Hà Nội: Ứng dụng công nghệ tạo chuyển biến chất lượng sinh hoạt Đảng

Thành ủy Hà Nội đang thực hiện nâng cao chất lượng điều hành, chỉ đạo trong từng cấp ủy Đảng.

Thành phố triển khai sâu rộng ứng dụng phần mềm “Sổ tay đảng viên điện tử” và “Điều hành tác nghiệp quản lý đảng viên.”

Từng bước chuẩn hóa cơ sở dữ liệu đảng viên

Sau hơn 4 tháng triển khai mô hình trên toàn Đảng bộ thành phố, được xem là sự đổi mới cơ bản trong quản lý, điều hành, sinh hoạt trong toàn thể đảng viên và lãnh đạo các cấp ủy Đảng.

Thành ủy triển khai tuyên truyền đậm nét về ứng dụng của hai phần mềm trên. Ban Tổ chức Thành ủy đã hướng dẫn sử dụng phần mềm dành cho đối tượng là các Bí thư, Phó Bí thư chi bộ, triển khai tới 17.538 chi bộ. Sở Tài chính Hà Nội hướng dẫn các quận, huyện, thị và đảng ủy trực thuộc Thành ủy kinh phí phục vụ ứng dụng phần mềm; triển khai khôi phục kết nối hệ thống mạng diện rộng của Đảng (Lotus note) từ Thành ủy tới 579 xã, phường, thị trấn.

Các cấp ủy trực thuộc Thành ủy, các cơ quan, đơn vị thành phố đã thực hiện việc quán triệt, tuyên truyền đến cấp ủy đảng và toàn thể cán bộ, đảng viên tạo sự thống nhất cao trong tổ chức thực hiện; xây dựng kế hoạch, tổ chức tập huấn hướng dẫn cài đặt, ứng dụng phần mềm đến các tổ chức đảng, đảng viên một cách nghiêm túc.

48/48 Đảng ủy trực thuộc Thành ủy đã xây dựng kế hoạch triển khai cài đặt phần mềm. Ban Tổ chức Thành ủy và Đảng ủy cấp trên cơ sở thuộc Thành ủy đã tổ chức 56 lớp lớp tập huấn hướng dẫn cài đặt và ứng dụng sử dụng phần mềm cho 26.727 đảng viên bằng hình thức trực tiếp tại hội trường và trực tuyến từ cấp ủy cấp trên cơ sở tới trụ sở các đảng ủy cơ sở.

Cơ bản các đại biểu tham dự tập huấn đều có thể tự cài đặt phần mềm và sử dụng phần mềm. 436.459/472.869 đảng viên được hướng dẫn cài đặt và sử dụng phần mềm sổ tay điện tử trên thiết bị điện thoại thông minh, đạt 102,57% so với số đảng viên đủ điều kiện, đạt 92,30% so với tổng số đảng viên toàn Đảng bộ.

Ông Nguyễn Văn Phong, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội, cho biết nhờ sự triển khai quyết liệt, nhanh chóng và sâu rộng, việc ứng dụng phần mềm được các tổ chức Đảng và Bí thư các chi bộ vào cuộc kịp thời bước đầu mang lại nhiều tiện ích giúp chi ủy, chi bộ điều hành cuộc họp khoa học, kịp thời, tiết kiệm thời gian, được đông đảo cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ đánh giá cao. Thành phố đã từng bước chuẩn hóa cơ sở dữ liệu đảng viên để triển khai cài đặt phần mềm “Điều hành tác nghiệp quản lý đảng viên” trên toàn Đảng bộ thành phố.

[Thường trực Chính phủ: Hà Nội đẩy mạnh các động lực tăng trưởng]

Tuy nhiên, theo ông Nguyễn Văn Phong, đây là phần mềm mới, liên quan đến nhiều đảng viên và chi bộ, bước đầu gặp khó khăn, hạn chế như một số nơi còn triển khai chậm; ứng dụng phần mềm trong sinh hoạt chi bộ chưa đáp ứng được yêu cầu. Việc đăng tin bài trên trang thông tin chính thức của phần mềm chưa được thực hiện thường xuyên, nhất là khối đảng bộ trực thuộc. Việc đăng tải các văn kiện, tài liệu của Thành ủy, các ban xây dựng Đảng của các cấp ủy để cho đảng viên nắm bắt nội dung, tinh thần vẫn chưa được chú trọng.

Ông Nguyễn Văn Phong cho biết tới đây, Thành ủy chỉ đạo Ban Tổ chức, Ban Tuyên giáo Thành ủy và đơn vị tư vấn tiếp tục hoàn thiện phần mềm, đảm bảo khoa học chất lượng, hiệu quả; tổng hợp các kiến nghị, đề xuất của cơ quan, đơn vị để tham mưu giải quyết kịp thời; chủ trì phối hợp chặt chẽ với các quận, huyện, thị ủy và đảng bộ trực thuộc Thành ủy chuẩn hóa cơ sở dữ liệu đảng viên, khớp nối dữ liệu các phần mềm “Sổ tay đảng viên điện tử,” “Điều hành tác nghiệp quản lý đảng viên” đủ điều kiện cài đặt, để hoàn thành đưa vào sử dụng đồng bộ từ tháng 6/2023.

Công tác quản lý đảng viên thuận lợi, sâu sát

Từ việc triển khai phần mềm này,mỗi tổ chức đảng quận huyện, xã phường hình thành nhiều phong trào và trở thành cuộc sinh hoạt chính trị rất sôi nổi trong mỗi chi bộ.

