Đắk Lắk ứng dụng phần mềm đánh giá tiêu chí nông thôn mới

Ngày 12/4, Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh Đắk Lắk phối hợp Viễn thông Đắk Lắk tổ chức lớp tập huấn sử dụng phần mềm báo cáo về Hệ thống đánh giá kết quả thực hiện tiêu chí của Chương trình MTQG xây dựng NTM tỉnh Đắk Lắk (viết tắt Phần mềm báo cáo đánh giá tiêu chí NTM).

Các học viên tham gia lớp tập huấn sử dụng phần mềm báo cáo đánh giá tiêu chí NTM tỉnh Đắk Lắk.

Lớp tập huấn có sự tham gia của hơn 200 học viên là đại diện các sở, ban, ngành, đoàn thể phụ trách tiêu chí, chỉ tiêu NTM; Văn phòng điều phối NTM các cấp, UBND các xã trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Tại lớp tập huấn, các học viên được nghe giới thiệu tổng quan về phần mềm báo cáo đánh giá tiêu chí NTM và demo hướng dẫn cách nhập dữ liệu trên phần mềm, cách khai thác và quản trị phần mềm báo cáo; thực hành cập nhật dữ liệu trực tiếp trên phần mềm.

Các học viên thực hành cập nhật dữ liệu thực hiện tiêu chí NTM trực tiếp trên phần mềm.

Xây dựng NTM được xác định là quá trình lâu dài, liên tục, vì thế đòi hỏi cán bộ quản lý phải theo dõi, kiểm tra và lập kế hoạch thực hiện các tiêu chí đánh giá cho từng năm.

Do đó, việc xây dựng phần mềm báo cáo đánh giá tiêu chí NTM tỉnh Đắk Lắk là hết sức cần thiết để giảm thiểu thời gian đánh giá, theo dõi xuyên suốt, đánh giá một cách thực chất, khoa học và khách quan về kết quả thực hiện xây dựng NTM của các địa phương.

Phần mềm sẽ thiết lập bộ tiêu chí cho xã NTM, xã NTM nâng cao, quy định xã NTM, bộ tiêu chí về huyện NTM và huyện NTM nâng cao. Hệ thống đánh giá NTM trên phần mềm sẽ cung ứng dịch vụ: Cấu hình cấp huyện, xã; thiết lập bộ tiêu chí, đợt đánh giá; cấp xã đánh giá, cấp huyện đánh giá; sở, ngành phụ trách thẩm định tiêu chí liên quan; văn phòng Điều phối NTM tổng hợp kết quả; báo cáo thống kê tiêu chí NTM, đánh giá số xã đạt tiêu chí NTM.

Trong giai đoạn 2021 – 2025, tỉnh Đắk Lắk chú trọng chuyển đổi số trong xây dựng NTM, hướng tới NTM thông minh.

Qua lớp tập huấn, nhằm giúp đội ngũ cán bộ làm công tác quản lý, chỉ đạo, thực hiện chương trình MTQG xây dựng NTM trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk có thể vận hành, khai thác và sử dụng hiệu quả phần mềm báo cáo đánh giá tiêu chí NTM.

Góp phần xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ công tác theo dõi, đánh giá tiến độ và kết quả thực hiện chương trình NTM. Đồng thời, nâng cao năng lực, trình độ của cán bộ cơ sở nhờ việc cập nhật thông tin, trao đổi thông tin diễn ra nhanh hơn thông qua hệ thống.

Nguồn: Dân Việt

Next Post

Để Đồng bằng sông Cửu Long bứt phá về khoa học công nghệ (Bài

T4 Th4 12 , 2023
Để Đồng bằng sông Cửu Long bứt phá, phát triển bền vững về khoa học công nghệ, các địa phương trong vùng cần coi trọng công tác hỗ trợ doanh nghiệp, phát triển thị trường khoa học công nghệ; đây là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu nhằm tạo động […]
Để Đồng bằng sông Cửu Long bứt phá về khoa học công nghệ (Bài

You May Like