Top 5 bản đồ là gì hay nhất, đừng bỏ qua

Mời các bạn xem danh sách tổng hợp bản đồ là gì hot nhất hiện nay được bình chọn bởi người dùng

Qua bài viết này faravirusi.com xin chia sẻ với các bạn thông tin và kiến thức về bản đồ là gì hot nhất hiện nay được bình chọn bởi người dùng

Hiện nay, Nhà nước ta thực hiện việc quản lý đất đai của người dân bằng cách cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mà được gọi theo cách dân gian hay gọi là sổ đỏ đối với nhà ở bình thường và sổ hồng đối với nhà chúng cư. Tờ bản đồ có thể nhiều người đã nhìn thấy và bắt gặp ở rất nhiều nơi, nhưng không phải ai cũng biết về khái niệm của tờ bản đồ là gì? Cách kiểm tra thông tin tờ bản đồ trên sổ đỏ?

Tư vấn luật trực tuyến miễn phí qua tổng đài điện thoại: 1900.6568

Cơ sở pháp lý:

– Luật Đất đai năm 2013;

– Thông tư 23/2014/TT-BTNMT về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành.

1. Khái niệm và đặc điểm của Tờ địa chính:

Thuật ngữ ” Tờ bản đồ” không có một quy định nào quy định chi tiết về vấn đề này. Nhưng thuật ngữ này được hình thành dựa trên thuật ngữ “Bản đồ địa chính” Theo đó thì có thể biết đến bản đồ địa chính là Bản đồ tỉ lệ lớn, lập theo ranh giới hành chính của từng xã, phường, thị trấn thể hiện từng thửa đất và số hiệu của thửa đất được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác nhận. Về mặt quản lý nhà nước, bản đồ địa chính là cơ sở để triển khai việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; là một trong ba bộ phận hợp thành của hồ sơ địa chính gồm: bản đồ địa chính, sổ sách địa chính và giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Ngoài ra, theo quy định tại Điều 3 Luật đất đai 2013 thì Bản đồ địa chính được định nghĩa là bản đồ thể hiện các thửa đất và các yếu tố địa lý có liên quan, lập theo đơn vị hành chính xã, phường, thị trấn, được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác nhận.

Từ khái niệm về Bản đồ địa chính nêu ở trên thì có thể rút ra được bản đồ địa chính có các đặc điểm sau:

Thứ nhất, đơn vị hành chính để lập bản đồ là xã, phường, thị trấn.

Thứ hai, bản đồ thể hiện từng thửa đất theo mục đích sử dụng và chủ sử dụng; trong trường hợp một chủ sử dụng nhiều thửa đất liền kề thì các thửa đất đó vẫn được thể hiện riêng biệt trên bản đồ địa chính. Thứ ba, bản đồ địa chính phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác nhận. Việc xác nhận không chỉ có giá trị với chủ sử dụng đất, mà quan trọng hơn chính là giá trị pháp lí của tờ bản đồ.

Như vậy, trong quá trình quản lí đất đai của nhà nước thì cần dựa vào bản đồ địa chính để xác định, bản đồ địa chính ở góc độ quản lý của nhà nước thì được hiểu là cơ sở để triển khai việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; là một trong ba bộ phận hợp thành của hồ sơ địa chính gồm: bản đồ địa chính, sổ sách địa chính và giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Do đó, sổ được lập ra cho từng đơn vị cho các đơn vị xã, phường, thị trấn để ghi người sử dụng đất và các thông tin liên quan về sử dụng đất của người đó. Theo đó thì tờ bản đồ trong lĩnh vực đất đai được hiểu một cách đơn giản là Bản đồ tỉ lệ lớn, lập theo ranh giới hành chính của từng xã, phường, thị trấn thể hiện từng thửa đất và số hiệu của thửa đất được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác nhận.

