuận của các bên hoặc theo quy định của pháp luật.

Xem thêm: Hình thức và thời điểm có hiệu lực của hợp đồng dân sự

Trên đây là nội dung bài viết “Khái niệm hợp đồng theo quy định pháp luật hiện hành“, LawKey gửi đến bạn đọc, nếu có thắc mắc liên hệ LawKey để được giải đáp.

Xem thêm: Những trường hợp hủy bỏ hợp đồng theo bộ luật dân sự 2015

Top 5 hợp đồng là gì tổng hợp bởi Faravirusi.com

Hợp đồng vô hiệu là gì? Các trường hợp dễ dẫn đến hợp đồng vô hiệu

 • Tác giả: thaison.vn
 • Ngày đăng: 10/14/2022
 • Đánh giá: 4.64 (398 vote)
 • Tóm tắt: Hợp đồng vô hiệu là việc hợp đồng không có giá trị pháp lý, xảy ra ở rất nhiều giao dịch mua bán, hợp tác kinh doanh. Hợp đồng vô hiệu tiềm …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Các bên tham gia giao kết hợp đồng cần đặc biệt lưu ý để không rơi vào trường hợp hợp đồng vô hiệu. Hiện nay áp dụng phần mềm ký hợp đồng điện tử là một trong những giải pháp tích cực giúp hạn chế trường hợp hợp đồng vô hiệu đồng thời giúp nâng cao …

Phần mềm hợp đồng điện tử iContract được nhiều DN FDI tin dùng

 • Tác giả: icontract.com.vn
 • Ngày đăng: 12/17/2022
 • Đánh giá: 4.57 (568 vote)
 • Tóm tắt: Khái niệm hợp đồng dân sự là gì? Hợp đồng dân sự là sự thỏa thuận giữa các bên về việc xác lập, thay đổi hoặc chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: + Hợp đồng trọng thức là hợp đồng theo quy định của pháp luật thì hiệu lực của nó phát sinh từ thời điểm các bên thỏa thuận xong nội dung chủ yếu của hợp đồng và sự thỏa thuận đó được thể hiện dưới một hình thức xác định, nếu pháp luật có quy định …

Hợp đồng là gì? Khi nào cần giao kết hợp đồng?

 • Tác giả: luatminhgia.com.vn
 • Ngày đăng: 08/22/2022
 • Đánh giá: 4.2 (383 vote)
 • Tóm tắt: Hiện nay, các quy định chung về hợp đồng đã được xác định rõ trong Bộ luật dân sự 2015. Về khái niệm, điều 385 Bộ luật dân sự 2015 quy định: “Hợp đồng là sự …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Như vậy, đây cũng được coi là thời điểm mà hợp đồng có hiệu lực, trừ trường hợp giữa các bên hoặc pháp luật liên quan có quy định khác. Các quyền, nghĩa vụ trong hợp đồng sẽ được thực hiện kể từ thời điểm này, trường hợp các bên có nhu cầu sửa đổi, …

Chủ thể của hợp đồng là gì? Điều kiện của chủ thể hợp đồng

 • Tác giả: accgroup.vn
 • Ngày đăng: 06/24/2022
 • Đánh giá: 4.08 (424 vote)
 • Tóm tắt: ✅ Dịch vụ làm hộ chiếu:
  ✅ Đăng ký giấy phép kinh doanh:
  ✅ Dịch vụ thành lập công ty:
  ✅ Dịch vụ kiểm toán:
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: – Trường hợp đề nghị giao kết hợp đồng có nêu rõ thời hạn trả lời, nếu bên đề nghị lại giao kết hợp đồng với người thứ ba trong thời hạn chờ bên được đề nghị trả lời thì phải bồi thường thiệt hại cho bên được đề nghị mà không được giao kết hợp đồng …

Hợp đồng là gì? Điều kiện có hiệu lực và các loại hợp đồng?

 • Tác giả: luatduonggia.vn
 • Ngày đăng: 11/16/2022
 • Đánh giá: 3.95 (500 vote)
 • Tóm tắt: Hiện nay, Điều 385 của BLDS năm 2015 quy định về hợp đồng theo hướng như sau: “Hợp đồng là sự thỏa thuận giữa các bên về việc xác lập, thay đổi …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Thứ ba, ý chí khi thực hiện hợp đồng. Bản chất của hợp đồng là giao dịch dân sự, việc giao kết hợp đồng sẽ phát sinh quyền lợi và nghĩa vụ cả các bên chủ thể tham gia vào hợp đồng, do vậy khi thực hiện giao kết hợp đồng các bên phải đảm bảo tính tự …

Next Post

Top 8 bungalow là gì tốt nhất

T2 Th4 17 , 2023
Trong bài viết này chúng tôi sẽ giúp các bạn tìm hiểu thông tin và kiến thức về bungalow là gì hot nhất được tổng hợp bởi M & Tôi
Top 8 bungalow là gì tốt nhất

You May Like