Danh sách 7 biểu thức là gì tốt nhất

Duới đây là các thông tin và kiến thức về biểu thức là gì hot nhất được tổng hợp bởi faravirusi.com

Duới đây là các thông tin và kiến thức về biểu thức là gì hay nhất được tổng hợp bởi chúng tôi

Video biểu thức là gì

Từ khi bắt đầu học toán, các bạn học sinh đã nhiều lần bắt gặp biểu thức, cũng như tính toán một biểu thức. Nhưng đa số học sinh vẫn không thề hiểu rõ được thế nào là một biểu thức. Trong bài học hôm nay, chúng ta sẽ tìm hiểu về khái niệm biểu thức là gì và cách tính giá trị biểu thức cùng giải một số bài tập liên quan.

1. Biểu thức là gì?

Có rất nhiều định nghĩa, khái niệm về biểu thức khác nhau. Nhưng chúng ta có thể khái niệm biểu thức một cách đơn giản như sau.

Khái niệm về biểu thức: Biểu thức là sự kết hợp giữa các chữ, số bằng các phép toán (cộng, trừ, nhân, chia,…)

Để hiểu rõ hơn về khái niệm trên, chúng ta cùng nhau xem qua các ví dụ dưới đây.

Ví dụ 1:

là biểu thức gồm có 100, 5, 15, kết hợp với nhau bằng phép toán cộng.

Ví dụ 2:

là biểu thức gồm có 25 và 5, kết hợp với nhau bằng phép toán chia.

Ví dụ 3:

là biểu thức gồm có 6, 7, 10, kết hợp với nhau bằng phép toán cộng và phép toán nhân.

Ví dụ 4:

là biểu thức gồm có 75, 10, 6, kết hợp với nhau bằng phép toán trừ và phép toán cộng.

Ví dụ 5:

là biểu thức gồm 800, 4, 200, kết hợp với nhau bằng phép toán chia và trừ.

Ví dụ 6:

là biểu thức gồm a, b, c, d kết hợp với nhau bằng phép toán cộng.

Ví dụ 7:

là biểu thức gồm x và 5, kết hợp với nhau bằng phép toán cộng.

Ví dụ 8:

là biểu thức gồm 600, x, 15 kết hợp với nhau bằng phép toán chia và phép toán trừ.

Ví dụ 9:

là biểu thức gồm 2, 5, x kết hợp với nhau bằng phép toán cộng và phép toán chia.

Ví dụ 10:

là biểu thức gồm 5, 3, a, b, 6 kết hợp với nhau bằng phép toán cộng và phép toán nhân.

Ví dụ 11:

là biểu thức gồm 5, 6, 3, x, 2, 10 kết hợp với nhau bằng phép toán cộng, phép toán nhân và phép toán chia.

Qua các ví dụ trên, ta có các nhận xét như sau.

Nhận xét:

– Một biểu thức có thể có một hoặc nhiều phép toán khác nhau.

– Có thể có các thứ tự ưu tiên trong biểu thức.

2. Tính giá trị biểu thức lớp 6 và các dạng toán liên quan

2.1. Dạng 1: Tính giá trị biểu thức không có dấu ngoặc

Với dạng toán này, ta thực hiện tính giá trị biểu thức theo thứ tự từ trái sang phải nhưng vẫn phải theo quy tắc “nhân chia trước, cộng trừ sau”. Nếu biểu thức có lũy thừa thì ta tính lũy thừa trước nhất. Cùng xem một số ví dụ để hiểu rõ hơn.

Ví dụ 1:

Thực hiện các phép tính lần lượt từ trái sang phải, ta được:

Vậy giá trị của biểu thức là 44.

Ví dụ 2:

Thực hiện các phép tính lần lượt từ trái sang phải, ta được:

Vậy giá trị của biểu thức là 60.

Ví dụ 3:

Áp dụng quy tắc “nhân chia trước, cộng trừ sau”, ta được:

Tiếp tục thực hiện các phép tính lần lượt từ trái sang phải:

Vậy giá trị của biểu thức là 20.

Ví dụ 4:

Áp dụng quy tắc “nhân chia trước, cộng trừ sau”, ta được:

Tiếp tục thực hiện các phép tính theo thứ tự từ trái sang phải:

Vậy giá trị của biểu thức là 10.

Ví dụ 5:

Biểu thức có chứa lũy thừa, ta tính giá trị của lũy thừa trước:

Áp dụng quy tắc “nhân chia trước, cộng trừ sau”, ta được:

Tiếp tục thực hiện các phép tính theo thứ tự từ trái sang phải:

Vậy giá trị của biểu thức là 7.