2. Cách kiểm tra thông tin tờ bản đồ trên sổ đỏ:

Trước khi tìm hiểu về cách kiểm tra thông tin của tờ bản đồ trên sổ đỏ thì chúng ta cần phải biết về khái niệm của sổ đó. Theo như quy định của luật học thì sổ đỏ được định nghĩa là giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do Bộ Tài Nguyên và Môi Trường ban hành, để ghi nhận quyền sử dụng đất, trong đó có: Đất ở, đất nông nghiệp, đất rừng, đất giao thông, đất phi nông nghiệp…

Bên cạnh đó thì theo điều 03 Luật đất đai 2013 thì “Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất là chứng thư pháp lý để Nhà nước xác nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất hợp pháp của người có quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và quyền sở hữu tài sản khác gắn liền với đất.” Theo như quy định của pháp luật hiện hành thì đa phần sổ đỏ được cấp cho hộ gia đình nên khi muốn chuyển nhượng hoặc thực hiện các giao dịch dân sự liên quan đến quyền sử dụng đất thì phải có chữ ký của tất cả các thành viên từ đủ 18 tuổi trở lên có tên trong hộ khẩu gia đình đó. Có thể nói, nếu sổ đỏ là giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì sổ hồng là giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sở hữu đất ở. Ngoài ra trên sổ đỏ còn có một số khái miện được nêu ra như sau:

Số tờ, số thửa (còn được gọi là số thứ tự thửa đất) theo Khoản 2 Điều 3 Theo Thông tư 25/2014/TT-BTNMT của Bộ Tài Nguyên Môi Trường quy định:

– Số thứ tự thửa đất là số tự nhiên dùng để thể hiện số thứ tự của thửa đất trên mảnh bản đồ địa chính, mảnh trích đo địa chính và được xác định là duy nhất đối với mỗi thửa đất trong phạm vi một mảnh bản đồ địa chính và mảnh trích đo địa chính đó.

– Thửa số hay số thửa là số hiệu của thửa đất trên bản đồ địa chính theo quy định về thành lập bản đồ địa chính của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

– Tờ bản đồ hay số tờlà số thứ tự tờ bản đồ địa chính có thửa đất cấp Giấy chứng nhận trong phạm vi mỗi đơn vị hành chính cấp xã.

– Số tờ, số thửa đất được in tại phần đầu trang thứ 2 của giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ, sổ hồng) như hình bên trên.

Cách tra cứu số thửa đất, số tờ và thông tin quy hoạch đất đai trên sổ đỏ, sổ hồng thì kết cấu sổ đỏ, sổ hồng gồm có 4 trang:

Trang 1: Thông tin về người đứng tên trên sổ – Chủ sở hữu đất và các tài sản gắn liền với đất.

Trang 2: Thông tin về thửa đất, nhà ở và các tài sản gắn liền với đất.

Trang 3, 4:

Sơ đồ thửa đất, nhà ở, các tài sản gắn liền với đất, thông tin quy hoạch. Những thay đổi sau khi cấp giấy chứng nhận. Tùy thuộc vào mục đích, thông tin muốn tra cứu, tìm hiểu mà ta tập trung vào các nội dung, các trang khác nhau của sổ đỏ, sổ hồng. Với mục đích xem số tờ, số thửa đất và thông tin quy hoạch thì chúng ta sẽ đọc thông tin trong trang 2 và trang 3.

Thông tin về người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất được ghi tại trang 1 của Giấy chứng nhận. Bao gồm thông tin cá nhân trong nước: Điểm a khoản 1 Điều 5 Thông tư 23/2014/TT-BTNMT được sửa đổi, bổ sung bởi khoản 4 Điều 6 Thông tư 33/2017/TT-BTNMT quy định thông tin người được cấp Giấy chứng nhận là cá nhân trong nước như sau: “Cá nhân trong nước thì ghi “Ông” (hoặc “Bà”), sau đó ghi họ tên, năm sinh, tên và số giấy tờ nhân thân (nếu có), địa chỉ thường trú. Giấy tờ nhân thân là Giấy chứng minh nhân dân thì ghi “CMND số:…”; trường hợp Giấy chứng minh quân đội nhân dân thì ghi “CMQĐ số:…”; trường hợp thẻ Căn cước công dân thì ghi “CCCD số:…”; trường hợp chưa có Giấy chứng minh nhân dân hoặc thẻ Căn cước công dân thì ghi “Giấy khai sinh số…”;”

