Top 7 cmo là gì hot nhất

Qua bài viết này faravirusi.com xin chia sẻ với các bạn thông tin và kiến thức về cmo là gì hay nhất được tổng hợp bởi chúng tôi

Mời các bạn xem danh sách tổng hợp cmo là gì hot nhất hiện nay được bình chọn bởi người dùng

C-Level hay C-Suite đề cập đến nhóm các giám đốc điều hành cấp cao làm việc cho một công ty, bao gồm CEO, CCO, CMO, CHRO, CFO, CPO, CDO,… Họ là chuyên gia trong mỗi lĩnh vực và thực hiện lãnh đạo các bộ phận khác nhau của tổ chức.

C-Suite được xem là nhóm cá nhân quan trọng và có ảnh hưởng nhất trong công ty. Vị trí các nhà quản trị này thường đòi hỏi một người nhiều kinh nghiệm, kỹ năng lãnh đạo được “mài dũa tinh vi”.

CEO (Chief Executive Officer) – Giám đốc Điều hành

CEO là từ viết tắt của Chief Executive Officer, có nghĩa là Giám đốc Điều hành, đây là chức vụ điều hành cấp cao nhất trong công ty. CEO là người thực hiện điều hành toàn bộ mọi hoạt động trong tổ chức, chịu trách nhiệm trong việc thiết lập mục tiêu, vận hành và đảm bảo sự tăng trưởng của doanh nghiệp.

Trên thực tế về mô hình tổ chức tại một số công ty Việt Nam hiện nay, CEO cũng thường là chủ tịch hội đồng quản trị hoặc là chủ doanh nghiệp.

CEO là từ viết tắt của Chief Executive Officer, có nghĩa là Giám đốc Điều hành

Vai trò của Giám đốc điều hành (CEO)

CEO gánh trên mình trọng trách vô cùng quan trọng, là người vạch ra “đường đi, nước bước” cho một doanh nghiệp. Họ thiết lập, triển khai các chiến lược dài hạn nhằm đạt được mục tiêu của tổ chức, những quyết định của CEO có thể ảnh hưởng đến sự thành bại của một doanh nghiệp.

Dù làm việc ở quy mô tổ chức như thế nào, Giám đốc điều hành (CEO) vẫn là chỗ dựa vững chắc cho toàn bộ nhân viên của mình. Bên cạnh đó, CEO cũng đại diện cho bộ mặt của doanh nghiệp, hình ảnh của họ ảnh hưởng đến cách nhân viên, đối tác, khách hàng nhìn nhận tổ chức.

Mô tả công việc của Giám đốc điều hành (CEO)

 • Hoạch định, vạch ra lộ trình, lên chiến lược dài hạn cho các hoạt động trong doanh nghiệp
 • Tiến hành triển khai các kế hoạch đã được Hội đồng quản trị thông qua
 • Giám sát, đánh giá và đề xuất chiến lược để cải thiện các dự án chưa khả thi của doanh nghiệp
 • Xem xét, phê duyệt các vấn đề về đầu tư, chi phí, tài chính, nhân sự, lương lưởng và các chế độ khác trong doanh nghiệp.
 • Xây dựng, nuôi dưỡng và phát triển văn hóa doanh nghiệp, hình ảnh, thương hiệu của tổ chức trên thị trường.
 • Đàm phán và ký kết hợp đồng với khách hàng, đối tác của doanh nghiệp, đảm bảo mang lại giá trị cho tổ chức.

Trên thực tế, một CEO có thể cần thực hiện nhiều công việc hơn, giải quyết một lúc nhiều vấn đề hơn tùy vào cơ cấu, tổ chức, lĩnh vực hoạt động của doanh nghiệp nơi họ làm việc.

>>Tham khảo: Chương trình đào tạo “Giám đốc Điều hành”/ “Chief Executive Officer” (CEO)

CCO (Chief Customer Officer) – Giám đốc Kinh doanh

CCO là tên viết tắt của Chief Customer Officer, có nghĩa là Giám đốc Kinh doanh. Đây là người đứng sau Giám đốc điều hành (CEO) và đóng vai trò vô cùng quan trọng trong công ty.

Vai trò của Giám đốc Kinh doanh (CCO)

Nếu CEO là người thực hiện điều phối hoạt động của các phòng ban thì CCO sẽ chịu trách nhiệm điều hành toàn bộ hoạt động tiêu thụ sản phẩm, dịch vụ, Marketing, chăm sóc khách hàng đến việc hoạch định chiến lược kinh doanh.

