Top 5 expect là gì hay nhất, bạn nên biết

Mời các bạn xem danh sách tổng hợp expect là gì hot nhất hiện nay được bình chọn bởi người dùng

Duới đây là các thông tin và kiến thức về expect là gì hot nhất được tổng hợp bởi faravirusi.com

Expect, một từ được sử dụng rất thông dụng. Nhưng lại dễ dàng nhầm lẫn với hope hay look forward,…

Hôm nay hãy cùng StudyTiengAnh tìm hiểu tất tần tật về từ expect này nhé!!!

1. Định nghĩa của expect trong tiếng anh:

Expect: /ɪkˈspekt/

Thông dụng

Nghĩ rằng điều gì đó hiển nhiên sẽ xảy ra bởi vì nó có vẻ có khả năng hoặc đã được lên kế hoạch trước đó.

mong đợi để làm một cái gì đó

 • The company expects to complete work in April.
 • Công ty dự kiến sẽ hoàn thành công việc vào tháng 4.

mong đợi ai đó/điều gì đó làm điều gì đó

 • Emergency repairs were expected to take three weeks.
 • Việc sửa chữa khẩn cấp dự kiến sẽ mất ba tuần.

Expect (that)

 • There’s the doorbell – I expect it’ll be my mother.
 • Có tiếng chuông cửa – Tôi nghĩ đó sẽ là mẹ tôi.

As expected (theo cách đã được lên kế hoạch hoặc được cho là có thể xảy ra)

 • As expected, the whole family was shocked by the news.
 • Đúng như dự đoán, cả gia đình đều bàng hoàng trước tin dữ.

Something is (only) to be expected (được sử dụng để nói rằng bạn không ngạc nhiên bởi điều gì đó, đặc biệt là điều gì đó khó chịu).

 • A little stress is only to be expected when you are starting the exam.
 • Một chút căng thẳng chỉ có thể xảy ra khi bạn bắt đầu kỳ thi

Để yêu cầu ai đó làm điều gì đó vì nó là một nhiệm vụ hoặc có vẻ hợp lý

Mong đợi điều gì đó từ ai đó (expect something from somebody)

 • The officer expects complete obedience from his troops.
 • Viên sĩ quan mong đợi sự phục tùng hoàn toàn từ quân đội của mình

Kỳ vọng rất nhiều vào ai đó hoặc kỳ vọng quá nhiều vào ai đó (expect a lot of somebody/expect too much of somebody)

 • The school expects a lot of its students.
 • Trường kỳ vọng rất nhiều vào học sinh của mình.

Thuộc tính ở dạng Phó Từ

[fully + expect]: hoàn toàn mong đợi.

 • We fully expected to win.
 • Chúng tôi hoàn toàn mong đợi để giành chiến thắng.

[confidently + expect]: tự tin mong đợi

 • He confidently expected to be elected again.
 • Anh tự tin mong được bầu lại.

[half + expect]: một nửa mong đợi

 • He walked slowly towards the box, half expecting it to explode.
 • Anh chậm rãi đi về phía chiếc hộp, nửa ngờ rằng nó sẽ nổ tung.

[really + expect]: thực sự mong đợi

 • I did not (didn’t) really expect her to come.
 • Tôi không thực sự mong đợi cô ấy đến.

[Hardly + expect]: hầu như không mong đợi

 • You can hardly expect a child to know the difference between right and wrong about a lesson.
 • Bạn khó có thể mong đợi một đứa trẻ biết sự khác biệt giữa đúng và sai về một bài học.

2. Cấu trúc ngữ pháp và cách sử dụng expect trong tiếng anh:

BẠN MONG ĐỢI LÀM ĐIỀU GÌ:

Tổng quát: CHỦ NGỮ + EXPECT + to do something

 • Ticket sales were expected to be over US$100 million
 • Lượng tiền thu được từ bán vé có thể hơn 100 triệu dollar Mỹ.

BẠN MONG ĐỢI AI LÀM ĐIỀU GÌ ĐÓ:

Tổng quát: CHỦ NGỮ + EXPECTsomeone TO DO something

(MINH HOA TU EXPECT)

 • Don’t try so hard, the best things come when you least expect them to.
 • Đừng cố gắng quá nhiều, những điều tuyệt với nhất sẽ đén khi bạn ít kì vọng vào nó.
 • We didn’t expect them to come.
 • Chúng ta không mong đợi họ đến đây.

BẠN MONG ĐỢI ĐIỀU GÌ ĐÓ SẼ XẢY RA:

Tổng quát: CHỦ NGỮ + EXPECTthat something WOULD happen

 • They had not expected that there would be so much traffic
 • Họ không ngờ rằng sẽ có nhiều lưu lượng truy cập như vậy.

BẠN MONG ĐỢI ĐIỀU GÌ SẼ XẢY RA:

Tổng quát: CHỦ NGỮ + it +AM/IS/ARE + EXPECT that SOMETHING will HAPPEN.

 • It is expected that sales will reach $10 million.
 • Dự kiến doanh thu sẽ đạt 10 triệu USD.

Một số trường hợp Expect dạng câu nghi vấn:

Tổng quát: WHAT/HOW/WHY + cHỦ NGỮ + EXPECT + …?

(MINH HOA TU EXPECT)

 • What do you expect?
 • Bạn mong chờ điều gì?
 • What hospitals of all places, the place where we expect to find cleanliness?
 • Bệnh viện nào ở tất cả các nơi, nơi mà chúng ta mong đợi được tìm thấy sự sạch sẽ?
 • Why is it reasonable to expect that we can imitate qualities?
 • Tại sao mong đợi rằng chúng ta có thể bắt chước các phẩm chất là hợp lý?