Hộ gia đình sử dụng đất được quy định theo điểm c khoản 1 Điều 5 Thông tư 23/2014/TT-BTNMT, thông tin khi cấp Giấy chứng nhận cho Hộ gia đình sử dụng đất như sau: Ghi “Hộ ông” (hoặc “Hộ bà”), sau đó ghi họ tên, năm sinh, tên và số của giấy tờ nhân thân của chủ hộ gia đình; địa chỉ thường trú của hộ gia đình. Nếu trong trường hợp mà chủ hộ gia đình không có quyền sử dụng đất chung của hộ gia đình thì ghi người đại diện là thành viên khác của hộ gia đình có chung quyền sử dụng đất của hộ gia đình. Trường hợp chủ hộ gia đình hay người đại diện khác của hộ gia đình có vợ hoặc chồng cùng có quyền sử dụng đất chung của hộ gia đình thì ghi cả họ tên, năm sinh của người vợ hoặc chồng đó. Nhà đất là tài sản chung của vợ chồng. Căn cứ điểm d khoản 1 Điều 5 Thông tư 23/2014/TT-BTNMT, trường hợp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất là tài sản chung của hai vợ chồng thì ghi họ tên, năm sinh, tên và số giấy tờ nhân thân, địa chỉ thường trú của cả vợ và chồng.

Đối với tổ chức trong nước thì khi cấp Giấy chứng nhận cho tổ chức trong nước thì ghi tên tổ chức; tên giấy tờ, số và ngày ký, cơ quan ký giấy tờ pháp nhân; địa chỉ trụ sở chính của tổ chức được quy định theo điểm đ khoản 1 Điều 5 Thông tư 23/2014/TT-BTNMT.

Thông tin về thửa đất Điều 6 Thông tư 23/2014/TT-BTNMT quy định thông tin về thửa đất được thể hiện tại trang 2 của Giấy chứng nhận gồm: Thửa đất số, tờ bản đồ số, địa chỉ thửa đất, diện tích, hình thức sử dụng, mục đích sử dụng, thời hạn sử dụng, nguồn gốc sử dụng.

Thông tin về nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất được ghi tại trang 2 của Giấy chứng nhận đối với nhà ở riêng lẻ và căn hộ chung cư là khác nhau và được thể hiện như sau: Đối với nhà ở riêng lẻ bao gồm: loại nhà ở, diện tích xây dựng, diện tích sàn, hình thức sở hữu, cấp nhà ở, thời hạn sở hữu. Căn hộ chung cư bao gồm: loại nhà ở, tên nhà chung cư, diện tích sàn, hình thức sở hữu, thời hạn sở hữu, hạng mục được sở hữu chung ngoài căn hộ

Thông tin sang tên, thế chấp đối với trường hợp nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho, nhận thừa kế thì khi thực hiện thủ tục đăng ký biến động người sử dụng đất có quyền đề nghị cấp Giấy chứng nhận mới. Nếu không đề nghị cấp Giấy chứng nhận mới thì thông tin chuyển nhượng, tặng cho sẽ được ghi tại trang 3, trang 4 hoặc tại trang bổ sung (nếu trang 3, trang 4 đã ghi kín). Ngoài ra, việc thế chấp cũng chỉ có hiệu lực kể từ thời điểm đăng ký vào sổ địa chính và thông tin thế chấp được thể hiện tại trang 3, trang 4 hoặc tại trang bổ sung (nếu trang 3, trang 4 đã ghi kín).