CCO là tên viết tắt của Chief Customer Officer, có nghĩa là Giám đốc Kinh doanh

Mô tả công việc của Giám đốc Kinh doanh (CCO)

 • Quản lý toàn bộ công việc liên quan đến kinh doanh, quan hệ khách hàng, tùy mô hình tổ chức mà sẽ phụ trách truyền thông, Marketing.
 • Hoạch định kế hoạch kinh doanh, xây dựng quy trình để hướng tổ chức tới sự phát triển và tăng trưởng lợi nhuận.
 • Tổ chức triển khai các kế hoạch kinh doanh, song song đó cần chịu trách nhiệm quản lý các hoạt động kinh doanh của công ty, đảm bảo tuân thủ theo luật của thị trường và chính sách của công ty.
 • Quản lý, giám sát các hoạt động sản xuất, bán hàng, kênh phân phối,… đảm bảo đạt chỉ tiêu doanh thu đã đề ra.
 • Phối hợp với Ban giám đốc, các phòng ban khác để định hướng, xây dựng chiến lược dài hạn nhằm đạt mục tiêu tăng trưởng bền vững, mở rộng quy mô hoạt động của doanh nghiệp trên thị trường.
 • Mở rộng, tăng cường mối quan hệ với đối tác, khách hàng nhằm tạo dựng một thị trường tiềm năng, tạo ra các cơ hội kinh doanh phù hợp với mục đích tăng trưởng doanh thu cho tổ chức.
 • Tuyển dụng, đào tạo nhân sự, thiết lập các chính sách giữ chân nhân tài cho phòng kinh doanh, hướng tới mục tiêu phát triển đội ngũ nhân lực cho công ty.
 • Thực hiện các công việc và nhiệm vụ khác theo phân công của CEO hoặc Ban giám đốc công ty.

>>Tham khảo: chương trình đào tạo Giám đốc Kinh doanh/ Chief Customer Officer (CCO)

CFO (Chief Financial Officer) – Giám đốc Tài chính

CFO là tên viết tắt của Chief Financial Officer, có nghĩa là Giám đốc Tài chính. Đây là người chịu trách nhiệm về việc quản lý tài chính và lên kế hoạch tài chính cho doanh nghiệp.

Tại các công ty vừa và nhỏ ở Việt Nam, vị trí này thường được kế toán trưởng kiêm nhiệm, tuy nhiên tại các doanh nghiệp lớn, vị trí Giám đốc tài chính được tách biệt ra, đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong quản trị tài chính và các quyết định tài chính của tổ chức.

Vai trò của Giám đốc Tài chính (CFO)

CFO đóng vai trò là cầu nối giữa tổ chức với các đối tác, hỗ trợ doanh nghiệp đàm phán các điều khoản về tài chính trong các hợp đồng quan trọng. Đồng thời, với những kiến thức sâu rộng về lĩnh vực tài chính, CFO cũng là một nhà tư vấn tài chính, giúp doanh nghiệp quản lý các dòng tiền ra – vào, sử dụng hợp lý nguồn vốn và giảm thiểu rủi ro liên quan tới tài chính.

CFO là tên viết tắt của Chief Financial Officer, có nghĩa là Giám đốc Tài chính

Mô tả công việc của Giám đốc Tài Chính (CFO)

 • Đánh giá, phân tích tình hình tài chính của doanh nghiệp nhằm đưa ra các kế hoạch, chiến lược kịp thời và hợp lý.
 • Đo lường, đánh giá các dự án đã và đang hoạt động của doanh nghiệp trên phương diện tài chính.
 • Lập kế hoạch dự phòng ngân quỹ với các hình thức phù hợp nhằm đáp ứng các tình huống khẩn cấp về ngân quỹ của tổ chức.
 • Duy trì khả năng thanh khoản và nguồn tài chính cho doanh nghiệp.
 • Đảm bảo tất cả tài sản và nguồn vốn của doanh nghiệp được kiểm soát và sử dụng một cách hợp lý, tối ưu.
 • Thiết lập và thực hiện các chính sách quản lý tiền mặt của doanh nghiệp để đảm bảo có đủ số tiền đáp ứng các nhu cầu thanh toán ngắn hạn.
 • Quản lý và chỉ đạo hoạt động của phòng kế toán, phòng sản xuất – kinh doanh, phòng tài vụ, phòng xuất nhập khẩu và các chuyên viên ngân quỹ…
 • Hướng dẫn thực hiện báo cáo tài chính định kỳ, tiến hành phê duyệt báo cáo và trình lên Ban giám đốc hoặc CEO.
 • Thực hiện các công việc phát sinh liên quan đến lĩnh vực tài chính.

