Danh sách 4 bội số là gì hay nhất, đừng bỏ lỡ

Qua bài viết này faravirusi.com xin chia sẻ với các bạn thông tin và kiến thức về bội số là gì hay nhất được tổng hợp bởi faravirusi.com

Qua bài viết này faravirusi.com xin chia sẻ với các bạn thông tin và kiến thức về bội số là gì hot nhất được tổng hợp bởi faravirusi.com

Video bội số là gì

Bội số là gì? Làm thế nào để tìm bội số của một số? Đó là những kiến thức mà chúng ta sẽ được học trong bài viết hôm nay.

1. Bội số là gì?

Cho hai số tự nhiên a, b khác 0. Khi đó, nếu a chia hết cho b thì ta nói a là bội số của b.

Có thể minh họa như sau:

Với là số tự nhiên sao cho , ta nói a chia hết cho b. Khi a chia hết cho b thì a là một bội của b.

Ví dụ:

6 chia 3 được 2, vậy 6 chia hết cho 3, suy ra 6 là bội của 3.

4 chia 2 được 2, vậy 4 chia hết cho 2, suy ra 4 là bội của 2.

15 chia 3 được 5, vậy 15 chia hết cho 3, suy ra 15 là bội của 3.

8 chia 4 được 2, vậy 8 chia hết cho 4, suy ra 8 là bội của 4.

10 chia 2 được 5, vậy 10 chia hết cho 2, suy ra 10 là bội của 2.

14 chia 7 được 2, vậy 14 chia hết cho 7, suy ra 14 là bội của 7.

16 chia 4 được 4, vậy 16 chia hết cho 4, suy ra 16 là bội của 4.

36 chia 9 được 4, vậy 36 chia hết cho 9, suy ra 36 là bội của 9.

25 chia 5 được 5, vậy 25 chia hết cho 5, suy ra 25 là bội của 5.

56 chia 8 được 7, vậy 56 chia hết cho 8, suy ra 56 là bội của 8.

» Xem thêm: Bội là gì? Cách tìm bội chung và bội chung nhỏ nhất

2. Cách tìm bội của một số

Như đã nêu ở phần 1, bội của một số sẽ chia hết cho số đó. Vậy muốn tìm bội của một số bất kỳ, ta lấy số đó nhân lần lượt với n = 0,1,2,3,4,…Khi đó các kết quả nhận được đều là bội số của số đó.

Ví dụ: Tìm bội số của 1

Áp dụng kiến thức vừa học, ta lấy 1 nhân lần lượt với n = 0, 1, 2, 3, 4, 5, …

Vậy bội số của 1 là 0, 1, 2, 3, 4, 5, …

Ví dụ: Tìm bội số của 2

Áp dụng kiến thức vừa học, ta lấy 2 nhân lần lượt với n = 0, 1, 2, 3, 4, 5,…

Vậy bội số của 2 là 0, 2, 4, 6, 8, 10, …

Ví dụ: Tìm bội số của 3

Áp dụng kiến thức vừa học, ta lấy 3 nhân lần lượt với n = 0, 1, 2, 3, 4, 5,…

Vậy bội số của 3 là 0, 3, 6, 9, 12, 15, …

Ví dụ: Tìm bội số của 4

Áp dụng kiến thức vừa học, ta lấy 4 nhân lần lượt với n = 0, 1, 2, 3, 4, 5,…

Vậy bội số của 4 là 0, 4, 8, 12, 16, 20,…

Ví dụ: Tìm bội số của 5

Áp dụng kiến thức vừa học, ta lấy 5 nhân lần lượt với n = 0, 1, 2, 3, 4, 5,…

Vậy bội số của 5 là 0, 5, 10, 15, 20, 25,…

Nhận xét:

– Một số bất kỳ có vô hạn các bội số của nó.

– Bội của một số cũng bao gồm chính số đó.

– 0 là bội của mọi số.

