Chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ người dân

Đại diện Sở TT&TT báo cáo tại buổi làm việc

Đại diện Sở Thông tin và truyền thông (TT&TT) Hà Nội cho biết, trong giai đoạn 2016-2020, Sở đã luôn kịp thời, bám sát chỉ đạo của Thành ủy, UBND TP Hà Nội, đảm bảo nghiêm túc, chặt chẽ, công khai, dân chủ; Công tác cải cách tổ chức bộ máy của Sở được chú trọng, việc triển khai sắp xếp, kiện toàn đảm bảo nghiêm túc, chặt chẽ, công khai, dân chủ và tập trung. Công tác đánh giá cán bộ công chức, viên chức đã được triển khai nề nếp, góp phần nâng cao chất lượng giải quyết công việc. Sở TT&TT đã chú trọng đầu tư, triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động nội bộ cơ quan, đặc biệt đã chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ người dân và DN…

Thay mặt Đoàn giám sát, Phó Chủ tịch HĐND TP Phạm Quí Tiên đánh giá cao những kết quả của Sở TT&TT trong thực hiện cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử và chuyển đổi số trong hoạt động của cơ quan Nhà nước. Sở TT&TT đã tập trung triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo phân công của Trung ương và TP; tập trung hoàn thiện hệ thống công nghệ thông tin, thực hiện công nghệ số, cơ sở dữ liệu chuyên ngành…

Để việc triển khai cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử và chuyển đổi số được hiệu quả, Sở TT&TT kiến nghị Chính phủ chỉ đạo các Bộ ngành liên quan ban hành hướng dẫn về vị trí việc làm và biên chế công chức chuyên trách chuyển đổi số, công nghệ thông tin, an toàn thông tin tại các sở, ban, ngành, UBND quận, huyện, thị xã, đặc biệt là tại cấp xã; Kiến nghị với Thành ủy, HĐND, UBND TP – xem xét, bổ sung chỉ tiêu biên chế cán bộ làm công nghệ thông tin tại cơ quan chuyên môn về công nghệ thông tin cấp TP và UBND cấp xã.

Đồng thời, tiếp tục duy trì cơ chế hỗ trợ công chức, viên chức làm công nghệ thông tin tại các cơ quan Nhà nước thuộc TP khi Chính phủ áp dụng chế độ lương mới theo Nghị quyết số 27-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương. Tăng cường công tác bồi dưỡng, nâng cao trình độ, năng lực cho đội ngũ công chức làm công tác cải cách hành chính tại các sở, ban, ngành, quận, huyện, thị xã và xã, phường, thị trấn trên địa bàn TP.

Tại buổi làm việc, thành viên Đoàn giám sát đã cùng làm rõ về giải pháp để tăng chỉ số cải cách hành chính, chỉ số hài lòng của người dân; về đánh giá chung trên toàn TP về mức độ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong vận hành mô hình chính quyền điện tử, chuyển đổi số, đặc biệt ở cấp xã. Đồng thời làm rõ thực trạng hạ tầng công nghệ hiện nay có thể đáp ứng tiêu chí xây dựng chính quyền điện tử, chuyển đổi số không…

Trưởng Đoàn giám sát đề nghị, Sở TT&TT rà soát lại toàn bộ các thể chế liên quan đến công tác chuyển đổi số, tổng hợp, tham mưu cho TP để triển khai tốt hơn về công tác này. Đồng thời, đẩy nhanh việc xây dựng định mức kinh tế, kỹ thuật, đơn giá để triển khai thực hiện các nhiệm vụ, đầu việc, đảm bảo tiến độ. Với những kiến nghị của đơn vị, Đoàn sẽ tổng hợp để đưa vào báo cáo chung và xem xét, đưa ra những giải pháp phù hợp.

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành nội bộ Hành khách đi máy bay có thể sử dụng thông tin, giấy tờ tích hợp trên ứng dụng VNeID Hà Nội: Người dân được cấp chữ ký số miễn phí khi sử dụng dịch vụ công trực tuyến

Nguồn: Pháp Luật và Xã hội

Next Post

Vũ Gia Luyện – Người “sáng tạo” công nghệ

T6 Th5 19 , 2023
Đam mê, dấn thân, liều lĩnh khi tiên phong sáng tạo những giải pháp công nghệ mới tại Việt Nam, Vũ Gia Luyện đã trở thành 1 trong 10 Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2021 trong lĩnh vực kinh doanh, khởi nghiệp. Những giải pháp công nghệ […]
Vũ Gia Luyện – Người “sáng tạo” công nghệ

You May Like