Chủ tịch Thái Bình kết luận một số vấn đề về xây dựng nhà máy xử lý rác công nghệ cao

Chủ trương xây dựng nhà máy xử lý rác là đúng

Thông tin từ UBND tỉnh Thái Bình, chiều 3/7, tại Nhà văn hóa xã Đông Á, huyện Đông Hưng, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình đã chủ trì Hội nghị tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với đại diện nhân dân xã Đông Á, huyện Đông Hưng về chủ trương đầu tư xây dựng Nhà máy xử lý rác thải công nghệ cao tại xã Đông Á.

Ở diễn biến mới nhất, sau khi nghe ý kiến của đại diện nhân dân 7 thôn trong xã Đông Á và ý kiến phát biểu, trao đổi làm rõ của các đồng chí thủ trưởng các sở, ngành của tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình đã kết luận một số vấn đề.

Thứ nhất, về chủ trương đầu tư xây dựng dự án nhà máy xử lý rác thải công nghệ cao, hiện nay, rác thải sinh hoạt tại các địa phương trên địa bàn tỉnh phát sinh ngày càng nhiều, đa dạng, phức tạp về chủng loại, tính chất; việc phân loại, thu gom, xử lý chưa triệt để, chưa bảo đảm, gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt của nhân dân.

Việc đầu tư xây dựng dự án nhà máy xử lý rác thải công nghệ cao là cần thiết, giải quyết nhu cầu cấp bách về xử lý rác thải trên địa bàn tỉnh Thái Bình, giải quyết cơ bản triệt để vấn đề ô nhiễm môi trường do hoạt động xử lý, đốt rác thủ công, chôn lấp rác theo phương pháp truyền thống, từ đó cải thiện môi trường sống cho người dân và nâng cao cảnh quan đô thị, nông thôn.

Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình Nguyễn Khắc Thận khẳng định, việc triển khai thực hiện Dự án đầu tư xây dựng nhà máy xử lý rác thải công nghệ cao chỉ được tiến hành nếu đảm bảo tuân thủ đúng các quy định của pháp luật, được sự đồng thuận của nhân dân. Trong ảnh là ông Nguyễn Khắc Thận đối thoại với đại diện người dân xã Đông Á vào ngày 3/7. Ảnh: Báo Thái Bình

Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, UBND tỉnh Thái Bình có chủ trương đầu tư xây dựng dự án nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt tập trung đáp ứng nhu cầu phát triến bền vững của tỉnh và lợi ích chung của nhân dân.

Đây là chủ trương đúng, phù hợp với xu thế phát triển và đáp ứng yêu cầu thực tế của xã hội, nhằm phục vụ lợi ích chung của tỉnh và nhân dân địa phương; về nguyên tắc, đã là chủ trương đúng phải làm tốt công tác tuyên truyền và kiên trì triển khai thực hiện.

Thứ hai, việc lựa chọn địa điểm, triển khai các thủ tục để đầu tư xây dựng nhà máy xử lý rác thải công nghệ cao trên địa bàn xã Đông Á của tỉnh là có đủ cơ sở và căn cứ pháp lý, vì quy hoạch Nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt tại xã Đông Á nằm trong Quy hoạch vùng huyện Đông Hưng đến năm 2040 đã được UBND tỉnh Thái Bình phê duyệt tại Quyết định số 3140/QĐ-UBND ngày 8/11/2019, quy hoạch điều chỉnh nông thôn mới xã Đông Á được phê duyệt tại Quyết định số 4717/QĐ-UBND ngày 29/6/2021 của UBND huyện Đông Hưng; được sự đồng ý của cấp ủy, chính quyền xã Đông Á và huyện Đông Hưng.

Thứ ba, việc triển khai dự án đầu tư xây dựng công trình đường vào phục vụ dự án và giải phóng mặt bằng khu đất để thực hiện dự án Nhà máy xử lý rác thải công nghệ cao tại xã Đông Á, huyện Đông Hưng là có đủ cơ sở và căn cứ pháp lý, đúng với chủ trương của tỉnh Thái Bình về khuyến khích đầu tư vào lĩnh vực xử lý rác thải sinh hoạt tập trung trên địa bàn tỉnh (hỗ trợ tạo mặt bằng sạch, đầu tư xây dựng đường giao thông kết nối vào nhà máy xử lý rác).

Nhà máy rác chỉ được xây dựng nếu đúng quy định và được nhân dân đồng thuận

Thứ tư, trong quá trình triển khai thực hiện chủ trương và thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình đường vào phục vụ dự án và giải phóng mặt bằng khu đất để thực hiện dự án, nhân dân xã Đông Á không đồng thuận và có ý kiến phản ánh về quy chuẩn để lập quy hoạch nhà máy xử lý rác; về không đảm bảo quyền dân chủ trong tổ chức triển khai lập quy hoạch nhà máy xử lý rác…

Về việc này, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình khẳng định việc triển khai thực hiện Dự án đầu tư xây dựng nhà máy xử lý rác thải công nghệ cao tại xã Đông Á chỉ được tiến hành nếu đảm bảo tuân thủ đúng các quy định của pháp luật, được sự đồng thuận của nhân dân.

