Top 6 cháu đích tôn là gì tốt nhất

Duới đây là các thông tin và kiến thức về cháu đích tôn là gì hay nhất được tổng hợp bởi chúng tôi

Dưới đây là danh sách cháu đích tôn là gì hot nhất hiện nay được bình chọn bởi người dùng

Theo từ điển Hán-Nôm thì cháu đích tôn được giải thích là con trai trưởng của người trưởng nam. Ví dụ ông An có một người trưởng nam là ông Khánh. Thì người con trai trưởng của ông Khánh chính là cháu trai đích tôn của ông An. Trường hợp người con đầu tiên của ông Khánh là một người con gái, người con thứ hai của ông Khánh là con trai thì người con trai đó là cháu đích tôn. Theo quan niệm ngày xưa thì cháu đích tôn sẽ phải gánh vác trách nhiệm cao cả về thờ cúng gia tiên, hương khói cho dòng họ. Nhà của cháu đích tôn là nhà mà do ông bà và bố mẹ để lại và là nơi thờ cúng tổ tiên, nơi họp gia đình, nơi tổ chức giỗ, tết. Quan niệm này được duy trì và ăn vào máu của con người từ xưa đến nay. Vì vậy, nhiều tài sản trong gia đình được để lại cho cháu đích tôn. Nhưng điều đó có đúng theo quy định của pháp luật không? Sau đây hãy cùng Luật sư X đi tìm hiểu vấn đề pháp lý Cháu đích tôn có được hưởng thừa kế không?

Căn cứ pháp lý

Bộ luật dân sự 2015

Theo quy định cháu đích tôn có được hưởng thừa kế theo di chúc không?

Cá nhân có quyền lập di chúc để định đoạt tài sản của mình; để lại tài sản của mình cho người thừa kế theo pháp luật; hưởng di sản theo di chúc hoặc theo pháp luật. Người thừa kế không là cá nhân có quyền hưởng di sản theo di chúc. Mọi cá nhân đều bình đẳng về quyền để lại tài sản của mình cho người khác và quyền hưởng di sản theo di chúc hoặc theo pháp luật.

Thời điểm mở thừa kế là thời điểm người có tài sản chết. Trường hợp Tòa án tuyên bố một người là đã chết thì thời điểm mở thừa kế là ngày được xác định tại khoản 2 Điều 71 của Bộ luật dân sự 2015. Địa điểm mở thừa kế là nơi cư trú cuối cùng của người để lại di sản; nếu không xác định được nơi cư trú cuối cùng thì địa điểm mở thừa kế là nơi có toàn bộ di sản hoặc nơi có phần lớn di sản.

Những người sau đây không được quyền hưởng di sản:

 • Người bị kết án về hành vi cố ý xâm phạm tính mạng, sức khỏe hoặc về hành vi ngược đãi nghiêm trọng, hành hạ người để lại di sản, xâm phạm nghiêm trọng danh dự, nhân phẩm của người đó;
 • Người vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ nuôi dưỡng người để lại di sản;
 • Người bị kết án về hành vi cố ý xâm phạm tính mạng người thừa kế khác nhằm hưởng một phần hoặc toàn bộ phần di sản mà người thừa kế đó có quyền hưởng;
 • Người có hành vi lừa dối, cưỡng ép hoặc ngăn cản người để lại di sản trong việc lập di chúc; giả mạo di chúc, sửa chữa di chúc, hủy di chúc, che giấu di chúc nhằm hưởng một phần hoặc toàn bộ di sản trái với ý chí của người để lại di sản.

Những người quy định nêu trên vẫn được hưởng di sản, nếu người để lại di sản đã biết hành vi của những người đó, nhưng vẫn cho họ hưởng di sản theo di chúc.

Thời hiệu để người thừa kế yêu cầu chia di sản là 30 năm đối với bất động sản, 10 năm đối với động sản, kể từ thời điểm mở thừa kế. Hết thời hạn này thì di sản thuộc về người thừa kế đang quản lý di sản đó. Trường hợp không có người thừa kế đang quản lý di sản thì di sản được giải quyết như sau:

 • Di sản thuộc quyền sở hữu của người đang chiếm hữu theo quy định tại Điều 236 của Bộ luật này;
 • Di sản thuộc về Nhà nước, nếu không có người chiếm hữu quy định tại điểm a khoản này.

Thời hiệu để người thừa kế yêu cầu xác nhận quyền thừa kế của mình hoặc bác bỏ quyền thừa kế của người khác là 10 năm, kể từ thời điểm mở thừa kế.Thời hiệu yêu cầu người thừa kế thực hiện nghĩa vụ về tài sản của người chết để lại là 03 năm, kể từ thời điểm mở thừa kế.