2.2. Dạng 2: Tính giá trị biểu thức có dấu ngoặc (biểu thức có thứ tự)

Với dạng này, chúng ta sẽ thực hiện các phép tính trong ngoặc trước sau đó tính giá trị biểu thức giống như dạng 1. Nếu biểu thức có nhiều dấu ngoặc khác nhau thì thứ tự ưu tiên của các dấu ngoặc như sau: “(” tính trước, sau đó là “[” và cuối cùng là “{“.

Có thể phát biểu thứ tự tính toán của một biểu thức đơn giản như sau:

1. Tính giá trị lũy thừa (nếu có)

2. Tính giá trị biểu thức trong ngoặc

3. Tính giá trị biểu thức từ trái sang phải, tuân theo quy tắc “nhân chia trước, cộng trừ sau”.

Ví dụ 1:

Ta tính giá trị biểu thức trong ngoặc trước:

Tiếp tục thực hiện các phép tính theo thứ tự từ trái sang phải:

Vậy giá trị của biểu thức là 150.

Ví dụ 2:

Ta tính giá trị biểu thức trong ngoặc trước:

Tiếp tục thực hiện các phép tính theo thứ tự từ trái sang phải:

Vậy giá trị của biểu thức là 60.

Ví dụ 3:

Ta tính giá trị biểu thức trong ngoặc trước, áp dụng quy tắc “nhân chia trước, cộng trừ sau”:

Tiếp tục thực hiện các phép tính theo thứ tự từ trái sang phải:

Vậy giá trị của biểu thức là 11.

Ví dụ 4:

Ta tính giá trị của biểu thức trong ngoặc trước, áp dụng quy tắc “nhân chia trước, cộng trừ sau”:

Tiếp tục thực hiện các phép tính theo thứ tự từ trái sang phải, áp dụng quy tắc “nhân chia trước, cộng trừ sau”:

Vậy giá trị của biểu thức là 142.

Ví dụ 5:

Ta tính giá trị lũy thừa trước:

Tính giá trị biểu thức trong ngoặc, áp dụng quy tắc “nhân chia trước, cộng trừ sau”:

TIếp tục thực hiện các phép tính từ trái sang phải, áp dụng quy tắc “nhân chia trước, cộng trừ sau”:

Vậy giá trị biểu thức là 41.

Ví dụ 6:

Ta tính giá tri của biểu thức trong ngoặc “(” trước:

Tính giá trị biểu thức trong ngoặc “[“:

Tính giá trị biểu thức trong ngoặc “{“, áp dụng quy tắc “nhân chia trước, cộng trừ sau”:

Vậy giá trị của biểu thức là 17.

3. Bài tập áp dụng cách tính giá trị biểu thức

Bài 1. Tính giá trị biểu thức

a.

b.

c.

d.

e.

ĐÁP ÁN

a.

Ta thực hiện tính toán từ trái sang phải, áp dụng quy tắc “nhân chia trước, cộng trừ sau”:

Vậy giá trị của biểu thức là 235.

b.

Ta thực hiện tính toán từ trái sang phải, áp dụng quy tắc “nhân chia trước, cộng trừ sau”:

Vậy giá trị của biểu thức là 202.

c.

Ta tính giá trị lũy thừa trước, sau đó thực hiện tính toán từ trái sang phải, áp dụng quy tắc “nhân chia trước, cộng trừ sau”:

Vậy giá trị của biểu thức là 68.

d.

Ta tính giá trị lũy thừa trước, tính giá trị biểu thức trong ngoặc, sau đó thực hiện tính toán từ trái sang phải, áp dụng quy tắc “nhân chia trước, cộng trừ sau”:

Vậy giá trị của biểu thức là 297.

e.

Lần lượt tính giá trị biểu thức trong ngoặc “(“. ngoặc “[“, sau đó tính giá trị biểu thức từ trái sang phải:

Vậy giá trị của biểu thức là 633.

Bài 2. Tính giá trị biểu thức sau, biết:

a.

b.

c.

ĐÁP ÁN

Trước tiên, ta rút gọn biểu thức đã cho:

a. Thay x = 3 vào biểu thức đã rút gọn, ta được:

b. Thay x = 5 vào biểu thức đã rút gọn, ta được:

c. Thay x = 7 vào biểu thức đã rút gọn, ta được:

Bài 3. Tính giá trị biểu thức sau, biết:

a.

b.

c.

ĐÁP ÁN

Trước tiên, ta rút gọn biểu thức đã cho:

a.