>>Tham khảo: chương trình đào tạo “Giám Đốc Tài Chính”/ “Chief Financial Officer” (CFO)

CHRO (Chief Human Resources Officer) – Giám đốc Nhân sự

CHRO là tên viết tắt của Chief Human Resources Officer, có nghĩa là Giám đốc Nhân sự. Đây là người giám sát mọi hoạt động quản lý nguồn nhân lực, quan hệ lao động trong doanh nghiệp và CHRO thường sẽ báo cáo định kỳ cho CEO.

Vai trò của Giám đốc Nhân sự (CHRO)

CHRO đóng vai trò quan trọng trong việc quản trị nguồn nhân lực, tổ chức các dịch vụ nhân sự, xây dựng chiến lược về lực lượng lao động, cố vấn cho đội ngũ lãnh đạo cấp cao và Ban giám đốc. CHRO cũng có thể tham gia vào tuyển chọn, định hướng các thành viên Hội đồng quản trị, chính sách lương thưởng cho người điều hành.

CHRO là tên viết tắt của Chief Human Resources Officer, có nghĩa là Giám đốc Nhân sự

Mô tả công việc của Giám đốc Nhân sự (CHRO)

 • Chịu trách nhiệm xây dựng kế hoạch, lập chiến lược nhân sự tổng thể cho doanh nghiệp trong ngắn hạn và dài hạn.
 • Tổ chức, hướng dẫn, điều hành, quản lý các phòng ban nhỏ trong bộ phận nhân sự của doanh nghiệp, tối đa hóa sự phát triển về con người trong tổ chức, đảm bảo quyền lợi về nhân sự.
 • Phân tích các số liệu liên quan đến nguồn nhân lực như đánh giá năng lực, KPIs, tỷ lệ nghỉ việc, số lượng tuyển dụng và các chỉ tiêu liên quan đến chính sách nhân sự của doanh nghiệp.
 • Xem xét, đánh giá các chỉ tiêu về nhân sự trong doanh nghiệp như các vị trí còn trống, các nhân sự thiếu năng lực, thái độ làm việc chưa tốt,… Thực hiện các biện pháp giải quyết những vấn đề này.
 • Nắm rõ loại hình kinh doanh của doanh nghiệp, đề xuất tuyển dụng, bổ nhiệm nhân sự, các phòng ban mới phù hợp với chi phí doanh nghiệp, tăng sức cạnh tranh cho doanh nghiệp.
 • Thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến nhân sự mà Ban quản trị ủy nhiệm.

>>Tham khảo: Chương trình đào tạo Giám đốc Nhân sự / Chief Human Resources Officer (CHRO)

CMO (Chief Marketing Officer) – Giám đốc Marketing

CMO là tên viết tắt của Chief Marketing Officer, có nghĩa là Giám đốc Marketing, hay còn gọi là Giám đốc tiếp thị. Đây là vị trí chịu trách nhiệm định hướng, hoạch định chiến lược và kế hạch Marketing tổng thể để triển khai cho đội ngũ Marketing. CMO thực hiện các báo cáo định kỳ cho CEO và Ban giám đốc về tất cả hoạt động tiếp thị của doanh nghiệp.

Vai trò của Giám đốc Marketing (CMO)

Trong bối cảnh cạnh tranh khắc nghiệt trong kinh doanh như ngày nay, CMO càng đóng vai trò quan trọng hơn nữa trong việc góp phần xây dựng thương hiệu lớn mạnh, thu hút khách hàng và giúp doanh nghiệp cạnh tranh với đối thủ bằng các chiến dịch Marketing độc đáo, sáng tạo.

CMO có vai trò xây dựng và quản lý thương hiệu, nghiên cứu về thị trường, khách hàng mục tiêu, đối thủ cạnh tranh,… Đồng thời nghiên cứu và phát triển sản phẩm, thực hiện các chiến lược định giá, xây dựng kế hoạch Marketing tổng thể, làm việc với các đối tác truyền thông, Ban quản trị.