Như vậy, có thể thấy cháu đích tôn được hưởng thừa kế theo di chúc.

Di chúc hợp pháp cần những điều kiện gì?

Di chúc là sự thể hiện ý chí của cá nhân nhằm chuyển tài sản của mình cho người khác sau khi chết. Người lập di chúc có quyền sau đây:

 • Chỉ định người thừa kế; truất quyền hưởng di sản của người thừa kế.
 • Phân định phần di sản cho từng người thừa kế.
 • Dành một phần tài sản trong khối di sản để di tặng, thờ cúng.
 • Giao nghĩa vụ cho người thừa kế.
 • Chỉ định người giữ di chúc, người quản lý di sản, người phân chia di sản.

Căn cứ theo quy định tại Điều 630 Bộ luật dân sự 2015 thì di chúc hợp pháp phải có đủ các điều kiện sau đây:

 • Người lập di chúc minh mẫn, sáng suốt trong khi lập di chúc; không bị lừa dối, đe doạ, cưỡng ép;
 • Nội dung của di chúc không vi phạm điều cấm của luật, không trái đạo đức xã hội; hình thức di chúc không trái quy định của luật.

Di chúc của người từ đủ mười lăm tuổi đến chưa đủ mười tám tuổi phải được lập thành văn bản và phải được cha, mẹ hoặc người giám hộ đồng ý về việc lập di chúc. Di chúc của người bị hạn chế về thể chất hoặc của người không biết chữ phải được người làm chứng lập thành văn bản và có công chứng hoặc chứng thực. Di chúc bằng văn bản không có công chứng, chứng thực chỉ được coi là hợp pháp, nếu có đủ các điều kiện được quy định tại khoản 1 Điều này. Di chúc miệng được coi là hợp pháp nếu người di chúc miệng thể hiện ý chí cuối cùng của mình trước mặt ít nhất hai người làm chứng và ngay sau khi người di chúc miệng thể hiện ý chí cuối cùng, người làm chứng ghi chép lại, cùng ký tên hoặc điểm chỉ. Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày người di chúc miệng thể hiện ý chí cuối cùng thì di chúc phải được công chứng viên hoặc cơ quan có thẩm quyền chứng thực xác nhận chữ ký hoặc điểm chỉ của người làm chứng.

Cháu đích tôn có được hưởng thừa kế theo pháp luật không?

Thừa kế theo pháp luật là thừa kế theo hàng thừa kế, điều kiện và trình tự thừa kế do pháp luật quy định.

Thừa kế theo pháp luật được áp dụng trong trường hợp sau đây:

 • Không có di chúc;
 • Di chúc không hợp pháp;
 • Những người thừa kế theo di chúc chết trước hoặc chết cùng thời điểm với người lập di chúc; cơ quan, tổ chức được hưởng thừa kế theo di chúc không còn tồn tại vào thời điểm mở thừa kế;
 • Những người được chỉ định làm người thừa kế theo di chúc mà không có quyền hưởng di sản hoặc từ chối nhận di sản.

Thừa kế theo pháp luật cũng được áp dụng đối với các phần di sản sau đây:

 • Phần di sản không được định đoạt trong di chúc;
 • Phần di sản có liên quan đến phần của di chúc không có hiệu lực pháp luật;
 • Phần di sản có liên quan đến người được thừa kế theo di chúc nhưng họ không có quyền hưởng di sản, từ chối nhận di sản, chết trước hoặc chết cùng thời điểm với người lập di chúc; liên quan đến cơ quan, tổ chức được hưởng di sản theo di chúc, nhưng không còn tồn tại vào thời điểm mở thừa kế.

Những người thừa kế theo pháp luật được quy định theo thứ tự sau đây:

 • Hàng thừa kế thứ nhất gồm: vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi của người chết;
 • Hàng thừa kế thứ hai gồm: ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại, anh ruột, chị ruột, em ruột của người chết; cháu ruột của người chết mà người chết là ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại;
 • Hàng thừa kế thứ ba gồm: cụ nội, cụ ngoại của người chết; bác ruột, chú ruột, cậu ruột, cô ruột, dì ruột của người chết; cháu ruột của người chết mà người chết là bác ruột, chú ruột, cậu ruột, cô ruột, dì ruột; chắt ruột của người chết mà người chết là cụ nội, cụ ngoại.