Long Biên là quận được triển khai ứng dụng phần mềm điểm của thành phố. Từ việc chủ động, sáng tạo, năng động của mỗi nơi đã giúp cho mô hình được đi vào đời sống nhanh chóng. Quận huy động các lực lượng thanh niên trẻ hỗ trợ các đảng viên cao tuổi cài đặt, đăng ký phần mềm đến việc hướng dẫn cụ thể cách thức truy cập thông tin, ứng dụng phần mềm trong sinh hoạt chi bộ hằng tháng.

Một số đảng bộ cơ sở đã sáng tạo trong việc hỗ trợ các chi bộ triển khai ứng dụng phần mềm “Sổ tay đảng viên điện tử” như phường Bồ Đề, phường Đức Giang, phường Việt Hưng… đã vận động các nguồn “xã hội hóa” để trang bị máy tính, máy chiếu phục ứng dụng công nghệ thông tin ở tổ dân phố và ứng dụng phần mềm phục vụ sinh hoạt chi bộ tổ dân phố.

Quận Long Biên phân công các ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ quận phụ trách chỉ đạo các phường, tham gia sinh hoạt tại các chi bộ hướng dẫn trực tiếp các đồng chí bí thư chi bộ ứng dụng các tiện ích của phần mềm trong sinh hoạt, quản lý đảng viên. Đảng bộ Khối Doanh nghiệp quận Long Biên đã cụ thể hóa thành các bước, hướng dẫn các chi bộ ứng dụng phần mềm. 72/72 chi bộ thuộc Đảng bộ Khối Doanh nghiệp đã ứng dụng hiệu quả các tiện ích của phần mềm từ tháng 5/2023.

Nhờ triển khai đồng bộ các giải pháp, sáng tạo trong tổ chức thực hiện, tại kỳ sinh hoạt chi bộ tháng 6 này, 369/512 chi bộ ứng dụng phần mềm “Sổ tay đảng viên điện tử” trong sinh hoạt, đạt 72%; trong đó 155/225 chi bộ tổ dân phố ứng dụng, có 20 đảng bộ đạt 100% số chi bộ ứng dụng.

Bà Vũ Thị Thành, Ủy viên Ban thường vụ Quận ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Long Biên là người được Quận ủy giao phụ trách chỉ đạo nhiều Đảng bộ để triển khai phần mềm, cho biết: Việc ứng dụng phần mềm “Sổ tay đảng viên điện tử” trong sinh hoạt chi bộ thu hút được các cấp ủy, đồng chí bí thư chi bộ và đảng viên hào hứng tham gia.

Cùng với việc truy cập ứng dụng trên điện thoại để cập nhật thông tin về hoạt động của Trung ương, thành phố, quận, các đảng viên còn tiếp nhận thông tin về cuộc họp chi bộ (thời gian, địa điểm, tài liệu họp). Đồng thời, đảng viên dễ dàng truy cập, tìm hiểu các tài liệu, hướng dẫn của cấp trên về công tác xây dựng đảng ở cơ sở.

Ông Đinh Quang Luận, Bí thư Đảng ủy phường Việt Hưng, quận Long Biên, cho biết trong khi nguồn kinh phí rất eo hẹp, phường đã vận động xã hội hóa để cung cấp máy tính xách tay tới 100% chi bộ và trang bị màn hình Led cỡ lớn nhằm giúp nâng cao chất lượng các cuộc họp Đảng, hình thức phong phú, hấp dẫn hơn.

Ông Đinh Quang Luận cho rằng việc ứng dụng các phần mềm này giúp đổi mới thực sự trong quản lý, tiết kiệm thời gian, công sức, tiền của rất lớn cho toàn hệ thống đảng. Các phần mềm đều được phân công vai trò, chức năng, nhiệm vụ của từng cấp, từ đó mỗi cấp có thể đăng tải các văn bản, tài liệu, các chỉ đạo của mỗi cấp cho toàn hệ thống biết. Việc này vừa đảm bảo nhanh chóng, thống nhất và không rườm rà, tốn kém giấy mực….

Bên cạnh đó, việc quản lý đảng viên thuận lợi, sâu sát và kịp thời. Chẳng hạn, phần mềm sẽ lưu trữ hồ sơ đảng viên. Hệ thống sẽ báo ngày mỗi đảng viên đến hạn được nhận huy hiệu Đảng hoặc là khi đảng viên chuyển sinh hoạt, chỉ cần chi bộ chuyển dữ liệu của đảng viên đó cho chi bộ tiếp nhận, là hoàn thành.

Đặc biệt, để nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, trước cuộc họp, chi bộ tải lên phần mềm bản dự thảo nghị quyết hoặc vấn đề cần thảo luận, để đảng viên biết trước, chuẩn bị nội dung thảo luận đúng trọng tâm, lấy ý kiến đảng viên tập trung hơn. Việc thông báo họp chi bộ định kỳ, đột xuất được thực hiện thông qua phần mềm và đến với đảng viên nhanh chóng…./.

Nguồn: Vietnam Plus

Next Post

Công nghệ hiện đại trong nghiên cứu môi trường biển: Thiết bị lặn tự động

T7 Th6 10 , 2023
(KTSG) – Việt Nam có gần 1 triệu ki lô mét vuông diện tích biển với nhiều nguồn tài nguyên đa dạng và đặc điểm vùng biển phức tạp nên việc nghiên cứu biển là một trong những mục tiêu lớn về mặt chủ quyền, kinh tế, khoa học mang […]
Công nghệ hiện đại trong nghiên cứu môi trường biển: Thiết bị lặn tự động

You May Like