CMO là tên viết tắt của Chief Marketing Officer, có nghĩa là Giám đốc Marketing, hay còn gọi là Giám đốc tiếp thị

Mô tả công việc của Giám đốc Marketing (CMO)

 • Xây dựng kế hoạch Marketing cho doanh nghiệp phù hợp với chiến lược, mục tiêu tổng thể của công ty.
 • Đánh giá, phân tích xu hướng thị trường để điều hướng hoạt động Marketing của doanh nghiệp.
 • Hướng dẫn, hỗ trợ xây dựng kế hoạch Marketing cho các phòng ban.
 • Giám sát, đánh giá các kế hoạch Marketing, đảm bảo kế hoạch theo đúng lộ trình và có sự phối hợp trơn tru giữa các phòng ban.
 • Làm việc với Ban quản trị, giám đốc các bộ phận khác nhằm thống nhất chiến lược Marketing phù hợp cho hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.
 • Xây dựng, duy trì mạng lưới đối tác.
 • Tham gia tuyển dụng và phát triển đội ngũ chuyên viên Marketing cho doanh nghiệp.

>> Tham khảo: Chương trình đào tạo Giám đốc Marketing/ Chief Marketing Officer (CMO)

CPO (Chief Production Officer) – Giám đốc Sản xuất

CPO là tên viết tắt của Chief Production Officer, còn gọi là Giám đốc Sản xuất. Vị trí này chịu trách nhiệm về các hoạt động liên quan đến sản phẩm.

CPO tập trung vào việc thực hiện các chiến lược sản phẩm/ dịch vụ phù hợp với chiến lược kinh doanh. Vị trí này phổ biến nhất trong các công ty công nghệ hoặc sử dụng đa phần là công nghệ để phục vụ khách hàng như báo chí, ngân hàng,…

Vai trò của Giám đốc sản xuất (CPO)

CPO chịu trách nhiệm tạo ra sản phẩm mang lại giá trị bền vững cho doanh nghiệp như doanh thu, lợi nhuận, uy tín,… Vị trí này đòi hỏi một người có tầm nhìn về sản phẩm, linh hoạt trong đổi mới, thiết kế sản phẩm phù hợp với nhu cầu thị hiếu của thị trường, đồng thời quản lý hiệu quả các dự án liên quan đến sản phẩm.

CPO có thể cũng đóng vai trò là giám đốc tiếp thị bằng việc quảng cáo lợi ích của sản phẩm cho người tiêu dùng. Xem xét, đánh giá các phản hồi để thiết kế hoặc sửa đổi sản phẩm sao cho phù hợp.

CPO là tên viết tắt của Chief Production Officer, còn gọi là Giám đốc Sản xuất

Mô tả công việc của Giám đốc Sản xuất (CPO)

 • Lên kế hoạch sản xuất sản phẩm phù hợp, đảm bảo chất lượng sản phẩm và tiến độ thực hiện.
 • Trong quá trình thực hiện kế hoạch, CPO cần giám sát, đôn thúc nhân sự làm việc đúng tiến độ và sản xuất ra những thành phẩm chất lượng.
 • Quản lý máy móc và thiết bị của doanh nghiệp, nếu phát hiện máy móc bị lỗi hay có hư hỏng thì cần báo cáo ngay đến bộ phận kỹ thuật.
 • Tham gia vào quá trình tuyển dụng, hỗ trợ, hướng dẫn các nhân sự mới (tổ trưởng, tổ phó, giám sát viên…) nhanh chóng làm quen với công việc.

>> Tham khảo: Chương trình đào tạo “Giám đốc Sản xuất”/ “Chief Production Officer” (CPO)

CDO (Chief Digital Officer) – Giám đốc Chuyển đổi số

CDO là tên viết tắt của Chief Digital Officer, có nghĩa là Giám đốc Chuyển đổi số. CDO là sự kết hợp giữa hai vị trí là Giám đốc Marketing (CMO) và Giám đốc công nghệ thông tin (CIO).

Vai trò của Giám đốc chuyển đổi số (CDO)

CDO là chức vụ điều hành mới xuất hiện trong những năm gần đây, nhằm giúp các tổ chức linh hoạt và phát triển trong thời đại kỹ thuật số. CDO đóng vai trò là người lãnh đạo các chiến lược chuyển đổi số (Digital Transformation), với mục tiêu tận dụng công nghệ để thúc đẩy sự đổi mới, tăng trưởng và có lợi thế cạnh tranh trên thị trường.