Cụ thể, đối với dự án đường vào phục vụ dự án và giải phóng mặt bằng khu đất để thực hiện Dự án Nhà máy xử lý rác thải công nghệ cao chỉ được thực hiện khi nhân dân đồng thuận với việc thu hồi đất, khi nhân dân chưa đồng thuận thì chính quyền cũng không tiến hành cưỡng chế thu hồi đất.

Ngày 19/4/2023, Chủ tịch UBND huyện Đông Hưng đã đối thoại với người dân xã Đông Á tại trụ sở Nhà văn hóa xã. Ảnh: Trung Du/Lao Động

Đối với Dự án đầu tư xây dựng Nhà máy xử lý rác thải công nghệ cao, Dự án chỉ được triển khai khi có sự đồng thuận của nhân dân về Quy hoạch chi tiết 1/500 và báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án do nhà đầu tư lập.

Thứ năm, đối với kiến nghị của nhân dân và các kiến nghị phản ánh trực tiếp tại Hội nghị tiếp xúc, đối thoại, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình căn cứ các ý kiến trả lời của các sở, ngành chuyên môn và các quy định của pháp luật đã giải thích, trả lời rõ một số vấn đề.

Đối với một số ý kiến có trong các nội dung công dân xã Đông Á đã tố cáo, Chủ tịch UBND tỉnh giao Chủ tịch UBND huyện Đông Hưng khẩn trương thụ lý, giải quyết theo đúng quy định của pháp luật về tố cáo.

Người đứng đầu UBND tỉnh Thái Bình yêu cầu Chủ tịch UBND huyện Đông Hưng thành lập Tổ xác minh nội dung tố cáo do một Phó Chủ tịch UBND huyện làm Tổ trưởng để tiến hành xác minh cụ thể.

Kết luận giải quyết tố cáo phải rõ đúng sai, trách nhiệm của người bị tố cáo. Trên cơ sở kết luận nội dung tố cáo căn cứ các quy định của pháp luật để xem xét xử lý nghiêm minh, kịp thời, không có vùng cấm, không có ngoại lệ.

Thông báo kết quả giải quyết tố cáo đến người tố cáo trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày thụ lý tố cáo. Báo cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh theo quy định. Giao Chánh Thanh tra tỉnh chỉ đạo, giám sát, hướng dẫn giải quyết tố cáo nghiêm túc, triệt để, khách quan, công minh theo đúng quy định của pháp luật. Công dân có đơn tố cáo có trách nhiệm hợp tác với Tổ xác minh nội dung tố cáo của huyện và phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về các nội dung tố cáo của mình.

Đối với các nội dung tố cáo, kiến nghị, phản ánh liên quan đến Bí thư Đảng ủy xã Đông Á, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình Nguyễn Khắc Thận đề nghị Bí thư Huyện ủy Đông Hưng căn cứ quy định của Đảng, chỉ đạo giải quyết, trả lời đảng viên và công dân theo thẩm quyền.

Thứ sáu, trong thời gian vừa qua, nhân dân xã Đông Á nhiều lần tập trung tới trụ sở UBND xã Đông Á, UBND huyện Đông Hưng và lên tỉnh khiếu kiện đông người, có thời điểm lôi kéo cả các cháu học sinh tham gia; hành vi đó đã vi phạm pháp luật, làm ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của cơ quan nhà nước.

Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình yêu cầu, sau Hội nghị tiếp xúc, đối thoại, nhân dân xã Đông Á tập trung lao động sản xuất, không tập trung khiếu kiện đông người làm ảnh hưởng đến tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông của địa phương, của tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình giao Giám đốc Công an tỉnh xây dựng kế hoạch, chỉ đạo Công an huyện Đông Hưng và các đơn vị nghiệp vụ áp dụng các biện pháp theo quy định pháp luật để đảm bảo tình hình an ninh trật tự tại xã Đông Á. Phát hiện kịp thời và xử lý nghiêm minh các hành vi vi phạm pháp luật…

Nguồn: Dân Việt

Next Post

Mô hình "Chăn thả + điện mặt trời" - công nghệ và động vật chung sống đang phát triển ở Mỹ

T6 Th7 7 , 2023
Mô hình chăn thả cừu + điện mặt trời đang phát triển mạnh ở Mỹ và lan sang châu Âu (Ảnh: AFP). Họ đã sử dụng việc chăn thả đàn cừu để giữ cho các giàn pin mặt trời không bị cỏ dại “tấn công”, vừa cho cừu ăn cỏ […]
Mô hình “Chăn thả + điện mặt trời” – công nghệ và động vật chung sống đang phát triển ở Mỹ

You May Like