Những người thừa kế cùng hàng được hưởng phần di sản bằng nhau. Những người ở hàng thừa kế sau chỉ được hưởng thừa kế, nếu không còn ai ở hàng thừa kế trước do đã chết, không có quyền hưởng di sản, bị truất quyền hưởng di sản hoặc từ chối nhận di sản.

Như vậy, có thể thấy cháu đích tôn thuộc hàng thừa kế thứ hai. Nếu không còn ai ở hàng thừa kế thứ nhất do đã chế, không có quyền hưởng di sản, bị truất quyền hưởng di sản hoặc từ chối nhận di sản thì mới đến cháu đích tôn nhận thừa kế. Như vậy, cháu đích tôn luôn luôn được hưởng thừa kế là thừa kế theo di chúc.

Thanh toán và phân chia tài sản như thế nào?

Theo quy định tại Điều 657 Bộ luật dân sự 2015 thì người phân chia di sản có thể đồng thời là người quản lý di sản được chỉ định trong di chúc hoặc được những người thừa kế thỏa thuận cử ra. Người phân chia di sản phải chia di sản theo đúng di chúc hoặc đúng thỏa thuận của những người thừa kế theo pháp luật. Người phân chia di sản được hưởng thù lao, nếu người để lại di sản cho phép trong di chúc hoặc những người thừa kế có thỏa thuận.

Các nghĩa vụ tài sản và các khoản chi phí liên quan đến thừa kế được thanh toán theo thứ tự sau đây:

 • Chi phí hợp lý theo tập quán cho việc mai táng.
 • Tiền cấp dưỡng còn thiếu.
 • Chi phí cho việc bảo quản di sản.
 • Tiền trợ cấp cho người sống nương nhờ.
 • Tiền công lao động.
 • Tiền bồi thường thiệt hại.
 • Thuế và các khoản phải nộp khác vào ngân sách nhà nước.
 • Các khoản nợ khác đối với cá nhân, pháp nhân.
 • Tiền phạt.
 • Các chi phí khác.

Việc phân chia di sản được thực hiện theo ý chí của người để lại di chúc; nếu di chúc không xác định rõ phần của từng người thừa kế thì di sản được chia đều cho những người được chỉ định trong di chúc, trừ trường hợp có thỏa thuận khác. Trường hợp di chúc xác định phân chia di sản theo hiện vật thì người thừa kế được nhận hiện vật kèm theo hoa lợi, lợi tức thu được từ hiện vật đó hoặc phải chịu phần giá trị của hiện vật bị giảm sút tính đến thời điểm phân chia di sản; nếu hiện vật bị tiêu hủy do lỗi của người khác thì người thừa kế có quyền yêu cầu bồi thường thiệt hại. Trường hợp di chúc chỉ xác định phân chia di sản theo tỷ lệ đối với tổng giá trị khối di sản thì tỷ lệ này được tính trên giá trị khối di sản đang còn vào thời điểm phân chia di sản.

Khi phân chia di sản, nếu có người thừa kế cùng hàng đã thành thai nhưng chưa sinh ra thì phải dành lại một phần di sản bằng phần mà người thừa kế khác được hưởng để nếu người thừa kế đó còn sống khi sinh ra được hưởng; nếu chết trước khi sinh ra thì những người thừa kế khác được hưởng. Những người thừa kế có quyền yêu cầu phân chia di sản bằng hiện vật; nếu không thể chia đều bằng hiện vật thì những người thừa kế có thể thỏa thuận về việc định giá hiện vật và thỏa thuận về người nhận hiện vật; nếu không thỏa thuận được thì hiện vật được bán để chia.

Thông tin liên hệ

Trên đây là nội dung bài viết liên quan đến vấn đề “Cháu đích tôn có được hưởng thừa kế”. Hy vọng bài viết trên có thể giải đáp những thắc mắc của quý khách hàng và có ích cho độc giả. Mong rằng những thông tin trên có thể giúp ích cho bạn đọc trong cuộc sống. Luật sư X với đội ngũ luật sư, luật gia và chuyên viên pháp lý dày dặn kinh nghiệm, chúng tôi sẽ cung cấp dịch vụ pháp lý như đổi tên mẹ trong giấy khai sinh. Chúng tôi luôn sẵn sàng lắng nghe mọi thắc mắc của quý khách hàng, vui lòng liên hệ qua số hotline: 0833102102

Có thể bạn quan tâm

 • Hợp đồng mua chung cư có cần công chứng không
 • Hủy hợp đồng đã công chứng như thế nào
 • Sử dụng lao động nước ngoài không giấy phép bị phạt như thế nào

Câu hỏi thường gặp

Top 6 cháu đích tôn là gì tổng hợp bởi Faravirusi.com

Cháu Đích Tôn Là Gì ?