CDO là tên viết tắt của Chief Digital Officer, có nghĩa là Giám đốc Chuyển đổi số

Mô tả công việc của Giám đốc Chuyển đổi số (CDO)

 • Xây dựng và thực hiện chiến lược kỹ thuật số phù hợp với mục tiêu kinh doanh tổng thể của doanh nghiệp.
 • Nghiên cứu các công nghệ kỹ thuật số mới và xu hướng của thị trường để tận dụng cải thiện hoạt động của doanh nghiệp, nâng cao trải nghiệm khách hàng.
 • Giám sát, đánh giá quá trình triển khai các sản phẩm và dịch vụ kỹ thuật số, ví dụ như ứng dụng di động, trang web, các trang thương mại điện tử.
 • Làm việc với các giám đốc điều hành trong tổ chức và các bên liên quan khác, nhằm đảm bảo sự liên kết và tích hợp các sáng kiến kỹ thuật số phù hợp với tổ chức.
 • Lãnh đạo một nhóm các chuyên gia kỹ thuật số, bao gồm các nhà phát triển, nhà thiết kế, nhà khoa học dữ liệu và những người khác để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
 • Đảm bảo tổ chức có đủ cơ sở hạ tầng, quy trình và khả năng cần thiết để hỗ trợ các sáng kiến ​​kỹ thuật số của bộ phận mình.

>> Tham khảo: Chương trình đào tạo Giám đốc Chuyển đổi số / Chief Digital Officer (CDO)

CTO (Chief Technology Officer) – Giám đốc Công nghệ

CTO là tên viết tắt của Chief Technology Officer, có nghĩa là Giám đốc Công nghệ. CTO là vị trí cấp điều hành trong doanh nghiệp và đóng vai trò là người đảm nhiệm chính cho các vấn đề khoa học – công nghệ trong tổ chức. CTO tập trung vào việc thực hiện các vấn đề kỹ thuật và đảm bảo đầu ra là các sản phẩm/ dịch vụ phục vụ khách hàng.

Vai trò của Giám đốc Công nghệ (CTO)

CTO đóng vai trò là người xây dựng, đề xuất các chiến lược kỹ thuật phù hợp với loại hình kinh doanh của doanh nghiệp. Vị trí này đòi hỏi khả năng nghiên cứu, phân tích thị trường để xây dựng các chiến lược kỹ thuật cho tổ chức trong dài hạn.

CTO là tên viết tắt của Chief Technology Officer, có nghĩa là Giám đốc Công nghệ

Mô tả công việc của Giám đốc Công nghệ (CTO)

 • Phát triển các khía cạnh kỹ thuật, công nghệ nằm trong chiến lược kinh doanh của công ty.
 • Nghiên cứu và thực thi các kỹ thuật công nghệ mới trên thị trường, mang lợi thế cạnh cho doanh nghiệp.
 • Hỗ trợ các phòng ban khác trong công ty áp dụng kỹ thuật, công nghệ vào công việc một cách tối ưu và hiệu quả hơn.
 • Giám sát, đo lường KPIs và ngân sách để đánh giá hiệu quả công nghệ.
 • Đề xuất các chiến lược hoặc giải pháp để giải quyết ý kiến phản hồi của các nhà đầu tư, đối tác, khách hàng và thay đổi công nghệ nếu cần thiết.
 • Quản lý và phát triển nhóm kỹ thuật, đội ngũ kỹ sư của bộ phận công nghệ.
 • Đảm bảo vấn đề bảo mật toàn bộ cơ sở dữ liệu của doanh nghiệp.
 • Thực hiện các công việc khác liên quan đến vấn đề kỹ thuật, công nghệ.

CIO (Chief Information Officer) – Giám đốc Công nghệ thông tin

CIO là tên viết tắt của Chief Information Officer, có nghĩa là Giám đốc Công nghệ thông tin. CIO đòi hỏi một người có kiến thức sâu rộng về công nghệ thông tin, thường xuyên nghiên cứu, cập nhật các xu hướng công nghệ mới ở trong và ngoài nước.