3. Bài tập luyện tập về bội số

Bài 1. Tìm bội:

a. Tìm các bội bé hơn 20 của 2

b. Tìm các bội bé hơn 25 của 3

c. Tìm các bội lớn hơn 16, bé hơn 32 của 4

d. Tìm các bội bé hơn 50 của 5

e. Tìm các bội lớn hơn 10, bé hơn 45 của 6

f. Tìm các bội lớn hơn 7, bé hơn 50 của 7

g. Tìm các bội bé hơn 45 của 8

h. Tìm các bội lớn hơn 34, bé hơn 72 của 9

ĐÁP ÁN

a.

Áp dụng cách tìm bội số vừa học, ta lấy 2 nhân lần lượt với n = 0, 1, 2, 3, 4, 5, …

Suy ra bội số của 2 là 0, 2, 4, 6, 8, 10, …

Đề bài yêu cầu tìm bội số bé hơn 20. Vậy ta có các bội số của 2 thỏa mãn là: 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 18.

b.

Áp dụng cách tìm bội số vừa học, ta lấy 3 nhân lần lượt với n = 0, 1, 2, 3, 4, 5, …

Suy ra bội số của 3 là 0, 3, 6, 9, 12, 15, …

Đề bài yêu cầu tìm bội số bé hơn 25 của 3. Vậy ta có các bội số của 3 thỏa mãn là: 0, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24.

c.

Áp dụng cách tìm bội số vừa học, ta lấy 4 nhân lần lượt với n = 0, 1, 2, 3, 4, 5,…

Suy ra bội số của 4 là 0, 4, 8, 12, 16, 20, …

Đề bài yêu cầu tìm bội số lớn hơn 16, bé hơn 32. Vậy ta có các bội số của 4 thỏa mãn là: 20, 24, 28.

d.

Áp dụng cách tìm bội số vừa học, ta lấy 5 nhân lần lượt với n = 0, 1, 2, 3, 4, 5,…

Suy ra bội số của 5 là 0, 5, 10, 15, 20, 25,…

Đề bài yêu cầu tìm bội số bé hơn 50. Vậy ta có các bội số của 5 thỏa mãn là: 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45.

e.

Áp dụng cách tìm bội số vừa học, ta lấy 6 nhân lần lượt với n = 0, 1, 2, 3, 4, 5, …

Suy ra bội số của 6 là 0, 6, 12, 18, 24, 30,…

Đề bài yêu cầu tìm bội số lớn hơn 10, bé hơn 45. Vậy ta có các bội số của 6 thỏa mãn là: 12, 18, 24, 30, 36, 42.

f.

Áp dụng cách tìm bội số vừa học, ta lấy 7 nhân lần lượt với n = 0, 1, 2, 3, 4, 5, …

Suy ra bội số của 7 là 0, 7, 14, 21, 28, 35, …

Đề bài yêu cầu tìm bội số lớn hơn 7, bé hơn 50. Vậy ta có các bội số của 7 thỏa mãn là: 14, 21, 28, 35, 42, 49.

g.

Áp dụng cách tìm bội số vừa học, ta lấy 8 nhân lần lượt với n = 0, 1, 2, 3, 4, 5, …

Suy ra bội số của 8 là 0, 8, 16, 24, 32, 40,…

Đề bài yêu cầu tìm bội số bé hơn 45. Vậy ta có các bội số của 8 thỏa mãn là: 0, 8, 16, 24, 32, 40.

h.

Áp dụng cách tìm bội số vừa học, ta lấy 9 nhân lần lượt với n = 0, 1, 2, 3, 4, 5, …

Suy ra bội số của 9 là 0, 9, 18, 27, 36, 45,…

Đề bài yêu cầu tìm bội số lớn hơn 34, bé hơn 72. Vậy ta có các bội số của 9 thỏa mãn là: 36, 45, 54, 63.

Bài 2. Tìm bội:

a. Tìm bội của 13 trong các số sau:

b. Tìm bội của 15 trong các số sau:

c. Tìm bội của 20 trong các số sau:

d. Tìm bội của 22 trong các số sau:

e. Tìm bội của 31 trong các số sau:

ĐÁP ÁN

a.

Như đã nói, bội của một số sẽ chia hết cho số đó. Vậy muốn tìm bội của 13, ta chỉ cần kiểm tra xem số nào chia hết cho 13.

Các số là bội của 13 là:

b.

