Hà Nội: Ứng dụng công nghệ thông tin trong tuyên truyền PBGDPL

Sở Tư pháp Hà Nội tổ chức bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho tuyên truyền viên pháp luật ở cơ sở Ảnh. Bạch Dương Sở Tư pháp Hà Nội tổ chức bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho tuyên truyền viên pháp luật ở cơ sở Ảnh. Bạch Dương

Theo đó, 6 tháng đầu năm Hội đồng PHPBGDPL TP tổ chức 01 Hội nghị tuyên truyền, phổ biến Luật Thực hiện Dân chủ ở cơ sở, Luật Tiếp cận thông tin cho khoảng 300 báo cáo viên pháp luật TP, báo cáo viên pháp luật quận, huyện thị xã và cán bộ làm công tác PBGDPL; Toàn TP đã tổ chức được 2.862 cuộc PBGDPL trực tiếp cho gần 480.000 lượt người; Tổ chức 25 cuộc thi tìm hiểu pháp luật với 3.207 lượt người tham gia dự thi; Phát hành 1.850.483 tài liệu PBGDPL;

Triển khai xây dựng, tổ chức các chương trình phối hợp tuyên truyền pháp luật với các cơ quan truyền thông, báo đài của TP và Trung ương nhằm tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật về công tác tư pháp, CCHC và các lĩnh vực cán bộ và Nhân dân Thủ đô quan tâm.

Biên soạn tài liệu tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật trên hệ thống loa truyền thanh cơ sở theo từng tháng như: Tìm hiểu pháp luật về quản lý và tổ chức lễ hội, mức xử phạt vi phạm hành chính trong tổ chức lễ hội, pháp luật về giao thông đường bộ, phòng, chống cháy nổ, đốt pháo, bảo vệ môi trường, pháp luật về tín ngưỡng tôn giáo, pháp luật về trẻ em, pháp luật về phòng, chống tác hại của thuốc lá, Luật Thanh tra…

Trang thông tin tuyên truyền, phổ biến pháp luật của Hội đồng PHPBGDPL TP đã đăng tải hơn 2.000 tin, bài tuyên truyền, phổ biến pháp luật trong các chuyên mục như: Tin tức – sự kiện, chuyên mục Giải đáp pháp luật, Bạn cần biết, Quy định mới; phản ánh một số hoạt động PBGDPL của TP, các quận, huyện, sở ngành; Tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật dịp Tết Quý Mão, pháp luật về CCHC của TP, Đề án 06, LLTP….; Thực hiện giải đáp pháp luật về các lĩnh vực dân sự, hình sự, lao động, tiền lương, bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội…; thu hút trên 1,1 triệu lượt truy cập.

Thực hiện Quyết định số 407/QĐ-TTg ngày 30/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Tổ chức truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng VBQPPL giai đoạn 2022 – 2027”, UBND TP đã ban hành Kế hoạch số 228/KH-UBND ngày 25/8/2022 của UBND TP triển khai thực hiện Đề án “Tổ chức truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng VBQPPL giai đoạn 2022 – 2027” trên địa bàn TP Hà Nội và quán triệt, triển khai thực hiện.

Hội đồng PHPBGDPL TP đã ban hành Công văn số 03/CV-HD ngày 24/4/2023 đôn đốc thực hiện hoạt độc truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội. Đến nay, qua 01 năm thực hiện Quyết định số 407/QĐ-TTg ngày 30/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ, các đơn vị thuộc TP Hà Nội, với vai trò là cơ quan chủ trì soạn thảo VBQPPL luật trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao và điều kiện, tình hình thực tiễn đã chủ động lựa chọn những văn bản pháp luật có tác động lớn tới đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, Nhân dân trên địa bàn TP, được dư luận quan tâm đẩy mạnh tuyên truyền trên Cổng/Trang thông tin điện tử của đơn vị;

Đồng thời tích cực phối hợp với các cơ quan thông tin, báo chí ở Trung ương, địa phương, cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan tổ chức truyền thông dự thảo chính sách bằng hình thức phù hợp với đối tượng và địa bàn theo quy định; đã quan tâm tổ chức tiếp nhận, giải trình, xử lý thông tin góp ý, phản hồi, phản biện xã hội đối với dự thảo chính sách trong báo cáo tổng hợp, tiếp thu và giải trình ý kiến góp ý về dự thảo VBQPPL để kịp thời sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện dự thảo VBQPPL.

Thời gian tới, TP tiếp tục triển khai các chương trình, kế hoạch PBGDPL đã ban hành, chú trọng ứng dụng CNTT trong công tác PBGDPL; Triển khai thực hiện các nội dung triển khai tổ chức cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về định danh điện tử” và Cuộc thi “Hòa giải viên giỏi” trên địa bàn TP; Triển khai hiệu quả các hoạt động hưởng ứng trong dịp Ngày pháp luật Việt Nam 9/11.

Cùng với đó, tiếp tục triển khai thực hiện Kế hoạch số 52/KH-UBND ngày 16/02/2023 của UBND TP Hà Nội về tăng cường thông tin, tuyên truyền dự thảo chính sách đề xuất xây dựng Luật Thủ đô (sửa đổi); Đề án “Tổ chức truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật giai đoạn 2022-2027 theo Kế hoạch số 228/KH-UBND ngày 25/8/2022 của UBND TP Hà Nội.

Theo báo cáo của Sở Tư pháp TP, đánh giá tiêu chí công tác PBGDPL trong kỳ thứ 2 đánh giá (từ ngày 01/01/2021 đến ngày 31/12/2022): Tổng số điểm tự đánh giá hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn TP Hà Nội đạt 92.75/100 điểm. Ứng dụng nền tảng công nghệ số trong bảo tồn, phát huy giá trị âm nhạc truyền thống Phát triển khu công nghệ cao Hòa Lạc thành trung tâm TP phía Tây Hà Nội iPhone hỗ trợ truy cập internet qua vệ tinh?

Nguồn: Pháp Luật và Xã hội

Next Post

Công nghệ in 3D là bước đột phá cho tương lai iPhone

T4 Th7 19 , 2023
Theo BGR, mặc dù có vẻ lạ khi Apple dựa vào in 3D để sản xuất hàng hóa cao cấp, tuy nhiên đây không phải là máy in 3D điển hình mà chúng ta có thể sử dụng tại nhà. Thay vào đó, báo cáo cho biết Apple đang tìm […]
Công nghệ in 3D là bước đột phá cho tương lai iPhone

You May Like