Top 5 bản đồ là gì tổng hợp bởi Faravirusi.com

Bản đồ Địa lý Thế giới và những điều cần biết

 • Tác giả: ekgis.com.vn
 • Ngày đăng: 08/24/2022
 • Đánh giá: 4.59 (583 vote)
 • Tóm tắt: Bản đồ địa lý là gì? … Là bản đồ mô tả các đặc điểm vật lý trên Trái đất và các hiện tượng của con người trên bề mặt Trái đất, là kết quả của sự …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Bản đồ thế giới chủ yếu được sử dụng nhằm giúp người dùng tìm vị trí chính xác của một khu vực và điều hướng điểm đến mong muốn. Bản đồ địa lý giúp người dùng có thể tìm kiếm các địa điểm quan trọng, nghiên cứu và so sánh các địa điểm khác nhau hoặc …

Chương 1: Khái niệm cơ bản về bản đồ và GIS

 • Tác giả: academia.edu
 • Ngày đăng: 11/20/2022
 • Đánh giá: 4.52 (574 vote)
 • Tóm tắt: Chương I: Khái Niệm Cơ Bản Về Bản Đồ Và GIS I. Bản đồ là gì: A. Định nghĩa 1. Là sự thể hiện theo … Tính đo được: Đây là tính chất quan trọng của bản đồ.
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Bản đồ thế giới chủ yếu được sử dụng nhằm giúp người dùng tìm vị trí chính xác của một khu vực và điều hướng điểm đến mong muốn. Bản đồ địa lý giúp người dùng có thể tìm kiếm các địa điểm quan trọng, nghiên cứu và so sánh các địa điểm khác nhau hoặc …

Bản đồ là gì? Vai trò, ý nghĩa và phân loại, tỉ lệ bản đồ

 • Tác giả: ungdungmoi.edu.vn
 • Ngày đăng: 09/27/2022
 • Đánh giá: 4.23 (394 vote)
 • Tóm tắt: Bản đồ là mô hình không gian cho chúng ta biết hình dáng, độ lớn, vị trí tương hỗ của các đối tượng trong không gian (tọa độ, độ dài, diện tích, …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Tính trực quan của bản đồ được biểu hiện ở chỗ bản đồ cho ta khả năng bao quát và tiếp thu nhanh chóng các yếu tố chủ yếu và quan trọng nhất của nội dung bản đồ. Một trong những tính chất ưu việt của bản đồ là khả năng bao quát, biến cái không nhìn …

Bản đồ là gì? Phân loại và công dụng của bản đồ

 • Tác giả: dovenhanh.com
 • Ngày đăng: 12/23/2022
 • Đánh giá: 4.06 (569 vote)
 • Tóm tắt: Bản đồ là gì? … Bản đồ là hình vẽ một phần Trái Đất hay toàn bộ Trái đất bằng nhiều kích thước thu nhỏ khác nhau. Bản vẽ đó miêu tả một cách chính xác về địa …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Bản đồ chứa đựng rất nhiều thông tin hữu ích, giúp ta biết được nhiều thông tin khác nhau từ một cụm dân cư đến quốc gia và châu lục. Ta có thể biết được các đại lượng như: Độ dài, tọa độ, phương hướng, mật độ… Cùng với đó là các thông tin và mối …

Bản đồ giải thửa là gì? (cập nhật 2023)

 • Tác giả: accgroup.vn
 • Ngày đăng: 01/18/2023
 • Đánh giá: 3.89 (239 vote)
 • Tóm tắt: ✅ Dịch vụ làm hộ chiếu:
  ✅ Dịch vụ thành lập công ty:
  ✅ Dịch vụ ly hôn:
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Theo quy định tại điều 5 Thông tư 03/VBHN-BTNMT Văn bản hợp nhất Quy định về bản đồ địa chính thì hiện nay bản đồ địa chính được lập ở các tỷ lệ 1:200, 1:500, 1:1000, 1:2000, 1:5000 và 1:10000; trên mặt phẳng chiếu hình, ở múi chiếu 3 độ, kinh tuyến …

Next Post

Top 6 bcs là gì hot nhất hiện nay

T3 Th4 18 , 2023
Qua bài viết này mvatoi.com.vn xin chia sẻ với các bạn thông tin và kiến thức về bcs là gì hot nhất được tổng hợp bởi M & Tôi
Top 6 bcs là gì hot nhất hiện nay

You May Like