Như đã nói, bội của một số sẽ chia hết cho số đó. Vậy muốn tìm bội của 15, ta chỉ cần kiểm tra xem số nào chia hết cho 15.

Các số là bội của 15 là:

c.

Như đã nói, bội của một số sẽ chia hết cho số đó. Vậy muốn tìm bội của 20, ta chỉ cần kiểm tra xem số nào chia hết cho 20.

Các số là bội của 20 là:

d.

Như đã nói, bội của một số sẽ chia hết cho số đó. Vậy muốn tìm bội của 22, ta chỉ cần kiểm tra xem số nào chia hết cho 22.

Các số là bội của là:

Top 4 bội số là gì tổng hợp bởi Faravirusi.com

Bội số là gì ? Khái niệm bội số và những ví dụ hay về bội số

 • Tác giả: thiepnhanai.com
 • Ngày đăng: 01/20/2023
 • Đánh giá: 4.76 (204 vote)
 • Tóm tắt: Với thắc mắc về bội số là gì thì trong tiếng Anh nó được viết là multiple. Bội số được hiểu là: Nếu số tự nhiên x chia hết cho số tự nhiên y thì x được gọi là …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Trong toán học chúng ta thường được nhắc đến từ bội số. Tuy nhiên cũng khá nhiều bạn thắc mắc không hiểu rõ về nghĩa của bội số là gì ? Có thể tính bội số như thế nào? Vậy để giúp bạn học ứng dụng vào bài tập, sử dụng cho các trường hợp một cách …

Bội số là gì? Cách tìm bội số chung nhỏ nhất nhanh và chính xác nhất

 • Tác giả: itqnu.vn
 • Ngày đăng: 03/30/2023
 • Đánh giá: 4.59 (465 vote)
 • Tóm tắt: Bội số là gì? … Bội số của A là các số chia hết cho A. Bội số nhỏ nhất của A là số nhỏ nhất chia hết cho A. … Ví dụ: Bội số của 3 là các số 3, 6 …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Số nguyên dương b lớn nhất là ước của cả hai số nguyên a và b được gọi là ước số chung lớn nhất (ƯCLN) của a và b. Trong trường hợp cả 2 số nguyên a và b đều bằng 0 thì chúng không có UWCLN vì khi đó mọi số tự nhiên khác không đều là ước chung của a …

Bội Số Là Gì – Bội Số Chung Là Gì ⚡️ Khái Niệm & Ví Dụ Cụ Thể

 • Tác giả: khafa.org.vn
 • Ngày đăng: 08/31/2022
 • Đánh giá: 4.38 (350 vote)
 • Tóm tắt: Bội số là gì? … Bội số là số trong đó khi số tự nhiên a chia hết cho số tự nhiên b thì a sẽ được gọi là bội số của b. Ở trong tiếng Anh, thông …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Toán học không chỉ là những con số đơn giản mà ẩn chứa phía sau nó còn là rất nhiều điều kỳ diệu. Bước vào chương trình toán học dành cho học sinh trung học, các bạn học sinh sẽ được bắt đầu làm quen với môn đại số và kiến thức đầu tiên mà các bạn …

Bội số là gì?

 • Tác giả: vnreview.vn
 • Ngày đăng: 06/29/2022
 • Đánh giá: 4.01 (414 vote)
 • Tóm tắt: Bội số là gì? · Bội số là một số có thể chia hết cho một số mà không có dư. Nếu số tự nhiên x chia hết cho số tự nhiên y thì x được gọi là bội số …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Toán học không chỉ là những con số đơn giản mà ẩn chứa phía sau nó còn là rất nhiều điều kỳ diệu. Bước vào chương trình toán học dành cho học sinh trung học, các bạn học sinh sẽ được bắt đầu làm quen với môn đại số và kiến thức đầu tiên mà các bạn …

Next Post

Tổng hợp 7 teamwork là gì hay nhất

T5 Th4 20 , 2023
Mời các bạn xem danh sách tổng hợp teamwork là gì hot nhất hiện nay được bình chọn bởi người dùng
Tổng hợp 7 teamwork là gì hay nhất

You May Like