Đồng Nai: Ứng dụng công nghệ cao trong SX nông nghiệp là một mục tiêu đột phá

Ngày 18/7, phát biểu tại Hội nghị chuyên đề ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp năm 2023, do Hội Nông dân tỉnh Đồng Nai tổ chức, Phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Võ Văn Phi nhấn mạnh: Phát triển nông nghiệp công nghệ cao là một trong những mục tiêu đột phá của tỉnh.

Tỉnh có nhiều lợi thế thu hút doanh nghiệp, nông dân đầu tư vào mô hình này, do đó, cần tiếp tục vận động hội viên, nông dân và các đơn vị, doanh nghiệp, trang trại, hợp tác xã, tổ hợp tác tích cực ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ mới vào sản xuất; tiếp tục xây dựng và nhân rộng các mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao phù hợp với điều kiện thực tế của từng địa phương.

Tại hội nghị, Chủ tịch Hội nông dân tỉnh Đồng Nai, ông Nguyễn Tuấn Anh, cho biết: Nông nghiệp công nghệ cao là một nền nông nghiệp ứng dụng hợp lý những công nghệ mới, tiên tiến vào sản xuất, nhằm nâng cao hiệu quả, tạo bước đột phá về năng suất, chất lượng nông sản, thỏa mãn nhu cầu ngày càng cao của xã hội và bảo đảm sự phát triển nông nghiệp bền vững.

Phát triển nông nghiệp công nghệ cao, ứng dụng khoa học công nghệ được coi là một trong những giải pháp then chốt, trọng tâm nhằm giải quyết các thách thức trong phát triển nông nghiệp bằng những phương pháp ưu việt của các công nghệ như: Công nghệ sinh học, công nghệ nhà kính, công nghệ tưới nhỏ giọt, công nghệ cảm biến, tự động hóa, công nghệ thông tin giúp sản xuất nông nghiệp tiết kiệm chi phí, tăng năng suất, hạ giá thành và nâng cao chất lượng nông sản, bảo vệ môi trường.

Mặt khác, nông nghiệp công nghệ cao giúp nông dân chủ động trong sản xuất, khắc phục được tính mùa vụ, giảm sự lệ thuộc vào thời tiết, khí hậu, đáp ứng nhu cầu thị trường về chất lượng nông sản.

Theo ông Nguyễn Tuấn Anh, Đồng Nai đang tập trung phát triển nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao theo hướng sản xuất hàng hóa, gắn với thị trường tiêu thụ sản phẩm là một trong 4 nhiệm vụ đột phá trong nhiệm kỳ 2020-2025 theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Đồng Nai lần thứ XI. Đồng Nai đang tập trung phát triển, nhân rộng các mô hình sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp theo hướng hữu cơ năng suất cao, có chất lượng, hiệu quả và khả năng cạnh tranh cao. Đây cũng là hướng đi phù hợp được nông dân tích cực tham gia, vì là giải pháp có tính khả thi cao nhất trong phát triển sản xuất tạo ra sản phẩm nông sản an toàn và bền vững.

Thực hiện Kế hoạch 110-KH/TU ngày 31/12/2021 của Tỉnh uỷ và Kế hoạch số 208/KH-UBND ngày 30/9/2022 của UBND tỉnh Đồng Nai về phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp theo hướng hữu cơ gắn với công nghiệp chế biến và thị trường tiêu thụ sản phẩm trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đến năm 2025″; Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh xây dựng, ban hành Kế hoạch số 460-KH/HNDT ngày 17/5/2022 về việc thực hiện Kế hoạch số 110-KH/TU của Tỉnh uỷ và Kế hoạch số 208/KH-UBND của UBND tỉnh Đồng Nai triển khai đến Hội Nông dân các cấp trên địa bàn tỉnh.

Ban Thường vụ Hội Nông dân cấp huyện đã ban hành kế hoạch và chương trình hành động để triển khai thực hiện Kế hoạch số 110-KH/TU triển khai sâu, rộng đến hội viên, nông dân trên địa bàn. Với mục tiêu phấn đấu đến năm 2025, giá trị sản phẩm nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao đạt trên 50% tổng giá trị toàn ngành, xây dựng được từ 2 đến 3 vùng sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; mỗi huyện, thành phố đều có các cơ sở nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao với quy mô doanh nghiệp, trang trại, hợp tác xã, tổ hợp tác là những mô hình điển hình để các địa phương, người sản xuất học tập kinh nghiệm, nhân rộng trong sản xuất, dự kiến từ 30 – 40 mô hình trên lĩnh vực nông nghiệp; có khoảng 30 – 40 doanh nghiệp được công nhận là doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao.

Nguồn: baotintuc.vn

Next Post

Lợi thế đào tạo Công nghệ thông tin của Trường Đại học CMC

T3 Th7 18 , 2023
Trường xây dựng theo mô hình đại học trong lòng doanh nghiệp. Do đó, Trường Đại học CMC (CMC) giải quyết được bài toán “đào tạo lại” khi gia nhập thị trường lao động. Toàn bộ chương trình học có tính hàn lâm, đồng thời, gắn liền với doanh nghiệp. […]
Lợi thế đào tạo Công nghệ thông tin của Trường Đại học CMC

You May Like