Không chỉ là một trong những chủ trang trại đầu tiên của Việt Nam đủ điều kiện chăn nuôi gà công nghiệp xuất khẩu sang thị trường khó tính như Nhật Bản, ông còn xây dựng thành công Hợp tác xã nuôi gà xuất khẩu duy nhất trên cả nước […]