 • Tác giả: vatgia.com
 • Ngày đăng: 11/19/2022
 • Đánh giá: 4.74 (407 vote)
 • Tóm tắt: cháu đích tôn là cháu trai con đầu lòng của người con cả. cũng có thể người cháu trai duy nhất của dòng họ là cháu đích tôn. Thích Bình luận · 1.
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Theo quy định tại Điều 657 Bộ luật dân sự 2015 thì người phân chia di sản có thể đồng thời là người quản lý di sản được chỉ định trong di chúc hoặc được những người thừa kế thỏa thuận cử ra. Người phân chia di sản phải chia di sản theo đúng di chúc …

Cháu đích tôn là gì?

 • Tác giả: luathoangphi.vn
 • Ngày đăng: 03/04/2023
 • Đánh giá: 4.59 (395 vote)
 • Tóm tắt: Cháu đích tôn là gì? · Cháu đích tôn có được hưởng…
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Ngoài ra, theo quy định tại Điểu 652 Bộ luật dân sự 2015 về thừa kế thế vị thì “trường hợp con của người để lại di sản chết trước hoặc cùng một thời điểm với người để lại di sản thì cháu được hưởng phần di sản mà cha hoặc mẹ của cháu được hưởng nếu …

Cháu đích tôn là gì? Quyền thừa kế của cháu đích tôn theo luật

 • Tác giả: mythuatcongnghiepachau.edu.vn
 • Ngày đăng: 02/01/2023
 • Đánh giá: 4.2 (243 vote)
 • Tóm tắt: Cháu đích tôn là gì? Con gái có phải là cháu đích tôn không? Cháu đích tôn là tên gọi con trai trưởng của người trưởng nam trong nhà. Người …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Cháu đích tôn có thể rơi vào một trong các trường hợp không được quyền hưởng di sản thừa kế quy định tại Điều 621 Bộ luật dân sự 2015. Đây là các trường hợp quy định cụ thể nhằm tước bỏ quyền thừa kế di sản của các chủ thể có tên trong di chúc. Để …

Cháu đích tôn là gì? Quyền thừa kế của cháu đích tôn

 • Tác giả: luat24h.com.vn
 • Ngày đăng: 01/02/2023
 • Đánh giá: 4.02 (542 vote)
 • Tóm tắt: Quyền thừa kế theo pháp luật… · Thủ tục đòi chia di sản thừa kế…
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Việc thừa kế theo di chúc chỉ không được thực hiện nếu người cháu này từ chối nhận hoặc không có quyền hưởng di sản. Tuy nhiên, cháu đích tôn nếu không có quyền hưởng di sản vẫn có khả năng được nhận thừa kế nếu người để lại di sản đã biết hành vi …

Cháu đích tôn là như thế nào và quyền thừa kế của cháu đích tôn

 • Tác giả: tongdaiphapluat.vn
 • Ngày đăng: 04/10/2023
 • Đánh giá: 3.87 (423 vote)
 • Tóm tắt: ✅ Dịch vụ Luật sư Hình sự:
  ✅ Dịch vụ Luật sư riêng:
  ✅ Dịch vụ Luật sư doanh nghiệp:
  ✅ Dịch vụ luật sư:
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Căn cứ vào khái niệm trên thì nếu người để lại di chúc (trong trường hợp này người để lại di chúc là ông nội của bạn) thể hiện nội dung cháu đích tôn là bạn được hưởng toàn bộ di sản để lại của ông trị giá 5 tỷ đồng. Khi đó bạn sẽ được hưởng thừa kế …

Giải quyết tranh chấp thừa kế của cháu đích tôn

 • Tác giả: luatlongphan.vn
 • Ngày đăng: 11/19/2022
 • Đánh giá: 3.74 (269 vote)
 • Tóm tắt: Có thể hiểu trong dân gian cháu đích tôn là cháu trai được sinh ra đầu tiên của người con trai trưởng bên nội. Trường hợp người con trai trưởng hoặc người con …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Những tranh chấp, yêu cầu quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 35, Bộ luật Tố tụng Dân sự mà có đương sự hoặc tài sản ở nước ngoài hoặc cần phải ủy thác tư pháp cho cơ quan đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài, cho Tòa án, …

Next Post

Tổng hợp 4 i miss you là gì hay nhất

T4 Th4 19 , 2023
Dưới đây là danh sách i miss you là gì hot nhất hiện nay được bình chọn bởi người dùng
Tổng hợp 4 i miss you là gì hay nhất

You May Like