Vai trò của Giám đốc Công nghệ thông tin (CIO)

Ngày nay, khi công nghệ thông tin đang có sự đột phá và thế giới internet bùng nổ mạnh mẽ, vai trò của CIO ngày càng quan trọng và dần phổ biến hơn. CIO đóng vai trò giúp doanh nghiệp tăng trưởng lợi nhuận thông qua việc sử dụng công nghệ thông tin, đồng thời tiết kiệm chi phí và hạn chế rủi ro, thiệt hại.

CIO cũng có thể là cố vấn quan trọng trong việc đề xuất các kế hoạch trong chiến lược phát triển công nghệ cho doanh nghiệp.

CIO là tên viết tắt của Chief Information Officer, có nghĩa là Giám đốc Công nghệ thông tin

Mô tả công việc của Giám đốc Công nghệ thông tin (CIO)

 • Phối hợp với các phòng ban như Marketing, Kinh doanh, Nhân sự và Sản xuất,… nhằm tạo ra các chiến lược truyền thông phù hợp.
 • Quản lý hệ sinh thái công nghệ thông tin của công ty, bao gồm các thông tin nội bộ, dữ liệu bảo mật quan trọng được lưu trữ trong hệ thống, các thông tin của nhân viên, khách hàng,…
 • Đề xuất ngân sách cho các dự án, thiết bị của bộ phận công nghệ thông tin.
 • Xây dựng, nuôi dưỡng bộ phận nhân sự công nghệ thông tin như các nhà phát triển, kỹ sư, nhân viên kỹ thuật,… đồng thời có thể tham gia vào quá trình tuyển dụng để lựa chọn nhân tài cho bộ phận của mình.
 • Giám sát thực hiện các giải pháp công nghệ, đề xuất các biện pháp giải quyết những tình huống rủi ro.
 • Áp dụng công nghệ mới vào quản lý chuỗi cung ứng nhằm rút ngắn quá trình sản xuất, quản lý kho và khâu vận chuyển hàng hóa.

Nhân sự quản lý cấp C là vị trí “đầu tàu” đóng vai trò quan trọng trọng việc hoạt động và vận hành của một tổ chức. Các vị trí này khi đảm đương tốt vai trò của mình sẽ góp phần rất lớn vào sự thành công và phát triển bền vững của doanh nghiệp.

Tuy mỗi vị trí đảm đương những công việc và trách nhiệm khác nhau, nhưng nhìn chung, các vị trí này đều đòi hỏi những người có tư duy chiến lược tốt, khả năng hoạch định và triển khai các kế hoạch hiệu quả. Đồng thời cần có khả năng xây dựng đội ngũ, tạo động lực, truyền cảm hứng cho nhân viên của mình đạt được hiệu suất công việc cao nhất.

Thường thì trong các doanh nghiệp quy mô lớn, số lượng vị trí giám đốc chức năng có thể sẽ nhiều hơn để đảm bảo thực hiện công việc và giám sát tốt hơn. Tên gọi các chức danh C-Suite khác nhau cũng có thể phản ánh sứ mệnh và trình độ phát triển của mỗi doanh nghiệp.

>> Đọc thêm: Ban giám đốc là gì? Bao gồm những ai? Nhiệm vụ, chức năng

Top 7 cmo là gì tổng hợp bởi Faravirusi.com

CMO là gì? Vai trò của CMO trong doanh nghiệp như thế nào

 • Tác giả: marketingai.vn
 • Ngày đăng: 01/22/2023
 • Đánh giá: 4.73 (439 vote)
 • Tóm tắt: CMO là viết tắt của cụm từ “Chief Marketing Officer” hay còn được gọi là Giám đốc Marketing, là chức vụ quản lý cấp cao trong một công ty, chịu …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: CMO là gì? Không thể phủ nhận sự thành công của các doanh nghiệp đều có “bóng dáng” của các chiến lược marketing. Đằng sau sự tăng trưởng của doanh nghiệp thông qua những chiến dịch marketing đó là cả quá trình điều hành công việc, là trí tuệ rất …

Giám đốc Marketing – Chief Marketing Officer (CMO) là gì?