Tổng quát: AM/IS/ARE + CHỦ NGỮ + EXPECTED/EXPECTING + TÂN NGỮ?

 • Are we expecting visitors?
 • Chúng ta có khách hay không?

3. Phân biệt expect, hope, look forward to trong tiếng anh:

(MINH HOA TU EXPECT)

Expect, hope, look forward to đều được dùng để diễn tả hy vọng, kỳ vọng của người trình bày vào một sự việc sắp xảy đến. Nhưng thật sự có sự khác biệt rất lớn giữa 3 từ này đấy!!!

Hope: được dùng để thể hiện ý nguyện, kỳ vọng của chúng ta vào một vật hay sự kiện trong tương lại nhưng lại không chắc chắn liệu điều đó, việc đó có diễn ra hay không.

 • She hopes it will be sunny in the picnic day.
 • Cô ấy hi vọng trời sẽ nắng trong ngày dã ngoại.

Expect: thể hiện sự mong đợi điều gì đó sẽ xảy ra dù bạn có thật sự muốn hay không.

 • Our loyal consumers expect that we will launch a new product in that quarter.
 • Những khác hàng trung thành của chúng ta tin rằng ta sẽ công khai sản phẩm mới trong quý này.

Look forward to: dùng để diễn tả hành động hay điều gì đó chắc chắn sẽ xảy ra trong tương lai với niềm hân hoan.

 • She looks forward to meets a celebrity today.
 • Cô ấy kỳ vọng được gặp người nổi tiếng hôm nay.

Hi vọng với bài viết này, StudyTiengAnh đã giúp bạn hiểu hơn về từ expect này nhé!!!

Top 5 expect là gì tổng hợp bởi Faravirusi.com

Bản dịch của “expect” trong Việt là gì?

 • Tác giả: babla.vn
 • Ngày đăng: 12/18/2022
 • Đánh giá: 4.68 (469 vote)
 • Tóm tắt: Bản dịch của “expect” trong Việt là gì? · Nghĩa của “expect” trong tiếng Việt · Bản dịch · Ví dụ về cách dùng · Ví dụ về đơn ngữ · Từ đồng nghĩa · cách phát âm · More …

Cấu trúc Expect trong tiếng Anh

 • Tác giả: e4life.vn
 • Ngày đăng: 02/06/2023
 • Đánh giá: 4.4 (241 vote)
 • Tóm tắt: Cấu trúc Expect là một ngoại động từ tiếng Anh mang ý nghĩa là chờ mong, mong đợi, hy vọng một điều gì đó sẽ xảy ra. Expect có thể đi cùng một tân ngữ bởi …

EXPECT LÀ GÌ? CHI TIẾT VỀ CÁCH DÙNG EXPECT VÀ BÀI TẬP

 • Tác giả: langmaster.edu.vn
 • Ngày đăng: 04/30/2022
 • Đánh giá: 4.33 (281 vote)
 • Tóm tắt: 1. Expect là gì? · 2. Cấu trúc và cách dùng của Expect trong tiếng Anh · 3. Phân biệt Expect, Hope và Look forward to · 4. Các từ/cụm từ thông dụng thường đi với …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Phía trên là toàn bộ về cấu trúc Expect để bạn tham khảo. Hy vọng sẽ giúp bạn nhận biết sau expect là to v hay Ving nhé. Ngoài ra, đừng quên thực hiện bài test trình độ tiếng Anh online tại Langmaster để đánh giá trình độ tiếng Anh của mình một cách …

Cấu trúc expect khác look forward to như thế nào?

 • Tác giả: stepup.edu.vn
 • Ngày đăng: 06/13/2022
 • Đánh giá: 4.16 (247 vote)
 • Tóm tắt: Expect (động từ) có nghĩa là coi (điều gì đó) có khả năng xảy ra. Expect là một ngoại động từ, do đó nó có thể đi kèm với tân ngữ.
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: 1. I ____ she does well tomorrow on her outcome exam.A. expectB. hopeC. look forward toD. wish2. She and her family are ____ a baby.A. expectingB. hopingC. expectD. hope3. I ____ him to arrive at nine o’clock, but he didn’t show up.A. expectedB. …

Cấu trúc Expect: Cách dùng, phân biệt với Hope/ Look forward to

 • Tác giả: prep.vn
 • Ngày đăng: 02/21/2023
 • Đánh giá: 3.84 (514 vote)
 • Tóm tắt: Expect + that + Mệnh đề:
  Expect + Object + to-V:
  Expect + to-V:
  S + expect + something from + somebody/something:
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Cách 1: Cấu trúc được sử dụng với nghĩa tương tự như “think” (nghĩ) hoặc “suppose” (giả sử): Cấu trúc Expect này để thể hiện người nói nghĩ điều này sẽ xảy ra hoặc nên xảy ra. Khi “Expect” sử dụng với nghĩa này, chúng ta thường không sử dụng nó với …

Next Post

Danh sách 5 kháng nguyên là gì hay nhất hiện nay

T5 Th4 20 , 2023
Trong bài viết này chúng tôi sẽ giúp các bạn tìm hiểu thông tin và kiến thức về kháng nguyên là gì hay nhất và đầy đủ nhất
Danh sách 5 kháng nguyên là gì hay nhất hiện nay

You May Like