Thay x = 1 vào biểu thức đã rút gọn, ta được:

Top 7 biểu thức là gì tổng hợp bởi Faravirusi.com

Lý thuyết làm quen với biểu thức, tính giá trị của biểu thức. toán 3

 • Tác giả: vungoi.vn
 • Ngày đăng: 08/09/2022
 • Đánh giá: 4.87 (712 vote)
 • Tóm tắt: – Tìm số hoa của mỗi bó bằng cách thực hiện phép tính chia. Giải: Em và chị hái được số hoa là: 12+ …

Cách tính giá trị biểu thức và ví dụ bài tập minh họa có đáp án

 • Tác giả: bambooschool.edu.vn
 • Ngày đăng: 07/21/2022
 • Đánh giá: 4.41 (521 vote)
 • Tóm tắt: Tính giá trị biểu thức là gì? Như chúng ta đã biết, biểu thức chính là sự kết hợp giữa các chữ, số bằng các phép toán như cộng – trừ – …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Trong cách tính giá trị biểu thức, ta phải biết vận dụng linh hoạt giữa các phép tính cơ bản sao cho tìm được kết quả chính xác nhất. Bên cạnh đó, khi giải các phép toán, học sinh cũng cần phải ghi nhớ một số lưu ý, quy tắc bắt buộc để áp dụng vào …

Biểu thức

 • Tác giả: voer.edu.vn
 • Ngày đăng: 09/11/2022
 • Đánh giá: 4.36 (498 vote)
 • Tóm tắt: Biểu thức là một sự kết hợp giữa các phép toán và các toán hạng để diễn đạt một công thức toán học nào đó. Mỗi biểu thức có sẽ có một giá trị.
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Trong cách tính giá trị biểu thức, ta phải biết vận dụng linh hoạt giữa các phép tính cơ bản sao cho tìm được kết quả chính xác nhất. Bên cạnh đó, khi giải các phép toán, học sinh cũng cần phải ghi nhớ một số lưu ý, quy tắc bắt buộc để áp dụng vào …

Khái Niệm Về Biểu Thức Là Gì, Lý Thuyết Khái Niệm Về Biểu Thức Đại Số

 • Tác giả: sentayho.com.vn
 • Ngày đăng: 05/12/2022
 • Đánh giá: 4.08 (550 vote)
 • Tóm tắt: Bài học này sentayho.com.vn cung cấp một số dạng toán và quy tắc tính. Bạn đang xem: Biểu thức là gì. Mục lục [Ẩn].
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Các con hoặc phụ huynh hướng dẫn con họctoán lớp 3dạng toán tính giá trị của biểu thức nên bắt đầu từ các dạng toán cơ bản, dần lên nâng cao. Có như vậy, các con mới có thể nắm vững các quy tắc tính giá trị biểu thức. Nên bắt đầu dạy con các dạng …

Học toán online

 • Tác giả: mathx.vn
 • Ngày đăng: 12/13/2022
 • Đánh giá: 3.8 (540 vote)
 • Tóm tắt: Biểu thức số học bao gồm các số được nối với nhau bởi các phép tính. Giá trị của biểu thức: Là kết quả sau khi thực hiện các phép tính trong biểu thức. 2. Các …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Các con hoặc phụ huynh hướng dẫn con họctoán lớp 3dạng toán tính giá trị của biểu thức nên bắt đầu từ các dạng toán cơ bản, dần lên nâng cao. Có như vậy, các con mới có thể nắm vững các quy tắc tính giá trị biểu thức. Nên bắt đầu dạy con các dạng …

Biểu thức là gì, cách tính giá trị biểu thức lớp 3,4

 • Tác giả: tiphoconline.com
 • Ngày đăng: 02/20/2023
 • Đánh giá: 3.76 (251 vote)
 • Tóm tắt: Biểu thức là gì? … Trong đó: … Ví dụ: 2 + 4 – 3 hay 3 x 5 – 2 được gọi là biểu thức. Trong đó thể hiện rõ các số được nối với nhau bằng các phép …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Phía trên chúng tôi đã nêu rõ 4 quy tắc tính giá trị biểu thức lớp 3. Chỉ cần nắm rõ các quy tắc thì sẽ làm bài đúng và chính xác. Cách tính khá đơn giản nhưng ai cũng có thể sai nếu không nắm vững kiến thức. Vậy nên các bạn, các em cần ghi nhớ để …

Bản dịch của “biểu thức” trong Anh là gì?

 • Tác giả: babla.vn
 • Ngày đăng: 02/22/2023
 • Đánh giá: 3.48 (261 vote)
 • Tóm tắt: Bản dịch của “biểu thức” trong Anh là gì? vi biểu thức = en. volume_up. expression. chevron_left. Bản dịch Người dich Cụm từ & mẫu câu open_in_new.
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Phía trên chúng tôi đã nêu rõ 4 quy tắc tính giá trị biểu thức lớp 3. Chỉ cần nắm rõ các quy tắc thì sẽ làm bài đúng và chính xác. Cách tính khá đơn giản nhưng ai cũng có thể sai nếu không nắm vững kiến thức. Vậy nên các bạn, các em cần ghi nhớ để …

Next Post

Top 8 po la gi hot nhất, bạn nên biết

T4 Th4 19 , 2023
Dưới đây là danh sách po la gi hot nhất hiện nay được bình chọn bởi người dùng
Top 8 po la gi hot nhất, bạn nên biết

You May Like