 • Tác giả: talent.vn
 • Ngày đăng: 05/11/2022
 • Đánh giá: 4.53 (470 vote)
 • Tóm tắt: CMO là người chịu trách nhiệm cho mọi hoạt động marketing của công ty; xây dựng và phát triển chiến lược marketing phù hợp với mục tiêu kinh doanh và tầm nhìn …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: CMO là gì? Không thể phủ nhận sự thành công của các doanh nghiệp đều có “bóng dáng” của các chiến lược marketing. Đằng sau sự tăng trưởng của doanh nghiệp thông qua những chiến dịch marketing đó là cả quá trình điều hành công việc, là trí tuệ rất …

Cùng Tìm Hiểu Các Chức Danh Giám Đốc Trong Công Ty

 • Tác giả: glints.com
 • Ngày đăng: 09/19/2022
 • Đánh giá: 4.35 (433 vote)
 • Tóm tắt: CFO (Chief Financial Officer… · CMO (Chief Marketing Officer…
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: CMO phải thấu hiểu thị trường, tâm lý khách hàng; cũng như đối thủ. Vai trò chính của họ là phát triển sản phẩm; đa dạng hóa kênh truyền thông tiếp thị; nghiên cứu thị trường; chăm sóc khách hàng; phát triển kênh phân phối; quan hệ công chúng; quản …

Ý nghĩa các chức danh CEO, CFO, CMO, CLO, CCO, COO là gì?

 • Tác giả: hrchannels.com
 • Ngày đăng: 06/04/2022
 • Đánh giá: 4.08 (233 vote)
 • Tóm tắt: CMO hay Chief Marketing Officer, được hiểu là Giám đốc Marketing. Do những đặc thù của vị trí này mà một CMO phải có hiểu biết và kiến thức …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: CEO (Chief Executive Officer) là cụm từ viết tắt của vị trí Giám đốc điều hành trong tiếng anh. Đây là vị trí dành cho người có chức vụ điều hành toàn bộ hoạt động của một công ty, tập đoàn, tổ chức… theo các chiến lược, chính sách mà Hội đồng quản …

CHRO, CCO, CMO, CPO, CFO, CEO Là Gì?

 • Tác giả: chefjob.vn
 • Ngày đăng: 01/13/2023
 • Đánh giá: 3.91 (498 vote)
 • Tóm tắt: CCO là gì? CCO là viết tắt của Chief Customer Officer, nghĩa là Giám đốc kinh doanh, điều hành toàn bộ các hoạt động tiêu thụ sản phẩm và …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Đó là một số thông tin CEO là gì cũng như các cấp bậc khác như CCO, CMO, CFO… mà bạn có thể tham khảo. Nhìn chung, đây đều là những vị trí cao cấp, đứng đầu trong một doanh nghiệp cho nên để trở thành một CEO, CMO hay CFO… bạn phải được đào tạo bài …

CEO, CFO, CPO, CCO, CHRO, CMO Là Gì? – YBOX

 • Tác giả: ybox.vn
 • Ngày đăng: 07/04/2022
 • Đánh giá: 3.64 (403 vote)
 • Tóm tắt: CEO, CFO, CPO, CCO, CHRO, CMO Là Gì? · CEO (CHIEF EXECUTIVE OFFICER): GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH · CFO (CHIEF FINANCIAL OFFICER): GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH · CPO (CHIEF …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Chức vụ trong các công ty lớn của Nhật hơi “rườm rà”. Chẳng hạn, Mitsui O.S.K. Lines – doanh nghiệp vận tải hàng hải lớn nhất thế giới, điều hành (operate) đội tàu trọng tải khoảng 45,5 triệu DWT – có cả Chairman và President. Chairman “to” hơn …

Ý nghĩa các chức danh CEO, CFO, CPO, CCO, CHRO, CMO là gì?

 • Tác giả: baodautu.vn
 • Ngày đăng: 04/30/2022
 • Đánh giá: 3.58 (514 vote)
 • Tóm tắt: CMO là tên viết tắt của Chief Marketing Officer , có nghĩa là Giám đốc marketing – là một chức vụ quản lý cao cấp, chịu trách nhiệm về marketing …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Ở một số nước trong Liên minh châu Âu, có hai ban lãnh đạo riêng biệt, một ban lãnh đạo phụ trách công việc kinh doanh hằng ngày và một ban giám sát phụ trách việc định hướng cho công ty (được bầu ra từ các cổ đông). Trong trường hợp này, tổng giám …

Next Post

Top 6 cộng tác viên là gì hot nhất

T4 Th4 19 , 2023
Mời các bạn xem danh sách tổng hợp cộng tác viên là gì hay nhất được tổng hợp bởi chúng tôi
Top 6 cộng tác viên là gì hot nhất

You May Like