Đắk Lắk: Tiến tới đánh giá tiêu chí nông thôn mới qua hệ thống phần mềm

Phát biểu tại hội thảo, Phó Chánh Văn phòng Điều phối nông thôn mới (NTM) tỉnh Đắk Lắk Dương Tín Đức cho biết, sau 12 năm thực hiện chương trình MTQG xây dựng NTM, tỉnh Đắk Lắk đã đạt được những thành tựu rất đáng khích lệ. Người dân hưởng ứng tích cực phong trào thi đua “Đắk Lắk chung tay xây dựng NTM”.

Phó Chánh Văn phòng điều phối nông thôn mới tỉnh Đắk Lắk Dương Tín Đức phát biểu tại hội thảo.

Các địa phương không để xảy ra nợ đọng xây dựng cơ bản trong chương trình NTM. Đến nay, lũy kế toàn tỉnh có 79 xã đạt 19/19 tiêu chí NTM; bình quân đạt 15,93 tiêu chí/xã. Xã Hòa Thuận (TP. Buôn Ma Thuột) đạt chuẩn NTM nâng cao; TP. Buôn Ma Thuột hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM; tất cả 15 huyện, thị xã, thành phố đều có xã đạt chuẩn NTM.

Hiện nay, công tác tổng hợp đánh giá kết quả thực hiện tiêu chí của chương trình MTQG xây dựng NTM tỉnh Đắk Lắk đang được Văn phòng Điều phối NTM tỉnh phối hợp với các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện thủ công bằng các bản báo cáo giấy, gây mất thời gian và đôi khi công tác tổng hợp còn có sai sót.

Các đại biểu tham dự Hội thảo góp ý xây dựng phần mềm báo cáo đánh giá tiêu chí NTM.

Thực hiện Chương trình chuyên đề về chuyển đổi số trong xây dựng NTM, hướng tới NTM thông minh giai đoạn 2021 – 2025, Văn phòng Điều phối NTM tỉnh Đắk Lắk phối hợp với VNPT Đắk Lắk xây dựng phần mềm báo cáo đánh giá tiêu chí NTM.

Theo đó, quy trình nghiệp vụ được triển khai gồm các bước sau: Quy trình đánh giá tiêu chí sẽ được thiết lập bộ tiêu chí NTM (cấp xã có bộ tiêu chí xã NTM, bộ tiêu chí xã NTM nâng cao, quy định xã NTM kiểu mẫu; cấp huyện có bộ tiêu chí về huyện NTM, bộ tiêu chí về huyện NTM nâng cao); thiết lập đợt đánh giá (định kỳ 6 tháng, hằng năm và đột xuất); báo cáo kết quả thực hiện (bằng cách nhập số liệu, nhập minh chứng, báo cáo NTM); thẩm định, đánh giá, công nhận của sở, ngành và tổng hợp kết quả NTM cho Văn phòng Điều phối NTM tỉnh.

Các chức năng chính của hệ thống đánh giá NTM sẽ gồm cấu hình, thiết lập, đánh giá, thẩm định và báo cáo thống kê. Đồng thời, giới thiệu bộ tiêu chí về xã NTM sẽ cập nhập 17 sở, ngành phụ trách đánh giá từng tiêu chí và các tiêu chí thành phần cụ thể.

Văn phòng Điều phối NTM tỉnh Đắk Lắk phối hợp với VNPT Đắk Lắk xây dựng phần mềm báo cáo đánh giá tiêu chí NTM.

Phần mềm báo cáo đánh giá tiêu chí NTM sẽ tổng hợp, quản lý toàn diện cơ sở dữ liệu thực hiện tiêu chí của Chương trình MTQG xây dựng NTM trên địa bàn tỉnh; số hóa toàn bộ dữ liệu xây dựng NTM của 152 xã trong toàn tỉnh, phục vụ công tác quản lý, điều hành của cơ quan nhà nước.

Tại hội thảo, các đại biểu tham dự đã đánh giá cao ý nghĩa khoa học, tính thực tiễn của phần mềm báo cáo đánh giá tiêu chí NTM. Các ý kiến đều khẳng định phần mềm đã đáp ứng kịp thời công tác quản lý, điều hành của cơ quan nhà nước trong thực hiện chương trình xây dựng NTM.

Bên cạnh đó, các đại biểu cũng tập trung phân tích, góp ý những nội dung như: Việc cập nhật dữ liệu phải đồng nhất, chính xác từ cấp xã; quy trình thẩm tra các tiêu chí NTM được thực hiện ở cấp huyện rồi mới đến sở, ngành; cán bộ thiết lập phần mềm cần phối hợp chặt chẽ với sở, ngành để cập nhật dữ liệu chuẩn…

Đồng thời tham gia đóng góp một số nội dung liên quan đến việc bổ sung các chức năng của phần mềm, quy chế khai thác, quản lý, sử dụng phần mềm nhằm hoàn thiện, sớm triển khai, ứng dụng phần mềm vào hoạt động thực tiễn.

Các đại biểu tham gia đóng góp ý kiến xây dựng phần mềm báo cáo đánh giá tiêu chí NTM.

Phát biểu kết luận hội thảo, Phó Chánh Văn phòng Điều phối NTM tỉnh Đắk Lắk Dương Tín Đức khẳng định, phần mềm báo cáo đánh giá tiêu chí NTM sẽ giảm thiểu thời gian, theo dõi xuyên suốt, đánh giá một cách thực chất, khoa học và khách quan về kết quả thực hiện xây dựng NTM của các địa phương. Tiếp thu những góp ý của các đại biểu, Văn phòng Điều phối NTM tỉnh phối hợp với VNPT Đắk Lắk sẽ tiếp tục bổ sung, điều chỉnh và hoàn thiện phần mềm báo cáo đánh giá tiêu chí NTM, nhằm đưa vào triển khai thực hiện trên địa bàn toàn tỉnh trong thời gian tới.

Nguồn: Dân Việt

Next Post

Công nghệ đóng góp 44% lợi nhuận FPT - Tuổi Trẻ Online

T5 Th4 6 , 2023
Ông Nguyễn Văn Khoa – Tổng Giám đốc FPT chia sẻ về hoạt động kinh doanh của tập đoàn năm 2022 và mục tiêu 2023 – Ảnh: FPT Hôm 6-4, tại Hà Nội, công ty cổ phần FPT (mã chứng khoán FPT) đã tổ chức đại hội đồng cổ đông […]
Công nghệ đóng góp 44% lợi nhuận FPT – Tuổi Trẻ Online

You May Like