Chi tiết khoa học và công nghệ

Theo ông, Ngô Chí Quang, Phó Giám đốc Sở KH&CN, triển khai chương trình về chuyển đổi số của Quốc gia và của tỉnh, Sở KH&CN tập trung xây dựng kế hoạch hành động riêng và thực hiện theo từng giai đoạn, phần việc như: Xây dựng phần mềm lưu trữ kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh; Quản lý nhà khoa học, chuyên gia KH&CN; Quản lý đề tài, dự án KH&CN mới; Quản lý đề tài, dự án đang thực hiện; Quản lý đề xuất đề tài nghiên cứu khoa học; Quản lý đề tài đã hoàn thành; Thống kê, báo cáo; Trang cá nhân hỗ trợ đăng ký, xét duyệt nhiệm vụ trực tuyến,… góp phần quản lý, lưu trữ, khai thác, phát triển hiệu quả cơ sở dữ liệu về KH&CN của tỉnh phục vụ phát triển kinh tế – xã hội. Về việc triển khai các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu chuyên ngành, nhiều hệ thống được xây dựng hoàn thiện và đưa vào sử dụng; kết nối với hệ thống cơ sở dữ liệu Quốc gia gồm 7 thành phần chính: Cơ sở dữ liệu về nhiệm vụ KH&CN; công bố khoa học và chỉ số trích dẫn khoa học; thống kê KH&CN; công nghệ, công nghệ cao, chuyển giao công nghệ; thông tin về KH&CN trong khu vực và trên thế giới; doanh nghiệp KH&CN; thông tin sở hữu trí tuệ; tiêu chuẩn – đo lường – chất lượng. Ngoài ra, còn có hệ thống cơ sở dữ liệu nguồn phóng xạ ngoài kiểm soát pháp quy; thông tin điện tử truy xuất nguồn gốc – kết nối cung cầu hàng hóa tỉnh Bắc Ninh.. Các hệ thống này được cập nhật đầy đủ thông tin, đáp ứng yêu cầu đặt ra đối với công tác quản lý nhà nước về KH&CN.

Hệ thống cơ sở dữ liệu nguồn phóng xạ giúp bảo đảm an toàn bức xạ trên địa bàn. Trong ảnh: Kiểm tra định kỳ về an toàn bức xạ tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh.

Trên cơ sở chức năng nhiệm vụ được giao, Sở KH&CN áp dụng và triển khai thực hiện các hệ thống nền tảng cho phát triển Chính phủ điện tử như: Hệ thống quản lý Văn bản điều hành tích hợp chữ ký số điện tử; Hệ thống thư điện tử công vụ của tỉnh; Hệ thống truyền hình Hội nghị tại các điểm cầu của tỉnh; Hệ thống dịch vụ công của tỉnh… đáp ứng một phần yêu cầu trong công tác phát triển nền tảng Chính phủ điện tử các cấp. Tới nay, hơn 95% văn bản phát hành có ký số và liên thông trên Hệ thống quản lý văn bản và điều hành; 100% cán bộ, công chức, viên chức của Sở được cấp tài khoản và sử dụng hệ thống thư điện tử công vụ để trao đổi, gửi và nhận tài liệu trong thực thi nhiệm vụ công vụ theo quy định. Để thúc đẩy dịch vụ công trực tuyến, Sở KH&CN tiến hành rà soát các thủ tục hành chính, tích hợp các dịch vụ công trực tuyến của ngành lên Cổng dịch vụ công quốc gia; tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp dễ dàng truy cập, sử dụng dịch vụ công trực tuyến. Sở thực hiện 48 dịch vụ công trực tuyến trong đó có 31 dịch vụ công đạt mức 3, 3 dịch vụ công đạt mức 4. 100% các phản ánh, kiến nghị của người dân đều được trả lời và được công khai trên cổng thông tin điện tử của Sở. Xác định chuyển đổi số là quá trình lâu dài nhưng có nhiều phần việc, nhiệm vụ phải triển khai ngay, thời gian tới, Sở KH&CN đẩy mạnh công tác truyền thông, nâng cao nhận thức của công chức, cán bộ trong thực thi nghiệp vụ liên quan đến chuyển đổi số; Tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng số; Duy trì và phát triển có hiệu quả Cổng thông tin điện tử của Sở, cập nhật đầy đủ các thông tin, thủ tục hành chính công, văn bản quy phạm pháp luật… cho người dân và doanh nghiệp tra cứu; Thực hiện cải cách hành chính, rút ngắn thời gian giải quyết, cập nhật kịp thời thủ tục hành chính; Triển khai xây dựng thư viện điện tử KHCN tỉnh Bắc Ninh để phổ biến thông tin về KHCN cho người dùng, phục vụ thiết thực vào sự phát triển, hiệu quả kinh tế của địa phương, giảm chi phí và thời gian; đưa hoạt động tuyên truyền, phổ biến KHCN phù hợp với sự phát triển của công nghệ; Ứng dụng các công nghệ mới vào phục vụ người dân, doanh nghiệp; phát triển ứng dụng tương tác giữa chính quyền và doanh nghiệp, công dân trên thiết bị di động… Qua đó, nâng cao chất lượng công tác thực thi công vụ, tạo thuận lợi tối đa cho công dân, góp phần đẩy nhanh tiến trình chuyển đổi số chung của toàn tỉnh.

Nguồn: Báo Bắc Ninh

Next Post

Top 5 cách hack hải tặc đại chiến hot nhất, đừng bỏ lỡ

T3 Th4 4 , 2023
Qua bài viết này mvatoi.com.vn xin chia sẻ với các bạn thông tin và kiến thức về cách hack hải tặc đại chiến hot nhất hiện nay được bình chọn bởi người dùng
Top 5 cách hack hải tặc đại chiến hot nhất, đừng bỏ lỡ

You May Like